Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Meb Yayınları

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı 1. Ünite Cevapları

“4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı 1. Ünite Cevapları

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 9

1. 1000 m uzunluğundaki yolun her 100 m’sinde bir dinlenme halkası vardır. Bu halkaların içine başlangıç çizgisine olan uzaklıkları yazılmıştır. Öğrencileriyle bu yolda yürüyüş yapan Kerim Öğretmen bir oyun tasarlamıştır. Bu oyuna göre öğretmen, zili çaldığında her öğrenci bulunduğu noktaya en yakın dinlenme halkasına oturacaktır. Tabloda, öğrencilerin zil çaldığı andaki başlangıç çizgisine olan uzaklıkları verilmiştir. Buna göre öğrencilerin oturduğu dinlenme halkalarının başlangıç çizgisine olan uzaklıklarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2100
B) 2200
C) 2300
D) 2400

 • Cevap: D

2. Ayşe ile Ahmet’in kartlarındaki karşılıklı rakamların toplamı 8’dir. Buna göre Ahmet’in kartlarındaki rakamlar birer kez kullanılarak elde edilebilecek 5 basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30 154
B) 54 310
C) 65 340
D) 87 543

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 10

3. Bulutların üzerinde verilen sayıların toplamı 9900 olduğuna göre sarı renkli bulutun üzerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) 1068
B) 1089
C) 1122
D) 1130

 • Cevap: A

4. 657 839 altı basamaklı doğal sayısının birler ve binler bölüğü yer değiştiriyor. Daha sonra her bölükteki rakamlar kendi arasında küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre elde edilen doğal sayının binler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 500
B) 3000
C) 9000
D) 80 000

 • Cevap: C

5. Aşağıdaki tabloda bazı illerin 2019 yılındaki nüfusları verilmiştir. Bu illerin nüfuslarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malatya > Erzurum > Bingöl > Sivas > Çanakkale
B) Bingöl > Çanakkale > Sivas > Erzurum > Malatya
C) Erzurum > Sivas > Çanakkale > Malatya > Bingöl
D) Malatya > Erzurum > Sivas > Çanakkale > Bingöl

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 11

6. Aşağıdaki kutucuklarda verilen ifadelerden doğru olanlar için üzerinde “D” , yanlış olanlar için üzerinde “Y” yazan okları takip eden bir öğrenci, kaçıncı çıkışa ulaşır?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

 • Cevap: B

7. Ahmet ve Zeynep kendilerine ait çarkları çevirerek okun gösterdiği rakamı yazıp bu rakamlardan sayılar oluşturuyorlar. Buna göre Ahmet’in yazabileceği rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en büyük doğal sayı ile Zeynep’in yazabileceği rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır?

A) 7213
B) 7521
C) 8174
D) 8217

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 13

10. Aslı Öğretmen, öğrencilerine üzerinde bir doğal sayının ve bu doğal sayı ile ilgili soruların yazılı olduğu bir kart vermiştir. Buna göre öğrencilerin verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur?

A) 7390 7400
B) 7390 7300
C) 7400 7300
D) 7400 7400

 • Cevap: D

11. Aşağıdaki altı basamaklı doğal sayının bazı rakamları silinmiştir. Bu doğal sayıyı bulmak için şu ipuçları verilmiştir:
• Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 100’dür.
• Binler bölüğündeki rakamların sayı değerlerinin toplamı 13’tür.
• Doğal sayıyı oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamı 29’dur.
Buna göre bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 314 687
B) 364 117
C) 364 187
D) 394 157

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 14

12. Rakamlarının toplamı 5 olan balon çiftleri patlatılıyor. Daha sonra geriye kalan rakamlarla dört basamaklı en büyük doğal sayı oluşturuluyor. Buna göre bu sayının yüzler basamağının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 600
B) 700
C) 800
D) 900

 • Cevap: C

13. A ve B doğal sayılarının abaküs ile gösterimleri aşağıda verilmiştir. Buna göre A ve B doğal sayıları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) 609
B) 631
C) 701
D) 719

 • Cevap: A

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 15

14. Aşağıdaki abaküste altı basamaklı bir doğal sayı oluşturulmuştur. Buna göre bu doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dört yüz otuz bin üç yüz elli beş
B) Dört yüz otuz bin altı yüz yetmiş dört
C) Beş yüz otuz bin üç yüz elli beş
D) Beş yüz otuz bin altı yüz yetmiş dört

