Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ölüm Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 113, 114, 115, 116, 117 Ölüm Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ölüm Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

1) Şiirin yazanı yoktur Vardır yalnız okuyanı Şair de bir okurdur Kendi şiirinin okuyanı dizelerinde şair “kendi şiirinin okuyanı” derken neyi kastetmektedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Çünkü bir sanat eseri sahibinin kaleminden çıktıktan sonra artık ona ait değildir. Bir başkasınındır. Yani onu okuyanındır. Çünkü artık okuyan onu kendi anlayışına ve düşüncesine göre yeniden yorumlayacaktır.

2) 1960 sonrası dönemde Sezai Karakoç’un dinî değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiire etkisini araştırınız (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap: 1960-1980 yılları arasında ise Sezai Karakoç başta olmak üzere sanatçılar dinî içerikli şiirlere imza atmışlardır. Bu şairlerin “mistik şiir anlayışı”ndan ve “sezgicilik” akımından etkilendikleri görülmektedir. Sezai Karakoç gibi şairler varlık – yokluk, hayat – ölüm, madde – ruh çelişkisini; tabiat, şehir, yalnızlık, vehim ve nostalji (daüssıla), temalarını işleyen, bireyin modern dünya bunalımından çıkış yolunu araştıran metafizik şiirleriyle ün kazanmış, geleneksel biçimlerin yanı sıra yeni ve özgün biçimler kullanmışlardır.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

1) “Ölüm” adlı şiirin temasını belirleyiniz. Şair temayı oluştururken hangi mistik unsurlardan faydalanmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap: Ölenlere ağıt gibidir. Ölümün ve bu dünyadan göçün tabiatın ölümü ve yeniden doğuşu imgesiyle aktarıldığı bir şiirdir.

2) Söyleyici tabiatı nasıl betimlemiştir? Bu betimlemelerin şiirde önemli bir yer edinmesinin sebebi neler olabilir? Yorumlayınız.

 • Cevap: Tabiatı her dönem ölen ama aslında yeniden doğacak olan ve bu kez daha güzel bir hayata merhaba diyecek olan bir varlık gibi anlatmıştır.

3) Söyleyici, ölüm ve diriliş çelişkisini nasıl açıklamaktadır? Ölüme hangi anlamları yüklemektedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Her ölüm aslında bir yok oluş değil yeniden diriliş daha iyiye, daha güzele ve daha canlı bir yaşama yapılan bir yolculuk gibidir görüşünü savunmaktadır. Ölüme yüklenilen anlamlara baktığımızda ise bir göçü veya bir göçü anlattığı söylenir.

4) Okuduğunuz şiirin ahenk özelliklerini belirleyiniz. Ahenk özelliklerinin şiirin içeriğiyle ilişkisini açıklayınız.

 • Cevap: Şiirde bazı ses, kelime tekrarları ile bazı yerlerde kafiyeli söyleyişle ahenk sağlanmıştır. Şiirde yer alan bu ahenk unsurları şiiri tekdüzelikten kurtarmış şiir ve okur arasındaki bağın güçlenmesini sağlamıştır.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

5) “Anladım onlar ölmediler
Ölüm adına
Ölüm maskesini takınarak

Dönüştüler bir ışığa” dizelerinde şair Leyla ile Mecnun’un maske takarak bir ışığa dönüştüklerini belirtir. Şair, ışık ve maske imgesini neden kullanmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap: Çünkü ışık karanlıktan sıyrılmayı simgeler ve ışığın olduğu yerde ruh ve güzellik de yer alır. Maske ise hepimizin takındığı farklı karakterleri sembolize eder. Maskelerden arınırsak gerçek benliğimize kavuşacağız ve bu yolculukta ölüm bizim için sadece bir aşama görevi görecektir demektedir.

6) Söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

 • Cevap: Söyleyici şairin kendisidir. Sanki okurla sohbet edermiş ya da ona bir şeyi anlatıyormuş havasında yazılmıştır. Bu da okur ile şair arasında güçlü bir bağın oluşmasını sağlamaktadır.

7) Okuduğunuz şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal öğeleri belirleyiniz.

 • Cevap: Milli değerler olarak ölü gömme törenlerini sayabiliriz. Manevi değer olarak ölümden sonraki ahiret yaşamı ya da yeni bir başlangıç inancının şiirde işlendiğini söyleyebiliriz. Ölüm teması evrensel bir tema iken toplumumuzun ölüme bakış açısı ise sosyal değerlere örnektir.

8) İkinci Yeni şairleri arasında gösterilen Sezai Karakoç’un okuduğunuz şiirinde, İkinci Yeni şiir anlayışının hangi özellikleri görülmektedir?

 • Cevap:

➜ Kapalı bir anlatım vardır.
➜ Şaire özgü imajlar ve benzetmeler vardır.
➜ İşlenilen temanın bireysel tema olan ölüm teması olması onu II. Yenicilerin işledikleri konularla bağdaşlaştırmaktadır.

9) Sezai Karakoç, modern şiirin imkânlarıyla geçmiş zamanın ruhunu yaşatmaya çalışan sa- natçılarımızdandır. Sezai Karakoç bu yönüyle, kendinden önceki hangi şiir gelenekleriyle özdeşlik kurmaktadır? Okuduğunuz şiirinden ve verilen bilgilerden hareketle açıklayınız.

 • Cevap: Divan şiiri ile Halk şiirinden faydalandığını söyleyebiliriz. Şekil ve imajların kullanımı bakımından Divan şiirine konu bakımından ise Halk edebiyatına dair izler bulmak mümkündür.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

1) Fâninin sonsuzla barışması Affın mağfiretle yarışması Yaprağın düşüşü değil bu toprağa
Bu dizelerde altı çizili ifadedeki anlam olayını belirleyerek bu ifadenin metinde kazandığı anlamı belirtiniz.

 • Cevap: Şair ölümle barışmaktan ve sonsuzluğa yaptığı yolculukla barışık olmaktan dolayı artık huzurludur. Bu düşünce şiirde yer alan bu dize ile beraber somutlama yöntemi kullanılarak okura iletilmektedir.

2) Bir yıldırım çarpışıdır dağa Sonbahar değil ilkbahardır
Ölümden sonra ölümsüz hayat vardır Bu dizelerde karşıtlık ilgisi kurulan kelimeleri belirleyiniz.

 • Cevap: Sonbahar ve İlkbahar… Birbirine zıt iki mevsimden bahsedilmiştir.

3) Fakat baktım bu ölüm değil diriliştir
Tabiatı aşan bir bildiriştir
Ne güz ne sarı renk bu göçü anlatır
Bu dizelerdeki altı çizili kelime cümleye aşağıdaki anlamlardan hangisini katmıştır?
A) Abartma
B) Olumluluk
C) Olumsuzluk
D) Pekiştirme
E) Sıralama

 • Cevap: D

4) Görünüşte öç hakikatte değil Faninin sonsuzla barışması Affın mağfiretle yarışması Yaprağın düşüşü değil bu toprağa
Bu dizelerde altı çizili ifadede hangi anlam olayı olduğunu belirtiniz.

 • Cevap: Kişileştirme vardır. Af kelimesi yarışan bir insan gibi anlatılmıştır.

5) Bulutlar açılır güneş çıkar
Yağmur taneleri inci tanelerine dönüşür
Deniz çalkanır saçar ortaya hazinesini
Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelime grubuyla anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Benzetme anlamı vardır. Yağmur taneleri inci tanelerine benzetilmektedir.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 113, 114, 115, 116, 117 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!