Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

I. Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et

Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet

Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir

Mehmet Emin Yurdakul

II. Ne azap, ne sitem bu yalnızlıktan

Kime ne aşılmaz duvar bendedir

Süslenmiş gemiler geçse açıktan

Sanırım gittiği diyar bendedir

Necip Fazıl Kısakürek

1. Numaralanmış dizelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazım birimi

B) Nazım şekli

C) Ölçüsü

D) Zihniyeti

E) Uyak düzeni


I. Kaldırımlar

II. Cenge Giderken

III. Fahriye Abla

IV. Bursa’da Zaman

V. Otuz Beş Yaş

2. Numaralanmış şiirlerin hangisi “saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şiir” içerisinde değerlendirilemez?

A) I.    B)  II.    C) III.    D) IV.    E) V.


3. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) “Zaman, rüya, hayal” kavramlarına geniş yer vermiştir.

B) Şiirlerinde derin bir müzikalite vardır.

C) Özellikle sembolizm ve sezgicilikten yararlanmıştır.

D) Aşk, ölüm, metafizik gibi temalar üzerinde durmuştur.

E) Aruz ölçüsüyle açık, anlaşılır, yalın şiirler yazmıştır.


Haydi Abbas, vakit tamam

Akşam diyordun işte oldu akşam

Kur bakalım, çilingir soframızı

Dinsin artık bu kalp ağrısı

Şu ağacın gölgesinde olsun

Tam kenarında havuzun

Aya haber sal çıksın bu gece

Görünsün şöyle gönlümce

4. Bu şiirden hareketle “saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şiir” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olaylara gerçekçi bir şekilde yaklaşıldığı

B) Sembolizmin izlerine rastlandığı

C) Bireyselliğin ön planda tutulduğu

D) Estetik bir amaçla oluşturulduğu

E) Dil ve anlatıma önem verildiği


I. “Sanat sanat içindir.” görüşünü savunmuşlardır.

II. Saf (öz) şiir anlayışına uygun eserler vermişlerdir.

III. Edebiyatta daima “yenilik, içtenlik, canlılık” olmalıdır, görüşünü benimsemişlerdir.

IV. Geleneksel temaların yeni şekillerle anlatılmasını istemişlerdir.

V. Sanatın Batılı ilkelerle yapılmasını savunmuşlardır.

5. Numaralanmış cümlelerden hangisinde “Yedi Meşaleciler” ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.


Sanat hayatının ilk döneminde şiirler yazmış, Yedi Meşale topluluğu şairlerinden biri olarak tanınmıştır. Sonraları roman, hikâye, oyun, makale türlerinde de eserler vermiştir. “Muzaffer Reşit” takma adıyla derlediği, hazırladığı antoloji ve tanıtma kitaplarının sayısı altmışı geçmektedir. 15 Temmuz 1933’ten beri yayımlanmakta olan “Varlık” dergisini çıkarmıştır.

6. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevdet Kudret Solok

B) Vasfi Mahir Kocatürk

C) Yaşar Nabi Nayır

D) Ziya Osman Saba

E) Muammer Lütfi


I. Sanatının birinci dönemindeki şiirlerinde tedirgin bir ruhun gergin sesini duyuran sanatçı, bu şiirlerde bireyin yalnızlığını anlatmış; ölüm, doğa, kadın temalarını mistik bir anlayışla işlemiştir.

II. Şiirlerinde en önemli unsur musiki, his ve hayal olan sanatçının romanlarında zaman ve bilinçaltı ön plandadır.

7. Numaralanmış cümlelerde tanıtılan I. ve II. Sanatçılara ait eserler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Desem ki – Fahriye Abla

B) Kaldırımlar – Ne İçindeyim Zamanın

C) Sebil ve Güvercinler – Odalar ve Sofalar

D) Bursa’da Zaman – Çile

E) Beklenen – Abbas


Saf (öz) şiirin temsilcilerindendir. Fransız sembolizmi ile Türk halk şiirini kaynaştırmaya çalışmıştır. İnsanın iç dünyasını, tarih, metafizik, doğa temalarını, güzelliğe olan aşkını, yaşama sevincini mecazlı, sembollü çoğu kez destansı bir söyleyişle anlatmıştır. “Fahriye Abla, Olvido, Serenat…” önemli şiirlerindendir.

8. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevdet Kudret Solok

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Ahmet Muhip Dıranas

D) Vasfi Mahir Kocatürk

E) Cahit Sıtkı Tarancı


Baksan bir uzaklık var hangi yana

Hangi eşyaya dönsen boş bir ayna

Varmak istediğin uzak limana

Gemiler beni almadan kalkıyor

9. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uyak düzeni “aaab” şeklindedir.

B) Ek hâlinde redif vardır.

C) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D) Tam uyak kullanılmıştır.

E) Teşbih sanatına yer verilmiştir.

Bireyin duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine imgelerle yüklü, örtük bir dille anlatmayı, şiiri açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış bir hitabetten kurtarmayı, şiirle insan yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeyi sanat anlayışı olarak belirlemişlerdir.

10. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edilen anlayışa uygun eser vermemiştir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Ziya Osman Saba

D) Yusuf Ziya Ortaç

E) Ahmet Hamdi Tanpınar


11. Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir şiir anlayışıyla yazılmıştır?

A) Verir zavallı memleket verir, ne varsa malını

Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini

B) Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman

Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak

C) Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar

Unutuşun o tunç kapısını zorlar

D) İşte, doğduğun eski evdesin birden

Yolunu gözlüyor, lamba ve merdiven

E) Bitmeyen bir aşk türküsü kumruların sesinde

Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner


Bu akşam vakti deniz

O bütün hasretimiz

Sanki gelmiş de dile

Nedametin sesiyle

Çarparak kayalara

Yetmez mi diyor deniz

Karada çektiğiniz

12. Bu dizeler aşağıdaki akımlardan hangisinin etkisiyle yazılmış olabilir?

A) Ekspresyonizm

B) Sürrealizm

C) Sembolizm

D) Dadaizm

E) Egzistansiyalizm

Test 4  1. C    2. B    3. E    4. A    5. D    6. C    7. B    8. C    9. B    10. D  11. A    12. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir