Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları 5. Ünite Cevapları

“2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları 5. Ünite Cevapları

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 110

1. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden lıangisi doğru değildir?

A) 1881 yılında Selânik’te doğmuştur.
B) Kurmay subay olarak orduya katılmıştır.
C) 23 Nisan 1920 de Cumhuriyeti ilan etmiştir.

 • Cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi millî bayramlarımızdan biri değildir?

A) Ramazan Bayramı
B) 30 Ağustos Zafer Bayramı
C) Cumhuriyet Bayramı

 • Cevap: A

3. Atatürk’e “Kemal” adının verildiği okul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şemsi Efendi Okulu
B) İstanbul Harp Okulu
C) Selanik Askerî Rüştiyesi

 • Cevap: C

4. İstiklal Marşı’mızın yazarı olan millî şairimiz, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabiha Gökçen
B) Hasan Ali Yücel
C) Mehmet Âkif Ersoy

 • Cevap: C

5. “Atatürk, Türk milletine önderlik edip yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için Samsun’a çıktı. Böylece Kurtuluş Savaşı başlamış oldu. Biz bugünü, aşağıdaki bayramlardan hangisi ile kutluyoruz?

A) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
B) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
C) 30 Ağustos Zafer Bayramı

 • Cevap: A

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 111

6. • Şiir ezberlenmesi
• Öğrencilerin halk oyunları hazırlamaları
• Okulun ve sınıfların bayraklarla süslenmesi

Bu hazırlıklar aşağıdakilerden hangisi için yapılmış olabilir?

A) Anneler günü
B) Millî bayramlar
C) Dinî bayramlar

 • Cevap: B

7. Aşağıdaki günlerden hangisi Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır?

A) TBMM’nin açıldığı gün
B) Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 9ün
C) Cumhuriyetin ilanının kutlandığı gün

 • Cevap: B

8. Bu kocaman dünyada
Ülke sayısı çoktur
Oysaki hiçbirinin
Çocuk bayramı yoktur

Altan ÖZYÜREK

Yukarıdaki dörtlükte hangi özel günden söz edilmektedir?

A) Öğretmenler Gününden
B) Anneler Gününden
C) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından

 • Cevap: C

9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 29 Ekim 1923 (bin dokuzyüz yirmi üç)’te harf inkılabı yapıldı.
B) 23 Nisan 1920 (bin dokuz yüz yirmi)’de Büyük Millet Meclisi açıldı.
C) 19 Mayıs 1919 (bin dokuz yüz on dokuz)’da Atatürk Samsun’a çıktı.

 • Cevap: A

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 112

10. Yurdumuzun düşman işgalinden kurtarılması için atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyetin ilan edilmesi
B) Büyük Millet Meclisinin açılması
C) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması

 • Cevap: C

11. Her yıl 23 Nisan’da dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız bayram, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyet Bayramı
B) Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
C) Zafer Bayramı

 • Cevap: B

12. Atatürk kaç yılında, nerede doğmuştur?

A) 1881 – Selanik
B) 1923 – Ankara
C) 1938 – İstanbul

 • Cevap: A

13. Atatürk, ortaokul öğrenimini hangi okulda yapmıştır?

A) İstanbul Harp Okulunda
B) Şemsi Efendi İlkokulunda
C) Selanik Askerî Rüştiyesinde

 • Cevap: C

14. Atatürk’ün, Türk gençlerine armağan ettiği bayram aşağıdakilerden hangisidir?

A) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
B) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
C) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 • Cevap: B

15. Aşağıdakilerden hangisi dinî bayramlarla ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Stadyumlarda kutlanır.
B) Muhtaçlara yardım edilir.
C) Büyükler ziyaret edilir.

 • Cevap: A

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 113

16. Atatürk 29 Ekim’de—ilan ederek yönetim şeklimizi değiştirmiştir. Yukarıdaki boşluğa getirilmesi uygun olan kelime hangisidir?

A) kardeşliği
B) cumhuriyeti
C) padişahlığı

 • Cevap: B

17. • Akrabalar ve komşular ziyaret edilir.
• Bayram namazına gidilir.
• Misafirlere ikramda bulunulur.

