Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Dr. Ayten ERDURAN, Mehmet Fatih ÖZDEMIR tarafından 354 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Ahmet Sadık PALA tarafından yapılmış.

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

18. Aşağıdakilerden hangisi bilinirse yukarıdaki analitik düzlemde verilen d1 ve d2 doğrularının denklemleri bulunabilir?
A) ABC üçgeninin alanının kaç br2 olduğu
B) |AB| ve |BC| değerleri
C) ABC üçgeninin çevresinin kaç br olduğu
D) d1 ve d2 doğrularının eğimleri
E) |BC| değeri

19. Şekilde A noktasının d doğrusuna uzaklığı kaç br dir?

20. denklemleriyle verilen doğrular paralel olduğuna göre a kaçtır?
A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2

21. Yukarıdaki analitik düzlemde A ve B noktaları bulunarak işaretlenmiştir. A noktasında bulunan bir karınca B noktasına en kısa yoldan ulaşmak isterse izlemesi gereken yolun denklemi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
(Eksen üzerindeki iki nokta arası 1 birimdir.)
A) y – 3x + 5 = 0 B) 2y – 3x + 4 = 0
C) y – x – 1 = 0 D) y + 3x – 5 = 0
E) y + 3x + 5 = 0

22.Şekilde d1 doğrusuyla d2 doğrusunun kesişim noktası A(x, y) olduğuna göre x + y kaçtır?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

23. Yandaki şekilde 4x + 3y = 12 doğrusu üzerinde herhangi bir P(a, b) noktası alınmıştır. Buna göre (…) nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı 11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

4 Yorum

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close