Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kül Tigin Abidesi Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kül Tigin Abidesi Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kül Tigin Abidesi Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 7. Ünite Söylev Sayfa 262, 263, 264, 265, 266 Kül Tigin Abidesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 262 Cevabı

1) İnsanların genellikle topluluk önünde konuşmaktan çekindikleri görülür. Bu durumun nedenleri sizce neler olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap

2) Sizce devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri nelerdir? Sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap

3) Söylev vermek isteyen biri hangi ön çalışmaları yapar? Bu çalışmaların söylevin başarısındaki etkisi neler olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 264 Cevabı

1) “Kül Tigin Abidesi” adlı metnin konusunu, yazılış amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz. Metnin bu üç unsura göre düzenlenip düzenlenmediğini inceleyiniz.

 • Cevap

2) Metinden Bilge Kağan’ın kişilik özelliklerini yansıtan cümleleri tespit ediniz. Bu sözlerin sahibi Bilge Kağan nasıl bir kişiliğe sahiptir? Açıklayınız.

 • Cevap

3) Okuduğunuz metnin temel iletisini yansıtan en kapsamlı yargıyı tahtaya yazınız. Bilge Kağan’ın bu ana düşünceye hangi yardımcı düşüncelerden hareketle ulaştığını sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap

4) Siyasi söylevler, bir anlamda devlet adamlarının kendilerini toplum önünde sınava çekmesidir. Buna göre Bilge Kağan’ın hakanlığı boyunca hangi alanlarda kendini başarılı bulduğunu belirleyiniz.

 • Cevap

5) Okuduğunuz metinden hareketle söylev dili ile doğal dili karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçlardan hareketle söylevlerin en belirgin dil ve anlatım özelliğini belirtiniz.

 • Cevap

6) Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

 • Cevap

7) “Kül Tigin Abidesi” adlı metnin yazıldığı dönemin tarihî, siyasi ve sosyal yapısıyla bağlantısını inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.

 • Cevap

8) Orhun Abideleri yalnız tarihsel açıdan değil, içindeki yaşamsal deneyimler ve uyarılarıyla kültürümüz açısından da çok önemlidir. Okuduğunuz metinde bahsedilen yaşamsal deneyimler ve uyarıların toplumsal veya bireysel gerçeklikle ilişkisini inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 265 Cevabı

9) Yazarın metinde ortaya koyduğu bilgi, tespit ve yorumlar/görüşleri; gerekçe, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

 • Cevap

10) Aşağıdaki soruların cevaplarını okuduğunuz metne göre ilgili bölümleri işaretleyerek belirtiniz.

 • Cevap

11) Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap

12) Atatürk’ün “Onuncu Yıl Nutku” ile Bilge Kağan’ın “Kültiğin Abidesi” adlı metinleri içerik, dil ve anlatım bakımından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçlara göre bu söylevler arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar gördüğünüzü belirtiniz.

 • Cevap

a) Bilge Kağan’ın Türk milletine verdiği öğütler nelerdir? Bunların günümüz için de geçerli olduğu söylenebilir mi? Tartışınız.

 • Cevap

b) Bilge Kağan, Türk milletinin başına gelenleri hangi nedenlere bağlamaktadır? Öz denetim değerleriyle ilişkilendirerek cevaplandırınız.

 • Cevap

Sizce Orhun Abideleri’nin oluşmasında yazılı ve sözlü kültürün, toplumsal değişmelerin ve etkileşimlerin etkisi neler olabilir? Okuduğunuz metinden hareketle açıklayınız.

 • Cevap

Okuduğunuz “Kül Tigin Abidesi” adlı metinden hareketle Bilge Kağan hakkında çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlarınızı aşağıdaki şemaya yazınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 266 Cevabı

1) Okuduğunuz “Kül Tigin Abidesi” adlı metni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

2) (I) Güneyde Dokuz Ersine kadar ordu sevk ettim, Tibete ulaşmama az kaldı. (II) Batıda İnci nehrini geçerek Demir Kapıya kadar ordu sevk ettim. (III) Kuzeyde, Yir Bayırku yerine kadar ordu sevk ettim. (IV) Bunca yere kadar yürüttüm. (V) Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde parçanın ana düşüncesi belirtilmiştir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

3) Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp, konduktan sonra, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa, kabilesi, milleti, akrabasına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok, Türk milleti, öldün; Türk milleti, öleceksin!
Yukarıdakileri ifade eden kişinin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çinlilerle iyi ilişkiler kuran insanların çok mutlu olacağı
B) Türklerin Çin malları yerine yerli malları tercih etmesi gerektiği
C) Türk milletinin Çinlilerle ticaretten kazançlı çıktığı
D) Çinlilerin bilgili ve cesur insanları sevmediği
E) Türk milletinin Çinlilerin entrikalarına karşı dikkatli olması gerektiği

4) Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için, kağan oturdum. Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Yoksa, bu sözümde yalan var mı? Türk beyleri, milleti, bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burda vurdum. Yanılıp öleceğini yine burda vurdum. Her ne sözüm varsa ebedî taşa vurdum.
Bu sözlerin sahibi için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Ülkesindeki aç ve yoksul kişileri gözetmiştir.
B) Ülkesinde birlik ve beraberliği sağlamıştır.
C) Kendi iradesini milletin iradesinden üstün görür.
D) Kendi kişiliğinin ve gücünün farkındadır.
E) Uzak görüşlü ve bilge bir devlet adamıdır.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir