Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Osmanlı Devletinde Ekonomi Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Osmanlı Devletinde Ekonomi Cevapları

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Türklerde Ekonomi  Sayfa 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156  Osmanlı Devletinde Ekonomi Etkinlik Soruları ve Cevapları

Osmanlı Devletinde Ekonomi

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

1. Ticarette ulaşım neden önemlidir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

 • Cevap:

2. Ekonomik bağımsızlık kavramından ne anlıyorsunuz?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa (Bursa İhtisap Kanunnâmesi)
Pideciler ve bilirkişiler çağrılıp eski narhları soruldu. Pidelerin eskiden beri ekmek ağırlığına göre yüz elli dirhem eksik üretildiği öğrenildi. Ancak pide ununun ekmek unundan daha saf olması, ince elekle elenmesi, üzerinde yeteri kadar haşhaş bulunması ve gevrek pişirilmesi şart koşulmuştu. Yağlı pide normal pidenin yarısı olurdu. Yağlı pidenin bir kilesine bir okka tatlı yağ konularak, üstüne haşhaş ekilmesi ve arı undan işlenmesi gerekirdi. Yapılan kontrollerde bu standartlara uyulmadığı görüldü. Bunun sebebi olarak, pidecilerden dört beş yıldır rüşvet alındığı ve bu nedenle pidecilerin kontrol edilmediği ortaya çıktı. “Bundan böyle eski narh uygulansın.” denildi.

Bir belediye kanunundan alınan bu bilgiler ışığında, Osmanlı Devleti’nin vatandaşın günlük yaşayışı ve geçimi ile yakından ilgilenmesinin nedeni hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa (Bursa İhtisap Kanunnâmesi)
“Hamallar nalsız at kullanmayıp, dağ yükünün iki yükünden fazlasını hayvana yüklemeyeler. Eskiden katırla gelen odunun uzunluğu üç karış, deve ile gelenin altı karış olurdu. Dağdan nasıl yükletilirse şehre o hâlde gelirdi. Şimdi bu odunlar bölünüp kısa kesilmeye başlanmıştır. Bu usul yasaklanıp önceki kanuna uyulması kararlaştırıldı.”

Yukarıdaki metni inceleyerek Osmanlı Devleti’nin en küçük taşımacılığa kadar, ticaretle ilgili kanunlar çıkartmasının ticari faliyetlere ne gibi etkisi olmuştur? Açıklayınız.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

Zanaatkâr İle İlgili Kanun Metni
“Nalbantlar, yirmi beş yıldan beri bir atı altı, katırı beş, merkebi de dört veya üç akçeye nallarlarmış. Araştırılınca kanunlarının bu şekilde olduğu görüldü. Bu kanuna göre hayvanların ayağı sakatlansa, hayvan iyileşinceye kadar bakımını nalbant yapar, yemini hayvan sahibi verirmiş. Bu hususlar yeni narh olarak da kabul edildi.”

Bursa İhtisap Kanunnâmesi’nde bir zanaatkâr ile ilgili yer alan bu kanun maddesinden ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

Tımar Sistemi’nin askerî önemini kaybetmesinin doğurduğu sonuçlar nelerdir?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Para vakıflarının ilki Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet, geliri Yeniçeri Ocakları’na verilen etlerin temin edilmesinde kullanılmak üzere 24 bin altın vakfetmiştir. 1456-1551 yılları arasında kurulmuş 1161 para vakfı (va- kıf-bankalar) vardı. Kanuni Sultan Süleyman da kendisinden önceki bu tür para vakıflarını bir araya getirerek 698 bin akçelik bir vakıf yaptırmıştır. Bu vakfın gelirleri, İstanbul kasaplarına sermaye olarak verilmiştir.

Yukarıdaki metinde bahsedilen vakıfların osmanlıdaki esnaflara ne gibi faydaları olmuş olabilir.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

Osmanlı Devleti’nin ithalat ve ihracat verileri ile dengelerini yandaki Grafik 4.1 ’den hareketle inceleyi-
1. Grafiğe göre Osmanlı ekonomisinin seyri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap:

2. İthalatın en yüksek olduğu dönem hangi yıllar arasındadır?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda ekonomisi ile ilgili gidişat konusunda Koçi Bey’e neden bir rapor hazırlatma gereği duymuştur?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

Osmanlı Devleti’nin ekonomik anlayışında Merkantilizm ve Makyavelizm neden yer bulamamıştır? Açıklayınız.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

Osmanlı Ekonomisi Çözülme Sürecinde
“Osmanlı’nın sayısı o kadar fazla olan ve yalnız mahallî tüketimi karşılamakla kalmayıp bütün Doğu’ya ve Avrupa’nın birçok yerlerine ihracat yapan imâlathaneleri, şimdi ya hiç mevcut değil ya da tam bir çöküntü içindedir. Gerçi önceki asırlardan devreden sanayinin belli bazı kalıntıları vardır. Kunduracılık, terzilik ve fırıncılık gibi bazı dallar hariç tutulursa geri kalan sanayi faaliyetleri Osmanlı ekonomisinde önemli yer tutmamakta, Avrupa’nın sanayi kapitalizmi Osmanlı ekonomisine giderek artan bir şekilde nüfuz etmektedir.
Osmanlı’nın hükümet merkezi ile çevresi dokumacı, kalaycı ve bakırcı gibi el ile yapılan işlerle geçinen insanlarla doludur.

Yukarıda anlatılanları da göz önünde bulundurarak, Osmanlı ekonomisinin niçin zor duruma düştüğü hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı

Osmanlı Devleti’nin borçlu olduğu ülkeler ve borçların oranı, yandaki grafikte (Grafik 4.2) ifade edildiği gibiydi.
Bu grafikten hareketle, Lozan Antlaşması’nda borçlarla ilgili sorunların en çok hangi ülke ile yaşanmış olabileceğini ve bu sorunların sebebinin ne olabileceği hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.

 • Cevap:
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
1
0
3

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!