Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı İnsana Güven Göstermenin Yararı Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 6. Ünite Deneme Sayfa 224, 225, 226, 227, 228 İnsana Güven Göstermenin Yararı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı İnsana Güven Göstermenin Yararı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı

1) Montaigne’in (Monteyn) “Her insanda insanlığın bütün hâlleri vardır.” sözüyle ilgili düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap: İnsanlar ortak evrensel bir kültürün ve birikimin emanetçisi ve taşıyıcısıdırlar. Aşk, ölüm kayıplar ve acılar gibi evrensel duygular bütün insanlarda ortaktır. Bu da bütün insanların bir bakıma birbirlerine benzediklerini gösterir bizlere.

2) a) Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.

➜ Herkese karşı temkinli davranırım çünkü: Herkese güvenilmez.
➜ Bir insana güvenebilmem için: bende güven duygusu oluşturmalıdır.
➜ Güven için kıstaslarım var: mesela dürüstlük gibi .
➜ Aslında herkese sonsuz güven duyan biriydim ama: güvenimi kırdılar.
➜ Ne olursa olsun insanlara güvenirim çünkü: insanları severim insan olduklarından ötürü.

b) Güven duygusu/değeri kişiden kişiye ya da toplumdan topluma göre değişir mi? Tartışınız.

 • Cevap: Değişir. Çünkü toplumların değer yargıları ve birbirleriyle olan bağları değişiklik gösterir. Kimi toplumlarda ahlak gelişmişken kimi toplumlarda insanların birbirlerine olan güven duyguları ne yazık ki çok alt derecededir.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

1) Okuduğunuz metnin konusunu, amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz. Buna göre denemelerin öğretici bir yönü olduğu ve ele alınan konuda okuru düşündürdüğü söylenebilir mi? Niçin?

 • Cevap:

Konu: Güven her zaman insana kazandırır.
Amaç: İnsanlara güvenmenin güvenmemekten daha doğru bir davranış olduğu düşüncesidir.
Hedef Kitlesi: Bütün edebiyat okurları.

2) Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 • Cevap:

Ana Düşünce: İnsanlar ancak diğer insanlara güven duyarlarsa Dünya daha yaşanılır bir yer olacaktır.
Yardımcı Düşünce: Yazar başından geçen bir olayı aktarır. Evini basmaya ve kendisinden almaya çalışan insanlara güven duyduğu için adamların başı vazgeçmiş bu işten.

3) “Doğrusu, ben aslında yaratılıştan güvensizliğe ve kuşkulara düşmeyen bir insanımdır.” diyen yazarın “güven” ve “kader” konusundaki ortaya koyduğu bilgi, tespit ve görüşlerin bilimsel yazılara özgü kesinlik taşıyıp taşımadığını inceleyiniz.

 • Cevap: Hayır bilimsel yazılardaki kesinlikten uzaktır bu düşünceler. Özneldir yani yazarın kendi şahsi fikirleridir. Bu da kişiden kişiye değişen görüş olduğunu gösterir bizlere.

4) Okuduğunuz denemenin tamamında hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını tespit ediniz. Bunlara ait örnek ifadeleri aşağıdaki tabloya yazınız. Buna göre deneme yazılarında, farklı anlatım biçimlerinin bir arada kullanılmasının metne katkısını açıklayınız.

 • Cevap: Örnekleme, betimleme ve açıklama anlatım biçimlerinden faydalanılmıştır. Denemede farklı anlatım biçimleri hem anlatımı hem de konuyu zenginleştirmektedir. İnsanların daha zevkle ve metne girerek metni okumalarını sağlamaktadır. 

5) “İnsana Güven Göstermenin Yararı” adlı metinden yola çıkarak deneme türüne ait üslup özelliklerini belirleyiniz. Deneme ile makaleyi üslup özellikleri açısından karşılaştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları belirtiniz.

 • Cevap: Sohbet türüne benzer bir anlatım vardır. Rahat senli benli ve samimi bir dil kullanılır. Bunun yanında yalın sade anlaşılır ve açık bir anlatım da okurun daha rahat okuması adına deneme türlerinde tercih edilen dil özellikleridir.

6) Deneme gibi bilgilendirici metinlerde yazar ile anlatıcının aynı kişi olması metnin anlamını nasıl etkiler? Açıklayınız.

