Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kabul Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kabul Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kabul Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 117, 118, 119 Kabul Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

1) Dinî değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran Cumhuriyet Dönemi şairlerinden bildiklerinizi söyleyiniz. Bu şairlerin beğendiğiniz şiirlerini sınıfta okuyunuz.

 • Cevap

2) Cahit Zarifoğlu’nun kaleme aldığı “Yedi Güzel Adam” şiir kitabından esinlenen TV dizisini izleyerek izlenimlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

1) “Kabul” adlı şiirin temasını belirleyiniz. Sizce şiirin teması rahatça anlaşılabiliyor mu? Eğer anlaşılamıyorsa sebebi ne olabilir? Tartışınız.

 • Cevap

2) Şiirin temasının sezgicilik akımıyla ilgisini değerlendiriniz.

 • Cevap

3) Okuduğunuz şiiri oluşturan birimleri açıklayınız. Şair, birimler arasındaki anlam bütünlüğünü nasıl sağlamıştır? Belirtiniz.

 • Cevap

4) Cahit Zarifoğlu, okuduğunuz şiirinde ahengi nasıl sağlamıştır? Kafiye kullanmamasının nedeni ne olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap

5) Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

 • Cevap

6) Şiirde geçen tasavvuf kavramlarını belirleyiniz. Bu kavramların anlamlarını ve sosyal/dinî hayattaki karşılıklarını açıklayınız.

 • Cevap

7) “Eski şairliklerim gitti gözümden” dizesinde şair hayatındaki değişimleri okuyucuya sezdirmeye çalışmaktadır. Şiirin diğer dizelerinde bu değişimle ilgili hangi bilgilere ulaşılabilmektedir? Açıklayınız.

 • Cevap

8) “Hehey gözüm hehey gözyaş odsuz kaldın”, “Göğsümde bir küçücük derya buldum”, “Nice hançer dürdün sabır balyaladın” dizelerinde kullanılan edebî sanatları bulunuz. Bu edebî sanatların şiirin anlamı üzerindeki etkisini değerlendiriniz.

 • Cevap

9) Bazı şiirlerde ölçü ve kafiye seçimi, kelimelerin düzenlenişi, dizelerin uzunluğu-kısalığı vb. aracılığıyla içerik görsel olarak şiirin şekline yansıtılır. Kimi zaman da şiirin ahenk özelliklerinin içerikle bağlantılı olduğu görülür. Buna göre okuduğunuz şiirin ahenk ve şekil özelliklerinin içerikle ilişkisi olup olmadığını inceleyiniz.

 • Cevap

10) a) Şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ögeleri belirleyiniz.

 • Cevap

b) Cahit Zarifoğlu sabır değeriyle ilgili hangi düşünceleri ortaya koymuştur? Bunları tasavvuf felsefesine göre yorumlayınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

Dinî değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiirlerde görülen ortak özellikleri aşağıdaki kavram haritasında gösteriniz.

 • Cevap

1) “Az’la doymak yap deş insan zamanlarını” dizesinde kesme işaretinin kullanılış gerekçesini açıklayınız.

 • Cevap

2) Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) At al at bin at kuşan da ciğerin koş
B) De Zarif inle. Ta ki huzra vardın
C) Nice hançer dürdün sabır balyaladın
D) Göğsümde bir küçücük derya buldum
E) Nice yıl isyan durdun gurbet kaldın

3) Eski şairliklerim gitti gözümden Gayridir başka bir hâl kuşanıyorum
Bu dizelerdeki altı çizili ifadenin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiir anlayışının değiştiğini
B) Eski şiirlerini beğenmediği
C) Şairliği bıraktığı
D) Hayata bakışının değiştiği
E) Yeni şiirlerinin eskilerinden daha iyi olduğu

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir