Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Test Çöz / 5. Sınıf Testleri / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / 5. Sınıf Din Kültürü Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz Test 1
5. Sınıf Testleri Çöz

5. Sınıf Din Kültürü Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. Aşağıdakilerden hangisi vatan kavramıyla doğrudan ilgili değildir?
A) Vatanı olmayan milletler daha rahat yaşarlar.
B) Vatan toprağı bize şehitlerimizin mirasıdır.
C) Vatan kutsaldır.
D) Vatan sevilmeli ve korunmalıdır.

Doğru!

Yanlış!

2. I. Mesleğini dürüst yapmak
II. Çevreyi korumak
III. Ülkesinin kalkınmasına çalışmak
IV. Sevimli olmak

Yukarıdakilerden hangisi vatan sevgisiyle ilgili değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV

Doğru!

Yanlış!

3. "Beni seven arkadaşlarıma tavsiyem budur... Şahsınız için değil, fakat mensup olduğunuz ulus için el birliği ile çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur."
M. Kemal ATATÜRK

Atatürk'ün bu düşüncesi doğrultusunda yaptıkları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Kız çocuklarının okumasına karşı çıkmıştır.
B) Tarıma önem vermiştir.
C) Sanayi tesisleri kurmuştur.
D) Dil üzerinde çalışmalar yaptırmıştır.

Doğru!

Yanlış!

4. Sahipsiz olan memleketin batması haktır.
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.
(Mehmet Akif Ersoy)

Şair bu mısralarda vatan sevgisi konusunda nasıl bir mesaj vermektedir?
A) Vatanın sahip çıkılmaya ihtiyacı yoktur.
B) Vatanını seven ona sahip çıkar.
C) Bu vatan eninde sonunda batacaktır.
D) Sahipsiz memlekete başkası sahip çıkar.

Doğru!

Yanlış!

5. "Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk milletini sonsuza kadar yaşatmak için verimli kalacaksın..." M. Kemal ATATÜRK

Bu sözleri Atatürk'ün hangi özelliğini göstermektedir?
A) Çok yönlü birisi olduğunu
B) İyi bir asker olduğunu
C) Vatan için her şeyi yapabileceğini
D) İyi bir konuşmacı olduğunu

Doğru!

Yanlış!

6. Atatürk savaştan yeni çıkmış olan ülkemizi kalkındırmak için çeşitli çalışmalar başlatmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir?
A) Fabrikaların kurulmasına öncülük etmiştir.
B) Kooperatifler kurmuştur.
C) Madenlerin daha iyi işletilmesini sağlamıştır.
D) Yabancı okulların kapatılmasını sağlamıştır.

Doğru!

Yanlış!

7. "Yurdumuza ve bağımsızlığımıza göz dikenlere yalnızca askeri yönden üstün gelmek yeterli değildir. Memleketimiz hakkında saldırgan emeller besleyecek olanların her türlü ümitlerini kıracak biçimde siyasi, idari ve ekonomik yönden kuvvetli olmak lazımdır."
M. Kemal ATATÜRK

Buna göre Atatürk'le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Vatan ve millet sevgisini, yalnızca yurt savunması olarak görmediği
B) Vatanı kutsal kabul ettiği
C) Her yeri vatan olarak kabul edebileceği
D) Her alanda güçlü olunması gerektiği

Doğru!

Yanlış!

8. Birlik ve beraberliği savunan bir kişinin aşağıdaki düşüncelerden hangisine sahip olması beklenmez?
A) Birlik ve beraberliğimizin sürmesi için sevgi ve barış içinde yaşamalıyız.
B) Birlik ve beraberliğimizi korumak ve güçlendirmek için çaba göstermeliyiz.
C) Birlik ve beraberliğimizin sürmesi için yabancıların ülkemize gelmesini yasaklamalıyız.
D) Ülkemizde yaşayan herkesin inançlarına ve düşüncelerine saygılı olmalıyız.

Doğru!

Yanlış!

9. Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.
(Mehmet Akif ERSOY)

Yukarıdaki mısralara göre birlik ve beraberliğimizi bozabilecek etken nedir?
A) Ayrılık
B) Düşman
C)Top
D) Yürek

Doğru!

Yanlış!

10. 1982 Anayasası'nm 10. maddesinin bir bölümünde şöyle denilmektedir: "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünme, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir."

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes eşit hak ve özgürlüklere sahiptir.
B) Ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşitlik anayasal güvence altına alınmıştır.
C) Devlet hiçbir vatandaşına ayrım yapmadan hizmet eder.
D) Ülkemizde anne babası Türk olmayanlar vatandaşlık hakkından yararlanamazlar.

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

5. Sınıf Din Kültürü Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

1
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir