Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Meb Yayınları

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı 3. Ünite Cevapları

“4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı 3. Ünite Cevapları

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 119

1. Yukarıdaki çarpma işleminin gerçek sonucu ile çarpanlarının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen tahminî sonucu arasındaki fark kaçtır?

A) 1004
B) 1014
C) 1020
D) 1024

 • Cevap: D

2. Bir toptancı tanesi 34 TL olan pantolonlardan 204 tane satın aldığında kaç lira öder?

A) 6756
B) 6826
C) 6936
D) 8036

 • Cevap: C

3. Yukarıdaki çarpma 8leml5rindx O, A, ■ ile gösterilen işlem sonuçları aşağıdakilerden hangisinde doğru 28rilmiştir?

A) 208 40 500 12 050
B) 208 45 000 12 500
C) 280 40 500 12 500
D) 280 45 000 12 050

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 120

4. Ali, fiyatı 6060 TL olan buzdolabının 1500 TL’sini peşin, kalan miktarını ise 6 eşit taksitle ödemeyi planlıyor. Buna göre Ali’nin ödeyeceği bir taksit tutarı kaç liradır?

A) 760
B) 810
C) 960
D) 1010

 • Cevap: A

5. Yukarıdaki eşitlikte yer alan ” “– y2e7r i=n e7 h2a :n 8gi doğal sayı gelmelidir?

A) 35
B) 36
C) 37
D) 38

 • Cevap: B

6. Bir bölme işleminde bölünen 400, bölüm 7 ve kalan 1 ise bölen kaçtır?

A) 55
B) 56
C) 57
D) 58

 • Cevap: C

7. Bir çiftlikteki tavuklardan günde 1200 tane yumurta elde ediliyor. Elde edilen yumurtalar aşağıdaki gibi 15’li kutulara koyuluyor. Buna göre bir haftada elde edilen yumurtaları koymak için kaç tane kutu kullanılmıştır?

A) 460
B) 560
C) 660
D) 760

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 121

8. Şubat ayının 29 gün olduğu yıllara artık yıl denir. Herhangi bir yılın artık yıl olup olmadığını anlamak için kullanılan yöntemlerden biri şudur:
• Eğer bir yılın son iki rakamı “00” değilse ve yıl 4’e kalansız bölünebiliyorsa bu yıl artık yıldır.
Aşağıda bir yıla ait takvim yaprağından bir bölüm verilmiştir.

Buna göre takvim yaprağı aşağıdaki yıllardan hangisine ait olabilir?

A) 1074
B) 1542
C) 1986
D) 2008

 • Cevap: D

9. Aşağıda bir bölme işlemi veriliyor: Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bölen, kalandan 21 fazladır.
B) Bölüm ile bölen birbirine eşittir.
C) Bölüm, iki basamaklı bir doğal sayıdır.
D) Kalan ile bölümün toplamı, bölenden büyüktür.

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 122

Ebru Öğretmen, eni 726 cm olan bir kartonu 36 cm’lik eşit parçalara ayırarak öğrencilerine dağıtmak istiyor.

10. Ebru Öğretmen, 36 cm’lik parçalardan kaç öğrenciye dağıtabilir?

A) 18
B) 19
C) 20
D) 21

 • Cevap: C

11. 36 cm’lik parçalara ayrıldıktan sonra kartonun kalan kısmının eni kaç santimetredir?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

 • Cevap: A

12. Bir evin bir aylık kira bedeli 750 TL’dir. 12 ay boyunca kirası değişmeyen bu evin yıllık toplam kira bedeli kaç liradır?

A) 8250
B) 8500
C) 8750
D) 9000

 • Cevap: D

13. 672 öğrencisi olan bir okul, öğrencilerinin tamamını otobüsle müzeye götürmek istiyor. Otobüs 42 kişilik olduğuna göre müzeye gitmek için kaç otobüse ihtiyaç vardır?

A) 15
B) 16
C) 17
D) 18

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 123

14. Yukarıdaki çarpma işleminin sonucunun doğru olabilmesi için □ ile işaretlenen rakamlardan hangileri yer değiştirmelidir?

A) 0 ve 4
B) 3 ve 7
C) 5 ve 8
D) 7 ve 8

 • Cevap: D

15. 6 kg domatesten 1 kg domates salçası yapan Zehra, salçanın kilogramını 35 TL’ye satıyor. Buna göre 756 kg domatesten yaptığı salçaların tamamını satan Zehra kaç lira kazanır?

A) 4160
B) 4280
C) 4320
D) 4410

 • Cevap: D

16. Boş bırakılan kutucuklara yazılacak sayılarla, yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru yapılan işlemlerin sonuçları aşağıda veriliyor. Buna göre boş bırakılan renkli kutucuklara yazılması gereken sayılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 3000 100 750
B) 300 100 750
C) 3000 10 75
D) 300 10 75

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 124

17. Aşağıda bir buzdolabı ve bir televizyonun fiyatı verilmiştir. Bu iki ürünü satın alıp dokuz eşit taksitte ödemek isteyen bir kişinin bir aylık taksit tutarı kaç liradır?

A) 461
B) 615
C) 799
D) 825

 • Cevap: B

18. Aşağıda A,B ve C sayı örüntülerinin yönleri oklarla gösterilmiş ve örüntülerin bazı terimleri verilmiştir. Buna göre örüntüler tamamlandığında mavi ve kırmızı kutuya yazılacak doğal sayıların çarpımı kaçtır?

A) 8162
B) 8512
C) 9272
D) 9462

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 125

19. Yukarıdaki işlemler yapıldığında “?” yerine gelmesi gereken doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2430
B) 2880
C) 3520
D) 3880

 • Cevap: B

20. Aşağıda normal hesap makinelerinden farklı tasarlanmış bir hesap makinesinin çalışma kuralı verilmiştir: • Herhangi bir rakamın tuşuna basıldığında, o rakamın 3 fazlasını ekrana yazar ve istenilen işlemi yapar.
Örneğin;
• 2 tuşuna basıldığında ekranda 5 yazar.
• “21 × 35” işlemini hesaplamak istediğinizde bu hesap makinesi “54 × 68” işlemini ekrana yazar ve hesaplar.
Buna göre farklı şekilde tasarlanan bu hesap makinesinde yapılan “341 × 25” işleminin sonucu kaçtır?

A) 19 778
B) 26 850
C) 29 192
D) 39 092

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 126

21. Aşağıda üzerinde sayıların yazılı olduğu toplar veriliyor. Ece, alt ve üst sıradaki toplardan birer tane seçiyor ve bu topların üzerinde yazan doğal sayıları zihninden çarpıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ece’nin bulduğu sonuçlardan biri değildir?

A) 4800
B) 10 000
C) 21 400
D) 91 000

 • Cevap: B

22. Bir fabrikada üretilen 954 litre zeytinyağı, 18 litrelik tenekelere doldurularak satışa sunuluyor. Bir teneke zeytinyağının fiyatı 285 TL olduğuna göre tenekelerin tamamının satışından elde edilen gelir kaç liradır?

A) 14 105
B) 14 175
C) 15 105
D) 15 235

 • Cevap: C

23. Sepetlere top atılarak oynanan bir oyununun kuralları aşağıda veriliyor:
• 5 tane top atışı yapılır.
• Top hangi sepetin içine girerse o sepete ait puan alınır.
• Alınan puanlar toplanır.
• Sonucun 100 ile çarpılmasıyla oyun puanı elde edilir.
Görselde Ayşe’nin attığı topların konumları veriliyor.
Buna göre Ayşe’nin oyun puanı kaçtır?

A) 9000
B) 8000
C) 7000
D) 6000

 • Cevap: A

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 127

24. Aşağıdaki doğal sayılarda bulunan rakamlar K, L ve M harfleriyle eşleştirilerek şifrelenmiştir. Buna göre “MKL” olarak şifrelenen üç basamaklı doğal sayının 25 katı kaça eşittir?

A) 15 425
B) 16 775
C) 17 900
D) 19 025

 • Cevap: B

25. 120 sayfalık bir kitabı, Elif her gün 15 sayfa, Ömer ise her gün 20 sayfa okuyarak bitiriyor. Buna göre Ömer, kitabı Elif’ten kaç gün önce bitirmiştir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

 • Cevap: B

26. Aşağıdaki şekillerin üst kısımlarında verilen doğal sayıların çarpımı, alt kısımlarında verilen doğal sayıların çarpımına eşittir. Buna göre şekillerde “?” yerine hangisi yazılamaz?

A) 18
B) 40
C) 20
D) 25

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 128

27. İki basamaklı en büyük çift doğal sayı ile üç basamaklı en küçük tek doğal sayının çarpımı kaça eşittir?

A) 8764
B) 8780
C) 9672
D) 9898

 • Cevap: D

28. Derya, aklından bir sayı tutmuştur. Daha sonra bu sayıyı 9 ile çarparak sonucu 3852 bulmuştur. Buna göre Derya’nın aklından tuttuğu sayı kaçtır?

A) 424
B) 426
C) 428
D) 432

 • Cevap: C

29. Ayşe, 6752 TLye satın aldığı çamaşır makinesini 8 eşit taksitle ödeyecektir. Ayşe beş taksiti ödediğine göre kalan ödemesi kaç liradır?

A) 2432
B) 2518
C) 2526
D) 2532

 • Cevap: D

30. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin çarpımı 5000’e eşit değildir?

A) 8 ile 625
B) 25 ile 200
C) 50 ile 100
D) 80 ile 125

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 129

31. 2700 kg elma her birinde 5 kg elma olacak şekilde kasalara konuluyor. Bu kasalar, boş bir depoya aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Buna göre bütün kasalar depoya yerleştirildiğinde üst üste konulmuş kasalar kaç kat oluşturur?

A) 40
B) 43
C) 45
D) 48

 • Cevap: C

32. Yukarıdaki rakamların birer kez kullanılmasıyla oluşturulan üç basamaklı en büyük doğal sayı ile iki basamaklı en küçük doğal sayının çarpımı kaçtır?

A) 23 136
B) 23 208
C) 23 424
D) 23 642

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 130

33. Yukarıda verilen çarpma işlemlerinde kutucuklarına hangi doğal sayılar yazılmalıdır?

A) 5 25 400
B) 4 50 500
C) 5 25 500
D) 4 50 750

 • Cevap: C

34. Bir koşu yarışında Merve, Tuna, Öykü ve Metehan’ın koştukları mesafeler, aşağıdaki işlemlerin sonucuna eşittir. Buna göre koşuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Merve, Tuna’nın önündedir.
B) En öndeki yarışmacı Merve’dir.
C) Öykü, Tuna’nın önündedir.
D) En sondaki yarışmacı Metehan’dır.

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 131

35. Bir kırtasiyede satılan renkli balonların birer adedinin fiyatı ve Burcu’nun bu kırtasiyeden satın aldığı balonların sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Burcu, kırtasiyeye kaç kuruş ödemiştir?

A) 1005
B) 1290
C) 1385
D) 1510

 • Cevap: B

36. Üç basamaklı bir doğal sayının iki basamaklı bir doğal sayıya bölümünde; bölümün kaç basamaklı olduğunu işlem yapmadan bulmak için:
• Bölünenin yüzler ve onlar basamağındaki sayı ile bölen karşılaştırılır.
• Eğer bölünenin yüzler ve onlar basamağındaki sayı bölenden küçük ise bölüm bir, büyük ve eşit ise bölüm iki basamaklıdır.
Buna göre aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinde bölüm iki basamaklıdır?

A) 382/74
B) 486/65
C) 519/27
D) 742/86

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 132

37. Akıllı tahtada sayılarla ilgili bir oyun oynayan Yağmur, oyunda aşağıdaki aşamaya gelmiştir. Yağmur oyunun bu aşamasını başarıyla geçtiğine göre tahtanın ekranında hangi renk balon kalmıştır?

A) Sarı
B) Yeşil
C) Mor
D) Mavi

 • Cevap: 

38. 50 000 kg patates, 10 000 kg buğday, 80 000 kg elma; en fazla 1000 kg yük taşıyabilen kamyonlarla taşınmıştır. Ürünlerin tamamı taşındığına göre ürünler en az kaç kamyonla taşınmıştır?

A) 5 1 8
B) 50 10 80
C) 500 100 800
D) 5000 1000 8000

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 133

39. Ahmet aşağıdaki tabloda verilen işlemleri yapmış ve sonuçlarını tabloya yazmıştır. Buna göre Ahmet tabloya aşağıdakilerden hangisini yazmamıştır?

A) 37
B) 262
C) 370
D) 2620

 • Cevap: A

40. Yukarıda verilen bölme işlemlerindeki , ve A yerine hangi sayılar yazılmalıdır?

A) 10 100 1000
B) 10 1000 100
C) 100 10 1000
D) 1000 10 100

 • Cevap: B

41. Yukarıdaki bölme işleminin gerçek sonucu ile bölünen ve bölenin en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen tahminî sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölüm 36 kalan 3 Bölüm 43 kalan 10
B) Bölüm 32 kalan 1 Bölüm 29 kalan 7
C) Bölüm 36 kalan 3 Bölüm 30 kalan 0
D) Bölüm 32 kalan 1 Bölüm 43 kalan 0

 • Cevap: A

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 134

42. Emre, yaptığı bir bölme işleminin doğruluğunu kontrol etmek için aşağıdaki işlemi yapıyor. Buna göre Emre’nin yaptığı bölme işlemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 903/21
B) 930/21
C) 930/43
D) 933/43

 • Cevap: A

43. Bir manav, aralarında ardışık olarak 3 kg fark olan 4 kasa domatesin toplam kütlesini 98 kg olarak ölçmüştür. Buna göre kasalardan en hafif ve en ağır olanının kütleleri toplamı kaç kilogramdır?

A) 42
B) 44
C) 45
D) 49

 • Cevap: D

44. Aşağıda iki grup hâlinde oynanan bir oyunun gruplarındaki kişi sayıları verilmiştir. Bu oyunda, farklı gruplardaki kişilerin birebir eşleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) B grubuna 2 kişi eklenir.
B) A grubundan 2 kişi çıkarılır.
C) A grubuna 2, B grubuna 3 kişi eklenir.
D) A grubundan 1 kişi, B grubuna eklenir.

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 136

49. Yukarıdaki bölme işleminde bölünenin alabileceği en büyük değer kaçtır?

A 324
B) 312
C) 301
D) 300

 • Cevap: A

50. Aşağıdaki çarpma işleminde boş bırakıla n basamakların yerine 4, ■, • ve İt sembolleri kullanılmıştır. Buna göre üç basamaklı—doğal sayısı ile iki basamaklı doğal sayısının çarpımı kaça eşittir?

A) 10 000
B) 10 250
C) 10 400
D) 12 500

 • Cevap: D

51. Aşağıda 3 farklı konferans salonunda bulunan sandalyelerle ilgili bilgiler verilmiştir:
• 1. konferans salonunda iç içe yerleştirilmiş 4’lü sandalyelerden 27 tane vardır.
• 2. konferans salonunda iç içe yerleştirilmiş 6’lı sandalyelerden 29 tane vardır.
• 3. konferans salonunda iç içe yerleştirilmiş 9’lu sandalyelerden 24 tane vardır.
Bu konferans salonlarındaki sandalye sayılarını eşitlemek için 1. konferans salonuna diğer salonlardan kaç tane sandalye taşınmalıdır?

A) 8 50
B) 33 54
C) 66 108
D) 143 8

 • Cevap: A

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 137

52. Yukarıdaki kutucuklarda bulunan doğal sayıların 5’e bölümünden elde edilen bölüm,
• 3 basamaklı bir doğal sayı ise kutucuk kırmızıya,
• 2 basamaklı bir doğal sayı ise kutucuk maviye, boyanıyor.
Buna göre kutucukların boyanmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: A

53. Bir kutuya hikâye kitaplarından 129, romanlardan 76, ansiklopedilerden 48 adet sığmaktadır. Kutular tamamen doldurularak paketlenmektedir. 5081 tane kitap bu kutulara konularak bir kütüphaneye bağışlanmıştır. Bağışlanan kitapların 17 kutusunda hikâye kitapları, 26 kutusunda da romanlar vardır.
Buna göre kaç kutu ansiklopedi bağışlanmıştır?

A) 19
B) 20
C) 21
D) 22

 • Cevap: A

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 138

54. Bir market aynı içeceği farklı sayılarda paketleyerek kampanya yapmıştır. Buna göre bu içecekten 144 tane almak isteyen bir kişi markete en az kaç lira öder?

A) 54
B) 60
C) 64
D) 68

 • Cevap: A

55. Bir marangoz birbirine eş üç keresteyi sırasıyla 3, 4 ve 5 parçaya ayırmıştır. 1. kerestenin her bir parçasının uzunluğu 180 cm olduğuna göre 2 ve 3. kerestenin her bir parçasının uzunluğu kaç santimetredir?

A) 130 110
B) 135 108
C) 140 105
D) 145 100

 • Cevap: B

56. Aşağıda Mert’in satın aldığı ürünlerin aylık taksit tutarı ve taksit sayısı verilmiştir. Mert, bu üç ürün için toplam 9990 TL ödeyeceğine göre elektrik süpürgesinin aylık taksit tutarı kaç liradır?

A) 185
B) 190
C) 195
D) 200

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 139/syf]

57. Bir kütüphanede bulunan 810 adet kitap, aşağıdaki dolaplara her bölmede 9 tane kitap olacak şekilde yerleştirilecektir. Buna göre kitapların tamamını yerleştirebilmek için kütüphaneye bu dolaplardan kaç tane gereklidir?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12

 • Cevap: B

58. 280 cm, 190 cm ve 370 cm’ lik üç demir çubuk birleştiriliyor. Daha sonra eş uzunluktaki parçalara ayrılıyor. Bu parçalar yüksekliği 10 cm olan iki demir parçasının arasına koyularak yüksekliği 90 cm olan aşağıdaki korkuluk yapılıyor. Buna göre korkuluk yapımında eş uzunluktaki demir parçalarından kaç tane kullanılmıştır?

A) 10
B) 12
C) 14
D) 16

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 140/syf]

59. Yukarıdaki çarpma işlemine göre A + B + C işleminin sonucu kaçtır?

A) 13
B) 14
C) 18
D) 21

 • Cevap: C

60. 28 sınıftan oluşan bir okulun 13 sınıfının her birinde 36 öğrenci, kalan sınıfların her birinde ise 31 öğrenci vardır. Buna göre okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır?

A) 933
B) 853
C) 468
D) 465

 • Cevap: A

61. Yukarıda verilen eşitlikte ▲ ve H yerine hangi sayılar gelmelidir?

A) ▲ = 13, = 365
B) ▲ = 12, = 365
C) ▲ = 7, = 455
D) ▲ = 5, = 455

 • Cevap: C

62. Çarpımları 36 olan iki doğal sayının toplamı en fazla kaç olabilir?

A) 13
B) 20
C) 25
D) 37

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 141

63. Ayla, bir kitabın yarısını 14 gün boyunca her gün 9 sayfa okuyarak bitirmiştir. Buna göre kitabın tamamı kaç sayfadır?

A) 250
B) 251
C) 252
D) 253

 • Cevap: C

64. Dört basamaklı en küçük doğal sayının 3 katının 50 fazlası kaça eşittir?

A) 2500
B) 3000
C) 3050
D) 3500

 • Cevap: C

65. Aşağıda aynı ölçülerdeki iki farklı parkenin fiyatları verilmiştir. Cebinde 1200 TL’si olan Ali, bu parkelerden toplam 80 adet satın alacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 numaralı parkeyi satın alırsa cebinde 240 TL kalır.
B) 1 numaralı parkeyi satın alırsa 40 TL daha ödemesi gerekir.
C) 2 numaralı parkeyi satın alırsa 100 TL daha ödemesi gerekir.
D) 2 numaralı parkeyi satın alırsa cebinde 50 TL

 • Cevap: A

66. Aşağıda kalansız bir bölme işlemi veriliyor. Buna göre bölünen aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 70
B) 80
C) 90
D) 100

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 142

67. İki su deposundan birincisi, her biri 25 litre olan 75 bidon su ile tamamen dolmaktadır. İkinci depo ise birinci depodan 200 litre daha fazla su almaktadır. Buna göre ikinci depo kaç litre su ile dolar?

A) 1750
B) 1875
C) 1950
D) 2075

 • Cevap: D

68. Yukarıdaki eşitlikle ilgili;
I. yerine 3 gelirse 3 olur.
II. yerine 9 gelirse 1 olur.
III. A yerine 6 gelirse 2 olur.
verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: A

69. Bir bölme işleminde bölen 14, bölüm 38 ve kalan 9’dur. Buna göre bölünen sayı kaçtır?

A) 532
B) 541
C) 554
D) 562

 • Cevap: B

70. 548 kg bulgur, 50 kg’lık ve 16 kg’lık çuvallara hiç artmayacak şekilde doldurulacaktır. Bunun için en az kaç çuval gerekir?

A) 12
B) 13
C) 14
D) 16

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 143

71. Yukarıdaki bölme işlemini yapan bir kişi hangi soruya cevap vermiş olabilir?

A) 828 sayısının 36 katı kaçtır?
B) 828 sayısının 36 fazlası kaça eşittir?
C) 828 kg elmanın 36 kg’ı satılınca geriye kaç kilogram elma kalır?
D) 36 dakikada bir gömlek diken terzi 828 dakikada kaç gömlek diker?

 • Cevap: D

72. Bir mağazada satılan elektronik cihazların fiyatları, üzerlerindeki kodda yazılı rakamlarının çarpımına eşittir. Örneğin; kodu “246” olan bir elektronik cihazın fiyatı, “2 x 4 x 6” işlemi yapılarak bulunur. Cihazın fiyatı 48 TLdir. Aşağıda bir mağazadaki elektronik cihazlar ve cihazların kodları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. 3 tane taşınabilir disk ile 1 tane hoparlör alan bir kişi kaç lira öder?

 • Cevap: 1471

2. Müzik çaların fiyatı, USB belleğin fiyatından kaç lira daha fazladır?

 • Cevap: 56

3. Her bir üründen ikişer tane satın alan bir kişi kaç lira öder?

 • Cevap: 1882

4. 1000 TL’si olan bir kişi en fazla kaç tane USB bellek satın alabilir?

 • Cevap: 8

5. Cebinde 550 TL’si olan bir kişinin 3 tane müzik çalar aldıktan sonra kaç lirası kalır?

 • Cevap: 46

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 144

73. Aşağıda renkli parke taşlarıyla oluşturulan bir yolun girişi ve çıkışı gösterilmiştir. Bu yola “6” doğal sayısıyla giriş yapan Burak, parkelerde yazan işlemleri sırasıyla yaparak ilerliyor. Buna göre Burak çıkışa ulaştığında hangi sayıyı bulur? Cevabınızı yazınız.

 • Cevap: 375

74. Aşağıdaki kutucuklarda yazan çarpma işlemlerini kısa yoldan yaparak kutucukları verilen kurallara uygun şekilde boyayınız.
Kurallar:
İşlem sonucu,
• 600’e eşitse sarıya,
• 1200’e eşitse maviye,
• 2400’e eşitse yeşile,
• 42 000’e eşitse pembeye boyayınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 145

75. Aşağıdaki eşitliklerde sembollerin yerine gelecek doğal sayıları bulunuz ve bu sembollerle ilgili ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap: 

yerine 7 gelmelidir. (Y)
yerine 9 gelmelidir. (D)
yerine 25 gelmelidir. (D)
yerine 8 gelmelidir. (Y)

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 146

76. Hedef tahtasıyla oynanan bir oyunun kuralları aşağıda verilmiştir:
• Oyun ikişer kişiden oluşan, iki grup halinde oynanır.
• Her bir oyuncu iki atış yapar.
• Her bir oyuncunun puanı, attığı okun üzerinde yazan sayı ile hedef tahtasında isabet ettirdiği rengin temsil ettiği sayının çarpımına eşittir.
• Aynı gruptaki oyuncuların yaptıkları atışlardan aldıkları puanlar toplanır ve puanı daha fazla olan grup oyunu kazanır.
Örneğin, 5 s* oku ile hedef tahtasında pembe renge atış yapan bir oyuncunun puanı 5×90=450’dir.
Aşağıda oyuncuların okları üzerinde yazan sayılar ve hedef tahtasında isabet ettirdikleri renkler verilmiştir.

1. Buna göre oyuncuların aldıkları puanları aşağıdaki tabloya yazınız.

 • Cevap: 

2. Oyunu hangi grup kazanmıştır? Cevabınızı yazınız.

 • Cevap: 

1. grubun aldığı toplam puan: 910 + 1020 = 1930
2. grubun aldığı toplam puan: 1280 + 560 = 1840
1930 > 1840 olduğundan oyunu 1.Grup kazanmıştır.

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 147

77. Aşağıdaki labirentte sarı ok işaretinden başlayıp verilen işlemlerin doğru cevaplarını takip ederek ilerleyen bir öğrenci kaçıncı kapıdan çıkar? Çizerek gösteriniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 148

78. Özdeş ve özdeş kütlelerinin bulunduğu teraziler aşağıdaki gibi dengededir. Buna göre;

1.

 • Cevap:

2. Aşağıdaki terazilerin dengede olması için terazilerin sağ kefesine kaç kilogramlık kütle konması gerektiğini bulunuz.

 • Cevap: a) 22 b) 19

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 149

79. Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen doğal sayıları bulunuz.

 • Cevap: 

80. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yaparak bulduğunuz sonucu verilen sayılarla eşleştiriniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 150

81. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap: 

( 52 x 15 ) x 9 = ( 15 x 9 ) x ? ifadesinde ? yerine yazılması gereken sayı 52’dir (D)
869 sayısının 59 ile bölümünden kalan 14’tür. (Y)
784 * 86 işleminde bölüm 2 basamaklıdır. (Y)
25 x 46 işleminin sonucu 2300’dür. (Y)
39 işleminde kalanın alabileceği en büyük doğal sayı değeri 38’dir. (D)
55 000/100 işleminin sonucu 550’dir. (D)
3 + = 480/12 ifadesinde yerine yazılması gereken sayı 1’dir. (Y)

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 151

82. Her biri 32 kg olan koliler bir yük asansörüyle binanın en üst katına taşınmak isteniyor. Yük asansörü en fazla 720 kg taşıyabiliyor, daha fazla yük konulursa hareket etmiyor. Buna göre;

a. Asansörde kütlesi 79 kg olan bir görevliyle birlikte en fazla kaç koli taşınabilir? İşlemlerinizi gösteriniz.

