Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları 6. Ünite Cevapları

“2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları 6. Ünite Cevapları

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 126

1. Yandaki resimde fidanla ağaç arasında bir ilişki vardır. Aşağıdakilerin hangisinde verilenler arasında buna benzer ilişki vardır?

 • Cevap: C

2. Gece yağan yağmur sonucu, | sular tepelerden aşağı birikerek akınca, Ayşelerin köyünü su bastı. Çünkü tepelerde—yoktu. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) ağaçlar
B) hayvanlar
C) çiçekler

 • Cevap: A

3. Hangi doğa olayı sonucunda resimdeki durum görülür?

A) Çığ
B) Deprem
C) Erozyon

 • Cevap: B

4. Kış mevsimi bitip ilkbahar mevsimi başlarken, çevremizde aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir?

A) Sıcaklıkların azalması
B) Kalın kıyafetlerin giyilmesi
C) Kırların yeşermesi ve çiçeklenmesi

 • Cevap: C

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 127

5. Verilen görselde, Dünya’nın karanlıkta kalan 2 nolu bölgesinin aydınlanması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A) Ay’ın kendi etrafında dolanması
B) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi
C) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması

 • Cevap: B

6. Salih, Ayşe ve Ahmet’ten hangilerinin söyledikleri doğrudur?

A) Ayşe, Ahmet
B) Salih
C) Ahmet

 • Cevap: A

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 128

7. Şekilde bir durum anlatılmıştır. Bu durumun benzeri aşağıdakilerin hangisinde de vardır?

 • Cevap: C

8. Aşağıdaki mevsimlerden hangisinde hava daha soğuktur?

A) Yaz
B) Kış
C) İlkbahar

 • Cevap: B

9. Şekildeki canlıların hangi ortak özelliği görülmektedir?

A) Yuvalarının olduğu
B) Yer değiştirdikleri
C) Beslenmeleri

 • Cevap: C

10. Deprem sonrası aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Kibrit yakılması
B) El fenerinin kullanılması
C) Hasarlı binalardan uzak durulması

 • Cevap: A

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 129

11. 1. Pamukkale
2. Peribacalan
3. Boğaziçi Köprüsü
4. Ankara Kalesi
5. Çanakkale Boğazı

Yukarıda verilen yerlerden doğal çevreye ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) 1 ve 2
B) 3 ve 4
C) 1, 2 ve 5

 • Cevap: C

12. 1. Kuru gıda
2. Fener
3. Diş fırçası
4. Oyuncak
5. Su
6. Çakı

Deprem çantasında bulunması gerekenler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) 1, 2, 4 ve 6
B) 1, 2, 5 ve 6
C) 1, 3, 4 ve 5

 • Cevap: B

13. Yukarıda sabahın erken saatlerine ait olan görsel incelendiğinde evin batısında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

A) Köprü
B) Traktör
C) Orman

 • Cevap: B

14. • Çiçekler açar.
• Havalar ısınmaya başlar.
• Göçmen kuşlar geri döner.

Yukarıda hangi mevsimin özellikleri verilmiştir?

A) Sonbaharın
B) Kışın
C) İlkbaharın

 • Cevap: C

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 130

15. İlkokul öğrencilerinin hazırladığı yukarıdaki afişler hangi doğal afetle ilgilidir?

A) Deprem
B) Kuraklık
C) Sel

 • Cevap: C

16. Görsellerde verilen durumların oluşması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Dünya’nın kendi çevresinde dönmesinin
B) Dünya’nın Güneş etrafında dolanmasının
C) Ay’ın Dünya çevresinde dolanmasının

 • Cevap: A

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 131

17. Tabloda doğadaki olaylar ve korunma yolları verilmiştir. Buna göre, hangi olaylardan korunma yolu doğru verilmiştir?

A) Yalnızca selden
B) Yalnızca depremden
C) Deprem ve orman yangınlarından

 • Cevap: C

18. Güneşin batmasına yakın zamanı gösteren resimde çeşmenin doğusunda aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

A) Bahçe
B) Ev
C) Traktör

 • Cevap: A

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 132

19. •Bu olayın olmasını engelleyemeyiz.
• Bu olayın zararlarını azaltmak için binaları uygun zeminlere dayanıklı ve sağlam yapmalıyız.

Hakkında bilgi verilen bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sel
B) Deprem
C) Erozyon

 • Cevap: B

20. Öğrenciler çevre kirliliğine yol açan durumlara örnek veriyor.
Mehmet: Bahçeye fidan dikilmesi
Seda : Denize şişe ve pil atılması
Pelin : Fabrika bacasından duman çıkması

Buna göre, hangi öğrenci yanlış örnek vermiştir?