Özellikleri verilen bayram aşağıdakilerden hangisidir?

A) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
B) Ramazan Bayramı
C) 23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramı

 • Cevap: B

18. Mustafa Kemal öğrenim hayatına aşağıdaki hangi okulda başlamıştır?

A) Selanik Askerî Rüştiyesi
B) Şemsi Efendi Okulu
C) Mahalle Mektebi

 • Cevap: C

19. Bugün 23 Nisan,
Toplandı bütün vatan,
Millet meclisimize
Atatürk oldu başkan
Vasfi Mahir KOCATÜRK

Yukarıdaki dörtlük hangi bayram ile ilgilidir?

A) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
B) Cumhuriyet Bayramı
C) Zafer Bayramı

 • Cevap: A

20. Aşağıda ülkemizle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

• Ay yıldızlı bayrağımız bağımsızlığımızın sembolüdür.
• İstiklâl Marşımızın şairi Mustafa Kemal Atatürk’tür.
• Atatürk, 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır.

Bu bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1
B) 2
C) 3

 • Cevap: B

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 114

21. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi bayrağımız ve İstiklal Marşımız ile ilgili yanlış bilgi vermiştir?

A) Veli
B) Emine
C) Ajda

 • Cevap: C

22. Atatürk, 19 Mayıs günü yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için Bandırma Vapuru’na binerek hangi renkteki ok yönünde ilerlemiştir?

A) Yeşil
B) Kırmızı
C) Siyah

 • Cevap: A

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 115

23. Kurtuluş Savaşı’nı kazandığımız günü anmak için her yıl kutladığımız bayram aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30 Ağustos Zafer Bayramı
B) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
C) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 • Cevap: A

24. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinin içerisinde Türkiye yer almaktadır?

A) 1
B) 2
C) 3

 • Cevap: C

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 116

25. İzmir’de yaşayan Berk, başkentimizi gezmeye gidecektir. Buna göre, haritada gösterilen kaç numaralı şehre gitmelidir?

A) 1
B) 2
C) 3

 • Cevap: B

26. Ahmet: 23 Nisan’da Büyük Millet Meclisi açıldı. Bayram ilan edilen bu günü her yıl coşkuyla kutluyoruz.

Buna göre, Ahmet aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi vermiştir?

A) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
B) Cumhuriyet Bayramı
C) Zafer Bayramı

 • Cevap: A

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 117

27. Haritada ülkemizin başkenti hangi numara ile gösterilmiştir?

A) 1
B) 2
C) 3

 • Cevap: C

28. Millî bayramlarda, aşağıdakilerden hangisini yapılmaz?

A) Sınıfın ve okulun süslenmesi
B) Komşuların ziyaret edilmesi
C) Kutlama törenlerinde şiirler okunması

 • Cevap: B

29. Atatürk ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İstanbul’da doğmuştur.
B) Ankara’da Anıtkabir’de ölmüştür.
C) Öğrenim hayatına Selanik şehrinde başlamıştır.

 • Cevap: C

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 118

30. Her yıl 29 Ekim’de kutladığımız bayram hangisidir?

A) Cumhuriyet Bayramı
B) Ramazan Bayramı
C) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 • Cevap: A

31. Atalarım gökten yere
İndirmişler ay yıldızı.
Bir buluta sarmışlar ki
Rengi şafaktan kırmızı.
Hasan Âli Yücel

Şair, yukarıdaki dörtlüğünde neyi anlatmaktadır?

A) Dinimizi
B) Tarihimizi
C) Bayrağımızı

 • Cevap: C

32. Atatürk ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Annesi Zübeyde Hanım’dır.
B) Selanik’te doğmuştur.
C) İkinci cumhurbaşkanımızdır.

 • Cevap: C

33. – – – – günü, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram olarak kutlanır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) 23 Nisan
B) 19 Mayıs
C) 29 Ekim

 • Cevap: B

34. İstiklal Marşı’mızın şairi aşağı- dakilerden hangisidir?

