Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 7. Ünite Cevapları

“4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 7. Ünite Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 273

1. Aşağıdakilerden hangisinde elektrik kaynağı olarak şehir elektriği kullanılır?

A) TV kumandası
B) Duvar saati
C) Kumandalı araba
D) Masaüstü bilgisayar

 • Cevap: D

2. Aşağıdakilerden hangisi basit bir elektrik devresinde bulunmayabilir?

A) Kablo
B) Duy
C) Pil
D) Ampul

 • Cevap: B

3. Pilin artı kutbundan başlayan ve bütün devre elemanlarını dolaştıktan sonra pilin eksi kutbunda biten yola…denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Elektrik devresi
B) Elektrik kaynağı
C) Elektrik enerjisi
D) Elektrik kablosu

 • Cevap: A

4. Devredeki elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren devre elemanı hangisidir?

A) Pil
B) Kablo
C) Ampul
D) Anahtar

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 274

5. Evimizdeki ütü, fırın, bulaşık makinesi gibi aletleri çalıştıran şehir elektriğinin yaptığı işi; basit elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) Pil
B) Kablo
C) Ampul
D) Anahtar

 • Cevap: A

6. Çalışır durumdaki ampul, iletken kablo ve pil bir grup öğrenciye verilerek basit bir elektrik devresi kurmaları isteniyor. Öğrencilerin kurmuş oldukları devreler görselde verilmiştir. Hangi öğrencilerin kurdukları devredeki ampuller ışık verir?

A) Yağmur – Ela
B) Yağmur – Eymen
C) Ela – Emir
D) Emir – Eymen

 • Cevap: A

7. Miraç, aşağıdaki devre elemanları ile basit elektrik devresi kurmak istediğinde eksik bir malzeme olduğunu fark eder. Eksik devre elemanının devredeki görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devreye enerji vermek
B) Devredeki elektrik iletimini sağlamak
C) Devrenin açık ya da kapalı olmasını sağlamak
D) Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirmek

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 275

8. Küçük kardeşi, Ece’nin ödev kağıdını yırtmış ve yırttığı parçayı kaybetmiştir. Ece ödevindeki soruyu yapabilmek için sorunun kalan kısmı ve seçeneklerinden yola çıkarak soruyu tahmin etmiştir. Buna göre soru kökünün tam hâli hangi seçenekte doğru verilmiş olabilir?

A) Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynaklarından biri değildir?
B) Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresi elemanlarından biri değildir?
C) Aşağıdakilerden hangisi elektriği tasarruflu kullanmanın yollarından biri değildir?
D) Aşağıdakilerden hangisi elektrikli araçlardan biri değildir?

 • Cevap: B

9. Basit elektrik devresi elemanları aşağıda verilmiştir. Çalışan, kapalı, basit bir elektrik devresinde hangileri kesinlikle kullanılmalıdır?

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 276

10. Evimizin duvarları içerisindeki elektrik telleri, basit bir elektrik devresinde hangi devre elemanının karşılığıdır?

A) Duy
B) Kablo
C) Anahtar
D) Pil

 • Cevap: B

11. Buna göre, aşağıdaki aletlerin hangisi elektrik enerjisiyle çalışmaz?

 • Cevap: D

12. Görseldeki elektrik düğmesi, basit elektrik devresindeki hangi devre elemanının karşılığıdır?

A) Duy
B) Kablo
C) Ampul
D) Anahtar

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 277

13. Basit elektrik devresiyle ilgili bir kavram haritası aşağıda verilmiştir. Kavram haritasındaki boş alanlara hangisi yazılamaz?

A) Anahtar açık konumdaysa
B) Kullanılan pil bitmiş olursa
C) Devre elemanlarından biri bozuk olursa
D) Devrede duy kullanılmazsa

 • Cevap: D

14. Basit bir elektrik devresinde yer alan devre elemanlarının görevleri aşağıda verilmiştir.
I. Elektrik akımını sağlar.
II. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
III. Elektrik geçişini kontrol eder.
Buna göre, devre elemanlarının görevleriyle devre elemanlarının eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Kablo Ampul Batarya
B) Pil Ampul Anahtar
C) Pil Anahtar Batarya
D) Kablo Pil Anahtar

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 279

17. Ayşe akşam ders çalışmak için arızası olmayan masa lambasını kullanacaktır. Ayşe’nin masa lambasını kullanabilmesi için ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Fişi prize takmalı
B) Ampulü değiştirmeli
C) Kabloyu değiştirmeli
D) Anahtarı kapalı konuma getirmeli

 • Cevap: A

18. Tuğçe ampul, kablo, duy, anahtar ve pil kullanarak basit bir elektrik devresi kurmak istiyor. Tüm devre elemanlarının hatasız olduğu bilindiğine göre, Tuğçe devresini hangisindeki gibi kurarsa ampul ışık verir?