 • Cevap: D

15. Aşağıda 0, 2 ve 5 rakamlarını temsil eden semboller verilmiştir. Bu sembollerle oluşturulan altı basamaklı 1 8 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş yüz yetmiş iki bin on sekiz
B) İki yüz yetmiş beş bin on sekiz
C) Beş yüz yetmiş bin iki yüz sekiz
D) İki yüz yetmiş bin beş yüz sekiz

 • Cevap: A

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 16

16. Aşağıdaki görselde 1’den 4’e kadar numaralandırılmış vagonlarda üç basamaklı doğal sayılar veriliyor. Bunlardan iki tanesi seçilerek altı basamaklı bir doğal sayı yazılıyor. Seçilen vagonlarda yazan sayılardan biri altı basamaklı yeni sayının birler bölüğünü, diğeri binler bölüğünü oluşturuyor. Yazılan bu doğal sayının bölüklerindeki rakamların sayı değerlerinin toplamının birbirine eşit olduğu biliniyor. Buna göre seçilen iki vagon aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 – 2
B) 2 – 4
C) 1 – 3
D) 3 – 4

 • Cevap: C

17. Akıllı tahta ekranında birbirine eş 100 küçük kareye ayrılmış bir şekil verilmektedir. Bu karelerden dört tanesi mavi, geri kalanı ise kırmızı renklidir. Ekrana bir kez dokunulduğunda eş küçük kırmızı karelerden üç tanesinin rengi maviye dönüşmektedir. Buna göre ekrana yedi kez dokunulduktan sonra ekranda kaç tane kırmızı kare kalır?

A) 69
B) 72
C) 75
D) 79

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 17

18. Aşağıda altı basamaklı bir doğal sayı ile ilgili bilgiler verilmiştir:
● Birler bölüğü, rakamları farklı üç basamaklı en büyük tek doğal sayıdır.
● On binler basamağındaki rakamın basamak değeri 20 000’dir.
● Binler basamağındaki rakamın sayı değeri, on binler basamağındaki rakamın sayı değerinden 2 fazladır.
● Binler bölüğündeki sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı 9’dur.
Buna göre bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 324 987
B) 324 997
C) 342 987
D) 432

 • Cevap: A

19. 328A dört basamaklı doğal sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında elde edilen sonuç 3290’dır. Buna göre A ile gösterilen rakam aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

 • Cevap: D

20. Aşağıda dört basamaklı üç doğal sayı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre bu doğal sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8027
B) 8033
C) 8045
D) 8053

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 18

21. Aşağıda dört basamaklı iki doğal sayı veriliyor.
● 1. doğal sayının yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri 5 artırılıyor.
● 2. doğal sayının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 2 azaltılıyor.
Buna göre elde edilen doğal sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4264
B) 4322
C) 4438
D) 4754

 • Cevap: D

22. Aşağıda dört rakam veriliyor. Bu rakamlar birer kez kullanılarak dört basamaklı en büyük tek doğal sayı ve üç basamaklı en büyük çift doğal sayı oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan doğal sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9408
B) 9465
C) 9649
D) 9658

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 19

23. Aşağıda dört basamaklı, dört doğal sayı verilmiştir. Bir öğretmen, öğrencilerinden bu doğal sayıları sembol kullanarak (<,>) sıralamalarını istemiştir. Öğrenciler aşağıdaki cevapları vermiştir: Buna göre doğru sıralama yapan öğrenciler aşağıdakilerden hangileridir?

A) Elif ve Kerem
B) Okan ve Kerem
C) Elif ve Sude
D) Sude ve Azra

 • Cevap: A

24. Aşağıda bir banka kartının altı basamaklı doğal sayıdan oluşan şifresi verilmiştir. Buna göre şifrenin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş yüz yetmiş bin kırk
B) Beş yüz yetmiş bin kırk dokuz
C) Beş yüz yetmiş bir bin kırk dokuz
D) Beş yüz yetmiş bin yüz kırk dokuz

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 20

25. Aşağıda dört basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemleri verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi verilen işlemlerden birinin sonucu değildir?