A) Mehmet
B) Pelin
C) Seda

 • Cevap: A

21. Havaların ısındığını, ağaçların çiçek açtığını ve leyleklerin geldiğini söyleyen Ayşe hangi mevsimden bahsetmiştir?

A) Yaz
B) Sonbahar
C) İlkbahar

 • Cevap: C

22. İpek, resimde verilen ağaçla ilgili araştırma yapıyor. Yaptığı araştırma sonucunda ağaçla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine “hayır” yanıtını vermiştir?

A) Yer değiştirir mi?
B) Solunum yapar mı?
C) Büyüyüp gelişir mi?

 • Cevap: A

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 133

23. Sağmak yağmurlara bağl1 olarak oluşan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deprem
B) Yangın
C) Sel

 • Cevap: C

24. Yukarıda verilen resimlerle okula giden Hasan’ın sınıfta yapacağı sunumun konusu ne olabilir?

A) Meslekler
B) Çevre
C) Doğal afetler

 • Cevap: B

25. Yukarıdaki resimlerde hangi doğal afet gösterilmektedir?

A) Çığ
B) Deprem
C) Heyelan

 • Cevap: A

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 134

26. Şekilde verilen hayvanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi Uğrudur?

A) Hepsi beslenir.
B) Hepsi süt verir.
C) Aynı besinle beslenirler.

 • Cevap: A

27. • Havalar soğumaya başlar.
• Ağadarın yapraMan sararır.
• Göçmen kuşlar sıcak yerlere göç eder.

Yukarıda hangi mevsimin özellikleri verilmiştir?

A) İlkbahar
B) Yaz
C) Sonbahar

 • Cevap: C

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 135

28. Aşağıda doğadaki bazı olaylar verilmiştir. Bunlardan hangisi deprem sonucu oluşur?

A) Orman yangını
B) Binaların yıkılması
C) Fırtına

 • Cevap: B

29. Görselde aşağıdaki doğal afetlerden hangisi gösterilmiştir?

A) Deprem
B) Sel
C) Fırtına

 • Cevap: A

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 136

30. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir?

 • Cevap: A

31. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafında dönüşünün sonucudur?

A) Depremlerin oluşması
B) Gece ve gündüzün oluşması
C) Mevsimlerin meydana gelmesi

 • Cevap: B

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 137

32. Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkın afetine bağlı olarak yaşanmaz?

A) Ev ve iş yerlerini su basması
B) Tarım alanları zarar görmesi
C) Yer sarsıntısı meydana gelmesi

 • Cevap: C

33. Güneşin doğduğu zamanı gösteren yukarıdaki resimde okulun güneyinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

A) Traktör
B) Çeşme
C) Bahçe

 • Cevap: A

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 138

34. Ahmet, bir ağaç fidanını şekildeki gibi saksıya dikmiştir. Ahmet, diktiği fidanın büyümesi için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Su vermeden odadaki masa üzerine koymalı
B) Buzdolabına koyup düzenli olarak sulamalı
C) Işık alan bir yere koyup düzenli olarak sulamalı

 • Cevap: C

35. Murat, doğal afetler konusunda aşağıdaki açıklamaları defterine yazmıştır.
• Şiddetli yağan yağmur can ve mal kaybına yol açabilir.
• Toprağın aşağı doğru hareket etmesi ile yerleşim alanları ve yollar zarar görebilir.

Murat’ın yaptığı bu açıklamalar ile aşağıda verilenler eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

A) Heyelan
B) Sel
C) Rüzgâr

 • Cevap: C

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 139

36. Aşağıdaki görsellerde doğal yaşam alanlarındaki bazı canlılar verilmiştir. Resimlerde verilen canlılar için hangisi doğrudur?

A) Bazen suda yaşarlar.
B) Yaşamak için havaya ihtiyaç duyarlar.
C) Hepsi de besinlerini insanlardan alır.

 • Cevap: B

37. Aşağıdakilerden hangisi resimde verilen hayvanlar için ortak bir özellik değildir?

A) Büyüyüp gelişirler.
B) Hayatlarını sürdürebilmek için beslenirler.
C) Uçarak hareket ederler.

 • Cevap: C

2. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 6. Ünite Sayfa 140

38. Elif ve ailesi verimli toprakların ve su kaynaklarının fazla olduğu bir bölgede yaşıyor. Bu bölgede iklim koşulları ve yer şekilleri tarım için uygundur. Buna göre, Elif aşağıda resimleri verilen bölgelerden hangisinde yaşıyor olabilir?

 • Cevap: B

2. Sınıf Çalışma Soruları Hayat Bilgisi 6. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
6
clap
4
love
0
happy
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!