Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Koşaradım Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Koşaradım Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Koşaradım Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 129, 130, 131, 132 Koşaradım Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

1) “Yabancılaşma” kavramını araştırarak 1980 sonrası şiirde bu kavramın nasıl kullanılmış olabileceğini tartışınız.

 • Cevap

2) Şükrü Erbaş’ın kendi seslendirdiği “Koşaradım” şiirini sınıfınıza getirerek dinleyiniz (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

1) Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından yola çıkarak belirleyiniz.

a) Ve ucuz korkuların kör kuyularına

 • Cevap

b) İnsanlar dövüşüyor ellerinde yürekleri birer ülke

 • Cevap

c) Sevgileriniz ayaküstü, ilgileriniz koşaradım,

 • Cevap

2) “Koşaradım” adlı şiirin temasının çağımız insanın günlük hayatıyla ilişkisini, şiirin “Koşaradım” adından hareketle belirleyiniz.

 • Cevap

3) Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları aşağıdaki sorulardan hareketle belirleyiniz.

 • Cevap

a) Şiirde kullanılan ölçüyü tespit ediniz.
b) Kafiye kullanmadığı hâlde şair ahengi nasıl yakalamaya çalışmıştır? Örneklendiriniz.
c) Dizelerin uzunluğuna rağmen şair, ritmi nasıl yakalamıştır? Açıklayınız.

4) Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

 • Cevap

5) “kurulmuş saatler” ve “uzayan gölgeler” ifadeleriyle günümüzde düşünmeden, hissetmeden yaşayan; gündelik hayatın telaşı içinde kaybolan insanlar dile getirilir. Siz de okuduğunuz şiirdeki diğer imgeleri ve çağrışımları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendiriniz.

 • Cevap

6) Söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. Buna göre söyleyicinin tutumunu değerlendiriniz.

 • Cevap

7) Söyleyici; dostluk, paylaşma, sevgi gibi değerler etrafında günümüz insanlarına hangi eleştirileri yöneltmektedir? Tespitlerinizi kendi hayatınızla, çevrenizdeki olay ve durumlarla karşılaştırınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

8) “Koşaradım tükeniyorsunuz insan kardeşlerim Koşaradım”
Bu dizelerde “tükeniyorsunuz” sözüyle şair neyi ifade etmektedir? Yorumlayınız.

 • Cevap

9) “Koşaradım” adlı şiirde geçen millî, manevi ve evrensel değerleri belirleyiniz. Çağımız insanın bu değerlerden uzaklaşmasını hangi sebeplere bağlıyorsunuz? Gerekçelerinizle birlikte açıklayınız.

 • Cevap

10) Şiirde İkinci Yeni şiirini anımsatacak ögeler var mıdır? Örnekle açıklayınız.

 • Cevap

11) Okuduğunuz şiirle 2. ünitede okuduğunuz “Ricat” adlı metni içerik bakımından karşılaştırınız. Elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle bu iki metinde “içinde yaşadığı topluma ve kültüre yabancılaşma” kavramının/probleminin nasıl ele alındığını belirtiniz.

 • Cevap

Şükrü Erbaş’ın kendi seslendirdiği “Koşaradım” şiirini sınıfınızda dinleyiniz. Şiiri dinlerken şairin kelime ve kelime gruplarını telaffuz edişini, vurgu, tonlama ve durakları nerede yaptığına dikkat ediniz. Şiirin ilk bölümünü telaffuz özelliklerine dikkat ederek yeniden okuyunuz.

 • Cevap

Şükrü Erbaş’ın nasıl bir yaşam özlemi bulunmaktadır? Okuduğunuz şiirinden yola çıkarak Şükrü Erbaş’ın düşünce dünyası hakkında neler söylenebilir?

 • Cevap

1980 sonrası şairlerimize ait okuduğunuz şiirleri; etkilendikleri şiir geleneği, dil anlayışları ve tema seçimlerine göre karşılaştırınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

1) Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim -Ki bu en büyük kötülüktür size- Yıkanmıyor bir kez olsun yüreğiniz yağmurlarla
Bu dizelerde “kısa çizgi”nin kullanılış gerekçesini açıklayınız.

 • Cevap

2) Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak Ne bir içten dostunuz var acınızı alacak Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu;
Bu dizelerde altı çizili kelimelerin yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) müşterek-resmi-üleşmek
B) hissedar-candan-bölüşmek
C) benzer-samimi-bölüşmek
D) müşterek-samimi-üleşmek
E) aynı-candan-üleşmek

3) Aşağıdaki dizelerin hangisinde duyu aktarması (bir duyuyla algılanabilen kavram ya da varlığın başka bir duyuya aktarılarak algılanması) vardır?
A) Yıkanmıyor bir kez olsun yüreğiniz yağmurlarla
B) Unuttunuz konuşmayı kendinizi vererek
C) Unuttunuz, neydi bir ince söze yakışan en güzel davranış.
D) Küçük çıkarların büyük kurnazları
E) Koşaradım gidiyorsunuz işinize değişmeyen yollardan

4) Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili kelime diğerlerine göre özel anlamlıdır?
A) Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim
B) Ne bir içten dostunuz var acınızı alacak
C) Daraldıkça daraldı dünyaya açılan pencereniz.
D) Denizler boşuna devinip duruyor bir çarşaf gibi
E) Ömrünüzü güzelleştirecek bir şey almadan hayattan

5) Ne kadar uzaksa bir felaket (bela) sizden o kadar mutlusunuz
Tükenmez bir hazine gibi kendini sunan doğayı (tabiat)
İnsanlar dövüşüyor ellerinde yürekleri (kalp) birer ülke
Ömrünüzü (yaşam) güzelleştirecek bir şey almadan hayattan
Küçük çıkarların (menfaat) büyük kurnazları
Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisinin yerine yay ayraç içinde verilen kelime kullanılamaz?
A) I B) II C) III D) IV E) V

6) Aşağıdaki dizelerin hangisinde “soyut anlamlı” bir kelime kullanılmamıştır?
A) Ne ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak
B) Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu
C) Ve ucuz korkuların kör kuyularına
D) Toprağı rüzgârı denizi göğü
E) Sevgileriniz ayaküstü, ilgileriniz koşaradım.

1
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir