Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Meb Yayınları

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı 5. Ünite Cevapları

“4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı 5. Ünite Cevapları

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 247

1. Ömer, turuncu ve sarı renkli eş küplerden aşağıdaki gibi iki yapı oluşturmuştur. Buna göre Ömer, turuncu ve sarı renkli küplerden en az kaç tane daha kullanırsa yapılara yukarıdan baktığında turuncu ve sarı renkli iki kare görebilir?

A) 4 4
B) 4 5
C) 5 4
D) 5 5

 • Cevap: C

2. Yukarıdaki kareli kâğıtta bulunan şeklin simetri doğrusu hangi noktalardan geçer?

A) A ve G
B) B ve F
C) D ve H
D) E ve C

 • Cevap: A

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 248

3. Aşağıdaki kareli zeminde, köşesi siyah nokta üzerine gelecek şekilde açılar oluşturulacaktır. Buna göre dik açı oluşturulabilmesi için açının kenarları hangi iki noktadan geçmelidir?

A) Kırmızı − Mavi
B) Sarı − Yeşil
C) Kırmızı − Mor
D) Mavi − Mor

 • Cevap: B

4. Bir demirci, elindeki demir parçasını beş eşit parçaya ayrılacak şekilde kesiyor. Parçalardan birinin 5/8 ’ini beyaza boyuyor. Boyadığı parçanın uzunluğunu 2 50 cm olarak ölçüyor. Buna göre demir parçasının kesilmeden önceki uzunluğu kaç metredir?

A) 20
B) 25
C) 30
D) 35

 • Cevap: A

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 249

5. 14 mavi, 12 yeşil renkli kitap; aralarında boşluk kalmayacak şekilde genişliği 1 m 9 cm olan bir rafa aşağıdaki gibi yan yana dizilmiştir. Mavi renkli kitaplardan her birinin kalınlığı 3 cm’dir. Kitapların hepsi dizildikten sonra rafta kalan boşluk ise 7 cm’dir. Buna göre yeşil renkli kitaplardan her birinin kalınlığı kaç santimetredir?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

 • Cevap: B

6. Şekil 1’de 64 tane birimküple oluşturulan bir yapı verilmiştir. Bu yapıdan belirli miktarda küp alındığında oluşan yapının görüntüsü ise Şekil 2’de verilmiştir. Buna göre Şekil 1’deki yapıdan kaç tane küp alınmıştır?

A) 39
B) 40
C) 41
D) 42

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 250

7.
I. Dört kenarı vardır.
II. Tüm kenarları birbirine eşittir.
III. Tüm açıları dik açıdır.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri kare ve dikdörtgen için ortaktır?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: C

8. Aşağıda yüzlerinde sarı, kırmızı ve mavi renklerde daire, üçgen ve kare bulunan bir küpün açınımı verilmiştir.
Buna göre açınımı verilen bu küp kapatıldığında,
I. Mavi renkli kare ve sarı renkli kare
II. Kırmızı renkli üçgen ve daire
III. Mavi renkli üçgen ve sarı renkli kare
verilenlerden hangileri küpün karşılıklı yüzlerinde bulunur?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 251

9. Aşağıdaki harflerden hangisinin simetri doğrusu yanlış gösterilmiştir?

 • Cevap: D

10. Yukarıdaki kareli kâğıdın boyanmasıyla oluşan renkli şeklin, verilen doğruya göre simetriği çizildiğinde; işaretli alan nasıl görünür?

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 252

11. Aşağıdaki şekillerden hangisinin verilen doğrulara göre simetriği çizildiğinde şekil ile simetriğinin oluşturduğu yeni şekil, kenar sayısı bakımından diğerlerinden farklı olur?

 • Cevap: D

12. Aşağıda üç küpün açınımı verilmiştir:
Buna göre açınımı verilen bu küpler kapatıldığında,
1. küpün karşılıklı yüzleri aynı renktedir.
II. 2. küpte, 2 ve 4 numaralı yüzler karşılıklıdır.
III. 3. küpün karşılıklı yüzlerinde aynı semboller bulunur.
verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: A

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 253

13. Yukarıdaki şeklin verilen doğruya göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 254

14. Bir çubuğa, kalınlığı 5 mm olan halkalardan 40 tanesi aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi dizilmiştir. Buna göre halkaların dizildiği çubuğun uzunluğunun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 8
B) 15
C) 19
D) 22

 • Cevap: D

15. Kağan dedesinin bahçesine 1 m 10 cm uzunluğunda bir fidan dikmiştir. Fidan her yıl 15 cm uzadığına göre üç yılın sonunda fidanın uzunluğu kaç milimetre olur?

A) 45
B) 155
C) 1550
D) 4500

 • Cevap: C

16. Aşağıda üç tane üçgen verilmiştir: Buna göre üçgenlerin kenar uzunluklarına göre doğru sınıflaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşkenar İkizkenar Çeşitkenar
B) İkizkenar Eşkenar Çeşitkenar
C) Çeşitkenar Eşkenar İkizkenar
D) İkizkenar Çeşitkenar Eşkenar

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 255

17. Bir masanın yüksekliği 80 cm’dir. Dolabın yüksekliği, masanın yüksekliğinin iki katından 25 cm fazla; tavanın yüksekliğinden ise 13 cm azdır. Buna göre tavanın yüksekliği kaç santimetredir?

A) 194
B) 196
C) 198
D) 200

 • Cevap: C

18. Utku bisikletle birinci gün 2 km 30 m, ikinci gün 1 km 420 m, üçüncü gün ise 1 km yol gitmiştir. Buna göre Utku, üç günde toplam kaç metre yol gitmiştir?

A) 2015
B) 3050
C) 3451
D) 4450

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 256

19. Aşağıda 27 birimküpten oluşan bir yapı verilmiştir. Buna göre bu yapıdaki mavi ve turuncu renkli birimküplerin sayıları kaçtır?

A) 13 13
B) 13 14
C) 14 13
D) 14 14

 • Cevap: B

20. Çınar, çizdiği karenin köşelerini aşağıdaki gibi isimlendirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu şeklin kenarlarından biri değildir?

A) NK kenarı
B) KL kenarı
C) NL kenarı
D) MN kenarı

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 258

23. Aşağıdaki açınımlardan hangisi bir küpe ait değildir?

 • Cevap: A

24. Ahmet’in bir adımının uzunluğu 80 cm’dir. Buna göre günde 4000 adım atan Ahmet’in bir haftada attığı adımlarının toplam uzunluğu kaç kilometre kaç metredir?

A) 22 km 400 m
B) 24 km 200 m
C) 32 km 100 m
D) 35 km 50 m

 • Cevap: A

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 259

25. Mehmet, bütün yüzleri şeffaf olan bir küpün her bir yüzüne bazı şekiller çiziyor. Küpün yüzlerine karşıdan baktığında şekilleri aşağıdaki gibi iç içe geçmiş olarak görüyor. Mehmet’in üç farklı yüze baktığında gördüğü şekiller aşağıdaki gibidir: Buna göre bu küpün açınımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Cevap: A

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 260

26. Yiğit, 20 birimküple aşağıdaki yapıyı oluşturuyor ve üstten bakıldığında yapının görünen yüzlerini sarıya boyuyor. Buna göre boyanmayan birimküplerin sayısı kaçtır?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12

 • Cevap: C

27. Aşağıdaki dikdörtgenin köşeleri K, L, M ve N harfleriyle isimlendirilmiştir. Buna göre bu dikdörtgen aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilemez?

A) KLMN dikdörtgeni
B) LNMK dikdörtgeni
C) MNKL dikdörtgeni
D) NKLM dikdörtgeni

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 261

28. Yukarıdaki yapı kaç birimküpten oluşmuştur?

A) 11
B) 12
C) 13
D) 14

 • Cevap: B

29. Aşağıdakilerden hangisi küpün açınımlarından biri değildir?

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 262

30. Aşağıdaki tahtaya birer birim aralıklarla çiviler yerleştirilmiştir ve bu çivilerden bazıları A, B, C, D, E, F ve G harfleri ile isimlendirilmiştir. Daha sonra A, B ve C çivilerine bir lastik takılarak üçgen oluşturulmuştur. Buna göre lastik, A ve B çivilerindeki yeri değiştirilmeden C çivisinden çıkarılıp aşağıdaki çivilerden hangisine takılırsa bir çeşitkenar üçgen elde edilir?

