Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 91, 92, 93, 94 Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

1) Millî Edebiyat Dönemi’nde yazılan şiirlerde ön plana çıkan temaları araştırınız. Bu temaların Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde de ele alınmasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

 • Cevap:

Vatanın kurtuluşu
Halkın zor durumda olması
Bağımsızlık duygusu
Toplumun yaşadığı sıkıntılar.
Cumhuriyet sonrasında da bu temalar devam etmiştir. Çünkü toplumların sorunları hala yerinde durmaktadır.

2) Arif Nihat Asya’ya neden “Bayrak Şairi” denildiğini açıklayınız.

 • Cevap: Çünkü yazmış olduğu Bayrak şiiri ile bayrağı en iyi en özel şekilde anlatan şair olma başarısını göstermiştir.

3) Millî Mücadele ve Kurtuluş Savaşı, dönemin şairlerini ve sanat anlayışını nasıl etkilemiştir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap: Derinden etkilemiştir. Bağımsızlık ateşi ve fedakarca her şeyini veren Türk milletinin sorunları sonrasında dönemin sanat eserleri ile sanatçılarında da fazlasıyla kendine yer bulmuştur.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

1) “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” adlı şiirin temasını belirleyiniz. Şiirin birimleri, temanın oluşturulmasında nasıl bir rol üstlenmiştir? Açıklayınız.

 • Cevap: Tema: Bayrağın şehitlerin aziz ruhu adına tuttuğu bağımsızlık ve vatan toprağı nöbeti.

2) Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirleyiniz.

 • Cevap: Redif ve kafiyelerle ahenk sağlanmıştır. Ayrıca Bazen tekrar eden sorulardan oluşan dizelerle de bu ahenk kuvvetlendirilmiştir.

3) Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

 • Cevap: Nazım biçimi serbest müstezat nazım türü ise serbest şiirdir.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

4) Söyleyici kime seslenmektedir? Niçin?

 • Cevap: Okura seslenmektedir. Çünkü okura bayrağın önemini anlatmak istemektedir.

5) Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgâr bekliyor.
Okuduğunuz şiirden alınan yukarıdaki parçada Türk bayrağına nasıl bir rol verilmektedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Türk bayrağına aziz şehitlerimizin ruhunu ve bu toprakların bağımsızlığını koruma nöbeti görevi vermiştir.

6) Şiirin ikinci bendinde şair hangi uyarılarda bulunmaktadır? Sizce, şair bu uyarıları niçin yapmaktadır?

 • Cevap: Sanmayın ki bu topraklar için şehit düşenler bilinmez hatırlanmaz diye demektedir. O şanlı kahramanların yattığı yer de yaptıkları da saygı duyulan özellikleri de hala yerindedir.

7) “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” adlı şiirdeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

 • Cevap:

Açık ileti: Bayrağın nöbeti ve askerin meçhul olmaması.
Örtük ileti: Bayrağın namus demek olduğu ve aziz şehitlerimizin mücadelelerine duyulan saygı

8) Arif Nihat Asya’nın bayrak şairi olarak tanınmasında bu şiirin nasıl bir etkisi olmuştur? Yorumlayınız.

 • Cevap: Bu şiir ile beraber Bayrak şiirinin etkisiyle Bayrak şairimiz olmuştur. Çünkü bu şiirde anlattığı bayrak teması herkes tarafından çok beğenilmiştir.

9) Okuduğunuz şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî ögeleri belirleyiniz.

 • Cevap:

Milli değerler: Bayrak, vatan,
Manevi değerler: Bayrak sevgisi, şehitlere duyulan saygı
Evrensel değerler: unutmamak, hatıralara duyulan saygı

10) Şiirin içerik ve biçim özelliklerinden hareketle hangi geleneğe bağlı olarak yazıldığını tespit ediniz. Bu geleneğin özelliklerini taşıyan dizeleri belirleyiniz.

 • Cevap: Şiir Hamasi Türk edebiyatının bir parçasıdır. Kısaca vatan, şehitler gibi konuları işlemesiyle milli şiirin devamı niteliğindedir.

Aşağıdaki kavram haritasında Millî Edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şairlerin ortak özelliklerini gösteriniz.

➜ Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde memleket manzaralarıyla ilgili söyleyişler sıkça görülür.
➜ Beş Hececiler, Anadolu ve Anadolu insanını anlatmışlardır.
➜ Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde halk arasından rastgele insanlar ele alınmıştır.
➜ Ahmet Kutsi Tecer, halk edebiyatı ve folklor çalışmalarına büyük oranda destek çıkmıştır.
➜ Hisar dergisi mensupları, Türk şiirini yozlaştıranlara karşı çıkmış ve çözüm olarak halk edebiyatı kaynaklarını işaret etmişlerdir.
➜ Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde halk şiiri unsurları da kullanılmıştır.
➜ Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır.
➜ Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler.
➜ Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.
➜ Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir.
➜ Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
➜ Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.

a) Türk toplumu için “bayrak” ne anlam ifade eder?

 • Cevap: Vatan ve bayrak Türk ulusunun en önemli öğelerinden birisi olmaktadır. Cephelerde savaşılırken vatan uğruna nice canlar verilmiş olup Türk toprağının bir parçası dahi düşman ellerine bırakılmamıştır. Bayrak milletimizin şehitlerimizin kanından ilham alınarak kabul edilmiştir. Bağımsızlığımızın sonsuza dek süreceğini gösterir. Bayraklara olan sevgi ve saygı azaldığı zaman vatan değerlerini kaybeder.

b) Türklerin bayrak sevgisini anlatan şiir ve fotoğraf yarışması düzenleyiniz. Dereceye giren eserleri okul ve sınıf panolarında sergileyiniz.

c) Vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimize karşı vefa borcumuzu nasıl ödeyebiliriz?

 • Cevap: Günümüzde yaşanan terör olaylarından dolayı şehitlerimiz artmaktadır. Lanetlediğimiz terör olaylarından vatan topraklarını korumalı, sahip çıkmalıyız. İçimiz parçalanırken onların bu durumda olmaları yüreklerimizi yakıyor. Haince tuzaklara karşı onlara bir şey olmaması için dua edebiliriz. Hassas davranmalı olası durumlarda onları uyarmalıyız. Çevremizde bu tür hain tuzaklara sebep verebilecek kişileri takip edip emniyet güçlerine bildirmemiz gerekmektedir.

Arif Nihat Asya’nın edebî ve fikrî yönüyle bu şiiri arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Okuduğunuz şiirden hareketle açıklayınız.

 • Cevap: Arif Nihat Asya büyük Turan ülküsüne inanan milliyetçi duyguları çok yüksek bir şairdir. Bu şiirinde de bayrak temasını bu duygular doğrultusunda yazdığını söyleyebiliriz.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

1) Ve bir göğüs, nefes almak için Rüzgâr bekliyor. Bu dizelerde “virgül”ün kullanılış gerekçesini açıklayınız.

 • Cevap: Benzer anlamdaki kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

2) Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bir el ki ahretten uzanmış
B) Rüzgârını kesmesin gövdeler
C) Destânı öksüz, sükûtu derin
D) Gel süngülü yiğit, alkışlasınlar
E) Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye

 • Cevap: A

3) Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor…
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgâr bekliyor.
Bu parçadaki altı çizili kelimede aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır?
A) Anlam daralması
B) Ad aktarması
C) Dolaylama
D) Deyim aktarması
E) Anlam başkalaşması

 • Cevap: C

4) Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor…
Ve bir bayrak dalgalanmak için Rüzgâr bekliyor.
Bu parçada aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır?
A) Doğadan insana aktarma
B) Duyular arası aktarma
C) İnsandan doğaya aktarma
D) Somuttan soyuta aktarma
E) Doğadaki nesneler arasında aktarma

 • Cevap: C

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 91, 92, 93, 94 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!