Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı 5. Ünite Cevapları

“3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı 5. Ünite Cevapları

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 130

1. Aşağıda cumhuriyetin bizlere kazandırdıkları ile ilgili görseller verilmiştir. Verilen görsellerden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkartılamaz?

A) Soyadı Kanunu ile her aileye bir soyadı verilmiştir.
B) Seçimlerde kadınlara da oy kullanma hakkı verilmiştir.
C) Okullarda herkese okuma yazma öğretilmeye başlanmıştır.
D) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü devlet tarafından güvence altına alınmıştır.

 • Cevap: D

2. Ailesi ile Bursa gezisine katılan Özüm, görselleri verilen yerleri ziyaret etmiştir. Özüm ve ailesinin ziyaret ettiği numaralanmış yerlerden hangileri doğal güzelliklerimizdendir?

A) I, III ve IV
B) I, IV ve VI
C) II, III ve V
D) II, V ve VI

 • Cevap: C

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 131

3. “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir.” Atatürk’ün bu sözü onun hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?

A) İleri görüşlülüğü
B) Vatanseverliği
C) Açık sözlülüğü
D) Kararlı oluşu

 • Cevap: A

4. Türk milleti tarih boyunca büyük depremler, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü gibi önemli olaylar yaşamıştır. Buna göre Türk milleti hangi özelliği sayesinde yaşadığı bu olayların üstesinden gelmiştir?

A) Misafirperverliği
B) Hoşgörülü olması
C) Yardımsever olması
D) Birlik ve beraberlik duygusu

 • Cevap: D

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 132

5. Yakın çevremizdeki yönetim birimleri ve bu birimlerin yöneticileri aşağıdaki tabloların hangisinde doğru işaretlenmiştir?

 • Cevap: B

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 133

6. Elif, isimleri yazılı kişiler hakkında araştırma yaparak aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır. Elif’in araştırdığı bu kişilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı zaman dilimi içerisinde yaşamışlardır.
B) Çeşitli bilimsel araştırmalara katılmışlardır.
C) Yaptıkları işlerle ülkemize hizmet etmişlerdir.
D) Kurtuluş Savaşı’nda ülke savunmasında bulunmuşlardır.

 • Cevap: C

7. Millî birlik ve beraberliğin olduğu toplumlarda,
I. Huzur içinde yaşanır.
II. Acılar paylaşılarak azalır.
III. Sevinçler paylaşılarak artar.
IV. Toplum, hedeflerine ulaşır.
ifadelerinden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV

 • Cevap: D

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 134

8. Yukarıda verilen yöneticiler ve bu yöneticilerin görev alanlarının eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?

 • Cevap: C

9. Cumhuriyet yönetimi ile birlikte halkımız çeşitli hak ve özgürlüklere sahip olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet ile kazandığımız haklardan biri değildir?

A) Eğitim eşitliği
B) Oyun oynama
C) Seyahat etme
D) Seçme ve seçilme

 • Cevap: B

10. • Cumhuriyet Müzesi
• Kurtuluş Savaşı Müzesi
• Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
Yukarıdaki müzeler hangi ilimizde bulunmaktadır?

A) Ankara
B) Antalya
C) Diyarbakır
D) Mardin

 • Cevap: A

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 135

11. Okulumuzda, hem sınıf arkadaşlarımızla hem de diğer öğrencilerle ortaklaşa kullandığımız malzemeler vardır. Tüm öğrencilerin kullanabilmesi için bu malzemelere zarar vermemeli, sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi okullarda ortak kullandığımız malzemeler gerektiği gibi kullanıldığında meydana gelebilecek durumlardan biri değildir?

A) Malzemeler kullanılamayacak duruma gelir.
B) Malzemeler temiz kullanılarak yerine bırakılmış olur.
C) Malzemeler yeniden alınacağı için maddi kayıp oluşur.
D) Diğer öğrencilerin bu malzemelerden yararlanması bir süre engellenmiş olur.

 • Cevap: B

12. Millî birlik ve beraberlik, bir arada yaşayan insanların vatan için en küçük bir olayda bile kenetlenip birbirine yardım etmesi demektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi millî birlik ve beraberliğimizin toplum hayatına sağladığı katkılardan biri değildir?

A) Ülkenin devamlılığını sağlar.
B) Toplumsal dayanışma ve iş birliği sağlar.
C) Toplumu bir arada tutar, birbirine kenetler.
D) Toplumda geleneklerin unutulmasına sebep olur.

 • Cevap: D

13. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde birçok alanda değişiklik yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?

A) Latin alfabesinin kullanılması
B) Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi
C) Soyadı Kanunu ile herkesin bir soyadına sahip olması
D) Sadece 18 yaş üstü bireylerin sağlık hakkından yararlanması

 • Cevap: D

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 136

14. Yukarıda verilen doğal yerler ile bu yerlerin bulundukları iller eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Nevşehir
B) Antalya
C) Kayseri
D) Denizli

 • Cevap: B

15. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nda çalışma arkadaşlarının görüşlerini dinlemiş ve onların fikirlerini önemsemiştir. Bu cümlede Mustafa Kemal’in hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

A) İnandırıcı olması
B) İş birliğine önem vermesi
C) Planlı ve düzenli çalışması
D) İnsan sevgisi ile dolu olması

 • Cevap: B

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 137

16. Ali’nin anneannesi milletvekili olmak için başvuru yapmıştır. Ali’nin anneannesinin bu başvuruyu yapmasını sağlayan vatandaşlık hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlık hakkı
B) Düşünce özgürlüğü
C) Eğitim eşitliği hakkı
D) Seçme ve seçilme hakkı

 • Cevap: D

17. Çeşitli alanlarda yaptıkları çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş çok sayıda insan vardır. Engin Arık da bu kişilerden biridir. Engin Arık, aşağıdaki çalışmalardan hangisini yaparak ülkemize katkıda bulunmuştur?

A) Ülkemizde çay üretimini başlatmasıyla
B) Türk kâğıt sanayisinin kurucusu olmasıyla
C) Bor ve toryum madenleri ile ilgili yaptığı çalışmalarla
D) Çeşitli dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazanmasıyla

 • Cevap: C

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 138

18. Aşağıdaki tablolarda bazı sorumluluklarımız ve bu sorumluluklarla ilgili örnekler verilmiştir. I ve II. tablodaki bilgiler eşleştirdiğinde ortaya çıkan şekil aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: A

19. Metehan, büyüdüğünde yaşadığı ili yönetmek isteyen bir yönetici olmak istemektedir. Buna göre Metehan aşağıdakilerden hangisini olmak istemektedir?

A) Vali
B) Muhtar
C) Kaymakam
D) Belediye başkanı

 • Cevap: A

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 139

20. Piknik alanlarında dilediğimiz gibi ateş yakabiliriz.
Otobüs durakları ortak kullanım alanlarındandır.
Okula gittiğimiz servis araçlarını temiz tutmalıyız.

Yukarıdaki tabloda doğru olan bilgilerin başına “D” , yanlış olan bilgilerin başına “Y” yazıldığında sarı sütunun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 • Cevap: A

21. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda çalışma arkadaşları ile iş birliği yapmıştır. Düşman ne kadar güçlü olursa olsun mücadeleyi bırakmamıştır. Türk milletini zafere inandırmıştır. Buna göre metinde Atatürk’ün hangi kişilik özelliğine değinilmemiştir?

A) Planlı olması
B) Kararlı olması
C) İnandırıcı olması
D) İş birliğine önem vermesi

 • Cevap: A

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 140

22. Mehmet Âkif Ersoy, Millî Mücadele’ye en büyük katkıyı sağlayan kişilerdendir. Her ne kadar cephede savaşmamış olsa da cephe gerisinde halkı mücadeleye inandırmış, o ruhu halka vermiş ve başarılı olmuştur. Vatanına karşı olan sevgisini her konuşmasında dile getirmiştir. İstiklâl Marşı onun vatan sevgisinin en büyük göstergesidir. Buna göre verilen metinde Mehmet Âkif Ersoy’un hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?

A) Vefalı olması
B) Azimli olması
C) Dürüst olması
D) Vatansever olması

 • Cevap: C

23. Savaş pilotu olarak büyük bir başarı kazanmış, ilk Türk kadın pilotu olmuş ve dünyanın “ilk kadın savaş pilotu” unvanına da sahip olmuştur. Buna göre Sibel’in bahsettiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nene Hatun
B) Jale İnan
C) Sabiha Gökçen
D) Engin Arık

 • Cevap: C

24. Selma Hanım, belediye başkanlığına adaylığını koymuştur. Seçim günü tüm vatandaşlar gibi oyunu kullanmış ve seçimin sonucunda belediye başkanlığını kazanmıştır.
I. Halkın yönetime katılması
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünün devlet güvencesi altına alınması
Buna göre Selma Hanım, cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlüklerin hangileri sayesinde belediye başkanı olabilmiştir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

 • Cevap: B

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 141

25. Tarihimizde halkımızın birlik ve beraberlik içinde kazandığı zaferlerden bazıları şunlardır:
• Çanakkale Zaferi
• Kurtuluş Savaşı
• 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
Buna göre bu zaferlerin kazanılmasındaki en önemli etken Atatürk’ün hangi sözüyle açıklanabilir?

A) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
B) Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
D) Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

 • Cevap: C

26. Ahmet, Türkiye’ye yeni gelmiş göçmen bir ailenin çocuğudur. Yeni taşındığı mahallenin oyun parkında çocuklar oynarken onlara katılmayı istemektedir. Fakat Türkçe konuşamadığı için bu isteğini çocuklara anlatamamaktadır. Ayrıca çocukların oynadığı oyunun kurallarını bilmediği için çekingen bir şekilde kenarda onları izlemektedir. Buna göre oyun oynayan çocuklar Ahmet’in uyum sağlamasını kolaylaştırmak için,
I. Onunla iletişim kurmaya çalışmalılar.
II. Onu oyuna davet etmeliler.
III. Ona karşı anlayışlı olmalılar. davranışlarından hangilerini sergilemelidir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: D

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 142

27. Aşağıda, yaptığı çalışmalarla ülkemize katkı sağlamış kişiler ve bu kişilerin katkı sağladıkları alanlar verilmiştir. Buna göre numaralanmış isimlerden hangi ikisi yer değiştirilirse isimler ve katkı sağladıkları alanlar doğru eşleştirilmiş olur?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 4
C) 2 ve 3
D) 3 ve 4

 • Cevap: B

28. • Köyü ve mahalleyi yönetir.
• İlçeyi yönetir.
• İli yönetir.
Yukarıda görevleri verilen yöneticiler sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

A) Muhtar – Vali – Kaymakam
B) Vali – Kaymakam – Muhtar
C) Muhtar – Kaymakam – Vali
D) Vali – Muhtar – Kaymakam

 • Cevap: C

29. Yönetim şekillerinden bazılarına ait özellikler aşağıda verilmiştir.
I. Kararları padişah alır.
II. Yönetim babadan oğula geçer.
III. Yönetimde halk söz sahibi olur.
IV. Herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
Yukarıdakilerden hangileri cumhuriyet yönetimine aittir?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV

 • Cevap: D

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 143

30. İnsanlar; daha iyi bir yaşam isteği, eğitim ya da tehlikelerden uzaklaşma gibi nedenlerle bulundukları ülkeden başka ülkelere göç ederler. Bu sebeplerle ülkemize de göç etmiş insanlar vardır. Bu insanlar, kültür farklılığı nedeniyle çeşitli zorluklar ile karşılaşabilirler. Buna göre göç etmiş insanların ülkemize uyum sağlamaları için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

A) Yaşantılarına saygı duymalıyız.
B) İletişim kurmaktan çekinmeliyiz.
C) Onlara karşı anlayışlı davranmalıyız.
D) Kültürümüze uyum sağlamalarını desteklemeliyiz.

 • Cevap: B

31. Ben seçimle göreve geldim. Köyümüzün sorunları ile ilgilenirim. İhtiyaç <0 sahiplerini belirleyip ilgili yerlere bildiririm. Yukarıda kendini tanıtan yönetici hangisidir?

A) Vali
B) Bakan
C) Muhtar
D) Kaymakam

 • Cevap: C

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 144

32. Ülkemizdeki tarihî ve turistik yerlerle ilgili öğrencilerin verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hasan
B) Mustafa
C) Meryem
D) Emine

 • Cevap: A

33. Yurdumuzun gelişmesi ve güçlenmesi için herkes üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir. Buna göre vatanını ve milletini seven bireyler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

A) Çevreyi temiz tutmak
B) Doğayı ve hayvanları korumak
C) Kaynakları bilinçli şekilde kullanmak
D) Ortak kullanım alanlarına zarar vermek

 • Cevap: D

34. Okul, çocuk parkı, sokak, cadde, hastane, cami ve sinema gibi herkesin kullandığı alanlara ortak kullanım alanları denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ortak kullanım alanlarında uyulması gereken davranışlardandır?

A) Otobüs koltuklarına yazı yazmak
B) Teneffüslerde sınıftan koşarak çıkmak
C) Piknik sonrası çöpleri masada bırakmak
D) Parktaki spor aletlerini dikkatli kullanmak

 • Cevap: D

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 145

35. • “Cep Herkülü” olarak da bilinen ünlü Türk haltercidir.
• Kimya alanında Nobel ödülü almış, dünyaca ünlü bilim insanıdır.
• Türkiye’de çay üretiminin başlamasına öncü olan kişidir.
Buna göre verilen bilgilerde aşağıdaki isimlerden hangisine değinilmemiştir?

A) Zihni Derin
B) Aziz Sancar
C) Vecihi Hürkuş
D) Naim Süleymanoğlu

 • Cevap: C

36. Aşağıda, ülkemize hizmet etmiş bazı kişilerin sağladıkları katkılarla ilgili bilgiler verilmiştir.

Erzurum’un işgali sırasında direniş gösteren Türk kadın kahramandır.
Bor ve toryum madenleriyle ilgili çalışmalar yapmıştır.
Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısıdır.

Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?

A) Engin Arık
B) Nuri Demirağ
C) Nene Hatun
D) Vecihi Hürkuş

 • Cevap: B

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 146

37. Aşağıda verilen kutucuklara Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel özelliklerini yazınız.

 • Cevap: 

• İleri görüşlü
• Kararlı
• Vatansever
• Çok yönlü
• Açık sözlü
• Sabırlı
• Barışsever
• Çalışkan

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 147

38. Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz.

 • Cevap: 

a. Derslerimize çalışmak sorumluluklarımız arasındadır.
b. Amacımız ülkemizi daha ileri taşımak olmalıdır.
c. Ev işlerinde ailemize yardımcı olmalıyız.
ç. Aile içinde alınan kararlara uymalıyız.

 

39. Aşağıdaki tabloya, ülkemizde bulunan yönetim birimleri ve bu yönetim birimlerinin yöneticileri yazılmıştır. Tablo içerisinde yer alan yönetim birimlerini ve yöneticileri örnekteki gibi boyayarak bulduğunuz kelimeleri aşağıya yazınız.

 • Cevap: 1. Kaymakam 2. Mahalle 3. Kasaba 4. Muhtar 5. Vilayet 6. Vali 7. İlçe 8. Belediye 9. Belde 10. Köy

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 148

40. Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz.

1. Türk kâğıt sanayisinin kurucusu.
2. Bor ve toryum madenleri ile ilgili çalışmalar yapan kadın bilim insanı.
3. Türkiye’nin ilk kadın arkeoloğu.
4. Türkiye’deki ilk uçak fabrikasının kurucusu.
5. 2015 yılında “Nobel Kimya Ödülü”nü alan Türk bilim insanı.

 • Cevap: 

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 149

41. Aşağıdaki noktalı yerlere verilen isim ve ifadelerden uygun olanları yazınız.

 • Cevap: 

1. İlçedeki yönetim birimi kaymakamlık, yöneticisi kaymakamdır.
2. Cumhuriyet ülkemizin yönetim şeklidir.
3. Öğrenci olarak ailemize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız vardır.
4. Birçok insanla birlikte kullandığımız alanlara ortak kullanım alanları denir.
5. Zihni Derin ülkemizde çay üretimini ilk başlatan kişidir.
6. Kurtuluş Savaşı’nı milletimiz millî birlik ve beraberlik duygusu ile kazanmıştır.
7. Atatürk’ün kişisel özelliklerinden biri de çalışkan olmasıdır.
8. Mehmet Âkif Ersoy İstiklâl Marşımızın yazarıdır.
9. Cumhuriyet’in ilanından sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
10. İnsanların eskiden kullandıkları araç ve gereçlerin sergilendiği yerlere müze denir.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 150

42. Aşağıda, ülkemizde bulunan doğal ve tarihî güzelliklerin görselleri verilmiştir. Bu görsellerin altında verilen kutucuklara “doğal güzellik” ya da “tarihî güzellik” ifadelerinden uygun olanlarını yazınız.

 • Cevap: 

a. Doğal güzellik
b. Tarihî güzellik
c. Tarihî güzellik
ç. Doğal güzellik
d. Doğal güzellik
e. Tarihî güzellik
f. Tarihî güzellik
g. Doğal güzellik

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 151

43. Aşağıdaki cümlelerin altına Atatürk’ün kişisel özelliklerinden uygun olanları yazınız.

1. Atatürk, Çanakkale Savaşı’nda düşmanın hangi bölgeden saldıracağını önceden düşünmüş ve haklı çıkmıştır.

 • Cevap: İleri görüşlü

2. Atatürk, karşılaştığı zorluklara rağmen aldığı kararları uygulamak için çaba sarf ederdi.

 • Cevap: Kararlı

3. Atatürk vatanını çok seven bir insandı.

 • Cevap: Vatansever

4. Atatürk iyi bir asker, devlet adamı olmanın yanı sıra matematik, hukuk ve tarih bilimi ile de ilgilenirdi.

 • Cevap: Çok yönlü

5. Atatürk, yeri ve zamanı geldikçe düşüncelerini açıkça ifade ederdi.

 • Cevap: Açık sözlü

6. Atatürk, 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak armağan etmiştir.

 • Cevap: Çocuk sevgisi

7. Atatürk her zaman savaşı en son çare olarak görmüştür. Bu anlamda “Yurtta sulh, cihanda sulh!” sözünü söylemiştir.

 • Cevap: Barışsever

3. Sınıf Çalışma Kitabı Hayat Bilgisi 5. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
9
clap
5
love
2
unlike
2
angry
1
confused
1
sad
0
happy

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!