 • Cevap: 

b. Asansörde sadece koliler taşınmak şartıyla 110 koli kaç seferde taşınabilir? İşlemlerinizi gösteriniz.

 • Cevap: 

83. İçinde eşit miktarda özdeş düğmelerin bulunduğu iki kutu aşağıdaki terazide tartıldığında sonuç göstergedeki gibi oluyor. Tartılan kutuların her birinde 45 adet düğme bulunmaktadır. Bir kutunun kütlesi 40 g olduğuna göre 1 adet düğmenin kütlesi kaç gramdır? İşlemlerinizi gösteriniz.

 • Cevap: 

620 ÷ 2 = 310 g her bir kutunun ağırlığı
310 – 40 = 270 g her bir kutudaki düğmelerin toplam ağırlığı
270 ÷ 45 = 6 g bir tane düğmenin ağırlığı

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 152

84. Uzunluğu 480 cm olan tahta, 4 eş parçaya bölünerek 2 raflı bir kitaplık yapılıyor. Daha sonra bu kitaplığın raflarına genişliği 5 cm olan özdeş kitaplar, aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi diziliyor. Buna göre kitaplığa, bu özdeş kitaplardan en fazla kaç tane dizilebilir? İşlemlerinizi gösteriniz.

 • Cevap: 

480 ÷ 4 = 120 cm tahta parçalarından her birinin uzunluğu
120 ÷ 5 = 24 Bir rafa en az fazla 24 kitap dizilebilir.
24 x 2 = 48 kitaplığa en fazla 48 kitap dizilebilir.

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 153

85. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız ve işlemlerin sonucunu örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 154

86. Aşağıdaki bölme işlemlerinde bölünen ve böleni en yakın onluğa yuvarlayarak sonucu tahmin ediniz. Tahminlerinizi işlemin sonucu ile karşılaştırınız. Aradaki farkı bulup tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 155

87. Bir kütüphanede masa ve sandalyeye ihtiyaç vardır. Bunun için üç farklı mağazadaki ürünlerin fiyatları incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda bu mağazalardaki masa ve sandalyelerin fiyatları verilmiştir.

Kütüphane için onar adet masa ve sandalye alınacağına göre;

a. Masa ve sandalyelerin toplam fiyatının en düşük olduğu mağaza hangisidir? Masa ve sandalyelerin tamamı bu mağazadan satın alınırsa mağazaya kaç lira ödenir?

 • Cevap: 

1. Mağazadan alınırsa; 420 x 10 = 4200 TL masaların fiyatı,
161 x 10 = 1610 TL sandalyelerin fiyatı
4200 + 1610 = 5810 TL masa ve sandalyelerin toplam fiyatı

2.mağazadan alınırsa; 384 x 10 = 3840 TL masaların fiyatı, 189×10=1890 TL sandalyelerin fiyatı
3840 + 1890 = 5730 TL masa ve sandalyelerin toplam fiyatı

3.mağazadan alınırsa; 512 x 10 = 5120 TL masaların fiyatı,
150 x 10 = 1500 TL sandalyelerin fiyatı
5120 + 1500 = 6620 TL masa ve sandalyelerin toplam fiyatı 5730 < 5810 < 6620
Masa ve sandalyelerin toplam fiyatının en düşük olduğu mağaza 2. mağazadır. Bu mağazaya ödenecek ücret 5730 TL’dir.

b. Mağazalardaki en ucuz masa ve en ucuz sandalyeden satın alınırsa mağazalara kaç lira ödenir?

 • Cevap: 

En ucuz masa 2. mağazada 384 TL
En ucuz sandalye 3. mağazada 150 TL
Onar adet satın alınacağına göre,
384 x 10 = 3840 TL masaların fiyatı,
150 x 10 = 1500 TL sandalyelerin fiyatı
3840 + 1500 = 5340 TL masa ve sandalyelerin toplam fiyatı

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 156

88. Aşağıda bir sinema salonundaki bilet fiyatları ve hafta içi satılan bilet sayıları verilmiştir.

1. Buna göre bu sinema salonunda hafta içi satılan;

a) Öğrenci biletlerinden elde edilen gelir kaç liradır? İşlemlerinizi gösteriniz.