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 280

19. Aşağıdaki elektrik devrelerinden hangisinde ampul ışık verir?

 • Cevap: B

20. Yiğit, kurmuş olduğu basit elektrik devresindeki ampulün bir süre sonra ısındığını fark eder. Ampulün ısınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektrik enerjisinin ampulde ısı ve ışık enerjisine dönüşmesi
B) Basit elektrik devresinin kurulduğu odanın sıcak olması
C) Devrede kullanılan iletken kablonun yıpranmış olması
D) Devredeki duyun dış kaplamasının plastik malzemeden yapılması

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 281

21. Basit bir elektrik devresi kuran Rüzgâr, devresiyle ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor.
• Devreye enerji sağlayan iki adet enerji kaynağı kullandım.
• Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren devre elemanlarından üç adet kullandım.
Rüzgâr’ın kurduğu bu devre hangi seçenekte verilmiştir?

 • Cevap: C

22. Zeynep, basit elektrik devresi elemanlarıyla evinde kullandığı elektrik devresinin elemanlarını eşleştiriyor. Zeynep’in yaptığı eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Ampul – Floresan
B) Elektrik düğmesi – Anahtar
C) Pil – Şehir elektriği
D) Kablo – Plastik borular

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 282

23. Efe’ye öğretmeni basit elektrik devrelerinin kurulumu ile ilgili bir çalışma yaprağı verir. Efe’nin çalışma yaprağında verilen basit elektrik devrelerindeki ampullerin yanmamasının sebebini açıklaması gerekmektedir. Buna göre, Efe aşağıdaki açıklamaların hangisinde hata yapmıştır?

 • Cevap: D

24. Evlerimizdeki elektrik tesisatlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Elektrik kabloları evlerimizde genellikle duvarların içinden geçer.
B) Anahtar görevi yapan elektrik düğmeleri açıldığında lambalar ışık verir.
C) Evimizdeki aydınlatmalar, elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
D) Elektrik enerjisi elektrik kablolarıyla prizlere ve elektrik düğmelerine taşınır.

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 283

25. Görselde verilen elektrik devresindeki ampul ışık vermemektedir. Ampulün ışık vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Anahtarın kapalı olması
B) Kullanılan pilin bitmesi
C) Kabloların yanlış bağlanması
D) Ampulün duya tam oturmamış olması

 • Cevap: A

26.Aşağıda verilen devre elemanlarından hangisi olmadan da basit elektrik devresi kurulabilir?

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 284

27. Basit elektrik devresinin elemanları numaralandırılarak görselde verilmiştir. Buna göre, hangi devre elemanının görevi doğru verilmiştir?

A) 1, devreye elektrik enerjisi sağlar.
B) 2, devrenin açılıp kapanmasını sağlar.
C) 3, elektrik enerjisini diğer devre elemanlarına iletir.
D) 4, elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.

 • Cevap: C

28. Basit elektrik devresinde kullanılan pil ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Devreye enerji sağlar.
B) Pillerin ( + ) ve ( – ) kutupları bulunur.
C) Devrenin açılıp kapanmasını sağlar.
D) Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.

 • Cevap: C

29. Evimizin duvarında yer alan elektrik düğmelerine basarak lambaların ışık vermesini sağlarız. Buna göre elektrik düğmesi ve lamba hangi devre elemanı ile birbirine bağlıdır?

A) Anahtar
B) Kablo
C) Duy
D) Ampul

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 285

30. Aşağıda verilen devre elemanlarından hangisi olmadan da basit elektrik devresi kurulabilir?

 • Cevap: B

31. Elif, elektrik devresinde kullanılan devre elemanlarını tanıtmak için bir poster hazırlıyor. Posterinde bir devre elemanın adını hatalı yazdığını fark ediyor. Elif aşağıdaki devre elemanlarından hangisinin adını hatalı yazmıştır?

 • Cevap: D

32. Bir öğrenci aşağıdaki basit elektrik devresini kuruyor. Bu öğrenci, elektrik devresinde aşağıdaki devre elemanlarından hangisini kullanmamıştır?

A) Duy
B) Pil yatağı
C) Ampul
D) Anahtar

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 286

33. Basit bir elektrik devresinde kullandığımız anahtarla aşağıdakilerden hangisi aynı görevi yapar?

 • Cevap: D

34. Basit bir elektrik devresinde ampulün yerleştirildiği devre elemanı hangisidir?

A) Bağlantı kablosu
B) Anahtar
C) Duy
D) Güç kaynağı

 • Cevap: C

35. Basit elektrik devresi ve elemanları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Ampul, elektrik enerjisinin iletimini kontrol eder.
B) Pil yatağı, ampulün yerleştirildiği yuvadır.
C) Kablo, ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.
D) Pil, devrenin enerji kaynağıdır.