A) 7256
B) 7889
C) 8081
D) 9101

 • Cevap: A

26. Altı basamaklı 278 367 doğal sayısında basamak değeri en küçük ve en büyük olan iki rakamın sayı değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5
B) 9
C) 11
D) 15

 • Cevap: B

27. Bir doğal sayı en yakın onluğa yuvarlandığında elde edilen sonuç 270’tir. Buna göre bu doğal sayının alabileceği en küçük ve en büyük değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 439
B) 539
C) 540
D) 550

 • Cevap: B

28. Aşağıda dört basamaklı iki doğal sayı veriliyor.
● 1. doğal sayının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 4 artırılıyor.
● 2. doğal sayının binler basamağındaki rakamın sayı değeri 1 azaltılıyor.
Buna göre elde edilen iki doğal sayının farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2564
B) 2764
C) 3664
D) 4764

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 21

29. Zeynep, bir derginin internet sitesine giriş yapmak istiyor. Bunun için aşağıdaki güvenlik kodu bölümüne, sol tarafta verilen toplama işleminin sonucunu yazması gerekiyor. Buna göre Zeynep “Güvenlik Kodu” bölümüne aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır?

A) 6630
B) 6640
C) 7630
D) 7740

 • Cevap: D

30. Bir doğal sayı, taban bloklarıyla aşağıdaki gibi modellenmiştir. Bu doğal sayının birler bölüğündeki rakamların sayı değerlerinin toplamı ile binler bölüğündeki rakamların sayı değerlerinin toplamı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 22

31. İki yüzündeki rakamların toplamı 9 olan beş tane kart bir masanın üstünde şekildeki gibi duruyor. Burak, kartların üstünde yazan rakamlardan oluşan beş basamaklı doğal sayıyı, soldan sağa doğru ” otuz beş bin yedi yüz bir” olarak okuyor. Buna göre Burak kartların arka yüzünü çevirdiğinde oluşan beş basamaklı doğal sayıyı soldan sağa doğru nasıl okur?

A) Altmış beş bin iki yüz sekiz
B) Altmış dört bin iki yüz doksan sekiz
C) Altmış iki bin beş yüz seksen sekiz
D) Altmış altı bin dört yüz yirmi dokuz

 • Cevap: B

32. Betül, bir abaküse boncuklar dizerek okunuşu “üç yüz seksen bir bin yirmi üç” olan sayıyı oluşturmuştur. Daha sonra abaküsteki boncuklardan bazılarının yerlerini değiştirmiştir. Aşağıda abaküsün boncuklar yer değiştirdikten sonraki görüntüsü verilmiştir. Buna göre Betül en az kaç boncuğun yerini değiştirmiştir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 23

33. Mehmet, beş basamaklı 32 456 doğal sayısında bulunan rakamların basamak değerlerini aşağıdaki tablodan bularak sarıya boyamıştır. Buna göre tablonun boyanmış hâli hangisidir?

 • Cevap: A

34. Aşağıda sembollerle gösterilen altı basamaklı iki doğal sayı verilmiştir. ■ ile gösterilen doğal sayının birler bölüğü, ▲ ile gösterilen doğal sayının binler bölüğüne eşittir. Buna göre A, B ve C harflerine karşılık gelen rakamların toplamı kaçtır?

A) 10
B) 13
C) 16
D) 19

 • Cevap: A

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 24

35. Aşağıda dört basamaklı üç doğal sayının toplama işlemi yapılmıştır. Boş bırakılan basamaklardaki rakamların yerine ▲, ■ ve • sembolleri kullanılmıştır. Buna göre aşağıda verilen toplama işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır?

 • Cevap: D

36. Aşağıda taban bloklarıyla bir doğal sayı modellenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi modellenen bu doğal sayıdan büyüktür?

A) 6154
B) 6245
C) 6250
D) 6264

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 25

37. Berke’nin koştuğu mesafe en yakın onluğa yuvarlanarak 1150 m olarak kaydediliyor. Berke 115A m koştuğuna göre “A” aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

 • Cevap: A

38. 1’den 9’a kadar olan bütün rakamlar aşağıdaki şekillerle eşleştiriliyor. Ali, dört basamaklı bir sayıyı bu şekilleri kullanarak ifade etmek istiyor. Bunun için basamak değeri en büyükten en küçüğe doğru, rakamlarla eşleşen şekilleri soldan sağa doğru aşağıdaki gibi yerleştiriyor. Buna göre 3509 + 2638 işleminin sonucunun şekillerle ifade edilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 26

39. Aşağıdaki tablonun orta sütununda yazan doğal sayıların üzerinde bulunan boncuklar, sayı en yakın yüzlüğe yuvarlandıktan sonra elde edilen doğru sonucun üzerine bırakılıyor. Buna göre tabloda ”SOL” bölüme bırakılan boncuk sayısı ile ”SAĞ” bölüme bırakılan
boncuk sayısı arasındaki fark kaç olur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 27

40. Aşağıda üzerinde doğal sayıların yazılı olduğu kartlar veriliyor. Buna göre bu kartlardan herhangi ikisi ile oluşturulabilecek bir doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Dört bin sekiz yüz on iki
B) Yüz dört bin kırk sekiz
C) On iki bin yüz dört
D) On bin dört yüz kırk

 • Cevap: B

41. Kenan, abaküs yardımıyla aşağıdaki dört basamaklı doğal sayıyı oluşturmuştur. Abaküsteki boncuklardan bazıları yerlerinden çıkarıldığında sayının değeri öncekine göre 130 azalmıştır. Buna göre abaküsten çıkarılan boncukların renkleri ve sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1 kırmızı, 3 mavi, 2 yeşil
B) 1 mavi, 1 turuncu, 3 yeşil
C) 1 kırmızı, 3 yeşil
D) 1 mavi, 3 turuncu

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 28

42. Ayşe Öğretmen, Cumhuriyet Bayramı’nda sınıfı süslemesi için İrem’e 27 adet bayrak vermiştir. İrem, süsleme yaparken bayrak sayısını her adımda bir adet artırarak bayraklarını ortalarından toplu iğneyle birleştirmiştir. İrem’in süsleme şeklinin bir kısmı aşağıda gösterilmiştir. İrem bayrakların tamamını kullanarak süslemeyi bitirdiğine göre süslemede toplam kaç tane toplu iğne vardır?

A) 18
B) 21
C) 39
D) 54

 • Cevap: B

43. Aşağıda dikdörtgen ve dairelerle oluşturulmuş bir örüntünün ilk üç adımı verilmiştir. Buna göre bu örüntünün 8. adımında kaç adet daire kullanılmıştır?

A) 16
B) 18
C) 20
D) 22

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 29

44. İsmail’in cep telefonunun şifresi dört basamaklı bir doğal sayıdır. İsmail şifreyle ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir:
• Şifre, rakamları birbirinden farklı ve tek doğal sayıdır.
• Şifrede, basamak değeri 400 olan bir rakam vardır.
• Şifre en yakın onluğa yuvarlandığında sadece birler basamağındaki rakam değişir.
Buna göre İsmail’in cep telefonunun şifresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3427
B) 3425
C) 3423
D) 3421

 • Cevap: D

45. Serdar’ın uzun atlama antrenmanında yaptığı üç atlayışa ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Serdar’ın atlayış mesafeleri en yakın yüzlüğe yuvarlanarak toplandığında elde edilen sonuç 2100 cm’dir. Buna göre Serdar’ın ikinci atlayışının mesafesi kaç santimetre olabilir?

A) 598
B) 692
C) 619
D) 790

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 30

46. Aşağıdaki tahtada bazı örüntüler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tahtadaki örüntülerin 5. teriminde yer alan doğal sayılardan biri değildir?

A) 23
B) 20
C) 17
D) 14

 • Cevap: D

47. Duygu, aşağıdaki tabloda verilen işlemleri zihinden yaparak elde ettiği sonuçları tablonun sonuç bölümüne yazmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tablonun sonuç bölümünde yoktur?

A) 23
B) 548
C) 575
D) 932

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 31

48. 708 093 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yedi yüz seksen bin doksan üç
B) Yedi yüz sekiz bin doksan üç
C) Yedi yüz seksen bin dokuz yüz otuz
D) Yedi yüz sekiz bin otuz dokuz

 • Cevap: B

49. Aşağıda boş bir abaküs ve 4 mavi, 5 pembe, 7 kırmızı ve 8 siyah boncuk veriliyor. Abaküste, aynı basamakta aynı renkte boncuklar olması şartıyla farklı doğal sayılar oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan bu doğal sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 3 basamaklı en büyük doğal sayı 875’tir.
B) 4 basamaklı en küçük doğal sayı 4578’dir.
C) 5 basamaklı en küçük doğal sayı 10 000’dir.
D) 6 basamaklı en büyük doğal sayı 875 400’dür.

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 32

50. 12 948 doğal sayısı önce en yakın onluğa yuvarlanıyor ve 2. sayı elde ediliyor. Daha sonra 2. sayı en yakın yüzlüğe yuvarlanıyor ve 3. sayı elde ediliyor. Buna göre üçüncü sayı kaçtır?

A) 12 900
B) 12 950
C) 13 000
D) 13 100

 • Cevap: C

51. Aşağıda bazı illerin 2019 yılına ait nüfusları verilmiştir. Bu illerin nüfuslarının küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 316 126 < 337 800 < 330 280 < 361 836 < 362 861 < 392 166
B) 316 126 < 330 280 < 337 800 < 362 861 < 361 836 < 392 166
C) 316 126 < 330 280 < 337 800 < 361 836 < 392 166 < 362 861
D) 316 126 < 330 280 < 337 800 < 361 836 < 362 861 < 392 166

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 33

52. Tabloda bir mağazadaki elektronik eşyaların ilk fiyatları veriliyor. Daha sonra bu mağaza, her ürünün ilk fiyatını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yeni satış fiyatlarını belirliyor. Ebru, mağazadaki ürünlerin yeni satış fiyatı ile ilk fiyatını kıyaslayıp fiyatı düşen iki ürünü satın alıyor.
Buna göre Ebru, hangi iki ürünü satın almıştır?

A) Cep telefonu ve Televizyon
B) Televizyon ve Bilgisayar
C) Tablet ve Bilgisayar
D) Cep telefonu ve Tablet

 • Cevap: D

53. Aşağıda ilk terimi 90 olan ve yirmi beşer artarak devam eden bir örüntü veriliyor. Buna göre örüntüde 200’den büyük olan ilk terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4. terim
B) 5. terim
C) 6. terim
D) 7. terim

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 34

54. Aşağıda iki toplama işlemi veriliyor. Bu işlemlerin sonuçları birbirine eşit olduğuna göre 2. işlemde verilmeyen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1643
B) 1634
C) 1463
D) 1436

 • Cevap: A

55. Yukarıdaki çıkarma işlemleri yapıldığında ”?” yerine gelmesi gereken doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3127
B) 3172
C) 3217
D) 3271

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 35

56. Buna göre ■ + ▲ işleminin sonucunun en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2300
B) 2400
C) 2500
D) 2600

 • Cevap: A

57. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin birler ve binler bölüğündeki sayıların soldan sağa ve sağdan sola doğru okunuşu aynıdır?

A) 181 216
B) 234 282
C) 313 464
D) 424 976

 • Cevap: C

58. Üç arkadaş sınıfta bir oyun oynamaktadır. Bu oyunda:
• Levent, 2417 doğal sayısını en yakın onluğa yuvarlayıp söylüyor.
• Ece, 6743 doğal sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayıp söylüyor.
• Nehir ise bu iki arkadaşının söylediği sayılar arasındaki farkı bularak sonucu tahtaya yazıyor.
Buna göre Nehir’in tahtaya yazdığı sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4280
B) 4300
C) 4320
D) 4340

 • Cevap: A

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 36

59. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin en yakın onluğa yuvarlanmış hâli yanlış verilmiştir?

A) 497 500
B) 676 680
C) 875 870
D) 1009 1010

 • Cevap: C

60. Aşağıdaki tabloda bir sayı örüntüsünün ilk 5 terimi verilmiştir. Buna göre beşinci terimdeki sayı kaçtır?

A) 20
B) 18
C) 12
D) 8

 • Cevap: C

61. Yukarıda içerisinde doğal sayılar yazan altı eş parçadan oluşan bir çark verilmiştir. Bu çark çevrildiğinde okların gösterdiği sayılar toplanıyor ve elde edilen sonuç en yakın onluğa yuvarlanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi elde edilen sonuçlardan biri değildir?

A) 660
B) 670
C) 760
D) 770

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 37

62. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

 • Cevap: 

(Y) Okunuşu ”otuz iki bin üç” olan doğal sayının yazılışı 32 300’dür.
(D) 508 405 doğal sayısı ”beş yüz sekiz bin dört yüz beş” olarak okunur.
(D) 67 184 doğal sayısının on binler basamağındaki rakamın sayı değeri 6’dır.
(D) Dört basamaklı, rakamları farklı en küçük çift doğal sayı 1024’tür.
(Y) Onlar basamağında “2”, yüzler basamağında “3”, on binler basamağında “4” olan beş basamaklı en küçük doğal sayı 41 320’dir.

63. Sağdan ve soldan okunuşları aynı olan sayılara, kelimelere ve cümlelere palindrom denir. 212, 5335 ve 6006 palindrom sayıya birer örnektir. Buna göre

a) Dört basamaklı en büyük palindrom sayıyı bulunuz ve cevabınızı kutucuğa yazınız.

 • Cevap: 9999

b) Dört basamaklı en küçük çift palindrom sayıyı bulunuz ve cevabınızı kutucuğa yazınız.

 • Cevap: 2002

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 38

64. Aşağıda Türkiye’deki illerin plaka kodları verilmiştir. Hande, Ceren, Mehmet ve Hasan üçer tane il seçiyorlar. Seçtikleri illerin plaka kodlarında bulunan rakamlarla altı basamaklı en büyük ve en küçük sayıları oluşturuyorlar. Hande, Ceren, Mehmet ve Hasan’ın seçtikleri iller tabloda verilmiştir.