A) D
B) E
C) F
D) G

 • Cevap: C

31. Şekildeki açıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kenarları DE ışını ve DF ışınıdır.
B) Köşesi D köşesidir.
C) Sembolle EFD olarak gösterilebilir.
D) Bir dar açıdır.

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 263/syf]

32. Aşağıda eş birimküplerden elde edilen bir yapı verilmiştir. Buna göre bu yapıdaki birimküpler kullanılarak aşağıdaki yapılardan hangisi oluşturulamaz?

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 264

33. Yukarıdaki kareli kâğıtta verilen ACB’nın ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 34º
B) 88º
C) 112º
D) 179º

 • Cevap: C

34. Bir lastiğin uzunluğu 112 mm’dir. Lastik, iki ucundan tutulup esnetildiğinde lastiğin uzunluğu 15 cm 8 mm oluyor. Buna göre lastik esnetildiğinde ilk hâline göre kaç milimetre uzamıştır?

A) 46
B) 58
C) 62
D) 70

 • Cevap: A

35. 20 m 8 cm uzunluğundaki bir kumaştan, her biri 250 cm uzunluğunda 7 parça kumaş kesilmiştir. Buna göre geriye kalan kumaşın uzunluğu kaç santimetredir?

A) 252
B) 258
C) 262
D) 268

 • Cevap: B

36. Her bir yüzünde farklı bir renk bulunan küpün, farklı yönlerden görünümü aşağıda verilmiştir. Buna göre ”?” yerine hangi renk gelmelidir?

 • Cevap: D

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 265

37. Aşağıdaki üçgenin köşelerinde bulunan eş çarklar, saat yönünde ve aynı hızda dönmektedir. Çarklar aynı anda dönmeye başlayıp durduğunda, oklar hangi harfleri gösteriyorsa üçgenin köşeleri o harfle isimlendirilmektedir. Bir tam turlarını 24 saniyede tamamlayan çarklar, aynı anda dönmeye başladıktan saniye sonra durduruluyor. Buna göre üçgen, aşağıdakilerden hangisi gibi isimlendirilebilir?

 • Cevap: B

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 266

38. Büşra, 15 cm uzunluğundaki 11 tane çubuğu parçalamadan kullanarak bunlardan dikdörtgen oluşturacaktır. Buna göre bu dikdörtgenin uzun kenarı en fazla kaç santimetre olabilir?

A) 30
B) 45
C) 60
D) 75

 • Cevap: C

39. Esnemeyen kırmızı renkli bir ip ile ABC’nin kenarları aşağıdaki gibi ölçülüyor. Buna göre ABC ‘nin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 5 6 6
B) 8 8 8
C) 7 5 6
D) 7 7 6

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 267

40. Kalınlığı 5 cm olan bir tahta parçasının çiviyle duvara aşağıdaki gibi sabitlenmesi isteniyor. Buna göre bu tahta, aşağıda uzunlukları verilen çivilerden hangisiyle duvara sabitlenebilir?

A) 12 mm
B) 33 mm
C) 46 mm
D) 64 mm

 • Cevap: D

41. Aşağıda birimküplerle oluşturulmuş iki yapı veriliyor. Buna göre bu yapılardaki birimküplerin tamamı kullanılarak oluşturulacak yeni bir yapıda kaç birimküp bulunur?

A) 18
B) 19
C) 20
D) 21

 • Cevap: C

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 268

42. Aşağıdaki saatlerde akrep ile yelkovanın oluşturduğu açıları çeşitlerine göre eşleştiriniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 269

43. Bir salyangoz, üzerinde harflerin yazılı olduğu karelere ayrılmış bölgede, aşağıdaki kurallara göre ilerliyor:
● Turuncu ok ile gösterilen kısımdan bölgeye giriş yapıyor.
● Her hareketinde bir kare ilerliyor.
● Üzerinde bulunduğu karenin sağında, solunda, aşağısında ve yukarısında bulunan
karelerdeki harflerden hangisi simetrikse o harfin olduğu kareye ilerliyor.
Örneğin H harfinin bulunduğu karedeki salyangoz, R ve T harflerinden simetrik olan T harfinin bulunduğu kareye ilerliyor.
Buna göre salyangozun çıkışa ulaşmak için izlediği yolu, üzerinden geçtiği kareleri boyayarak gösteriniz ve oklarla belirtilen çıkışların hangisinden çıktığını işaretleyiniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 270

44. Açı ölçülerinin verildiği tabloyu aşağıdaki kurallara göre boyayınız.
Tablodaki,
● dar açılar kırmızıya,
● dik açılar sarıya,
● geniş açılar maviye,
● doğru açılar pembeye boyanacaktır.

 • Cevap: 

45. Aşağıda numaralandırılmış kare, dikdörtgen ve üçgenler verilmiştir. Buna göre tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 271

46. 72 000 cm uzunluğundaki bir caddenin karşılıklı kaldırımlarına çöp tenekeleri koyulacaktır. Çöp tenekeleri kaldırımların başında ve sonunda birer tane olmak koşuluyla eşit aralıklarla yerleştirilecektir. Bu aralıklar kaldırımın birinde 12 m, diğerinde ise 18 m olacaktır. Buna göre caddeye koyulacak çöp kutusu toplam kaç tanedir? İşlemlerinizi gösteriniz.

 • Cevap: 

72 000 cm = 720 m 12 metre aralıklarla koyulan kaldırımda, 720÷12 = 60 tane aralık vardır. Başına ve sonuna da çöp tenekesi koyulduğundan çöp tenekesi sayısı aralık sayısından 1 fazladır. Bu yüzden 60+1 = 61 tane çöp kutusu vardır.
18 metre aralıklarla koyulan kaldırımda, 720÷18 = 40 tane aralık vardır. Başına ve sonuna da çöp tenekesi koyulduğundan çöp tenekesi sayısı aralık sayısından 1 fazladır. Bu yüzden 40+1 = 41 tane çöp kutusu vardır.
Toplamda 61+41 = 102 tane çöp kutusu vardır.

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 272

47. Aşağıda ölçüsü verilen açıları açıölçer (iletki) yardımıyla çiziniz. Çizdiğiniz açının çeşidini yazınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 273

48. Aşağıdaki boyalı şekillerin, verilen doğrulara göre simetriğini çiziniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 274

49. Aşağıdaki uzunlukları, istenilen birimler cinsinden örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 275

50. Aşağıdaki kareli kâğıda, açıölçer (iletki) kullanarak ölçüleri 30o, 60o, 75o, 120o ve 145o olan açılar çiziniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 276

51. Aşağıda açınımı verilen küplerin karşılıklı yüzlerini aynı renge boyayınız.

 • Cevap: 

52. Aşağıda verilen şeklin kaç tane simetri doğrusu vardır? Çizerek gösteriniz.

 • Cevap: 5 tane simetri doğrusu vardır.

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 277

53. Aşağıda birimküplerle oluşturulmuş üç yapı veriliyor.

1) Bu yapılardaki birimküplerin tamamı üç öğrenciye eşit olarak dağıtılıyor. Buna göre öğrencilerden birinde bulunan birimküplerin tamamının kullanılmasıyla oluşturulabilecek bir yapı çiziniz.

 • Cevap: 

2) Renkli birimküplerden eşit sayılarda kullanılarak oluşturulan bir yapıda en fazla kaç birimküp bulunur? Cevabınızı yazınız.

 • Cevap: 7 tane yeşil, 5 tane sarı ve 9 tane mavi renkli birimküp var. 5 yeşil, 5 sarı ve 5 mavi birimküp kullanılarak 15 birimküplük bir yapı oluşturulabilir.

