Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
11. Sınıf Yazılı Soruları

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

A-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız?

(Meriç Nehri-Rusya-Romanya-Bulgaristan-Krklareli-Karadağ-Londra Antlaşması-İttihat ve Terakki-Edirne-Babıali)

  • Cevap:

* I.Balkan Savaşı 8 Ekim 1912’de ………………..’ın saldırısıyla başladı.
*Bulgarların İstanbul’a yakınlaşmasına en fazla tepkiyi……………………… gösterdi.
*I. Balkan Savaşı sonucu ……………………….………….. partisi …………..………. Baskını ile Osmanlı yönetimini ele geçirdi.
*1913 ………………………………….…………….. göre Midye-Enez Hattı’nın batısındaki bütün topraklar Balkan Devletlerine bırakıldı.
* I.Balkan Savaşı sonunda …………………………….. en karlı çıkan devlet oldu.
* ……………………………. I. Balkan Savaşında yer almayıp II. Balkan savaşına katılmıştır.
* II. Balkan savaşlarında Osmanlı Devleti ……………..……. ve ……………………. geri almıştır.
* II. Balkan Savaşı sonucu Osmanlı Bulgaristan sınırı …………………………….. olmuştur.

B-Aşağıda verilen cümlelerdeki ifadeler doğru ise –D- yanlış ise –Y- harfi ile belirtiniz?

  • Cevap:

( ) Osmanlı Devleti’ne ilk isyan eden azınlık Sırplardır.
( ) Rus Çarlığı’nın Sıcak Denizlere İnme Politikasını 3. İvan başlatmıştır.
( ) 1856 Kırım Savaşı ile Kırım ve çevresi elimizden çıkmıştır.
( ) Reval Görüşmeleri İngiltere ve Rus Çarlığı arasında yapılmıştır.
( ) Tarihimizde 93 Harbi olarak bilinen ve ağır bir hezimetle sonuçlanan savaş 1877-1878 yıllarında gerçekleşen Osmanlı-Rus savaşıdır.

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olaylar ile numarasını yazarak eşleştiriniz.

1Osmanlı Devleti’nden ilk ayrılan ve bağımsız bir devlet kuran tebaa hangisidir? Vakayı Hayriye
2Osmanlı Devleti’nde duyulan güven sebebiyle önemli görevlere getirilen Ermeniler, hangi isim ile anılırlardı? Liberalizm
3Zorunlu askerlik sistemine dayanan modern ordu kurma fikri kime aittir? Mektebi Tıbbiye
41815 Viyana Kongresi’nin toplanmasına öncülük eden ve mutlak monarşilerin kutsallığına inanarak yeni fikirleri reddeden diplomat? Mektebi Harbiye
51826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması hangi isimle anılmaktadır? Sosyalizm
6Ordunun ihtiyaç duyduğu askeri hekimleri yetiştirmek maksadıyla kurulan okul Hangisidir? Yunanlılar
7Özgürlük ve serbestlik anlamında olup insanların özgürlüğünü savunan düşünce sistemidir. Machiavelli
8Kapitalizme tepki olarak doğar. Özel mülkiyet yerine kolektif mülkiyeti savunarak insanlar arasındaki farklılıkların karşısındadır. Milleti Sadıka
9Ordunun ihtiyaç duyduğu subayları yetiştirmek maksadıyla kurulan okul hangisidir? Matternich
10Balkanlarda Osmanlı Devleti’nden son ayrılan tebaa hangisidir? Arnavutlar

D-Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

*Aşağıdakilerden hangileri Düveli Muazzama olarak bilinen devletlerden değillerdir?
a)İngiltere
b) Fransa
c) Hindistan
d) Rusya
e) Almanya

  • Cevap:

*Yaratacağı sonuçlar itibariyle Avrupalı devletleri birbirine düşürüp endişelendiren demiryolu projesi hangisidir?
a)Köstence Demiryolu
b)Bağdat Demiryolu
c) Aydın Demiryolu
d)İskenderiye Demiryolu
e)Bursa Demiryolu

  • Cevap:

*Osmanlı Devleti Anayasal Monarşi yönetimine hangi padişah devrinde geçmiştir?
a) I. Abdülhamit
b)Abdülaziz
c)Abdülmecit
d)II. Abdülhamit
e)II. Mahmut

  • Cevap:

*Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Savaşları boyunca Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmamıştır?
a)Bulgaristan
b)Karadağ
c)Bosna Hersek
d)Sırbistan
e)Yunanistan

  • Cevap:

* Osmanlı Devleti sınırları içinde okul açmayan yabancı devlet hangisidir?
a) Rusya
b) Japonya
c)Avusturya-Macaristan
d) Almanya
e)Fransa

  • Cevap:

*Din, dil, ırk ayrımı yapmadan Osmanlı tebaasını bir arada tutmayı hedefleyen fikir akımı hangisidir?
a)İslamcılık
b)Turancılık
c) Marksizm
d) Osmanlıcık
e)Kapitalizm

  • Cevap:

E- Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1-Bedeli Şahsi nedir?

  • Cevap:

2-Bedeli Nakdi nedir?

  • Cevap:

Hazırlamış olduğumuz “11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
2
love
1
happy
1
clap
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!