Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Dr. Ayten ERDURAN, Mehmet Fatih ÖZDEMIR tarafından 354 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Ahmet Sadık PALA tarafından yapılmış.

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

1. Aşağıdaki ABC üçgeninde A(3, 1), B(1, 3), C(6, 13) ve 3. BD = 2. DC dur.Verilenlere göre AD kaç br dir?

2. Yukarıda OABC dikdörtgeninde K(12, 0), P(0, 6) ve 2. BA = BC dur. Verilenlere göre OABC dikdörtgeninin alanı kaç br2 dir?
A) 8 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21

3. A(–1, 3) noktasının denklemi 4x + 3y + k = 0 olan doğruya uzaklığı 2 br ise a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) –10 B) –5 C) 0 D) 5 E) 10

4. A(3t – 1, t + 1) noktasının denklemi x – y + 6 = 0 olan doğruya uzaklığı 0 ise t kaçtır?
A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2

5. A(t + 1 , 5 . t) ve B(t – 1, t – 12) noktaları veriliyor. AB doğru parçasının orta noktası analitik düzlemin IV. bölgesinde olduğuna göre A noktası hangi bölgededir?
A) I. bölge B) II. bölge C) I. veya II. bölge D) II. veya III. bölge E) IV. Bölge

6. İki kenarı 4x – 3y + 15 = 0 ve 4x – 3y – 5 = 0 doğrularının üzerinde bulunan karenin alanı kaç br2 dir?
A) 4 B) 6 C) 9 D) 16 E) 25

7. Şekildeki analitik düzlemde d doğrusu verilmiştir.2. OB AO ve C (…) noktası d doğrusu üzerinde ise A(AOB) kaç br2 dir?

8. A(1, 2), B(a, –1) ve C(2, 3) noktaları, koordinat düzleminde tepe noktası B olan bir ikizkenar üçgenin köşeleridir. Verilenlere göre a kaçtır?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

9. (3a + 2)x – (b + 3)y – 2 = 0 (a + 1)x – by – 1 = 0 doğrularının iki noktası ortak olduğuna göre a + b kaçtır?
A) –1 B) 0 C) 1 D) 3 E) 5

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

3 Yorum

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close