Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Meb Yayınları / 12. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 126 Cevabı

12. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 126 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

12. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Hz. Muhammed’in Hayatı Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı 

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bütün insanlığın peygamberi olduğunu bildiren ayetler hangileridir?

  • Cevap:
  • “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye(eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri mükafatlandıracaktır.”(Âli İmaran, 3/114)
  • “Muhammed, sizin erkelerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”(Ahzab, 33/40)
  • “İman edip yararlı işler yapanların, Rableri tarafından hak olarak Muhammed’e indirilene inananların günahlarını Allah örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.”(Muhammed, 47/2)

2. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medine’ye geldiğinde Medine’nin siyasi durumu nasıldı? Medine sözleşmesinin var olan siyasi duruma katkısı nasıl olmuştur?

  • Cevap: Siyasî hayat itibarıyla Medine, o sırada ibtidaî denecek bir seviyede idi. Henüz kabîle hayatı yaşanıyordu. Tıpkı müşrik Araplarda olduğu gibi, Yahudîlerde de her kabîle kendi başına müstakil bir topluluk teşkil ediyordu. Kendi reislerinden başka hiçbir otorite kabul etmiyorlardı. Burada, eşitlik mefhumundan ve tatbikatından da uzak bir hayat tarzı hâkimdi. Meselâ, güçsüz kabilelere ödenen diyet, güçlü ve nüfuzlu kabilelere ödenen diyetin yarısı idi. Cemiyet hayatı, kanunlardan mahrum bulunuyordu. Gerektiğinde hakemler seçiliyor ve bu hakemlerin şahsî kanaat ve görüşlerine göre hüküm ve kararlar veriliyordu. Okuma yazma bilenlerin sayısı oldukça azdı. İşte, Peygamber Efendimiz (s.a.v.), coğrafî, siyasî, içtimaî yönleriyle ana hatlarını anlattığımız böyle bir şehre hicret edip gelmişti. Önünde mühim vazifeler vardı ve halli gereken birçok ağır mesele kendisini bekliyordu.iyasî, içtimâî yönleriyle ana hatlarını anlattığımız böyle bir şehre hicret edip gelmişti. Önünde mühim vazifeler vardı ve halli gereken çok ağır meseleler kendisini bekliyordu.

3. Medine sözleşmesinde alınan kararları maddeler halinde yazınız.

  • Cevap: Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklar. Yahudiler dinlerinde serbest kalacaktır. Çıkacak bütün  anlaşmazlıklar Allah’a ve Resul’üne sunulacaktır. Her topluluk kendine ait bölgeden sorumlu olacaktır.

4. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Hudeybiye anlaşmasını imzalama sırasında yaşanan olaylara karşı nasıl bir tutum takındığını ve bundan nasıl bir sonuç çıkarmamız gerektiğini anlatınız.

  • Cevap: Amaç savaşın çıkmaması sadece dinlerine sahip çıkmaları ondan vazgeçmemeleri.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Medine sözleşmesi için söylenemez.
a) Bu anlaşma ile bir şehir-devlet oluşturulmuştur.
b) Bu anlaşma, bir devletin yeryüzünde ortaya koyduğu ilk yazılı anayasadır.
c) Bu anlaşma sayesinde Müslümanlar Medine’nin yönetimini tamamen ele geçirmiştir.
d) Bu anlaşma ile insanların can ve malları güvenlik altına alınmıştır.
e) Bu anlaşma ile Yahudiler dinlerini özgür bir şekilde yaşama hakkı elde etmiştir.

  • Cevap: E

2. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye anlaşması için söylenemez?
a) Bu anlaşmanın imzalanması için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) büyük gayret sarf etmiştir.
b) Bu anlaşma sayesinde Müslümanlar Mekkeli müşriklerin otoritesi altına girmiştir.
c) Anlaşma sayesinde hicaz bölgesinde barış ve huzur sağlanmıştır.
d) Hayber Yahudileri müttefikleri olan Mekkelilerden koparılmıştır.
e) Mekkeliler Medine İslam Devletini resmi olarak tanımıştır.

  • Cevap: D

3) I- Müslümanlar ve Mekkeli müşrikler arasında yapılan savaşlar her iki tarafın da yıpranmasına sebep
olmuştur.
II – Bu sebeple iktisadi durumları ciddi manada zayıflamıştı.
III – Yeni kurulan Medine İ?slam devleti Mekkeli müşrikler ve Yahudilerin saldırı tehdidi altındaydı.
IV. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve Müslümanlar Mekke’den çıkarılışlarının intikamını almak istiyordu.
Yukarıda sayılan maddelerden hangileri Hudeybiye Barışının imzalanmasının sebepleri arasındadır.
a) I,III ,IV b) II , IV c) Hepsi d) I,II ,III e) II , III

  • Cevap: E
0
like
1
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir