Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı 6. Ünite Cevapları

“3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı 6. Ünite Cevapları

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 156

1. Buna göre yukarıdaki öğrencilerden hangisi doğal bir ürünün geri dönüşümünü sağlamıştır?

A) Beyza
B) Yasin
C) Metehan
D) Esin

 • Cevap: D

2. Okulda, evde, iş yerinde çöp olarak adlandırdığımız birçok atığı geri dönüşüme kazandırırsak hem çevremizi korumuş hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi geri dönüşümün çevreye olan katkısına yönelik bir ifade söylememiştir?

A) Melih
B) Gizem
C) Ali
D) Reyyan

 • Cevap: A

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 157

3. Yönümüzü bulmak için pusula kullanırız. Bunun yanında doğadan yararlanarak da yönümüzü bulabiliriz. Buna göre doğadan yararlanarak yön bulma yöntemlerinden hangisi farklı bir yönü gösterir?

A) Kutup Yıldızı
B) Güneşin doğduğu yön
C) Ağaçların yosun tutan tarafı
D) Karınca yuvalarının toprak yığılı kısmı

 • Cevap: B

4. Sıcak hava koşullarında yetişen meyve ve sebzeler ülkemizin belirli bölgelerinde yetiştirilir. Soğuk hava koşullarına dayanıklı olan sebze ve meyveler ise ülkemizin birçok yerinde yetiştirilir. Buna göre aşağıdaki meyvelerden hangisi soğuğa dayanıklı olması nedeniyle ülkemizin pek çok yerinde yetiştirilir?

 • Cevap: B

5. Sebze ve meyvelerin yetişme şekilleri farklıdır. Bazı sebze ve meyveler ağaçta yetişirken bazıları toprak yüzeyinde ve altında yetişir. Buna göre aşağıda verilen meyvelerden hangisi ağaçta yetişmektedir?

A) Çilek
B) Şeftali
C) Kavun
D) Karpuz

 • Cevap: B

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 158

6. Bitki ve hayvanların insan hayatında önemli bir yeri vardır. Beslenme, giyinme, barınma, sağlık gibi alanlarda bitki ve hayvanlardan yararlanırız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hem etinden hem de derisinden faydalandığımız bir hayvan değildir?

 • Cevap: C

7. Bitkiler soluduğumuz havayı temizler.
İnek, koyun ve keçi gibi hayvanların sadece etinden faydalanırız.
Bazı hayvanların gücünden faydalanırız.

Yukarıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazılırsa sıralama hangisi olur?

 • Cevap: D

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 159

8. Emre’nin Kutup Yıldızı’na karşı konumu görseldeki gibidir. Buna göre Emre’nin sağ kolu hangi yönü göstermektedir?

A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey
D) Güney

 • Cevap: A

9. Bu tabloda, doğaya olumlu veya olumsuz etki edebilecek durumları belirten ifadelerin karşısına “✓” işareti koyarsak tablonun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 • Cevap: D

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 160

10. İnsanlar bazen hava, su, toprak gibi doğal kaynakları bilinçsiz kullanarak ve kirleterek onlara zarar verir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?

A) Enerji tasarrufu yapılması
B) Geri dönüşüm kutularının kullanılması
C) Doğal kaynakların korunmaya çalışılması
D) Ulaşımda bireysel araç kullanımının tercih edilmesi

 • Cevap: D

11. Doğal çevrenin korunması için gönüllülerin bir araya gelerek kurdukları vakıflar vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğayı ve çevreyi korumaya yönelik kurulan bir vakıf değildir?

A) TEMA
B) ÇEVKO
C) ÇEKÜL
D) KIZILAY

 • Cevap: D

12. Bazı hayvanların etinden, bazılarının sütünden, bazılarının ise gücünden yararlanırız. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen açıklamada yer almayan hayvanlar bulunmaktadır?

A) At, eşek, katır
B) Kedi, kuş, köpek
C) Tavuk, hindi, kaz
D) Koyun, keçi, inek

 • Cevap: B

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 161

13. Eskiden uzak bölgelere haberleri ben götürürdüm.
Ürettiğim süt ile vücudunuzdaki kemiklerin gelişimine katkı sağlarım.
Yorgan, battaniye, halı gibi ürünler sayemde üretilir.

Yukarıdaki bilgiler ve hayvanlar eşleştirildiğinde hangi hayvan dışarıda kalır?

 • Cevap: B

14. Doğadan yararlanılarak yön bulma yöntemlerinin bazıları aşağıda verilmiştir. Buna göre kaç numaralı resim güneyi gösterir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

 • Cevap: D

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 162

15. Yönler Güneş’in konumuna göre belirlenir. Güneş’in doğduğu tarafa sağ kolumuzu uzatırsak sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı, sırtımız güneyi, yüzümüz kuzeyi gösterir. Buna göre Güneş batarken yüzümüzü Güneş’in battığı tarafa dönersek sağ kolumuz hangi yönü gösterir?