A) Mehmet Akif Ersoy
B) Hasan Ali Yücel
C) Behçet Kemal Çağlar

 • Cevap: A

35. Türk Bayrağı kırmızı zemin üzerindeki beyaz ay ve—oluşur. Bu cümledeki boşluğa yazılması uygun olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) kareden
B) güneşten
C) yıldızdan

 • Cevap: C

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 119

36. 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etmek isteyen bir çocuk hangi şehre gitmelidir?

A) Ankara
B) İstanbul
C) Samsun

 • Cevap: A

37. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembolüdür?

A) Yetiştirdiğimiz ürünler
B) Bayrağımız
C) Türkülerimiz

 • Cevap: B

38. 19 Mayıs’ta Kurtuluş Savaşımız başladı. Türk milletinin savaş sırasında gösterdiği dayanışma tüm dünyaya örnek oldu. Bu anlamlı günü Atatürk geçlere bayram olarak armağan etti Hakkında bilgi verilen bayram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zafer Bayramı
B) Cumhuriyet Bayramı
C) Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

 • Cevap: C

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 120

39. Aşağıda millî bir bayram için poster hazırlayan Ali’nin çalışması gösterilmiştir. Ali’nin hazırladığı bu poster hangi bayram ile ilgilidir?

A) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
B) Zafer Bayramı
C) Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

 • Cevap: C

40. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yöresel yemeklerimizden biridir?

A) Lahmacun
B) Horon
C) Güreş

 • Cevap: A

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 121

41. Bu resimde aşağıdaki bayramlardan hangisi kutlanıyor olamaz?

A) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
B) Kuldan Bayramı
C) 30 Ağustos Zafer Bayramı

 • Cevap: A

42. Kemal Öğretmen’in sorusuna öğrencilerin verdikleri cevaplar şunlardır:
Metin : Misafirlere ikramlarda bulunulur.
Kardelen : Kutlanış şekli millî bayramlarla aynıdır.
Sibel : İnsanlar birbirleriyle yardımlaşır.

Bu öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır?

A) Metin’in
B) Sibel’in
C) Kardelen’in

 • Cevap: B

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 122

43. Türkiye’nin çevresindeki denizler aşağıdaki haritada numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu denizler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Karadeniz Ege Akdeniz
B) Karadeniz Akdeniz Ege
C) Ege Akdeniz Karadeniz

 • Cevap: C

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 123

44. Mete, aşağıdaki haritada Türkiye’nin bulunduğu yeri boyayacaktır. Buna göre, numaralanmış alanlardan hangisini boyamalıdır?

A) 1
B) 2
C) 3

 • Cevap: A

45. Atatürk’ün ilk gittiği okul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahalle Mektebi
B) Şemsi Efendi Mektebi
C) İstanbul Harp Okulu

 • Cevap: B

46. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait yöresel oyunlardan biri değildir?

A) Zeybek
B) Tango
C) Horon

 • Cevap: B

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 124

47. Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı günü anmak amacıyla aşağıdaki bayramlardan hangisi kutlanmaktadır?

A) 30 Ağustos Zafer Bayramı
B) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
C) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

 • Cevap: C

48. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetler sonucu üretilen ürünlerden biri değildir?

A) Balık
B) Elma
C) Zeytin

 • Cevap: A

49. İstiklâl Marşı’mızın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Akif Ersoy
B) Mustafa Kemal Atatürk
C) Mehmet Zeki Üngör

 • Cevap: A

50. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hangi günde kutlarız?

A) 19 Mayıs
B) 30 Ağustos
C) 23 Nisan

 • Cevap: C

51. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait yöresel yemeklerden biri değildir?

A) Mantı
B) Pizza
C) Çiğ börek

 • Cevap: B

52. Aşağıdakilerden hangisi sanayi faaliyetidir?

A) Beyaz eşya üretilmesi
B) Buğday yetiştirilmesi
C) Küçükbaş hayvancılık yapılması

 • Cevap: A

2. Sınıf Çalışma Soruları Hayat Bilgisi 5. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
7
clap
6
love
1
unlike
0
happy
0
confused
0
sad
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!