Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kül Tigin Abidesi Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 7. Ünite Söylev Sayfa 262, 263, 264, 265, 266 Kül Tigin Abidesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kül Tigin Abidesi Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 262 Cevabı

1) İnsanların genellikle topluluk önünde konuşmaktan çekindikleri görülür. Bu durumun nedenleri sizce neler olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Özgüven eksikliği, tecrübesizlik, cesaret gösterememe.

2) Sizce devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri nelerdir? Sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap: Devlet milletini korumalı, millet de devletini korumalıdır.

3) Söylev vermek isteyen biri hangi ön çalışmaları yapar? Bu çalışmaların söylevin başarısındaki etkisi neler olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap: Söylev yapacağı konu hakkında bilgi toplama, o konuyla ilgili diksiyon çalışması yapma.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 264 Cevabı

1) “Kül Tigin Abidesi” adlı metnin konusunu, yazılış amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz. Metnin bu üç unsura göre düzenlenip düzenlenmediğini inceleyiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

2) Metinden Bilge Kağan’ın kişilik özelliklerini yansıtan cümleleri tespit ediniz. Bu sözlerin sahibi Bilge Kağan nasıl bir kişiliğe sahiptir? Açıklayınız.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

3) Okuduğunuz metnin temel iletisini yansıtan en kapsamlı yargıyı tahtaya yazınız. Bilge Kağan’ın bu ana düşünceye hangi yardımcı düşüncelerden hareketle ulaştığını sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

4) Siyasi söylevler, bir anlamda devlet adamlarının kendilerini toplum önünde sınava çekmesidir. Buna göre Bilge Kağan’ın hakanlığı boyunca hangi alanlarda kendini başarılı bulduğunu belirleyiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

5) Okuduğunuz metinden hareketle söylev dili ile doğal dili karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçlardan hareketle söylevlerin en belirgin dil ve anlatım özelliğini belirtiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

6) Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

7) “Kül Tigin Abidesi” adlı metnin yazıldığı dönemin tarihî, siyasi ve sosyal yapısıyla bağlantısını inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

8) Orhun Abideleri yalnız tarihsel açıdan değil, içindeki yaşamsal deneyimler ve uyarılarıyla kültürümüz açısından da çok önemlidir. Okuduğunuz metinde bahsedilen yaşamsal deneyimler ve uyarıların toplumsal veya bireysel gerçeklikle ilişkisini inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 265 Cevabı

9) Yazarın metinde ortaya koyduğu bilgi, tespit ve yorumlar/görüşleri; gerekçe, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

10) Aşağıdaki soruların cevaplarını okuduğunuz metne göre ilgili bölümleri işaretleyerek belirtiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

11) Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

12) Atatürk’ün “Onuncu Yıl Nutku” ile Bilge Kağan’ın “Kültiğin Abidesi” adlı metinleri içerik, dil ve anlatım bakımından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçlara göre bu söylevler arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar gördüğünüzü belirtiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

a) Bilge Kağan’ın Türk milletine verdiği öğütler nelerdir? Bunların günümüz için de geçerli olduğu söylenebilir mi? Tartışınız.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

b) Bilge Kağan, Türk milletinin başına gelenleri hangi nedenlere bağlamaktadır? Öz denetim değerleriyle ilişkilendirerek cevaplandırınız.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

Sizce Orhun Abideleri’nin oluşmasında yazılı ve sözlü kültürün, toplumsal değişmelerin ve etkileşimlerin etkisi neler olabilir? Okuduğunuz metinden hareketle açıklayınız.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

Okuduğunuz “Kül Tigin Abidesi” adlı metinden hareketle Bilge Kağan hakkında çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlarınızı aşağıdaki şemaya yazınız.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 266 Cevabı

1) Okuduğunuz “Kül Tigin Abidesi” adlı metni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız.

2) (I) Güneyde Dokuz Ersine kadar ordu sevk ettim, Tibete ulaşmama az kaldı. (II) Batıda İnci nehrini geçerek Demir Kapıya kadar ordu sevk ettim. (III) Kuzeyde, Yir Bayırku yerine kadar ordu sevk ettim. (IV) Bunca yere kadar yürüttüm. (V) Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde parçanın ana düşüncesi belirtilmiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: E

3) Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp, konduktan sonra, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa, kabilesi, milleti, akrabasına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok, Türk milleti, öldün; Türk milleti, öleceksin! Yukarıdakileri ifade eden kişinin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çinlilerle iyi ilişkiler kuran insanların çok mutlu olacağı
B) Türklerin Çin malları yerine yerli malları tercih etmesi gerektiği
C) Türk milletinin Çinlilerle ticaretten kazançlı çıktığı
D) Çinlilerin bilgili ve cesur insanları sevmediği
E) Türk milletinin Çinlilerin entrikalarına karşı dikkatli olması gerektiği

 • Cevap: E

4) Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için, kağan oturdum. Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Yoksa, bu sözümde yalan var mı? Türk beyleri, milleti, bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burda vurdum. Yanılıp öleceğini yine burda vurdum. Her ne sözüm varsa ebedî taşa vurdum.
Bu sözlerin sahibi için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Ülkesindeki aç ve yoksul kişileri gözetmiştir.
B) Ülkesinde birlik ve beraberliği sağlamıştır.
C) Kendi iradesini milletin iradesinden üstün görür.
D) Kendi kişiliğinin ve gücünün farkındadır.
E) Uzak görüşlü ve bilge bir devlet adamıdır.

 • Cevap: C

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 262, 263, 264, 265, 266 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!