Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Evvel Video
5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 4.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

Hediye Vakti

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 4. Ünite Madde ve Değişim Sayfa 109, 110, 111, 112, 113 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 4.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

A. Çeşitli kavram ve sözcükler numaralanıp aşağıdaki tabloya yerleştirilmiştir. Aşağıdaki soruların cevabını, kutucuk numaralarını kullanarak altlarına yazınız.

Cevap:

 • 1. Erime noktası
 • 2. Kaynama
 • 3. Yoğuşma
 • 4. Donma
 • 5. Erime
 • 6. Buharlaşma
 • 7. Sıcaklık
 • 8. oC
 • 9. Kaynama noktası
 • 10. Genleşme
 • 11. Büzülme
 • 12. Donma noktası

1. Maddeler ısı alınca gerçekleşen olaylar hangileridir?

 • Cevap:   2, 5, 6, 10

2. Buz, buhara dönüşürken sırasıyla hangi olaylar olur?

 • Cevap: 5, 2, 6

3. Madde dışarıya ısı verince hangi olaylar gerçekleşir?

 • Cevap3, 4, 11

4. Hangileri maddelerde ayırt edici özelliktir?

 • Cevap: 1, 9, 12

5. Hâl değişim olayları hangileridir?

 • Cevap2, 3, 4, 5, 6

6. Termometre ile ölçülen büyüklük nedir?

 • Cevap7

7. Hangisi sıcaklık birimidir?

 • Cevap8

B. Resimleri inceleyerek soruları cevaplayınız.Resimdeki demir çemberler hava şartlarından nasıl etkilenir?

 • Cevap: Soğuk ortamdaki demir çemberde büzülme, sıcak ortamdaki demir çemberde genleşme olayı gözlenir.

Hangi resimde termometredeki sıvı seviyesi yükselir, hangisinde düşer? Neden?

 • CevapSıcak sıvı içindeki termometrede yükselme, buz içindeki termometrede sıvı seviyesinde alçalma görülür.

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

C. Aşağıdaki resimler çerçevelenerek duvara asılacaktır. Her resmin bir adı ve açıklaması olsun istiyoruz. Verilenler arasından uygun olan adları ve açıklamaları yerine yazınız.

Cevap:

Resim Adları

 • 1. Donma /  b. Sıvı hâlden katı hâle geçmedir.
 • 2. Yoğuşma  / a. Gaz hâlden sıvı hâle geçmedir.
 • 3. Erime  / ç. Katı maddenin sıvıya dönüşmesidir.
 • 4. Buharlaşma / d. Maddenin sıvı hâlden gaz hâle geçmesidir
 • 5. Kaynama / c. Sıvının her yerinden kabarcık çıkışıyla hızlı buharlaşmasıdır.

Açıklamalar

 • a. Gaz hâlden sıvı hâle geçmedir.
 • b. Sıvı hâlden katı hâle geçmedir.
 • c. Sıvının her yerinden kabarcık çıkışıyla hızlı buharlaşmasıdır.
 • ç. Katı maddenin sıvıya dönüşmesidir.
 • d. Maddenin sıvı hâlden gaz hâle geçmesidir

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

Ç. Aşağıdaki grafik, ısıtılmakta olan bir kaptaki suyun zamana bağlı sıcaklık değişimini göstermektedir. Grafiğe bakarak soruları cevaplayınız.
1. Suyun 4. dakikadaki sıcaklığını grafikte bulunuz.

 • Cevap40°C

2. 80 °C’a kaçıncı dakikada ulaşılmıştır?

 • Cevap: 6 dk

3. Suyun kaynama sıcaklığını bulunuz.

 • Cevap6 dk.

4. Su, kaçıncı dakikada kaynamıştır?

 • Cevap80 °C

5. 6 ve 7. dakikalarda sıcaklık neden sabittir?

 • CevapKaynama olayı gerçekleştiği için

D. Aşağıda verilen kavramların her biri için uygun bir soru yazınız.

Cevap:

 • ERİME: Erimenin sebebi nedir?
 • KAYNAMA: Su kaç derecede kaynar?
 • BUHARLAŞMA: Buharlaşan maddeler hangileridir?
 • DONMA: Donma kaç derecede oluşur?
 • YOĞUŞMA: Yoğuşan maddeler sizce hangileridir?
 • GENLEŞME: Genleşmenin nedenleri nelerdir?

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

E. Aşağıda açıklaması verilen cümleleri tamamlayınız.
• Buharlaşma ile erime birbirine benzer. Çünkü her iki olay da dışarıdan ısı alır.
• Yoğuşma ile donma birbirine benzer. Çünkü her iki olay da dışarıya ısı verir.

F. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

1. “Birbiriyle temas eden maddelerden…………………………………..olanı ısı alır.”
Yukarıdaki cümlede yer alan noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi
gelmelidir?

A) Sıcak B) Sıvı C) Katı D) Soğuk

 • Cevap: D

2. “Termometreler, sıvıların………………………………….özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.”
Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
A) Genleşme B) Erime C) Donma D) Kaynama

 • Cevap: A

3. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliğidir?
A) Hacim B) Kütle
C) Biçim D) Kaynama sıcaklığı

 • Cevap: D

4. Saf bir maddenin erime sıcaklığı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Kaynama sıcaklığına B) Donma sıcaklığına
C) Buharlaşma sıcaklığına D) Yoğuşma sıcaklığına

 • Cevap: B

5. Islak çamaşırlar kışın da kurur. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buharlaşmanın her sıcaklıkta olması
B) Çamaşırlarda az miktarda su bulunması
C) Kışın havada fazla nem olması
D) Kışın rüzgârın çok olması

 • Cevap: A

6. Erime ile donma arasındaki ilişkinin benzeri, buharlaşma ile aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Kaynama B) Erime C) Yoğuşma D) Donma

 • Cevap: C

7. Ağzı açık kapta kaynamakta olan bir sıvının aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişmez?
A) Isı B) Sıcaklık C) Kütle D) Hacim

 • Cevap: B

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

8. “Isı alan maddenin boyutlarındaki artış genleşme olarak adlandırılır.” Buna göre alüminyumdan yapılmış bir kürede aşağıda ok ile gösterilen sıcaklık değişimlerinin hangisinde genleşme beklenmez?
A) 25° C —► 85° C
B) 15° C —► 60° C
C) 40° C —► 90° C
D) 20° C —► 15° C

 • Cevap: D

9. Özlem Hanım sıcak çaydanlığı mutfak tezgâhına bırakarak bir süre bekletti. Daha sonra çaydanlığı aldığında tezgâhın ısındığını gördü. Bu olayın nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Isı alışverişi
B) Hâl değişimi
C) Genleşme
D) Sıcaklık alışverişi

 • Cevap: A

10. “Katı hâldeki maddeler ısı alarak sıvı hâle geçer.”
Bu olaya aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnek doğrudur?

A)Karın yağması  B)Buzun ayrana atılması  C)Gazozun buzluğa konması D)Suyun kaynatılması

 • Cevap: B

11. Şekildeki kapların içinde farklı sıcaklıkta sıvılar bulunmaktadır. A termometresinde sıcaklığın yükseldiğini B termometresinde sıcaklığın azaldığını gözlemleyen öğrenci aşağıdaki açıklamalardan hangisine ulaşır?
A) 1. kaptaki sıvı ısı vermiştir, 2. kaptaki sıvı ısı almıştır.
B) A termometresinin bulunduğu kaptaki sıvı ısı vermiştir.
C) B termometresinin bulunduğu kaptaki sıvı ısı almıştır.
D) 1. kaptaki sıvı ısı almıştır, 2. kaptaki sıvı ısı vermiştir.

 • Cevap: D
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
38
21
7
4
9
0

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!