Buna göre oluşturdukları doğal sayıları ve bu sayıların okunuşlarını yazınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 39

65. Merdiven basamaklarında kartlarla oynanan bir oyunun kuralları aşağıda veriliyor:
• Mavi ve kırmızı renkli olmak üzere iki çeşit kart vardır.
• Oyuna 4 kart seçilerek başlanır.
• Seçilen kart kırmızı ise üç basamak yukarı çıkılır ve her basamakta biner ileriye sayılır.
• Seçilen kart mavi ise iki basamak aşağı inilir ve her basamakta yüzer ileriye sayılır.
• Saymaya 100’den başlanır.
Bu oyuna 3.basamaktan başlayan Umut sırasıyla aşağıdaki kartları seçmiştir. Buna göre oyun sonunda Umut’un hangi basamakta olduğunu gösteriniz ve bulduğu sayıyı yazınız.

 • Cevap: 5.basamak, 6500

66. Mert ve Hakan tablodaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak cevaplarını yazıyorlar. Bu iki arkadaş, aşağıda verilen harf tablosunda A’dan başlayarak her doğru cevap için tabloda 2 basamak ilerleyip her yanlış cevapta 1 basamak geri geliyor. Buna göre harf tablosunda Mert’in geldiği basamağı maviye, Hakan’ın geldiği basamağı kırmızıya boyayalım.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 40

67. Aşağıdaki doğal sayılardan başlayarak yüzer ve biner ileriye söylediğiniz sayıları kutucuklara sırasıyla yazınız.

 • Cevap: 

23-123-223-323-423-523-623-723
23-1023-2023-3023-4023-5023-6023-7023
384-484-584-684-784-884-984-1084
384-1384-2384-3384-4384-5384-6384-7384
462-562-662-762-862-962-1062-1162
462-1462-2462-3462-4462-5462-6462-7462
1881-1981-2081-2181-2281-2381-2481-2581
1881-2881-3881-4881-5881-6881-7881-8881

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 41

68. Akıllı tahtada sayılarla ilgili bir oyun oynayan Deniz, bu oyunda aşağıdaki aşamaya gelmiştir.

a) Deniz oyunun bu aşamasını da başarıyla geçtiğine göre hangi sayıları maviye hangi sayıları kırmızıya boyamıştır?

 • Cevap: 

b) Maviye boyanan sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

 • Cevap: 14 093 < 14 271 < 14 600 < 14 728

69. Altı basamaklı 259 603 doğal sayısıyla ilgili soruların cevaplarını bulmacadaki numaralı boşluklara yazınız.

1 ) Sayı değeri en büyük olan rakamın basamak değeri kaçtır?
2 ) Birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
3 ) Binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
4 ) Sayı değeri en küçük olan rakamın bulunduğu basamağın adı nedir?
5 ) Basamak değeri en büyük olan rakam kaçtır?
6 ) Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
7 ) On binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 42

70. Yusuf Öğretmen sınıfa üzerinde farklı doğal sayıların yazılı olduğu 6 tane balon getiriyor. Büşra en küçük doğal sayıların yazılı olduğu iki balonu, Ali ise en büyük doğal sayıların yazılı olduğu iki balonu alıyor. Diğer balonlar ise Yusuf Öğretmen’de kalıyor. Buna göre balonların kimde olduğunu altındaki kutucuklara yazınız.

 • Cevap: Yusuf Öğretmen- Büşra -Yusuf Öğretmen -Ali -Ali- Büşra

71. Aşağıda verilen abaküsteki boncukların yerleri değiştirilerek farklı doğal sayılar oluşturuluyor. Soruların her birini yukarıdaki abaküsü dikkate alarak cevaplayınız.

1) Birler basamağındaki tüm boncuklar diğer basamaklara eşit dağıtılarak dizildiğinde elde edilen sayı kaçtır?

 • Cevap: 572 310

2) Yüz binler basamağından 3 boncuk alınıp onlar basamağına dizildiğinde elde edilen sayı kaçtır?

 • Cevap: 161 235

3) Bütün boncuklar yerlerinden çıkarılıp tüm basamaklara eşit dağıtılarak dizildiğinde elde edilen sayı kaçtır?

 • Cevap: 333 333

4) Basamakların her birinden bir boncuk alınıp onlar basamağına dizildiğinde elde edilen sayı kaçtır?

 • Cevap: 350 154

5) On binler basamağındaki boncukların tamamı binler ve onlar basamağına eşit dağıtıldığında elde edilen sayı kaçtır?

 • Cevap: 404 235

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 43

72. Tablodaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 • Cevap: 

1.Sayı:1023
Okunuşu: Bin yirmi üç

2.Soru: Rakamları birbirinden farklı en büyük dört basamaklı doğal sayı kaçtır?
Okunuşu: Dokuz bin sekiz yüz yetmiş altı.

3.Sayı:10234

4.Soru: Rakamları birbirinden farklı en büyük beş basamaklı doğal sayı.
Okunuşu: Doksan sekiz bin yedi yüz altmış beş.

5.Sayı: 102345
Okunuşu: Yüz iki bin üç yüz kırk beş.

6. Rakamları birbirinden farklı en büyük altı basamaklı doğal sayı.
Sayı: 987654

73. Aşağıdaki rakamlar birer kez kullanılarak elde edilebilecek en büyük ve en küçük dört basamaklı doğal sayıyı ve bu sayıların farkını bulunuz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 44

74. Alfabedeki harfler doğal sayılarla eşleştirilmiş ve harflere karşılık gelen doğal sayılar aşağıda verilmiştir. Örneğin ”OYA” yazıldığında oluşan sayı 18 281’dir.

a) Buna göre ECE, ARDA ve ELİF yazıldığında oluşan doğal sayıları bulunuz.

 • Cevap: 

E=6 C=3 E=6 Sayı: 636
A=1 R=21 D=5 A=1 Sayı: 12 151
E=6 L=15 İ=12 F=7 Sayı: 615 127

b) Bulduğunuz doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

 • Cevap: 615 127 > 12 151 > 636

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 45

75. Her bir bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 15 olan, rakamları birbirinden farklı altı basamaklı doğal sayılar elde ediliyor. Buna göre elde edilen,

a) en büyük doğal sayı kaçtır?

 • Cevap: 960 852

b) en küçük doğal sayı kaçtır?

 • Cevap: 159 078

76. BULMACA Yukarıdan aşağıya ve soldan sağa 1’den 6’ya kadar numaralandırılmış bir bulmaca oluşturulmuştur. Aşağıda her bir numaraya yazılacak olan sayının okunuşu verilmiştir.

1-Okunuşu verilen doğal sayıların yazılışını bulmacaya yerleştiriniz.

 • Cevap: 

2-Renkli kutucuklara karşılık gelen rakamları bulmacadan bularak yazınız.

 • Cevap: 6 6 2 3 7

3-Renkli kutucuklardaki rakamların soldan sağa doğru dizilmesiyle oluşan beş basamaklı doğal sayının okunuşunu yazınız.

 • Cevap: Altmış altı bin iki yüz otuz yedi

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 46

77. Aşağıda ilk beş terimi verilen sayı örüntülerinde boş bırakılan terimleri sayılarla eşleştiriniz.

 • Cevap: 

78. Aşağıdaki ipuçlarını kullanarak sayıları bulunuz ve bulmacaya yerleştiriniz.

1) • 5 basamaklı bir doğal sayıdır.
• Birler bölüğündeki doğal sayı 345’tir.
• Binler basamağındaki rakamın sayı değeri 2’dir.
• On binler basamağındaki rakamın sayı değeri 8’dir.
2) Okunuşu ”yetmiş iki bin dokuz” dur.
3) Dört basamaklı en büyük çift doğal sayıdır.
4) • Birler basamağındaki rakamın sayı değeri 5’tir.
• Onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 1’dir.
• Binler bölüğünde 624 doğal sayısı vardır.
• Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 200’dür.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 47

79. Aşağıdaki doğal sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayarak yazınız.

 • Cevap: 

80. 984 335 altı basamaklı doğal sayısına aşağıdaki işlemler uygulanarak başka bir doğal sayı elde ediliyor.
• Yüzler basamağının sayı değeri 4 artırılıyor.
• Binler basamağının sayı değeri 2 katına çıkarılıyor.
• On binler basamağının sayı değeri 7 azaltılıyor.
• Yüz binler basamağının sayı değeri 3’e bölünüyor.
Buna göre elde edilen doğal sayının basamaklarını ve okunuşunu tablolara yazınız.

 • Cevap: 318 735= Üç yüz on sekiz bin yedi yüz otuz beş

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 48

81. Görselde boş bir abaküs ve 19 boncuk verilmiştir.

1) Boncukların tamamı kullanılarak her bir çubukta en az bir boncuk olacak şekilde yazılabilecek en küçük altı basamaklı doğal sayıyı ve bu sayının okunuşunu yazınız.

