Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Evvel Video
5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 7.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

Hediye Vakti

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 7. Ünite Elektrik Devre Elemanları Sayfa 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

A. Aşağıdaki  kelimeleri kullanarak kavram haritasını uygun şekilde tamamlayınız.

 • Cevap:5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı

1. Bir pile bağlı iki ampul ve her bir ampulün ayrı bir anahtarla kontrol edildiğini düşününüz. Bu elektrik devresinin şemasını şekil çizerek gösteriniz.

 • Cevap:

2. Pile bağlı bir ampul ve bu ampulün yanabilmesi için kapalı olması gereken iki anahtarın bulunduğu bir devre şeması çiziniz.

 • Cevap:

3. Şekildeki devrede 1,2, 3 numaralı devre elemanlarının isimleri nelerdir?

 • Cevap: a) ampul b) pil c) açık anahtar

4. Şekildeki devre özdeş lambalardan oluşmuştur. P anahtarı açıkken lambaların ışık verip vermeyeceğini tartışınız.

 • Cevap: Lambalar ışık vermez. Çünkü elektrik enerjisi kablolardan geçerken anahtar kısmında kesintiye uğramaktadır.

5. Şekildeki özdeş ampullerden hangisi daha parlak yanar? Neden?

 • Cevap: Hepsi de aynı parlaklıkta ışık verir.

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı

6. İki pil, devre anahtarı ve bir ampulden oluşan devre şemasını çiziniz.

 • Cevap

7. Bir pil, devre anahtarı ve iki ampulden oluşan devre şemasını çiziniz.

 • Cevap:

8. Elektrik devreleri çizilirken neden sembollere ihtiyaç duyulur?

 • Cevap: Sembollerle çizmek daha kolay olur. Ayrıca bilimsel iletişimi kolaylaştırır.

9. Bir elektrik devresinde ampul sayısı değiştirildiğinde bağımlı değişkenin neden ampul parlaklığı olduğunu açıklayınız.

 • Cevap: Ampullerin parlaklığı ampul sayısına bağlı olduğu için bağımlı değişkendir.

10. Bir elektrik devresindeki pil sayısı değiştirildiğinde bağımlı değişken nasıl etkilenir?

 • Cevap: Bir elektrik devresinde pil sayısının değişmesi bağımsız değişkendir. Pil sayısına göre ampul parlaklığının değişmesi bağımlı değişkendir. Buna göre bağımlı değişken olan ampul
  parlaklığı pil sayısı artarsa artar, pil sayısı azalırsa azalır.

11. Pil, devre anahtarı, bağlantı kabloları ve ampulün sembollerini çizerek gösteriniz.

 • Cevap:

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 181 Cevabı

C. Devre elemanları  ve sembolleri içeren tablodaki  boşlukları doğru bir şekilde doldurmaya çalışınız.Daha sonra aşağıdaki devre resmini sembolik olarak yandaki boşluğa çiziniz.

 • Cevap

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

Ç. Aşağıda, sağ tarafta sözcükleri oluşturan harfler karışık verilmiştir. Sözcüklerin doğru yazılışını sol taraftaki kutucuklara yerleştiriniz.
Numaralandırılmış harfleri en alttaki kutucuklara yazdığınızda üniteyle ilgili yeni bir sözcük bulacaksınız.

 • Cevap:

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

1.Yukarıdaki devrelerde kullanılan piller ve ampuller özdeş olduğuna göre hangi devrede ampul daha parlak yanar?
A) I
B) II
C) III
D) IV

 • Cevap: C

2. “Oda” ile “kapı” arasında bir ilgi vardır. Buna göre “elektrik devresi” ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilgi kurulabilir?
A) Devre anahtarı
B) Ampul
C) Bağlantı kablosu
D) Pil

 • Cevap: A

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

3. Yandaki şekilde görülen elektrik devresine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Pildeki enerji bitmiş olsa da anahtar kapalı olduğunda ampul ışık verir.
B) Anahtar açık olduğunda ampul ışık vermez.
C) Anahtar kapalı olduğunda ampul ışık vermez.
D) Ampul duya tam yerleşmediğinden ampul ışık vermez.

 • Cevap: B

4. Yandaki elektrik devresinde anahtar hangi sayı ile gösterilmiştir?

A) 1 C) 3
B) 2 D) 4

 • Cevap: C

5.Özdeş ampul ve piller kullanılarak şekildeki devreler oluşturuluyor. Ampullerin parlaklık sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) L > K > M = N
B) M = N > K > L
C) K > L > M > N
D) K > L = M > N

 • Cevap: A

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

6. Bir elektrik devresinde pil sayısı sabit tutulup ampul sayısı artırıldığında ampulün parlaklığı için söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Artar.
B) Azalır.
C) Söner.
D) Değişmez

 • Cevap: B

7. Yandaki devre şemasında M ve N ampulü için yazılanlardan hangisi yanlıştır?
A) Devre açık olduğu için M ve N ampulleri ışık vermez.
B) L anahtarı açık olduğu için N ampulü ışık vermez.
C) K anahtarı kapalı, L anahtarı açık olduğu için M ampulü ışık vermez.
D) K anahtarı kapalı olduğu için M ampulü ışık verir.

 • Cevap: D

8. Sıla: Devre çizimini kolaylaştırır.
Mert: Bilimsel iletişimde ortak dildir.
Umut: Devre daha iyi çalışır.
Yukarıdaki öğrencilerden hangileri devre elemanlarının sembolik gösterimlerinin kullanılma nedenlerini belirtmiştir?
A) Sıla B) Sıla ve Mert
C) Mert ve Umut D) Sıla, Mert ve Umut

 • Cevap: B
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
24
32
20
6
16

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!