Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 5. Ünite Tiyatro Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 33 Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı İnsana Güven Göstermenin Yararı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı İnsana Güven Göstermenin Yararı Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı İnsana Güven Göstermenin Yararı Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 6. Ünite Deneme Sayfa 224, 225, 226, 227, 228 İnsana Güven Göstermenin Yararı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı

1) Montaigne’in (Monteyn) “Her insanda insanlığın bütün hâlleri vardır.” sözüyle ilgili düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap

2) a) Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.

Herkese karşı temkinli davranırım çünkü:
Bir insana güvenebilmem için:
Güven için kıstaslarım var:
Aslında herkese sonsuz güven duyan biriydim ama:
Ne olursa olsun insanlara güvenirim çünkü:

b) Güven duygusu/değeri kişiden kişiye ya da toplumdan topluma göre değişir mi? Tartışınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

1) Okuduğunuz metnin konusunu, amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz. Buna göre denemelerin öğretici bir yönü olduğu ve ele alınan konuda okuru düşündürdüğü söylenebilir mi? Niçin?

 • Cevap

2) Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 • Cevap

3) “Doğrusu, ben aslında yaratılıştan güvensizliğe ve kuşkulara düşmeyen bir insanımdır.” diyen yazarın “güven” ve “kader” konusundaki ortaya koyduğu bilgi, tespit ve görüşlerin bilimsel yazılara özgü kesinlik taşıyıp taşımadığını inceleyiniz.

 • Cevap

4) Okuduğunuz denemenin tamamında hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını tespit ediniz. Bunlara ait örnek ifadeleri aşağıdaki tabloya yazınız. Buna göre deneme yazılarında, farklı anlatım biçimlerinin bir arada kullanılmasının metne katkısını açıklayınız.

 • Cevap

5) “İnsana Güven Göstermenin Yararı” adlı metinden yola çıkarak deneme türüne ait üslup özelliklerini belirleyiniz. Deneme ile makaleyi üslup özellikleri açısından karşılaştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları belirtiniz.

 • Cevap

6) Deneme gibi bilgilendirici metinlerde yazar ile anlatıcının aynı kişi olması metnin anlamını nasıl etkiler? Açıklayınız.

 • Cevap

7) Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı

a) Yazarın, evini ele geçirmeye çalışan adama güvenmesi ve her şeye rağmen evinin kapısını açması sizin için örnek bir davranış olabilir mi? Günümüz insan ilişkileri açısından değerlendiriniz.

 • Cevap

b) İyi niyetli ve dürüst olmanız karşınızdaki kişilere güven duymanızda ne kadar etkilidir? Tartışınız.

 • Cevap

Montaigne “Denemeler” adlı eseri için, “Ben kitabımı yaptığım kadar da kitabım beni yaptı.” der. Montaigne’in bu sözünü ve yirmi yılını bir kitap yazmak için harcamasını yazar ve metin ilişkisi açısından değerlendiriniz.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 228 Cevabı

1) Ayrıca ben (I) kadere seve (II) seve boyun eğebilir (III) kendimi onun (IV) kollarına bırakabilirim (V)
Bu cümledeki yay araçla gösterilen yerlerden hangi ikisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) I ve IV E) III ve V

2) Şu masalı anlattı bana: Bizden yarım fersah ötede, benim de tanıdığım, kavgalı olduklarını bildiğim bir düşmanıyla karşılaşmış; düşmanı dolu dizgin ardına düşmüş; gafil avlandığı ve yanında az adamı olduğu için can havliyle benim kapıya dar atmış kendini; adamlarını çok merak ediyormuş; ya ölmüş ya da yakalamışlarmış.
Bu parçada altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) fersah B) dolu dizgin C) gafil avlandığı
D) merak ediyormuş E) yakalamışlarmış

3) Adamın biri evimi ve beni bir pusuya düşürmeyi kurmuş. Kurnazlığı kapıma önce yalnız gelip içeriye girmekte biraz telaş göstermek oldu. Kendisini adından tanıdım; komşum ve az çok da benden yana olduğu için güvensizlik gösteremezdim. Herkes gibi ona da kapımı açtırdım.
Bu sözlerin sahibi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnsanlara güvenir. B) Çevresindekilere yardım eder.
C) Kimse hakkında kötü düşünmez. D) Komşuluk ilişkisine önem verir.
E) Kurnaz bir adamdır.

4) (I) Yaşamımda başarılmış zor ya da belki akıllıca denebilecek birkaç eylem vardır. (II) Bilin ki bunlarda benim payım üçte bir, kaderin payıysa en az üçte ikidir. (III) Bence başarısızlıklarımız kadere yeterince güvenmemekten ve elimizde olmayan bir gücü kendi davranışımıza bağlamaktan geliyor. (IV) Dilediklerimize varamayışımız çok kez bundan ötürüdür. (V) Kader insan aklına, onun zararına olmak üzere verdiğimiz hakları kıskanıyor ve biz ne kadar artırırsak o da o kadar azaltıyor bu hakları…
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede yazar hayatına dair değerlendirmesinden söz etmiştir.
B) II. cümlede yazar okura seslenmektedir.
C) III. cümlede neden-sonuç ilişkisi söz konusudur.
D) IV. cümlede amaç-sonuç ilişkisi kurulmuştur.
E) V. cümlede yazar kader üzerine kişisel görüşlerini açıklamıştır.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir