Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Neler Öğrendiniz Cevapları

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Neler Öğrendiniz Cevapları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Tuna Matbaacılık 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim 149, 150 Neler Öğrendiniz Soruları ve Cevapları

NELER ÖĞRENDİNİZ

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

A. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.
Hakem – istek – ihtiyaç – bilinçli – tasarruf – garanti – tutumlu – bütçe – beslenme – temel

 • Cevap:

1. İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere İHTİYAÇ denir.
2. Yeme, içme, giyinme ve barınma TEMEL ihtiyaçlarımızdandır.
3. Gelir miktarını ve eldeki paranın hangi amaçla kullanılacağını gösteren plana BÜTÇE denir.
4. Aile bütçemize katkıda bulunmak için TUTUMLU olmalıyız.
5. Satın alacağı ürünlerin belirlenen standartlara uygun olmasına dikkat eden kişiye BİLİNÇLİ tüketici denir.
6. Tüketiciler aldıkları ürünlerle ilgili sorunlar için Tüketici Sorunları HAKEM Heyetine başvururlar.
7. Arıcılık insanların BESLENME ihtiyacının karşılanması amacıyla ortaya çıkmış bir meslektir.
8. Bütçede harcama yapıldıktan sonra elde kalan paraya TASARRUF denir

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

 • Cevap:

 (Y) 1. İnsanlar temel ihtiyaçlarından önce sosyal ihtiyaçlarını karşılamalıdır.
(Y) 2. Temel ihtiyaçlar kişiden kişiye değişir.
(D) 3. Aile bütçesinde ev kirası, mutfak, elektrik ve su giderlerine öncelik verilmelidir.
(Y) 4. Okullar insanların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir.
(D) 5. TSE damgası, üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu gösterir.
(Y) 6. Kış turizmi ülkemizin her yerinde yapılabilecek bir ekonomik faaliyettir.
(D) 7. İzmit sanayi faaliyetlerinin geliştiği illerimizden biridir.

C. Aşağıda bazı ihtiyaç alanları ve bunlarla ilişkili meslekler verilmiştir. Verilenleri inceleyiniz ve ihtiyaçların başındaki kutucuklara ilişkili olduğu mesleğin numarasını yazınız.

1. Ziraat mühendisliği
2. Şoförlük
3. Gıda mühendisliği
4. Animatörlük
5. Maden mühendisliği

 • 1. Ulaşım ()
 • 2. Beslenme ()
 • 3. Tarım ()
 • 4. Kömür üretimi ()
 • 5. Turizm ()

Cevap:

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “Tarihî ve doğal güzelliklere sahip olan bu bölgemizde…………………dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir.”
Bu cümleyi tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) hayvancılığa B) sanayiye C) tarıma D) turizme

 • Cevap: D

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi insanları tutumlu olmaya ve tasarruf etmek teşvik eden bir anlam taşımaz?
A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. B) Sakla samanı, gelir zamanı. C) Ayağını yorganına göre uzat. D) Damlaya damlaya göl olur.

 • Cevap: A

3. Ayça ile annesi markette alışveriş yapıyorlardı. Annesi raftan bir paket makarna alınca Ayça ona neden bu ürünü tercih ettiğini sordu. Annesi “Çünkü………………..”
diye cevap verdi.
Bilinçli bir tüketici olan Ayça’nın annesi sözlerini aşağıdaki ifadelerden hangisiyle sürdürmüş olamaz?
A) ürünün üzerinde TSE damgası var.
B) ürünün tüketim tarihi geçmemiş.
C) ürünün çok reklamı yapılıyor.
D) ürünün içinde sağlığa zararlı olabilecek maddeler bulunmuyor.

 • Cevap: A

4. Aşağıda bazı meslekler ile bu mesleklerin yaygın olarak yapıldığı yerler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Hayvancılık – İzmit B) Madencilik – Zonguldak C) Fındık üreticiliği – Ordu D) Turist rehberliği – Antalya

 • Cevap: A

5. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz?
A) Gazete B) Bisküvi C) Cam bardak D) Çelik tencere

 • Cevap: B

6. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar sıralamasında diğerlerinden sonra gelmelidir?
A) Ayakkabı B) Ekmek C) Saat D) Süt

 • Cevap: C

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yeni alınan bir ürünün garanti süresi içinde bozulması hâlinde yapılması gerekenler nelerdir?

 • Cevap: Ürünü aldığımız yer giderek ürünü değiştirmeleri istemeliyiz. Ürün değiştirme yapılmıyorsa tüketiciler derneğine giderek hakkımız aramalıyız.

2. Aile üyelerinizin bilinçli tüketiciler olduklarını düşünüyor musunuz? Neden?

 • CevapAile üyelerinin bilinçli tüketici olduklarını düşünüyorum. Alınan ürünleri araştırıp inceledikten sonra alıyorlar.
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir Yorum

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close