A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey
D) Güney

 • Cevap: C

16. Geçmiş yıllarda ormanların yok edilmesi nedeniyle dev pandaların sayısı oldukça azalmıştı. Bu azalmanın önüne geçmek için çeşitli uygulamalar yapılmaya başlanmıştı. Ormanların koruma alanları arttırıldı ve kürk ticaretine karşı sıkı önlemler alındı. Yapılan bu uygulamalar sonucunda dev pandaların sayısı yeniden artış göstermeye başladı. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Pandaların sayısı günden güne azalmaktadır.
B) Nesli tükenmekte olan hayvanlar kurtarılamaz.
C) İnsanlar isterlerse hayvanları ve doğayı koruyabilir.
D) İnsanlar her zaman doğayı olumsuz etkilemektedir.

 • Cevap: C

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 163

17. İnsanların yaşadıkları çevreye olumlu ya da olumsuz birçok etkisi vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanların doğayı korunmasına yönelik bir harekettir?

A) Biten pilleri çöpe atmak
B) Atık yağları denize dökmek
C) Kâğıt yerine plastik torbalar kullanmak
D) Geri dönüşüme uygun eşyalar kullanmak

 • Cevap: D

18. Metal, cam, kâğıt, plastik, evsel atıklar ve piller geri dönüşümü yapılabilen; farklı tesislerde çeşitli eşya ya da malzemelere dönüştürülerek tekrar kullanılabilen ürünlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümle elde edilen sürdürülebilirliğe örnek verilemez?

A) Kullanılmış şişe ya da kaplarla saksı yapılması
B) Kullanılmış ve işe yaramayan kâğıtların yakılması
C) Artık meyve ve sebzelerin gübreye dönüştürülmesi
D) Eski ve kullanılmayan kıyafetlerden oyuncak yapılması

 • Cevap: B

19. Teknolojiye ihtiyaç duymadan da doğadan yararlanarak yön bulabiliriz. Ancak doğada bulunan her varlık yön bulmak için kullanılmaz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğadan yararlanarak yön bulma yöntemlerinden biri değildir?

A) Ay’a bakarak
B) Yere çubuk dikerek
C) Kutup Yıldızı’na bakarak
D) Karınca yuvalarına bakarak

 • Cevap: A

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 164

20. İnsanların doğaya olumlu etkilerinden bazıları ağaç dikmek, hayvanları korumak, doğal afetleri önleyici çalışmalar yapmaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevre üzerindeki olumlu etkilerindendir?

A) Fabrika atıklarını doğaya bırakmak
B) Yeni binalar inşa etmek için ormanları tahrip etmek
C) Nesli tükenmekte olan hayvanları koruma altına almak
D) Yol, köprü ve baraj yapımı için akarsuların yatağını değiştirmek

 • Cevap: C

21. Dünyamız fabrika bacalarından, egzoz borularından ve ısınma amacıyla kullanılan fosil yakıtların kullanımından çıkan dumanlardan dolayı kirlenmektedir. Bu açıklamada aşağıdaki kirlilik durumlarından hangisi anlatılmaktadır?

A) Su
B) Ses
C) Hava
D) Toprak

 • Cevap: C

22. Aşağıda çevre kirliliği ile ilgili bazı görseller verilmiştir.
Hava Kirliliği
Su Kirliliği
Toprak Kirliliği
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde görsellerdeki çevre kirlilikleri ile ilgili bir önlem verilmemiştir?

A) Enerji tasarrufu yapılmalı.
B) Fabrika bacalarına filtre takılmalı.
C) Atıkların sulara karışması engellenmeli.
D) Piknik sonrası çöpler çöp kutusuna atılmalı.

 • Cevap: A

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 165

23. Doğayı korumak için bazı tedbirler almalıyız. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi doğanın korunmasına yöneliktir?

A) Bitki köklerinin yakılması
B) Tarım ilaçlarının çok sık kullanılması
C) Ormanların yerine tarım arazilerinin açılması
D) Ulaşımda toplu taşıma kullanımının artırılması

 • Cevap: D

24. İnsanların doğaya olumsuz etkileri ve bilinçsiz avlanmaları nedeniyle birçok hayvanın nesli, yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Buna göre aşağıdaki hayvanlardan hangisinin nesli tükenme tehdidi altındadır?

 • Cevap: D

25. Sinem, doğayı korumak ve çevreyi daha yaşanabilir hâle getirmek amacıyla bir kuruluşunun düzenlediği etkinliğine katılmıştır. Buna göre Sinem, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin etkinliğine katılmış olamaz?

A) AFAD
B) TEMA
C) ÇEKÜL
D) ÇEVKO

 • Cevap: A

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 166

26. Aşağıda, atık eşyalar ve bu eşyaların dönüştüğü malzemelerin görselleri verilmiştir. Buna göre atıklar ve dönüştüğü malzemelerin doğru eşleştirilmiş hâlleri hangi seçenekte verilmiştir?

 • Cevap: B

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 167

27. Aşağıda, meyve görselleri ile Türkiye’de havanın sıcak ve soğuk olduğu bölgeleri gösteren bir harita verilmiştir. Haritada kırmızı renge boyanmış yerler havanın yıllık olarak sıcak olan bölgeleridir. Mavi renge boyanmış yerler ise havanın yıllık olarak soğuk olduğu bölgeleri göstermektedir. Buna göre yukarıda görselleri verilen meyve ve sebzelerin numaralandırılmış bölgelerden hangisinde yetişmesi beklenir?

 • Cevap: D

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 168

28. Akdeniz fokları yanlış ve aşırı avlanma, yaşam alanlarının kaybı ve deniz kirliliği nedeni ile nüfusu azalan canlılardandır. Kelaynakların başında tüy olmaması, isminin ‘Kelaynak’ olmasına nedendir. Ülkemizde ve dünyada soyu tehdit altında olan bir kuş türüdür. Buna göre hangisi bu hayvanların neslinin tükenmesinin sebeplerindendir?

A) Ağaç dikmek
B) Çevreyi temiz tutmak
C) Geri dönüşüm bilinci kazanmak
D) Sanayi atıklarını çevreye bırakmak

 • Cevap: D

29. Çay: Her mevsim yağışlı olan Rize ve çevresinde yetişir.
Muz: Yazları kurak, kışın ılık geçen Mersin ve çevresinde yetişir.
Buğday: Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk illerimizde yetişir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Türkiye’de en çok sevilen meyve muzdur.
B) Çay en çok Karadeniz Bölgesi’nde tüketilir.
C) Buğday soğuğa dayanıksız bir bitkidir.
D) Bitkilerin yetiştirilme koşulları farklılık gösterir.

 • Cevap: D

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 169

30. Ayçiçeği ülkemizin birçok bölgesinde yetişen önemli bir yağ bitkisidir. Nisan ve Mayıs aylarında ekimi yapılan ayçiçeği, Ağustos ve Eylül aylarında hasat edilir. Buna göre ayçiçeği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Genellikle kışın hasat edilir.
B) Ülkemizde az yetiştirilen bitkilerdendir.
C) Sadece Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilir.
D) Yemeklerde kullandığımız bitkisel yağ üretiminde kullanılır.

 • Cevap: D

31. “Her akşam Güneş’in battığı yöne doğru doğa yürüyüşü yapıyorum.” Bu cümleyi kuran kişi aşağıdaki yönlerden hangisine doğru yürümektedir?

A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey
D) Güney

 • Cevap: B

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 170

32. İnsanlar hayatını sürdürmek için evler, fabrikalar, yollar, barajlar yaparak tarım, hayvancılık ve sanayi ile uğraşır. Bunun sonucunda da doğayı olumlu ve olumsuz yönde etkiler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya olumlu etkilerindendir?

A) Hızlı nüfus artışı
B) Bilinçsiz avlanmak
C) Fabrika atıklarını dere yataklarına bırakmak
D) Nesli tükenmekte olan hayvanları koruma altına almak

 • Cevap: D

33. Yukarıdaki çiftçinin saydığı besinlerin hangisi bitkisel besindir?

A) Bal – yumurta
B) Süt – tereyağı
C) Kayısı – zeytinyağı
D) Tereyağı – zeytinyağı

 • Cevap: C

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 171

34. Aşağıda doğal kaynaklarımızdan birine ait görsel verilmiştir. Bu görseldeki doğal kaynağı korumak için yapmamız gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piknik yapılan ağaçlık alanlarda yakılan ateşi söndürmek
B) Nesli tükenmekte olan hayvanları koruma altına almak
C) Hayvanlara barınak yaparak onlara yiyecek temin etmek
D) Ev ve eşya yapımı için ağaçlardan yararlanmak

 • Cevap: A

35. Sel, heyelan, erozyon gibi olayların zararlarını en aza indirmek için ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır. Buna göre aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ağaç dikilmesine öncülük etmektedir?

A) YEŞİLAY
B) TEMA
C) PTT
D) MTA

 • Cevap: B

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 172

36. Aşağıda verilen besin isimlerini, bitkisel ve hayvansal besinler olarak ayırıp tabakların üzerine yazınız.

 • Cevap: 

Hayvansal Besinler: et, süt, yumurta, balık, bal, terayağı, yoğurt
Bitkisel Besinler: lahana, havuç, pırasa, zeytinyağı, çay

37. Aşağıdaki cümlelerde verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap: 

(D) a. Elma, armut gibi meyveler soğuk hava şartlarına dayanıklı olduğu için ülkemizin hemen her yerinde yetişir.
(D) b. Mandalina, portakal gibi meyveler sıcak iklim koşullarında yetişir.
(D) c. Meyve ve sebzelerin suya, güneşe, beslenmeye ihtiyaçları vardır.
(Y) ç. Tüm sebze ve meyvelerin ihtiyaç duyduğu su miktarı aynıdır.
(Y) d. Tüm bitkiler soğuğa dayanıklıdır.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 173

38. Aşağıdaki ifadelerden yararlanarak yandaki bulmacayı çözünüz.

1. Bulutsuz, açık bir havada gece gökyüzünde gördüğümüz en parlak yıldız.

 • Cevap: Kutup yıldızı

2. Ağaçların ve kayaların yosun tutan tarafının gösterdiği yön.

 • Cevap: kuzey

3. Renkli ucu daima kuzeyi gösteren yön bulma aracı.

 • Cevap: pusula

4. Güneşin doğduğu yön.

 • Cevap: doğu

5. Karınca yuvalarının ağzının gösterdiği yön.

 • Cevap: güney 

39. Verilen kelimeleri aşağıdaki cümlelerde bulunan boşluklara yazınız.

 • Cevap: 

1. Patates toprağın altında yetişen bir sebzedir.
2. Pusula yön bulma araçlarından biridir.
3. Bitkilerden elde edilen besinlere bitkisel besinler denir.
4. Kutup ayısı nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvanlardandır.
5. Sol kolumuzu güneşin doğduğu yere uzattığımızda sağ kolumuz batı yönünü gösterir.
6. Atıkların yeniden değerlendirilmesi durumuna geri dönüşüm adı verilir.
7. Ağaçların yosun tutan tarafları kuzey yönünü gösterir.
8. TEMA tüm doğal varlıkları korumak amacıyla kurulan bir vakıftır.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 174

40. Geri dönüşüm, kullanılmış ya da kullanılmayacak durumda olan maddelerin işlenerek tüketici ile yeniden buluşturulmasına denir. Buna göre geri dönüşüm ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

 • Cevap: 

Geri dönüştürülürse;

• Daha az doğal madde tüketimi olur.
• Çevre kirliliği azalır.
• Çöp miktarı azalır.
• Doğal kaynakların azalmasını önler.
• Enerji tasarrufu sağlar.
• İsrafın önüne geçilir.

Geri dönüşüm için neler yapabilirim?

• Atıkları uygun geri dönüşüm kutularına atmalıyız.
• Atık yağları lavaboya dökmeden biriktirmeliyiz.
• İhtiyacımız kadar malzeme almalıyız.
• Gereksiz naylon poşet kullanmamalıyız.
• Pilleri çöpe atmamalıyız.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 175

41. Aşağıda, yön bulma yöntemlerinden bazılarının görselleri verilmiştir. Görsellerin altında bulunan kutucuklara görselin gösterdiği yönleri yazınız.

 • Cevap: 

Pusulanın renkli ucu: Kuzey
Kayaların yosun tutan tarafı: Kuzey
Kutup Yıldızı: Kuzey
Güneşin doğduğu yön: Doğu
Karınca yuvasının ağzı: Güney
Cami minaresinin kapısı: Güney

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 176

42. İnsanların yaşamış olduğu çevreye olumlu ya da olumsuz birçok etkisi vardır. Buna göre aşağıda verilen davranışlardan olumlu olanların başına “✓”, olumsuz olanların başına “X” işareti koyunuz.

 • Cevap: 

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 177

43. Hayvanların etinden, sütünden, derisinden, yumurtasından ve gücünden yararlanırız. Bazı hayvanlar da insanlara arkadaşlık eder. Buna göre aşağıda verilen hayvanların yararlandığımız yönlerini altlarına yazınız.

 • Cevap: 

a. arkadaşlık
b. etinden, sütünden, derisinden
c. gücünden
ç. gücünden
d. etinden, yumurtasından
e. etinden, sütünden, derisinden
f. arkadaşlık
g. balından
ğ. etinden, sütünden, derisinden

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Cevapları 6. Ünite Sayfa 178

44. Uras, köpeği Köpük ile saklambaç oynamaktadır. Köpük bir kulübeye saklanmıştır. Uras, Köpük’ü bulmak için geldiği yerde dört tane kulübe görmüştür. Köpük’ün saklandığı kulübe kuzey yönündedir. Buna göre aşağıdaki görselde verilen karınca yuvasından yararlanarak Köpük’ün saklandığı kulübeyi boyayınız.

 • Cevap: 

3. Sınıf Çalışma Kitabı Hayat Bilgisi 6. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
13
clap
5
love
1
happy
1
unlike
1
angry
0
confused
0
sad

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!