Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kabul Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 117, 118, 119 Kabul Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kabul Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

1) Dinî değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran Cumhuriyet Dönemi şairlerinden bildiklerinizi söyleyiniz. Bu şairlerin beğendiğiniz şiirlerini sınıfta okuyunuz.

 • Cevap: Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde, dinî duyarlılıkları şiirine yoğun bir şekilde yansıtan ilk isim Mehmet Akif Ersoy olmuştur. Ondan sonra ise Necip Fazıl Kısakürek, bu şiir anlayışının öncülüğünü yaparak kendisinden sonra gelen şairler üzerinde etkili olmuştur. Necip Fazıl Kısakürek, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde “modern-mistisizmin kurucusu” olarak kabul edilmektedir.) Necip Fazıl varlık – yokluk, hayat – ölüm, madde – ruh çelişkisini; tabiat, şehir, yalnızlık, vehim ve nostalji (daüssıla), temalarını işleyen, bireyin modern dünya bunalımından çıkış yolunu araştıran metafizik şiirleriyle ün kazanmış, geleneksel biçimlerin yanı sıra yeni ve özgün biçimler kullanmış, kusursuz bir ifade ve ritim anlayışıyla seçkinleşmiştir.1960-1980 yılları arasında ise Sezai Karakoç başta olmak üzere Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Ebubekir Eroğlu, İsmet Özel gibi sanatçılar dinî içerikli şiirlere imza atmışlardır. Bu şairlerin “mistik şiir anlayışı”ndan ve “sezgicilik” akımından etkilendikleri görülmektedir.

2) Cahit Zarifoğlu’nun kaleme aldığı “Yedi Güzel Adam” şiir kitabından esinlenen TV dizisini izleyerek izlenimlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Dizi çok hoşum gitti. Çünkü dizide ünlü şairlerin düşüncelerini, eserlerini nasıl yazdıklarını ve hayat mücadelelerini izlemek şansına sahip olmaktayım.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

1) “Kabul” adlı şiirin temasını belirleyiniz. Sizce şiirin teması rahatça anlaşılabiliyor mu? Eğer anlaşılamıyorsa sebebi ne olabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Tema şairin geçmişe yolculuğu ve hayat mücadelesini anlatır. Çok kolay değildir anlamamak ancak kendi dünyamıza göre yorumlayabiliriz bu şiiri.

2) Şiirin temasının sezgicilik akımıyla ilgisini değerlendiriniz.

 • Cevap: Tema okura bir şeyleri sezdirmek ister. Okurun kendi bilgi ve birikimine göre şairin kast ettiği şeyleri sezmesi amaçlanmaktadır.

3) Okuduğunuz şiiri oluşturan birimleri açıklayınız. Şair, birimler arasındaki anlam bütünlüğünü nasıl sağlamıştır? Belirtiniz.

 • Cevap: Beyitlerden yani ikiliklerden oluşmaktadır. Şair birimler arasındaki bütünlüğü her birimin diğer birimle konu olarak bağlantılı olması şeklinde şiirini oluşturarak sağlamıştır.

4) Cahit Zarifoğlu, okuduğunuz şiirinde ahengi nasıl sağlamıştır? Kafiye kullanmamasının nedeni ne olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap: Ahengi kafiyeler, ses ve kelime tekrarlarıyla sağlamıştır. Serbest şiir ve serbest ölçü kullanmak istemesindendir.

5) Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

 • Cevap: Nazım biçimi serbest şiir, nazım türü ise serbest nazımdır.

6) Şiirde geçen tasavvuf kavramlarını belirleyiniz. Bu kavramların anlamlarını ve sosyal/dinî hayattaki karşılıklarını açıklayınız.

 • Cevap:

Odsuz kalmak: yani aşk ateşinden mahrum kalmak
sabır balyalamak: Yani ne gelirse Tanrıdandır diyerek sineye çekmek sabırlı davranmak
huzura varmak: Artık her şeyden sıyrılıp sonunda Tanrı aşkıyla yok olmak

7) “Eski şairliklerim gitti gözümden” dizesinde şair hayatındaki değişimleri okuyucuya sezdirmeye çalışmaktadır. Şiirin diğer dizelerinde bu değişimle ilgili hangi bilgilere ulaşılabilmektedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Eski duygulanmaları ve eskiden yaşamış olduğu aşklar heyecanlar bu heyecanlarla yazmış olduğu şiirleri şairliğinden bahsetmiş olabilir.

8) “Hehey gözüm hehey gözyaş odsuz kaldın”, “Göğsümde bir küçücük derya buldum”, “Nice hançer dürdün sabır balyaladın” dizelerinde kullanılan edebî sanatları bulunuz. Bu edebî sanatların şiirin anlamı üzerindeki etkisini değerlendiriniz.

 • Cevap:

Hehey gözüm hehey gözyaş odsuz kaldın:Hem seslenme hem de kişileştirme sanatı vardır.
Göğsümde bir küçücük derya buldum: Abartma ile benzetme sanatı kullanılmıştır.

9) Bazı şiirlerde ölçü ve kafiye seçimi, kelimelerin düzenlenişi, dizelerin uzunluğu-kısalığı vb. aracılığıyla içerik görsel olarak şiirin şekline yansıtılır. Kimi zaman da şiirin ahenk özelliklerinin içerikle bağlantılı olduğu görülür. Buna göre okuduğunuz şiirin ahenk ve şekil özelliklerinin içerikle ilişkisi olup olmadığını inceleyiniz.

 • Cevap: Şekil ve ahenk özellikleri şiirle elbette ilişkilidir. Çünkü şair anlatmak istediği duyguları okura daha iyi verebilmek için bazı tekniklere başvurmuştur. Bunlardan biri seslenmedir, bir diğeri ise dize içlerinde kullanmış olduğu ses tekrarlarıdır.

10) a) Şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ögeleri belirleyiniz.

 • Cevap: Milli değerler olarak yüzlerce yıldan beri devam eden tasavvuf anlayışı ile aşk odunda yani ateşinde yanmak kavramı ve tasavvuf inancı içerisindeki derviş olma motifleri göze çarpar. Evrensel değer olarak aşk işlenmiş diyebiliriz.

b) Cahit Zarifoğlu sabır değeriyle ilgili hangi düşünceleri ortaya koymuştur? Bunları tasavvuf felsefesine göre yorumlayınız.

 • Cevap: Sabır insanı kamil yani olgun yapan en büyük erdemdir. Sabır bu dünyada insanın sınavıdır. Çünkü her ne gelirse gelsin Tanrıdan gelmiş ve bu doğrultuda yine Tanrının istediği gibi sonlanacaktır. İşte bu anlayışı okuruz bu kısımlarda.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

Dinî değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiirlerde görülen ortak özellikleri aşağıdaki kavram haritasında gösteriniz.

 • Cevap: Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde, dinî duyarlılıkları şiirine yoğun bir şekilde yansıtan ilk isim Mehmet Akif Ersoy olmuştur. Ondan sonra ise Necip Fazıl Kısakürek, bu şiir anlayışının öncülüğünü yaparak kendisinden sonra gelen şairler üzerinde etkili olmuştur. Necip Fazıl Kısakürek, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde “modern-mistisizmin kurucusu” olarak kabul edilmektedir.) Necip Fazıl varlık – yokluk, hayat – ölüm, madde – ruh çelişkisini; tabiat, şehir, yalnızlık, vehim ve nostalji (daüssıla), temalarını işleyen, bireyin modern dünya bunalımından çıkış yolunu araştıran metafizik şiirleriyle ün kazanmış, geleneksel biçimlerin yanı sıra yeni ve özgün biçimler kullanmış, kusursuz bir ifade ve ritim anlayışıyla
  seçkinleşmiştir.1960-1980 yılları arasında ise Sezai Karakoç başta olmak üzere Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Ebubekir Eroğlu, İsmet Özel gibi sanatçılar dinî içerikli şiirlere imza atmışlardır. Bu şairlerin “mistik şiir anlayışı”ndan ve “sezgicilik” akımından etkilendikleri görülmektedir.

1) “Az’la doymak yap deş insan zamanlarını” dizesinde kesme işaretinin kullanılış gerekçesini açıklayınız.

 • Cevap: İnsanın aç gözlü olmaması gerektiğini azla yetinmeyi bilmesinin de büyük bir erdem olduğunu vurgular. Bunun yanında deş insan zamanlarını ile de zamanın insana kattıkları ve insandan götürdüklerini hatırlatır.

2) Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) At al at bin at kuşan da ciğerin koş
B) De Zarif inle. Ta ki huzra vardın
C) Nice hançer dürdün sabır balyaladın
D) Göğsümde bir küçücük derya buldum
E) Nice yıl isyan durdun gurbet kaldın

 • Cevap: B

3) Eski şairliklerim gitti gözümden
Gayridir başka bir hâl kuşanıyorum
Bu dizelerdeki altı çizili ifadenin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiir anlayışının değiştiğini
B) Eski şiirlerini beğenmediği
C) Şairliği bıraktığı
D) Hayata bakışının değiştiği
E) Yeni şiirlerinin eskilerinden daha iyi olduğu

 • Cevap: A

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 117, 118, 119 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!