 • Cevap: Metnin okuru ile yazarı arasında dostluk içinde bir sohbet havası yaratılmasını sağlar. Böylece okur kendini deneme yazarı ile konuşurken hisseder.

7) Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

Açık İleti: Evine gelen kaçakları sorgu sual olmadan kabul eden yazarın başına gelenler.
Örtük ileti: Güven duygusu sayesinde içinde bulunduğu zor durumdan kurtulan bir adamın hikayesi.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı

a) Yazarın, evini ele geçirmeye çalışan adama güvenmesi ve her şeye rağmen evinin kapısını açması sizin için örnek bir davranış olabilir mi? Günümüz insan ilişkileri açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Bence örnek bir davranıştır. Çünkü bu dünyada her zaman iyilik kazanır. Her ne kadar kötü adamlara güvenilmez denilse de biz yine de insanlığımızdan vazgeçmemeliyiz.

b) İyi niyetli ve dürüst olmanız karşınızdaki kişilere güven duymanızda ne kadar etkilidir? Tartışınız.

 • Cevap: Bence çok etkilidir. Çünkü insanın kalbinden geçen ne ise davranışları da o olur. Eğer insanların içinde iyilik varsa güven duymaları kolaylaşır eğer içlerinde kötülük varsa güven duyguları da o oranda azalır.

Montaigne “Denemeler” adlı eseri için, “Ben kitabımı yaptığım kadar da kitabım beni yaptı.” der. Montaigne’in bu sözünü ve yirmi yılını bir kitap yazmak için harcamasını yazar ve metin ilişkisi açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Bazı eserler kendileri gelişirken aynı zamanda yazarını da bir okul gibi geliştirirler. Yazarlar kendilerini eserlerinden ayrı düşünmezler. Eserlerinin verdiği sorumluluğu ve daha iyiye ulaşma arzusunu hep canlı tutarlar.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 228 Cevabı

1) Ayrıca ben (I) kadere seve (II) seve boyun eğebilir (III) kendimi onun (IV) kollarına bırakabilirim (V)
Bu cümledeki yay araçla gösterilen yerlerden hangi ikisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I ve IV
E) III ve V

 • Cevap: C

2) Şu masalı anlattı bana: Bizden yarım fersah ötede, benim de tanıdığım, kavgalı olduklarını bildiğim bir düşmanıyla karşılaşmış; düşmanı dolu dizgin ardına düşmüş; gafil avlandığı ve yanında az adamı olduğu için can havliyle benim kapıya dar atmış kendini; adamlarını çok merak ediyormuş; ya ölmüş ya da yakalamışlarmış.
Bu parçada altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) fersah
B) dolu dizgin
C) gafil avlandığı
D) merak ediyormuş
E) yakalamışlarmış

 • Cevap: B

3) Adamın biri evimi ve beni bir pusuya düşürmeyi kurmuş. Kurnazlığı kapıma önce yalnız gelip içeriye girmekte biraz telaş göstermek oldu. Kendisini adından tanıdım; komşum ve az çok da benden yana olduğu için güvensizlik gösteremezdim. Herkes gibi ona da kapımı açtırdım. Bu sözlerin sahibi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnsanlara güvenir.
B) Çevresindekilere yardım eder.
C) Kimse hakkında kötü düşünmez.
D) Komşuluk ilişkisine önem verir.
E) Kurnaz bir adamdır.

 • Cevap: E

4) (I) Yaşamımda başarılmış zor ya da belki akıllıca denebilecek birkaç eylem vardır. (II) Bilin ki bunlarda benim payım üçte bir, kaderin payıysa en az üçte ikidir. (III) Bence başarısızlıklarımız kadere yeterince güvenmemekten ve elimizde olmayan bir gücü kendi davranışımıza bağlamaktan geliyor. (IV) Dilediklerimize varamayışımız çok kez bundan ötürüdür. (V) Kader insan aklına, onun zararına olmak üzere verdiğimiz hakları kıskanıyor ve biz ne kadar artırırsak o da o kadar azaltıyor bu hakları… Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede yazar hayatına dair değerlendirmesinden söz etmiştir.
B) II. cümlede yazar okura seslenmektedir.
C) III. cümlede neden-sonuç ilişkisi söz konusudur.
D) IV. cümlede amaç-sonuç ilişkisi kurulmuştur.
E) V. cümlede yazar kader üzerine kişisel görüşlerini açıklamıştır.

 • Cevap: D

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 224, 225, 226, 227, 228 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!