Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Dr. Ayten ERDURAN, Mehmet Fatih ÖZDEMIR tarafından 354 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Ahmet Sadık PALA tarafından yapılmış.

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

10. 4x + 3y = 12 doğrusu, analitik düzlemi A ve B noktalarında kesmektedir. A ve B noktaları C(7, 0) noktasıyla birleştirilerek ABC üçgeni oluşturuluyor. Verilenlere göre A(ABC) kaç br2 dir?
A) 6 B) 8 C) 16 D) 18 E) 24

11. Yukarıda verilen AB doğru parçasını dış tan (….) oranında bölen C noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
A) 8 B) 7 C) 6 D) 4 E) 3

12. A(3, 7), B(8, 2), C ! [AB] ve 3 . | AC | = 2 . |BC| olduğuna göre C noktasının koordinatlarının toplamı kaçtır?
A) 8 B) 2 C) 10 D) 11 E) 12

13. Bir ABC üçgeninin ağırlık merkezi G(2, 3) ve köşe koordinatlardan biri B(–1, 1) dir. BD kenarortay olduğuna göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

14. Yukarıdaki analitik düzlemde verilenlere göre C noktasının ordinatı kaçtır?
A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 10

15. Köşeleri A(5, 11), B(–7, –3) ve C(1, –5) olan ABC üçgeninde A köşesinden geçen kenarortayın uzunluğu kaç br dir?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 17

16. ABC eşkenar üçgen ve BCDE karesinin B köşesi, x ekseni üzerindedir. (…) olduğuna göre E noktasının apsisi kaçtır?

17. Yukarıdaki analitik düzlemde 6OA = 6AB dir. Şekilde verilenlere ek olarak OB değerinin de bilinmesiyle
I . A(OAB) kaç br2 dir?
II . OA kaç br dir?
III . Ç(OAB) kaç br dir?
sorularından hangileri çözülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı 11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

3 Yorum

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close