Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

12. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “12. Sınıf Başak Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Fevzi KURT, Filiz ÇUKUROVA, Hacı Bayram KURT, Serkan DİKKAYA, Sevgi ALTINPINAR tarafından 224 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Mehtap KEÇELİ tarafından yapılmış.

12. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

33. AAG ATG CTA dizilimine sahip DNA ipliğinin karşıt ipliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) AAG ATG CTA
B) TTC TAC GAT
C) TCC TAC GAA
D) TAG CAT CCT
E) ATC GTA GGA

  • Cevap:

34. Aşağıda DNA ve RNA molekülleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tüm RNA’lar, DNA üzerinden sentezlenir.
B) RNA molekülleri içerisinde yalnızca tRNA’larda zayıf hidrojen bağları bulunur.
C) DNA’daki timin bazı yerine RNA’da urasil bazı bulunur.
D) Yapılarında beş karbonlu şeker bulunur.
E) tRNA molekülünün antikodonunda birden fazla amino asit şifresi bulunur.

  • Cevap:

35. Ökaryot bir hücrede DNA’nın anlamlı ipliği üzerinde RNA molekülünün sentezini gerçekleştiren enzim aşağıdakilerden hangisidir?
A) DNA ligaz
B) Helikaz
C) DNA polimeraz
D) RNA polimeraz
E) RNA az

  • Cevap:

36.
I. mRNA
II. rRNA
III. tRNA
Yukarıda verilen RNA çeşitleri hücrede bulunma miktarlarına göre azdan çoğa doğru nasıl sıralanır?
A) I – II – III B) I – III – II C) II – I – III
D) II – III – I E) III – II –

  • Cevap:

37. Polinükleotit zincirlerin yapısında bulunan pürinler
ile ilgili
I. Her iki nükleik asit çeşidinde de bulunur.
II. Tek halkalı yapı gösterir.
III. NAD, FAD ve ATP gibi moleküllerin oluşumunda rol oynar.
ifadeleriden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

  • Cevap:

38. Bir nükleotitin yapısında
I. Peptit bağı
II. Ester bağı
III. Glikozit bağı
verilenlerden hangileri bulunabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

  • Cevap:

39. Protein sentezi sırasında gerçekleşen
I. mRNA’nın çekirdekten çıkıp sitoplazmadaki ribozomun küçük alt birimine bağlanması
II. Ribozomun küçük ve büyük alt birimlerinin birbirinden ayrılması
III. Amino asitler arasında peptit bağlarının kurulması
IV. tRNA’nın antikodonunun mRNA’nın kodonuna
hidrojen bağıyla bağlanması olaylarının meydana gelme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – IV – III – II B) I – III – IV – II C) IV – III – II – I
D) IV – II – III – I E) III – II – I – IV

  • Cevap:

40. Hücredeki genetik materyalin organizasyon basamakları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kromozom – DNA – Gen – Nükleotit
B) Kromozom – Nükleotit – Gen – DNA
C) Kod – Gen – Nükleotit – Kromozom
D) Nükleotit – Kromozom – Gen – Kod
E) Nükleotit – Kod – Kromozom – Gen

  • Cevap:
0
like
0
love
2
haha
2
wow
1
sad
5
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir