Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Akşam Alacası Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Akşam Alacası Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Akşam Alacası Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 2. Ünite Hikaye Sayfa 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Akşam Alacası Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

1) Bir hikâye yazarı olsaydınız hikâyenizin konusunu ve kahramanlarınızı nasıl seçerdiniz?

 • Cevap

2) 1980 sonrası Türk hikâyeciliği (genel özellikleri, önemli yazarları ve eserleri) ile postmo- dernizm hakkında araştırma yapınız. Elde ettiğiniz sonuçları, bir sunu hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

1) Metinde geçen “aklında tutmak”, “meraktan çatlamak” “yorgun düşmek” ve “gözden çıkarmak” deyimlerinin anlamını, metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu “TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü”nden faydalanarak kontrol ediniz.

 • Cevap

2) Okuduğunuz hikâyenin konusunu belirleyiniz.

 • Cevap

3) a) “Akşam Alacası” adlı hikâyenin olay örgüsünü defterinize yazınız.

 • Cevap

b) Hikâyenin olay örgüsünü oluşturan her bir parçanın metin içindeki işlevini tartışınız. Ulaştığınız sonucu belirtiniz.

 • Cevap

c) Olay örgüsünü oluşturan parçaların metnin konusu etrafında nasıl birleştiğini açıklayınız.

 • Cevap

4) Metnin olay örgüsünde yer alan kişilerin özelliklerini ve bu kişilerin insana özgü hangi durumu temsil ettiğini şema hâlinde defterinize yazınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

5) Hikâyedeki çatışma ve karşılaşmaları belirleyerek bunların temel özelliklerini örnekteki gibi
aşağıya sıralayınız.

 • Cevap

6) “Akşam Alacası” adlı hikâyedeki mekânları belirleyiniz. Bu mekânların hikâyenin konusuyla ve kişileriyle ilgisini açıklayınız.

 • Cevap

7) Okuduğunuz hikâyede kullanılan anlatım biçim ve tekniklerinin işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap

8) Hikâyede geçen ve hikâyenin anlam özelliklerini etkileyen kültürel unsurları belirleyiniz.

 • Cevap

9) a) Hikâyedeki anlatıcının kim olduğunu belirtiniz. Bu anlatıcının olayları hangi bakış açısı ile aktardığını belirleyiniz.

 • Cevap

b) Anlatıcının olayların akışına müdahale ettiğini, olayları yorumladığını düşünüyor musunuz?
Niçin?

 • Cevap

10) “Akşam Alacası” adlı hikâyeyi dil ve anlatım bakımından inceleyiniz. Yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini tespit ediniz.

 • Cevap

1980 sonrası Türk hikâyeciliği (genel özellikleri, önemli yazarları ve eserleri) ile postmodernizm hakkında hazırladığınız sunuyu arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

a) “Akşam Alacası” adlı hikâyede bir çocukla ailesi arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Bir ailenin var olabilmesi için o ailede saygı, sevgi, sabır ve sorumluluk gibi değerler üzerine kurulmuş aile bağlarının bulunması gerekir. Özellikle aile bireylerinin birbirlerine göstereceği koşulsuz sevgi, bu bağların oluşmasında önemlidir. Okuduğunuz hikâyeden hareketle değişen toplumsal, kültürel ve ekonomik şartlar karşısında Türk aile yapısını korumak ve güçlendirmek için neler yapılabileceği hakkındaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

b) Hikâyede, çocuğun konuşmalarından ve davranışlarından erken yaşta çocukluktan çıkmak zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. Sizce bu durumun nedenleri nelerdir?

 • Cevap

Sınıfınıza okul rehber öğretmeninizi davet ederek onunla kendimize karşı sorumluluklarımız ve öz denetim hakkında bir söyleşi yapınız. Yapacağınız söyleşide “Kendimden ne kadar sorumluyum?”, “Kendime karşı görevlerim nelerdir?” gibi sorulara öğretmeninizle birlikte cevaplar arayınız. Söyleşi sonunda kendinize karşı sorumluluklarınızın neler olduğunu ve bunları ne kadar yerine getirebildiğinizi belirtiniz.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

1) Öykünün ilerlemesi, çocuğa -yazıda kullanmasa bile- bir ad bulmasına bağlıydı.
Bu cümlede “kısa çizgi”nin kullanılış gerekçesini belirtiniz.

 • Cevap

2) Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olan kelimeleri bularak bunların doğru yazılışlarını karşılarına yazınız.

 • Cevap

Çocuğa rasladığında akşam çöküyordu.

 • Cevap

Sözgelimi eleme işlemine neden faturalardan başlamıştı?

 • Cevap

Fotoğraflarla başedemedi: profesyonellik becerisine göre mi, taşıdıkları anı birikimine göre mi değerlendireceklerdi?

 • Cevap

Yarın akşam gelebilirim çünkü Niyazi Abi’nin oğlu annesine gidiyor.

 • Cevap

3) “Cılız” kelimesi, aşağıdakilerin hangisinde “Kuşluk vaktine doğru cılız bir güneşle kararsız bir aydınlık.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Kalabalığın arasından cılız bir ses duyuldu.
B) Bu kadar ağırlığı bu cılız halat taşımaz.
C) Sokak lambasından cılız bir ışık süzülüyordu evin içine.
D) Şehrin bu bölgesinde mimari açısından değer taşımayan cılız binalar yapılıyor.
E) Bu bahçelere bakan cılız bir bahçıvandı.

4) “Bak ben şu karşıki pencerede oturuyorum.” cümlesindeki altı çizili kelimede hangi anlam olayı olduğunu belirtiniz.

 • Cevap

5) Öykünün ilerlemesi, çocuğa -yazıda kullanmasa bile- bir ad bulmasına bağlıydı. Hemen mektuplara geçti. “Renksizlik” ve “olmayan zaman parçaları” aklını kurcalasa da ona dostça tınlayacak bir ad bulmaya çalıştı.
Bu parçada geçen “aklını kurcalamak” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Belirtiniz.

 • Cevap
1
like
0
love
0
haha
0
wow
3
sad
28
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

 1. Cevaplar görünmüyor lütfen yardımcı olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir