Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 52 Cevabı

12. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 59 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Meb Yayınları / 12. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 58 Cevabı

12. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 58 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

12. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Hz. Muhammed’in Hayatı Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. İslam’ın bilgiye ve bilgili insana verdiği değeri vurgulayan üç ayeti kerime yazınız.

  • Cevap:
  • “Kadın ve Erkek her Müslüman’a ilim öğrenmek farzdır.”( İbnMace, Mukaddime, 17)
  • “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”( ZümerSûresi, 9)
  • “Eğer bilmiyorsanız, zikir (ilim) ehline sorun”( NahlSûresi, 43)
  • “İlim Çin’de bile olsa, gidiniz, alınız, tahsil ediniz.”(Beyhaki, Şuabu’l-İman, Beyrut, II. 254)

2. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) yeni Müslüman olmuş kişilerin eğitim ve bilgi seviyesini artırmak için yapmış olduğu girişimleri yazınız.

  • Cevap: Ashab-ıSuffe’yi inşa ettirmiştir

3. Bilgi ve davranış arasında olması gereken ilişkiyi açıklayınız.

  • Cevap: Bilgi doğuştan gelen bir yetenek değildir . Bilgi çalışarak , çabalayarak olan bir  şeydir. Her insanın farklı alışkanlıkları vardır ve herkes birbirine farklı davranabilir. Buna göre bilgimizi davranışımıza uyarlamalıyız.

4. Mescid-i Nebi’nin bir bölümü olan “suffe” hakkında bilgi veriniz.

  • Cevap: Medine ‘de bulunan Mescid-i Nebi etrafındaki odalara” suffe “denmiştir. Peygamberimiz, Mescidine bitişik bu odalarda  ikamet ederek ilim ve ibadetle meşgul olan sahabilere, Ashab-ı Suffe veya Ehl-i Suffe denir.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bilgimizin artmasının bize sağlayacağı faydalardan biri değildir?
a) Ne kadar çalışsak da yeterli bilgiye ulaşamayacağımızı anlarız.
b) Her öğrendiğimiz yeni bilgi ile Allah Teala’nın (c.c.) bilgisinin yüceliğini idrak ederiz.
c) Bilgimiz arttıkça ufkumuz ve bakış açımız da genişler.
d) Cehaletin kötülüğü bilgi sayesinde daha iyi anlaşılır.
e) Bilgi ve becerimiz arttıkça dünya nimetlerinden daha iyi faydalanabiliriz.

  • Cevap: A

2. “Allah, içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir.” (Mücadele Suresi, 15. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkartılamaz?
a) İlim ve bilgi sahibi kişiler Allah (c.c.) katında değerlidir.
b) İman ve ilim insanın kıymetini artıran iki önemli değerdir.
c) Bilgili olmayanın değeri de yoktur.
d) İlim sahibi olanların derecesi hem dünyada hem de ahirette yücedir.
e) Allah (c.c.) ve insanlar katında derecesinin yükselmesini isteyen ilme de önem vermelidir.

  • Cevap: C
0
like
1
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir