Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 3. Ünite Cevapları

“4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 3. Ünite Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 101

1. Bazı cisimlere kuvvet uygulandığında cisimlerin şekli değişir, kuvvet ortadan kalktığında ise tekrar eski hâline döner. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu cisimlere örnektir?

A) Teneke kutu
B) Kâğıt
C) Sünger
D) Plastik şişe

 • Cevap: C

2. Mıknatısların günlük hayatta kullanımı ile ilgili öğrenciler bazı bilgiler vermişlerdir. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgi doğrudur?

A) Esma ve Pelin
B) Esma ve Arda
C) Pelin ve Arda
D) Esma, Pelin ve Arda

 • Cevap: D

3. Mıknatıslarla ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.
I. Mıknatısın zıt kutupları birbirini iter.
II. Mıknatıs parçalandığında çekme ve itme özelliğini kaybeder.
III. Mıknatısların kuzey (N) ve güney (S) olmak üzere iki kutbu vardır. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 102

4. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir?

A) Hareket yönünü değiştirmesi
B) Hızını azaltması
C) Madde miktarını artırması
D) Şeklini değiştirmesi

 • Cevap: C

5. Bir öğrenci tabloda verilen malzemelere mıknatıs yaklaştırarak mıknatısın çekme veya çekmeme durumunu gözlemliyor. Tabloda mıknatısın çektiği eşyaların olduğu kutuları maviye; çekmediği eşyaların olduğu kutuları ise kırmızıya boyayarak gözlem sonuçlarını not ediyor. Öğrencinin gözlem sonuçlarına göre tablonun son durumu verilenlerden hangisidir?

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 103

6. Mıknatısların kullanıldığı araçlar ve bu araçların günlük hayattaki kullanım alanlarına örnekler aşağıda karışık olarak verilmiştir. Buna göre araçların ve kullanım alanlarının doğru eşleştirilmesi verilenlerden hangisidir?

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 104

7. Aşağıdaki eşyalardan hangisinin yapımında mıknatıs kullanılmamıştır?

 • Cevap: B

8. Mıknatıs aşağıda verilen madenlerden hangisini çekmez?

A) Nikel
B) Kobalt
C) Altın
D) Demir

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 105

9. Kuvvet uygulandığında şekli değişip, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski hâline dönen cisimlere esnek cisimler denir. Aşağıdakilerden hangisi esnek cisimlere örnektir?

A) Bakır tel
B) Tahta sıra
C) Plastik şişe
D) Lastik toka

 • Cevap: D

10. Aşağıdaki durumlardan hangisi temas gerektirmeyen kuvvetlerin etkisinde gerçekleşir?

A) Duran topa vurulması
B) Toplu iğnelerin mıknatısla toplanması
C) Alışveriş arabasının durdurulması
D) Çekiçle çivinin çakılması

 • Cevap: B

11. Mıknatıslarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. Farklı kutupları birbirini çeker.
II. Kuzey ve güney kutupları vardır.
III. Temas gerektirmeyen kuvvet uygular. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: D

12. Ecem, masadaki meyve suyunu alarak içmeye başlamıştır. Bitirdiğinde meyve suyu kutusunun içine çöktüğünü gözlemlemiştir. Daha sonra meyve suyu kutusunu arkasında duran çöp kutusuna atmıştır. Ecem’in uyguladığı kuvvetler meyve suyu kutusunda hangi etkilere neden olmuştur?

A) Şekil ve hız değişikliği
B) Hız ve yön değişikliği
C) Yön ve şekil değişikliği
D) Şekil, hız ve yön değişikliği

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 106

13. Lunaparktaki bir gondol, L noktasından harekete başlayarak önce K noktasına çıkmakta sonra tekrar L ’den geçerek M noktasına ulaşmaktadır. Gondolün yaptığı bu hareket ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) K noktasından L noktasına gelirken hızlanır.
B) L noktasından M noktasına giderken yavaşlar.
C) L ve M noktası arasında dönme hareketi yapar.
D) K ve M noktası arasında sallanma hareketi yapar.

 • Cevap: C

14. Aşağıdakilerin hangisinin yapımında mıknatıs kullanılmaz?

A) pusula
B) kapı zili
C) televizyon
D) bisiklet

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 107

15. Aşağıda mıknatıslarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mıknatısların en eski kullanım alanlarından biri pusuladır.
B) Mıknatıs özelliği bulunan maddeler manyetik maddelerdir.
C) Mıknatıslar çektikleri maddelere temas gerektiren kuvvet uygular.
D) Yuvarlak, çubuk ve U şeklinde mıknatıslar vardır.

 • Cevap: C

16. Günlük hayatımızda kullandığımız bazı eşyalar aşağıda verilmiştir.
I. Cep telefonu
II. Bilgisayar
III. Televizyon
Buna göre bir mıknatıs verilen eşyalardan hangisine zarar verebilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: D

17. Fatih, plastik su şişelerini geri dönüşüm kutusuna atmadan önce şişeleri elleriyle ezmiştir. Buna göre, Fatih’in uyguladığı kuvvetin şişelere etkisinin bir benzeri verilenlerden hangisinde gözlemlenebilir?

A) Pinpon topuna vurulması
B) Market arabasının itilmesi
C) Oyun hamurundan kedi yapılması
D) Araba kullanırken frene basılması

 • Cevap: C

18. Ali’nin farklı maddelerden yapılmış misketleri vardır. Misketleriyle oynarken, misketler Ali’nin eliyle ulaşamayacağı bir yere düşmüştür. Ali misketlerini almak için iple bağladığı mıknatısı kullanmaya karar vermiştir. Ali mıknatısla hangi maddeden yapılmış misketlerini çıkarmayı başarabilir?

A) Cam
B) Gümüş
C) Nikel
D) Bakır

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 108

19. Mıknatısla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Zıt kutupları birbirini çeker.
B) Altından yapılmış olan cisimleri çeker.
C) Pusula iğnesi yapımında kullanılır.
D) Kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır.

 • Cevap: B

20. Aşağıdaki örneklerin hangisinde uygulanan kuvvetin etkisiyle yön değiştirme olayı gerçekleşir?

 • Cevap: C

21. Günlük hayatta gerçekleşen bazı durumlar aşağıda verilmiştir.
I. Yön bulmak için pusulanın kullanılması
II. Buzdolabı kapağının hafifçe itildiğinde kapanması
III. Çantanın fermuarının çekilerek kapatılması
Buna göre verilenlerden hangisi mıknatısların günlük hayattaki kullanım alanlarına örnektir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 109

22. Geri dönüşümde amaç, gereksiz kaynak kullanımını engelleyerek atıkları ayrıştırıp, çöp yığınlarından kurtulmaktır. Bu amaçla, atıkların öncelikle geri dönüşüm fabrikasında birbirinden ayrılması gerekir. Mıknatıs kullanılarak ayrılan atık grubu hangisidir?

A) CAM ATIKLAR
B) PLASTİK ATIKLAR
C) KAĞIT ATIKLAR
D) METAL ATIKLAR

 • Cevap: D

23. Mıknatıslı silecekler akvaryumun kolayca temizlenmesini sağlar. Sileceğin bir parçası akvaryumun içinde diğer tarafı akvaryumun dışındadır. Sileceğin dışındaki parçası cam üzerinden hareket ettirilince içindeki parça da aynı anda hareket eder ve akvaryumun camı hem içeriden hem dışarıdan temizlenmiş olur. Bahsedilen silecek, mıknatısın hangi özelliği kullanılarak yapılmıştır?

A) Aynı kutuplarının birbirini itmesi
B) Camdaki kirleri çekebilmesi
C) Temas gerektirmeyen kuvvet uygulaması
D) Parçalansa da manyetik özelliğini koruması

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 110

24. Görselde oyuncak araçların hareket yönleri oklarla verilmiştir. Bu araçlardan otomobilin hızlanması, kamyonun ise yavaşlaması istenmektedir. Buna göre araçlara uygulanması gereken kuvvetlerin yönleri hangisidir?

 • Cevap: B

25. Utku, evde çok sıkılır ve dışarıya, hava almaya çıkar. Önce yerde gördüğü küçük bir taşa vurur. Sonra okulun bahçesinde dalgalanan bayrağa bakar. Gökyüzündeki uçurtmaları izler. Sanki etrafındaki her şey hareket ediyormuş gibi hisseder. Buna göre, Utku’nun gördüğü cisimlerde kuvvetin hangi etkileri gözlemlenemez?

A) Hızlandırma
B) Yavaşlatma
C) Şekil değiştirme
D) Döndürme

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 111

26. Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilebilir?

A) tahta kaşık
B) cam bilye
C) demir çivi
D) porselen fincan

 • Cevap: C

27. Şekildeki A ile B mıknatısları birbirlerini çekmektedir. Buna göre, hangisinde mıknatısların numaralandırılmış kutupları doğru olarak verilmiştir?

A) S S N
B) N S N
C) S N S
D) N N S

 • Cevap: C

28. Aşağıdakilerden hangisinde mıknatısların çekme özelliğinden yararlanılmaz?

A) Terzilerin toplu iğneleri toplamak için mıknatıs kullanması
B) Cam ve plastik atıkların içinden plastik maddeleri ayırmak için mıknatıs kullanılması
C) Mikrofon, radyo, hoparlör gibi aletlerin yapımında mıknatıstan yararlanılması
D) Akvaryumları temizlemek için çift taraflı cam silme araçlarının kullanılması

 • Cevap: B

29. Aşağıdaki olayların hangisinde uygulanan kuvvet, kitabın kapağını açarken kitaba uygulanan kuvvet türü ile aynıdır?

A) Oku fırlatmak için yayı germek
B) Masanın çekmecesini kapatmak
C) El arabasını öne doğru itmek
D) Kumandanın düğmesine basmak

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 112

30. Defne, mıknatısların kullanım alanları konusunda bir poster hazırlayacaktır. Buna göre, verilenlerden hangisini posterinde kullanamaz?

A) ütü
B) hoparlör
C) buzdolabı
D) pusula

 • Cevap: A

31. Kuvvetin etkileriyle ilgili bazı durumlar aşağıda verilmiştir.
I. Duvara çarpan bir top, yön değiştirme hareketi yapar.
II. Tornavida ile vidaları sıkıştırırken kuvvetin döndürme etkisinden yararlanılır.
III. Hareket hâlindeki oyuncak arabaya, hareketiyle aynı yönde kuvvet uygulanırsa araba yavaşlar. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 114

34. Çağrı, mıknatısların çekme ve itme özelliklerinden yararlanarak aşağıda verilen şifreyi çözmek istiyor. Bu amaçla numaralandırılmış mıknatıslar birbirini itiyorsa “iter” ifadesinin altındaki harfi, çekiyorsa “çeker” ifadesinin altındaki harfi yazması gerekiyor. Buna göre Çağrı hangi şifreye ulaşır?

A) Elçi
B) Elli
C) Alçı
D) Aklı

 • Cevap: B

35. Öğretmenlerinin sorduğu soruya öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıda yer almaktadır. Öğretmen aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olabilir?

A) Kuvvet her cisimde şekil değişikliği yapar mı?
B) Kuvvetin olumsuz etkileri var mıdır?
C) Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri nelerdir?
D) Kuvvet ortadan kalktığında cisimler eski şekillerine döner mi?

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 115

36. Serkan’ın maçta kaleye attığı top kaleci Ali’nin eline çarparak saha dışına çıkmıştır. Ali’nin topu kurtarması kuvvetin cisimler üzerindeki hangi etkisiyle açıklanabilir?

A) Şekil değiştirici etkisi
B) Yön değiştirici etkisi
C) Durdurma etkisi
D) Hızlandırıcı etkisi

 • Cevap: B

37. Araçlarda kullanılan emniyet kemerinin kullanım amacı kuvvetin hangi özelliğiyle açıklanabilir?

A) Hareket halindeki bir cismi durdurmak
B) Duran bir cismi hareket ettirmek
C) Hareket halindeki bir cismi hızlandırmak
D) Duran bir cismin yönünü değiştirmek

 • Cevap: A

38. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvetlere örnektir?

A) Bıçakla ekmek dilimlemek
B) Mıknatısla iğneleri toplamak
C) Potaya topu fırlatmak
D) Kavanoz kapağını açmak

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 116

39. Aylin çalışma masasının üzerine çeşitli eşyalar koyuyor. Mıknatısın hangi eşyaları çektiğini hangilerini çekmediğini öğrenmek istiyor. Buna göre mıknatısın çektiği eşyalar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) kalem – silgi – makas – kalemlik
B) kalemtıraş – makas – raptiye – ataş
C) fosforlu kalem – makas – ataş – cetvel
D) ataş – kalemlik – makas – kalem

 • Cevap: B

40. Ahmet Usta, şekildeki dolabı iterek hareket ettiriyor. Ahmet Usta’nın dolabı daha hızlı götürmesi için dolaba hangi yönde ek bir kuvvet daha uygulanmalıdır?