 • Cevap: 111 169 = Yüz on bir bin yüz altmış dokuz

2) Boncukların tamamı kullanılarak oluşturulan rakamları birbirinden farklı, en büyük altı basamaklı doğal sayıyı ve bu sayının okunuşunu yazınız.

 • Cevap: 943 210 = Dokuz yüz kırk üç bin iki yüz on

3) Boncukların tamamı kullanılarak oluşturulan rakamları birbirinden farklı, en küçük altı basamaklı çift sayıyı ve bu sayının okunuşunu yazınız.

 • Cevap: 102 358 = Yüz iki bin üç yüz elli sekiz

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 49

82. Aşağıda dört basamaklı bir doğal sayı ile ilgili ipuçları verilmiştir. Bu ipuçlarına göre ortaya çıkan doğal sayıyı bulunuz.

 • Cevap: 8026

83. Aşağıda bir hedef sayı verilmiştir. Hedef sayıdan küçük ve hedef sayıya en yakın doğal sayıyı, tabloda verilen rakamları kullanıp en fazla beş deneme yaparak bulunuz.

 • Cevap: 871 650

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 50

84. Aşağıdaki sayı şeridi, siyah çizgilerin birinden boyuna kesilerek iki parçaya ayrılmıştır. Parçaların solda ve sağda kalanları ile doğal sayılar oluşturulmuştur. Daha sonra bu doğal sayılar karşılaştırılmıştır. Siz de aşağıdaki şeridi siyah çizgilerin birinden boyuna iki parçaya kesip soldaki sağdakinden büyük olacak şekilde doğal sayılar oluşturunuz. Bunun için kaç farklı kesim yapabilirsiniz? Oluşturduğunuz sayıları yazarak karşılaştırınız.

 • Cevap: 

3 farklı kesim yapılabilir.
6847 > 659
68 476 > 59
684 765 > 9

85. Aşağıdaki kutucuklarda verilen ifadelerden doğru olanlar için üzerinde “D” , yanlış olanlar için üzerinde “Y” yazan okları takip eden bir öğrencinin, kaç numaralı çıkışa ulaştığını bulunuz ve kutucuğu işaretleyiniz.

 • Cevap: 3. Çıkış

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 51

86. A) Aşağıdaki örnekte en yakın onluğa yuvarlandığında 8550 sonucunun elde edildiği en küçük ve en büyük doğal sayı kutucuklara yazılmıştır. Buna göre diğer kutucukları doldurunuz.

 • Cevap: 

B) Aşağıdaki örnekte en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 1400 sonucunun elde edildiği en küçük ve en büyük doğal sayı kutucuklara yazılmıştır. Buna göre diğer kutucukları doldurunuz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 52

87. Aşağıda birinci terimi ve kuralı verilen örüntüleri yedinci terimine kadar tamamlayınız

 • Cevap: 

20-24-28-32-36-40
60-55-50-45-40-35
95-85-75-65-55-45
12-18-24-30-36-42

88. Görselde eşit bölmeli çarklarda bazı doğal sayılar verilmiştir. 1 ve 2. çark aynı anda çevrildiğinde okun gösterdiği sayılarla yapılan zihinden çıkarma işlemlerinin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tabloyu uygun sayılarla doldurunuz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 53

89. Aşağıdaki sayı örücülerinde sembollere karşılık gelen doğal sayıları yazınız.

 • Cevap: 

▲ = 15
● = 30
■ = 530
♦ = 3530

Yukarıda üzerime doğal sayıların yazın olduğu Kartlar verilmiştir. Bu kartlarla dört basamaklı doğal sayılar oluşturulacaktır. Bu sayılar oluşturulurken uyulacak kurallar aşağıda verilmiştir:
• Birler basamağı aynı olan sayıların olduğu kartlar seçilecektir.
• Seçilen kartlarda yazan sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıp soldan sağa doğru dört basamaklı doğal sayı yazılacaktır.
Örneğin
Seçilen kartlar: 1. kart ve 4. kart
Kartların üzerinde yazan sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı: 21 < 61 Oluşan sayı: 2161
Buna göre oluşan doğal sayıları ve sayıların okunuşlarını yazınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 54

91. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde eksileni en yakın yüzlüğe, çıkanı en yakın onluğa yuvarlayarak sonucu tahmin ediniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Çalışma Kitabı Matematik 1. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
6
angry
4
clap
3
happy
3
confused
3
unlike
1
love
1
sad

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!