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 278

54. Aşağıdaki kareli kâğıda,
● köşesi A noktası olacak şekilde bir dar açı,
● köşesi B noktası olacak şekilde bir dik açı,
● köşesi C noktası olacak şekilde bir geniş açı
çiziniz ve çizdiğiniz açıları isimlendiriniz.

 • Cevap: 

55. Aşağıdaki uzunlukları, uygun olan ölçme birimiyle eşleştiriniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 279

56. Aşağıdaki yapıları oluşturan birimküplerin tamamını kullanarak verilen izometrik kâğıtlara yeni yapılar oluşturunuz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 280

57. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenleri, üçgen çeşitleri ile eşleştiriniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 281

58.
Betül iki tahta parçasının uzunluğunu, 30 cm uzunluğunda esnemeyen bir iple ölçmek istiyor.
● Birinci tahta parçasının uzunluğunu bu iple ölçtüğünde ipin tahtadan daha uzun olduğunu görüyor.
● İkinci tahta parçasının uzunluğunu bu iple ölçtüğünde ipin tahtadan daha kısa olduğunu görüyor.
Tahta parçalarının uzunlukları mm cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre

1. Birinci tahta parçasının uzunluğu en fazla kaç milimetre olabilir?

 • Cevap: 

İpin uzunluğu 30 cm = 300 mm
Ölçümde ip uzun geldiği için tahta parçasının boyu 300 mm’den kısadır.
Uzunluğu en fazla 299 mm olabilir.

2. İkinci tahta parçasının uzunluğu en az kaç milimetre olabilir?

 • Cevap: Ölçümde ip kısa geldiği için tahta parçasının boyu 300 mm’den uzundur. Uzunluğu en az 301 mm olabilir.

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 282

59. Aşağıdaki görsellerde verilenlerin gerçek uzunluklarını tahmin ederek tahmininize en uygun olan kutucuğu boyayınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 283

60. Aşağıdaki iletkilerle ölçülen açıları dereceleriyle eşleştiriniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 284

61. Aşağıdaki tabloda verilenlerden simetrik olanları belirleyerek simetri doğrularını örnekteki gibi çiziniz. Simetrik olmayanların ise üzerine örnekteki gibi “X” işareti koyunuz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 285

62. Aşağıdaki dikdörtgenin köşelerinde bulunan eş çarklar, saat yönünde ve aynı hızda dönerek bir tam turlarını 4 saniyede tamamlamaktadır. Çarklar aynı anda dönmeye başlayıp durduğunda, oklar hangi harfleri gösteriyorsa dikdörtgenin köşeleri o harfle isimlendirilmektedir.

Buna göre çarklar aynı anda dönmeye başladıktan

1) 5 saniye sonra durdurulduğunda dikdörtgen nasıl isimlendirilebilir?

 • Cevap: SFKL dikdörtgeni

2) 10 saniye sonra durdurulduğunda dikdörtgen nasıl isimlendirilebilir?

 • Cevap: FKLS dikdörtgeni

3) 15 saniye sonra durdurulduğunda dikdörtgen nasıl isimlendirilebilir?

 • Cevap: KLSF dikdörtgeni

4) 20 saniye sonra durdurulduğunda dikdörtgen nasıl isimlendirilebilir?

 • Cevap: LSFK dikdörtgeni

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 286

63. Bir oyuncak robot, zemin üzerinde belirli komutlarla hareket ederek zemine çizgiler çiziyor. Örneğin, sırasıyla ← 2 ve ↑ 3 komutlarını alan robot, önce 2 birim sola sonra 3 birim yukarıya doğru hareket ederek zeminde çizgiler çiziyor. Aşağıdaki kareli zeminde gösterilen noktada bulunan robota, sırasıyla ← 2, ↓ 2, ← 2, ↓ 2, → 3, ↓ 1, → 1 komutları veriliyor.

1) Robot komutları tamamladıktan sonra zeminde oluşan şekli çiziniz.

 • Cevap: 

2) Robotun oluşturduğu şeklin, aşağıdaki zeminde verilen doğruya göre simetriğini çiziniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Çalışma Kitabı Matematik 5. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
23
clap
3
love
2
angry
0
happy
0
confused
0
sad
0
unlike

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!