A) Sağ
B) Sol
C) Yukarı
D) Aşağı

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 117

41. Öğretmen, derse parçalara ayrılmış bir mıknatıs resmi göstererek başlıyor. Öğretmen bu resimle öncelikle mıknatısların hangi özelliğine dikkat çekmek istemiştir?

A) Uyguladığı kuvvetin temas gerektirmediğine
B) Aynı kutuplarının birbirini iteceğine
C) Manyetik özelliğini kaybetmeyeceğine
D) Karışımları ayırmada nasıl kullanıldığına

 • Cevap: C

42. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin yavaşlatıcı etkisi gözlemlenir?

A) İkinci kattan düşen saksı
B) Durağa yanaşan otobüs
C) Ayağı vidalanan masa
D) Katlanarak uçak yapılan kâğıt

 • Cevap: B

43. Aşağıdaki görsellerden hangisindeki kuvvetin etkisi diğerlerinden farklıdır?

A) Raketle gelen topa vurulması
B) Rakipten gelen topun karşılanması
C) Topun direkten geri dönmesi
D) Duran topa vurulması

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 118

44. Bazı mıknatıslar görseldeki gibi farklı şekillerde yan yana getirilmiştir. Mıknatısların birbirlerini itme ve çekme durumları hangisinde doğru verilmiştir?

A) iter çeker iter iter
B) çeker iter çeker çeker
C) iter çeker iter çeker
D) çeker iter çeker iter

 • Cevap: D

45. Bir futbol maçı sırasında,
I. Duran topa vurulması
II. Topun direğe çarpması
III. Atılan topun kaleci tarafından tutulması durumları gerçekleşmiştir. Numaralandırılmış durumlarda top üzerinde kuvvetin hangi etkileri gözlemlenebilir?

A) hızlanma yavaşlama yön değiştirme
B) yavaşlama yön değiştirme hızlanma
C) hızlanma yön değiştirme durdurma
D) yön değiştirme hızlanma durdurma

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 119

46. Mıknatısların birbirini itme ve çekme durumları aşağıda verilmiştir. Buna göre sembolleri ile gösterilen kutuplar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) N S
B) S N
C) N N
D) S S

 • Cevap: C

47. Emir kaykay pistinde gidip gelerek gösteri yapmaktadır. Emir’in numaralanmış noktalarda yaptığı hareketlerde, kuvvetin hangi etkileri görülür?

A) Yavaşlama Hızlanma Yön değiştirme
B) Hızlanma Hızlanma Yavaşlama
C) Hızlanma Yön değiştirme Yavaşlama
D) Hızlanma Yavaşlama Yön değiştirme

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 120

48. Buna göre, 1, 2, 3 ve 4 numaralı kutuplar, hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A) N S N S
B) S N S S
C) S S S N
D) N N N S

 • Cevap: C

49. Aşağıda verilen görsellerde uygulanan kuvvetler, temas gerektirip gerektirmemesine göre gruplandırıldığında hangisi grubun dışında kalır?

A) Pencereyi açmak
B) Bebek arabasını itmek
C) Salıncağı sallamak
D) Mıknatısla çivileri toplamak

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 121

50. Kuvvetle ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hareket hâlindeki bir cismi hızlandırmak için, onun hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulanmalıdır.
B) Kuvvetin etkisiyle gerçekleşen bütün şekil değişiklikleri, kalıcı şekil değişikliğidir.
C) Canlıların hareket edebilmesi için dışarıdan herhangi bir kuvvet uygulanmasına gerek yoktur.
D) Hareketli bir cisme, hareket yönüyle aynı yönde bir kuvvet uygulanırsa cisim yavaşlar.

 • Cevap: C

51. Cümlelerde boş bırakılan yerleri aşağıdaki kelimeleri kullanarak doğru bir şekilde tamamlayınız.

 • Cevap: 

1. Mıknatısların birbirini itme çekme prensibine bağlı olarak hareket eden trenlere maglev treni denir.
2. Kapıyı ileriye doğru hareket ettirerek kapatan bir öğrenci, kapıya itme kuvveti uygular.
3. Çöplerdeki demir hurdalar mıknatıs sayesinde daha kolay ayrılabilir.
4. Çantasından kitabını alan öğrenci kitaba çekme kuvveti uygular.
5. Banka kartlarının manyetik şeridinde mıknatıs vardır.
6. Düşen top yere çarptığı anda yön değiştirme hareketi yapar.
7. Doğada bulunan mıknatıs taşına manyetit denir.
8. Yiyecek ambalajının buruşturulması kuvvetin şekil değiştirici etkisine örnektir.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 122

52. Kavram haritasındaki boşlukları doldurunuz.

 • Cevap: 

53. İki çubuk mıknatıs yaklaştırıldığında birbirlerine itme ya da çekme kuvveti uygular. Buna göre verilen mıknatısların birbirlerine uyguladıkları kuvvet çeşidini yazarak boşlukları doldurunuz.

 • Cevap: İTME – ÇEKME – ÇEKME – İTME

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 123

54. Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 124

55. Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 125

56. Aşağıda mıknatıslarla ilgili verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu takip ederek ulaştığınız çıkışı işaretleyiniz.

 • Cevap: 3. çıkış

57. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap: 

1. (D) Maglev treni, mıknatısların çekme ve itme özelliğinin kullanıldığı yeni bir teknolojidir.
2. (Y) Bir mıknatıs ikiye bölündüğünde tek kutuplu küçük mıknatıslar oluşur.
3. (Y) Mıknatıslar doğada bulunmaz sadece yapay olarak üretilir.
4. (Y) Mıknatısın aynı kutupları birbirine yaklaştırıldığında birbirini çeker.
5. (D) Buzdolaplarının kapağını kapalı tutmak için mıknatıs kullanılır.
6. (D) Terziler toplu iğneleri bir arada tutabilmek amacıyla mıknatıs kullanır.
7. (Y) Mıknatıslar elektronik aletlerin çalışmasını engellemez.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 126

58. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap: 

1. (D) Mıknatıslar çubuk, at nalı, daire ve U harfi şeklinde olabilir.
2. (Y) Mıknatısların çekim etkisinin en çok görüldüğü bölgeler orta kısımlarıdır.
3. (Y) Mıknatısların farklı kutupları birbirine yaklaştırıldığında birbirini iter.
4. (D) Elektronik araçların yapımında mıknatıslardan yararlanılabilir.
5. (D) Mıknatısların kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır.
6. (D) Mıknatısın uyguladığı kuvvete manyetik kuvvet denir.
7. (Y) Bir mıknatıs defalarca bölünürse, tek kutuplu bir mıknatıs elde edilir.
8. (Y) Mıknatıs altın, gümüş gibi maddeleri çeker.

59. Aşağıdaki cümleleri, kuvvet çeşitleriyle eşleştirelim.

 • Cevap: itme – itme – itme – çekme – çekme – itme

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 127

60. Kuvvetin cisimler üzerine etkilerini aşağıda bulunan görsellerle eşleştiriniz.

 • Cevap: şekil değiştirme – yön değiştirme – döndürme – hızlanma – yavaşlama

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 128

61. Rasim, oyun hamurundan bir top yaparak aşağıda belirtilen durumlardaki gibi topla oynuyor. Verilen durumlarda topta kuvvetin hangi etkileri görülür? Kutucukları eşleştiriniz.

 • Cevap:

1 – Hızlandırıcı Etkisi
2 – Yön Değiştirici Etkisi
3 – Yavaşlatıcı Etkisi
4 – Şekil Değiştirici Etkisi
5 – Durdurma Etkisi

62. Aşağıda bazı maddeler verilmiştir. Bu maddeleri, mıknatısın çekme durumuna göre gruplandırarak tablodaki uygun yerlere maddelerin numaralarını yazınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 129

63. Aşağıda mıknatıslarla ilgili verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu takip ederek ulaştığınız çıkışı boyayınız.

 • Cevap: 3. Çıkış

64. Aşağıdaki maddelerden, mıknatıs tarafından çekilenleri maviye, mıknatıs tarafından çekilmeyenleri sarıya boyayınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 130

65. Görselde mıknatısların birbirlerini çekme ve itme durumları verilmiştir. Buna göre 1. ve 2. mıknatısın kutuplarını yazınız.

 • Cevap: 1) S/N 2) N/S

66. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfinin bulunduğu yolu takip ederek ulaştığınız çıkışı boyayınız.

 • Cevap: 3. Çıkış

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 131

67. Aşağıdaki bulmacayı verilen bilgilere göre doldurunuz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 132

68. Tabloda verilen durumlarda kuvvetin hangi etkileri gözlenir? İşaretleyiniz.

 • Cevap: Yavaşlama – Yön Değiştirme – Hızlanma – Şekil Değiştirme

69. Aşağıdaki cümlelerdeki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” sütununu işaretleyiniz.

 • Cevap:

1. Koli bandını açarken çekme kuvveti uygulanır. (D)
2. Her cisim itilerek hareket ettirilir. (Y)
3. Rüzgâr, rüzgârgülüne itme kuvveti uygular. (D)
4. Kuvvet, cisimlerin şeklini değiştirebilir. (D)
5. Cisimleri durdurmak için cisimlere hareketi yönünde kuvvet uygulanır. (Y)
6. Mıknatısların uçlarına “çekim yeri” denir. (Y)
7. Mıknatıstaki “N” harfi güneyi gösterir. (Y)
8. Mıknatıslar farklı şekillerde olabilir. (D)
9. Esnek maddeler, kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski hâllerine döner. (D)
10. Mıknatısın zıt kutupları birbirini çeker. (D)
11. Mıknatısın dört kutbu vardır. (Y)
12. Halat yarışmasında ipe uygulanan kuvvet, itme kuvvetidir. (Y)
13. Bazı hareketli cisimleri durdurmak tehlikeli olabilir. (D)
14. Mıknatıslar, cisimlere temas gerektirmeyen kuvvet uygular. (D)
15. Mıknatısların plastik ürünleri çekme özelliği vardır. (Y)

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 133

70. Aşağıdaki bulmacayı çözerek şifreyi bulunuz.
1. Mıknatısın demir cisimlere uyguladığı kuvvettir.
2. Yeşil ışık yandığında otomobilin yaptığı harekettir.
3. Mıknatısın uçlarına verilen isimdir.
4. Mıknatısın “S” harfi ile gösterilen kutbuna verilen isimdir.
5. Hareket hâlindeki otomobilin frenine basılınca yaptığı harekettir.
6. Rüzgârgülünü döndüren kuvvettir.
7. Limon suyu elde etmek için limona uygulanır.
8. Mıknatıstan iğnesi olan yön bulma aracıdır.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 134

71. Deniz ve İnci oyuncak arabalarının üzerine mıknatıs yerleştiriyor. Arabaların birbirlerini itmesini istediklerine göre, yerleştirdikleri mıknatısların kutupları nasıl olabilir?

 • Cevap: Mıknatısların aynı kutuplarını birbirine doğru çevirmiş olarak yerleştirmeleri beklenir.

72. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

 • Cevap: 

Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir.
Mıknatısı kredi kartı cep telefonu, televizyon vb. eşyalardan uzak tutmamız gerekir.
Mıknatısların kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır.
Mıknatıs ikiye bölündüğünde, oluşan her bir parça yine iki kutuplu bir mıknatıs olur.
Mıknatısların uç bölgelerinde çekim gücü daha fazladır.
Mıknatısların zıt kutupları birbirini çekerken aynı kutupları birbirini iter.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 135

73. Aşağıda verilen görsellerle kuvvet etkilerini eşleştiriniz.

 • Cevap: (A)Yavaşlama, (B) Yön değiştirme, (C) Sallanma, (D) Dönme, (E) Hızlanma

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 136

74. Aşağıdaki olaylarda kuvvetin hangi etkisinin olduğunu bulunuz ve verilen boşluğa uygun sayıları yazınız. (Sayıları birden fazla kullanabilirsiniz.)

 • Cevap: 3 – 4 – 2 – 1 – 3 – 1 – 5 – 2 – 3

4. Sınıf Çalışma Kitabı Fen Bilimleri 3. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
19
love
5
unlike
4
clap
3
angry
2
happy
1
confused
0
sad

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!