 • Cevap: D

36. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresinin bir elemanı değildir?

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 287

37. Aşağıdaki elektrik devrelerinin hangisinde ampul ışık verir?

 • Cevap: C

38. Aslı Öğretmen, öğrencilerinden çalışan bir elektrik devresi kurmalarını istemiştir. Öğrencilerin yaptıkları devrelerden hangisi çalışmaz?

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 288

39. Aşağıda basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarının işlevleri ve isimleri verilmiştir. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarının işlevleri ve isimleri oklarla eşleştirildiğinde okların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 • Cevap: B

40. Elektrik ve elektrik devreleriyle ilgili bazı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodaki hücrelerde yer alan bilgilerden doğru olanlar boyandığında aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir?

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 289

41. Basit elektik devresiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Basit bir elektrik devresinde duy bulunmasa da devre çalışabilir.
B) Elektrikli aletlerin kablolarının plastikle kaplanması elektrik çarpmasını önler.
C) Devrede ampulün ışık verebilmesi için anahtarın açık olması gerekir.
D) Evde ve okuldaki elektrik düğmeleri ve kabloları birer devre elemanıdır.

 • Cevap: C

42. Bir elektrik devresinin çalışmamasına neden olabilecek bazı durumlar vardır. Buna göre aşağıdaki devrelerden hangisinin çalışmama nedeni hatalı verilmiştir?

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 290

43. Aşağıdaki basit elektrik devrelerinden hangisinin ampulü ışık verir?

 • Cevap: A

44. Bir öğretmen, öğrencilerinden basit elektrik devreleri kurmalarını istemiştir. Öğrencilerin kurduğu bazı devreler aşağıda gösterilmiştir. Bu devrelerden hangisi ışık verir?

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 291

45. Bir sınıftaki öğrenciler basit elektrik devresi kurmak için evden malzemeler getirmişlerdir. Öğrencilerin getirdiği malzemeler aşağıda verilmiştir. Serhat: Kablo, duy, ampul Aysun: Ampul, kablo, pil Seval: 2 tane ampul, pil, anahtar Öğrencilerin ellerindeki malzemelerle kuracakları devrelerle ilgili hangisi her zaman doğrudur?

A) Serhat’ın elektrik devresinde anahtar olmadığı için devresi çalışmaz.
B) Aysun’un kuracağı devrenin duyu olmadığı için devresi çalışmaz.
C) Seval’in kuracağı devrenin çalışması için bir pile daha ihtiyacı vardır.
D) Serhat ve Seval malzemelerini birleştirirse çalışan bir devre kurabilirler.

 • Cevap: D

46. Basit bir elektrik devresinde bulunan devre elemanlarının görevleri aşağıda verilmiştir.
• Devre elemanları arasında, elektrik enerjisinin iletilmesini sağlar.
• Devre için gerekli olan elektrik enerjisini sağlar.
• Devrede elektrik geçişini kontrol eder.
Buna göre, görevi verilmeyen devre elemanı hangisidir?

A) Pil
B) Kablo
C) Ampul
D) Anahtar

 • Cevap: C

47. Merve görselde verilen üç farklı elektrik devresini kuruyor. Merve’nin kurmuş olduğu devrelerden hangilerinde ampul ışık vermez?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 292

48. Hangi seçenekte verilen elektrik devresinde anahtar kapatıldığında ampul ışık vermez?

 • Cevap: B

49. Arda’nın elinde aşağıdaki malzemeler bulunmaktadır. Arda’nın sadece bu malzemelerle kuracağı bir elektrik devresiyle ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Devreyi açıp kapamaya yarayan devre elemanı olmadığı için devre kontrol edilemez.
B) Devrede ışık kaynağı vardır, bu yüzden devre ışık verir.
C) Elektrik enerjisi sağlayacak devre elemanı olmadığı için devre çalışmaz.
D) Tüm devre elemanlarını birbirine bağlamakla görevli devre elemanı yoktur.

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 294

54. Kurduğumuz devrede ampul ışık vermiyorsa sebepleri ne olabilir?

 • Cevap: 

1- Anahtar açık olabilir.
2- Ampul arızalı olabilir.
3- Pil bitmiş olabilir.
4- Kablolar ve devre elemanları bağlantılarında temassızlık olabilir.