 • Cevap: 13 x 110 = 1430 öğrenci biletlerinden elde edilen gelir.

b) Tam biletlerden elde edilen gelir kaç liradır? İşlemlerinizi gösteriniz.

 • Cevap: 15 x 140 = 2100 tam biletlerden elde edilen gelir.

c) Biletlerin tamamından elde edilen gelir kaç liradır? İşlemlerinizi gösteriniz.

 • Cevap: 1430 + 2100 = 3530 TL toplam gelir.

2. Bu sinema salonunda hafta sonu bir kampanya yapılarak tüm bilet fiyatları 10 TL olarak belirleniyor.

Hafta boyunca satılan biletlerin tamamından elde edilen gelir 5720 TL olduğuna göre hafta sonu kaç bilet satılmıştır?

 • Cevap: 

5720 – 3530 = 2190 sadece hafta sonu elde edilen gelir.
2190 ÷ 10 = 219 hafta sonu satılan bilet sayısı

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 157

89. Aşağıdaki şemalarda verilen çarpma işlemlerini zihinden yapınız. İşlem sonucunuzu alttaki boş kutucuklara yazınız.

 • Cevap: 

90. Bir fabrikadaki su şişeleri 6’lı paketler haline getiriliyor. Daha sonra her bir kolide 12 paket olacak şekilde depolanıyor.

1. Buna göre 576 adet su şişesini depolamak için kaç adet koliye ihtiyaç vardır? İşlemlerinizi gösteriniz.

 • Cevap: 

576 ÷ 6 = 96 paket su şişesi
96 ÷ 12 = 8 adet koli gerekir

2. 15 koli su şişesinin satış fiyatı 1080 TL olduğuna göre 1 adet su şişesinin fiyatı kaç liradır? İşlemlerinizi gösteriniz.

 • Cevap: 

1080 ÷ 15 = 72 TL 1 koli su şişesinin satış fiyatı
72 ÷ 12 = 6 TL 1 paket su şişesinin satış fiyatı
6 ÷ 6 = 1 TL 1 adet su şişesinin satış fiyatı

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 158

91. Ezgi her seferinde 3 kırmızı ve 2 siyah boncuğu, 5’li gruplar hâlinde ipe dizerek bir kolye yapıyor. Aşağıda Ezgi’nin dizdiği boncukların bir kısmı gösteriliyor. Ezgi kolyeyi 140 tane boncukla yaptığına göre kolyede,

1. Kaç tane kırmızı boncuk vardır?

 • Cevap: 

140 ÷ 5 = 28 tane boncuk grubu var.
Her grupta 3 kırmızı olduğundan 28×3=84 toplam kırmızı boncuk sayıyı

2. Kaç tane siyah boncuk vardır?

 • Cevap: 

1.çözüm: 140 – 84 = 56
2.çözüm: her grupta 2 siyah boncuk olduğuna göre 28 x 2 = 56 toplam siyah boncuk sayıyı

92. Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen doğal sayıların yerine ★, , sembolleri kullanılmıştır. Buna göre sembolleri ve sembollerle yapılan işlemleri doğal sayılarla eşleştiriniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 159

93. Üstünde işlem yazılı olan aşağıdaki arabalar, bu işlemlerin sonuçlarının bulunduğu otoparklara gidecektir. Buna göre arabaları otoparklarla eşleştiriniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 160

94. Aşağıda ürünlerin paket fiyatları verilmiştir. Bu paketlerdeki her bir ürünün adet fiyatını işlemlerinizi göstererek bulunuz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 3. Ünite Sayfa 161

95. Aşağıdaki doğal sayıları, mavi kutucukların içindeki sayılarla zihinden çarparak sonucu sayının karşısındaki kutucuğa yazınız.

 • Cevap: 

96. Lastik saklanan bir depoda iki raftan oluşan açık bir raf sistemi kullanılıyor. Bu raflar bölmelere ayrılıyor ve her bir bölmede dörtlü gruplanmış lastikler aşağıdaki gibi depolanıyor. Bu açık rafın genişliği 720 cm, bölmelerden her birinin genişliği ise 90 cm’dir.

Buna göre açık raf sisteminde,

1. Her bir rafta kaç tane bölme vardır?

 • Cevap: 720 ÷ 90 = 8 her bir rafta 8 bölme vardır.

2. Toplam kaç tane lastik vardır?

 • Cevap: 1 raftaki lastik sayısı 8 x 4 = 32 Toplam lastik sayısı 32×2=64

4. Sınıf Çalışma Kitabı Matematik 3. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
26
clap
11
love
5
angry
2
unlike
1
happy
1
confused
1
sad

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!