Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Güzel Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 102, 103, 104 Güzel Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Güzel Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

1) Garipçiler, her türlü şairanelikten ve sanattan uzak, ölçüsüz şiir yazma gayretinde olmuş sanatçılardır. Garip hareketinin kastettiği şairanelik ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Ozanların kullana kullana eskittiği duyarlık, eskimiş duyarlık. Yani tekrar edilen ve artık can sıkıcı olmaya başlayan kurallar, önceki şairlerin yaptıklarını taklit etme anlamında kullanmışlardır.

2) Şeyhi’nin “Harnâme” adlı mesnevisini okuyunuz (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap:

HAR-NÂME

Bir eşer var idi zâif ü nizâr
Yük elinde katı şikeste vü zâr

Gâh odunda vü gâh suda idi
Dün ü gün kahr ile kısuda idi

Ol kadar çeker idi yükler ağır
Ki teninde tü komamışdı yağır

Nice tü kalmamışdı et ü deri
Yükler altında kana batdı deri

Eydür idi gören bu sûretlu
Tan degül mi yürür sünük çatlu

Dudağı sarkmış u düşmiş enek
Yorılur arkasına konsa sinek

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

1) “Güzel” adlı şiirin temasını belirleyiniz. Bu temanın neden kullanıldığını Garipçilerin şiir anlayışı çerçevesinde değerlendiriniz.

 • Cevap: Tema hayat pahalılığı ve yoksul insanların hayalleridir. Yazar benzer hayaller kurduğu veya benzer durumda olduğu için bu temayı kullanmış olabilir.

2) Şair şiirde ahengi nasıl sağlamıştır? Ahenk unsurlarıyla şiirin içeriği arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Yorumlayınız.

 • Cevap: Ses, kelime ve dize tekrarları ile sağlamıştır. Tekrar eden kelime ve sesler şiiri tekdüzelikten kurtarmış ve okurun ilgisini canlı tutacak hale sokmuştur. Bu tekniği bilerek kullanmaktadır. Bu sayede garip şiirinin özelliklerine uygun şiirler kaleme alabilmiştir.

3) Söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

 • Cevap: Söyleyici şairin kendisi hitap edilen kişi şiiri okuyacak olan okurdur. Okur eğer şiirde kendinden bir şeyler bulabilirse ilgiyle şiiri okur ve şairi de takip eder.

4) Oktay Rifat, yoksul bir ailenin sıradan bir anını nasıl betimlemiştir? Adamın içinde bulunduğu çaresizliği okuyucuya nasıl aktarmıştır?

 • Cevap: Adamın çaresizliğini ayakkabı almalıyız ancak para anca fasulye yemeğine yetmektedir dediği kısımlardan çıkarmak mümkündür. Hatta kundurayı değiştirme sebebi olarak hayrı kalmamasını ve de artık su almaya başladığını da ekler. Altı delik ayakkabılar ile kışı geçirmek adamın ne kadar çaresiz olduğunu gösterir bizlere.

5) Okuduğunuz şiirde Garip hareketinin hangi özellikleri görülmektedir? Açıklayınız.

 • Cevap:

➜ Ölçü ve kafiyeye karşı çıkmış olan Garipçilerin anlayışına uygundur.
➜ Şair, Günlük konuşma dilini şiire uygulamaya çalışmıştır.
➜ Mecaza, süse ve suniliğe karşı çıkan şair ona göre duru bir dil tercih etmiştir.
➜ Halk şiirinin anlatım ve deneyimlerinden faydalanmıştır.
➜ Sıradan insanlar şiire konu olmuştur.

6) Şiirdeki açık ve örtük iletileri tespit ediniz. Şiirin teması içinde bu iletiler nasıl bir rol üstlenmiştir? Açıklayınız.

 • Cevap:

Açık ileti: Adamın yoksuluğu ve çaresizliği
Örtük ileti: Yoksulluğun ne kadar zor olduğu ve yoksulluktan dolayı hayallere sığınan insanların hayatı

7) Okuduğunuz şiirde toplumsal yaşamla ilgili hangi çelişkiler betimlenmiştir? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Toplumsal yaşamın içinde zengin de vardır fakir de. Bir tarafta bal börek yiyenler lüks hayatlar yaşayanlar her ay ayakkabısı olanlar varken bir tarafta ise açlığa talim eden bayramdan bayrama ayakkabı alabilen insanların çelişkilerini görürüz.

8) “Güzel” adlı şiirden sosyal adaletsizlikle ilgili çıkarımlarda bulununuz. Sosyal adaletin sağlanmasına yönelik önerilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Sosyal adaletsizlik hayatımızın her yerinde karşımıza çıkmaktadır. Bir tarafta çöpten ekmek toplayanlar bir tarafta ise zenginliğin ve israfın kibrinde yaşayanlar. Bu şiirde de benzer bir tema işlenir. Ayakkabı alacak parası olmayan birinin hayallerini okuruz.

9) Şiirde süslü bir anlatıma ve şairaneliğe yer verilip verilmediğini değerlendiriniz.

 • Cevap: Süslü bir anlatım ve şairaneliğe yer verilmemiştir. Çünkü Garip akımının etkisiyle yazılan bu şiirde süsten şairanelikten sanattan uzak bir şiir hedeflenmektedir.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

“Güzel” ve “Harnâme” adlı metinleri içerik bakımından karşılaştırınız. Elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle “adalet” ve “eşitlik” kavramlarının toplum yaşamındaki önemini örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Harname hayal kuran bir eşek üzerinden insanın olmayacak hayallere dalmasının zararlarını anlatırken Güzel şiirinde ise insanların yoksulluktan dolayı sığınıkları olan düşlerine hayallerine yapmış oldukları yolculuklar anlatılır. Güzel şiirinde eşit şekilde yaşamayan insanların adaletsiz olan bu düzende altı delik ayakkabılarını değiştirememesinden bahsedilir.

Asya Afrika Yazarlarına”, “Bu Vatan Kimin?” ve “Güzel” adlı şiirleri aşağıda verilen ölçütlere göre karşılaştırınız.

Tema: Üçünde de tema fakirliktir. Dünyadaki adaletsiz yaşamlardır. İnsanların yoksulluklarıdır.
Şiir Anlayışı: Bu vatan kimin şiiri milliyetçi şiire örnekken diğer iki şiir toplumcu şiire örnektir.
Nazım Türü: Üçü de serbest şiirdir. Ahenk.

1) Adam düşünüyordu Bir kundura almalı diyordu Hayrı kalmadı bunların Su alıyor bunlar diyordu Bu dizelerdeki altı çizili ifade ile kundura hakkında anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayağını rahatsız ettiği
B) Kendisine yakışmadığı
C) İşe yarar durumu kalmadığı
D) Uzun süre daha giyilebileceği
E) Modasının geçtiği

 • Cevap: C

2) Yoldan adamlar geçiyordu
Adamların kafasından hayaller geçiyordu
Kiminin han hamam geçiyordu
Soğan ekmek kiminin
Bu dizelerde altı çizili kelimede aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır?
A) Ad aktarması
B) Anlam iyileşmesi
C) Dolaylama
D) Güzel adlandırma
E) Somutlama

 • Cevap: E

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 102, 103, 104 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!