55. Basit elektrik devresi elemanları kullanılarak tasarlanmış; 4 satır, 4 sütun ve 4 bölgeden oluşan sudoku oyunu verilmiştir. Sudokunun kuralları ve devre elemanlarına karşılık gelen semboller aşağıda belirtilmiştir.
Kurallar:
• Her satırda tüm semboller bulunmalı ve sadece bir defa kullanılmalıdır.
• Her sütunda tüm semboller bulunmalı ve sadece bir defa kullanılmalıdır.
• Her renk bir bölgeyi göstermektedir, her bölgede tüm semboller bulunmalı ve sadece bir defa kullanılmalıdır.
Yukarıdaki devre elemanlarına ait sembolleri kullanarak sudokuyu çözünüz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 295

56. Çit oyunu yandaki şekildeki gibi tek bir kapalı bölge oluşturma oyunudur.
Şekildeki rakamlar bulunduğu karenin çevresinde kaç çizgi
olacağını gösterir. “0” ile gösterilen karenin çevresinden herhangi
bir çizgi geçmemelidir. Rakam olmayan yerlerde de düz ilerlenerek çit tamamlanır.
Görselde verilen çit oyun alanında, basit bir elektrik devresi oluşturulacaktır. Devrede kabloların geçeceği yerleri, pilin artı (+) ucundan başlayıp oyunun kurallarına göre belirleyerek devreyi tamamlayınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 296

 

57. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları mavi renge, yanlış olanları kırmızı renge boyayınız.

 • Cevap: 

58. Aşağıda verilen kelimeleri kavram haritasında boş bırakılan yerlere yerleştiriniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 297

61. Aşağıdaki ifadelerin doğru yanlış durumlarına göre karşılarındaki harfi işaretleyiniz. İşaretlediğiniz bu harfleri şifre kutusuna sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz.

 • Cevap: Şifre: BASİT DEVRE

Pilden aldığı elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren ampuldür. (D)
Anahtar kapalı iken ampul ışık vermez. (Y)
Devrede ampulün takıldığı yere duy denir. (D)
Anahtar olmadan elektrik devresi kurulamaz. (Y)
Pil devreye bağlı değil ise ampul ışık verir. (Y)
Pil olmadan basit elektrik devresi kurulamaz. (D)
Basit elektrik devresine birden fazla pil takılamaz. (Y)
Anahtar basit elektrik devresinde, devreyi açma kapama görevi görür. (D)
Evlerimizdeki bütün elektrik düğmeleri, lambalar ve prizler birbirine kablolarla bağlıdır. (D)
Devrenin çalışması için gereken enerjiyi kablo verir. (Y)

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 298

62. Tabloda verilen elektrikli araç gereçleri çalıştırmak için hangi elektrik kaynağı kullanılıyorsa ilgili kutucuğun altına yazınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 299

63. Tabloda verilen elektrik devrelerinin ışık verecek duruma gelmesi için yapılması gerekenleri altındaki kutucuğa yazınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 300

64. Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 301

65. Aşağıdaki görsellerden elektrik devresi elemanı olanların altındaki kutucuğa “x“ işareti koyunuz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 302

66. Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz.

1. Devre elemanlarını birbirine bağlayan ve elektrik enerjisini taşıyan iletken
2. Devrenin kapanıp açılmasını sağlayan devre elemanı
3. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren nesne
4. Pillerin yerleştirildiği devre elemanı
5. Ampulün yerleştirildiği devre elemanı
6. Devreye elektrik enerjisi sağlayan enerji kaynağı

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 303

67. Elektrik devrelerindeki ampullerin ışık verip vermediklerini ve nedenlerini altındaki kutucuklara yazınız.

 • Cevap: 

1- Anahtar kapalı olduğu için ve tüm devre pelemanları olduğu için ampul ışık verir.
2- Anahtar açık olduğu için devreden akım geçmez ve ampul ışık vermez.
3- Devrede elektrik enerjisi üretecek pil olmadığı için ampul ışık vermez.
4- Devredeki kablo kopuk olduğu için ampul ışık vermez.

68. Numaralandırılarak verilen ifadeleri, harflerle verilen ifadelerle eşleştirerek doğru ve anlamlı cümleler elde ediniz.

 • Cevap: 

1- d
2- a
3- b
4- c
5- f
6- e

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 304

69. Aşağıdaki devre elemanlarını görevleriyle eşleştiriniz. Eşleştirme sonrası numaraların altına harfleri sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz.

 • Cevap: ŞİFRE: ENERJİ

70. Aşağıda verilen devre elemanlarının tamamını kullanarak, anahtarı kapatıldığında çalışan ve ışık veren bir elektrik devresi kurunuz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 7. Ünite Sayfa 305

71. Aşağıdaki görselleri inceleyerek görevleri bakımından birbirine benzeyenleri eşleştiriniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Çalışma Kitabı Fen Bilimleri 7. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
8
angry
5
clap
5
love
3
unlike
1
sad
0
happy
0
confused

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!