Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları

15 Temmuz Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe)

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Millî Mücadele ve Atatürk Sayfa 54, 55, 56, 57, 58, 59 15 Temmuz Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları  

15 Temmuz Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe)

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Özgürlüğün sizin için ne anlama geldiğini boş bırakılan yere yazınız.

 • CevapBenim için özgürlük:Özgür olmadan bizler bir hiçiz. Özgürlük bizim yaşam anlamımız bizleri biz yapan en önemli değerimizdir. Eğer özgürlüğümüzü kaybedersek bu hayattaki en önemli şeyimizi de kaybetmişizdir demektir. Bu yüzden canla başla özgürlüğümüz için çalışmalıyız.

2. Bir ülkeyi yönetenlerin seçilmesinde vatandaşlar etkili midir? Açıklayınız.

 • Cevap: Kesinlikle etkilidir. Çünkü katılımcı demokraside halk seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanır. Böylece demokrasiye ve devletin yönetimine katılmış olur.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

1. ETKİNLİK

a) Metinde geçen bazı kelimeler, harfleri karışık olarak verilmiştir. Kutu içinde verilen anlamlarına bakarak kelimeleri örnekteki gibi düzenleyiniz.

1. Gelecek.
2. Millete ve seçilmiş hükûmete yönelik, zor ve silah kullanarak devirme girişimi.
3. Gizli ve kurnazca kötülük yapan.
4. Acımasız ve haksız davranan, zulmeden.
5. Bağımsızlık.
6. Tanık.
7. Gururlu.
8. Yüce bir ülkü uğrunda ölme, şehitlik.
9. Ermiş, eren.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK

Yarım bırakılmış cümleleri, aşağıdaki deyimlerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

maruz kalmak sahip çıkmak şahit olmak mücadele etmek

Amcası ölünce onun çocuklarına …..sahip çıktı…
O gün trafikte çok kötü bir olaya ……..şahit oldu.
Mert, yeni başladığı görevinde iş arkadaşlarının kötü muamelesine  maruz kaldı..……
Kahraman askerlerimiz vatanlarını korumak için ……..mücadele etti.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Ömer Halisdemir ile Hasan Tahsin arasında nasıl bir benzerlik vardır?

 • Cevap: İkisi de düşmana ilk kurşunu sıkmıştır.

2. Bu toprağın evlatlarının beslendiği kaynaklar kimlerdir?

 • Cevap: Halk, millettir. Anadoludur, İstanbuldur, Edirne’dir.

3. Metinde milletimizin hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?

 • Cevap: Milletimizin vatan aşkından düşmana yenilmektense ölümü göze alacağından, kararlılığından, bilgeliğinden, mücadeleci ruhundan.

4. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı hakkında bildiklerinizden hareketle “Ne çok öldük yaşamak için.” sözünü açıklayınız.

 • Cevap: Bu ülkeyi ayakta tutmak için bu ülkenin bağımsızlığı için ne kadar çok mücadele verdiğimiz ne kadar çok savaştığımızı anlatan güzel bir sözdür. Gerçekten de bu vatan bölünmesin bağımsız kalsın diye o kadar çok savaştık ve şehitler verdik ki.

5. “Gecenin karanlığının ardında güneşli bir gün gizlidir.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

 • Cevap: Sabahın en karanlık yeri sabaha en yakın anlardır. Yani kötülüğün karanlığın en fazla olduğu anlar aslında kurtuluşa en yakın olduğumuz anlardır. Bu yüzden umudumuzu kaybetmemeliyiz.

6. Bir milletin, tarihindeki olayları unutmaması, o milletin geleceğine nasıl bir katkı sağlar? Arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: O milletin düşmanını dostunu bilmesini geçmiş zamanlarda yapmış olduğu hataları tekrarlamamasını ve daha dikkatli davranmasını sağlar.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin zıt anlamlılarını bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri cümle içinde kullanınız.

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun’da başlattığı mücadele ile özgürlüğümüzü elde ettik.

 • Cevap: İstiklal

Aradan yüz yıl geçmeden barış içinde yaşadığımız ülkemizde, 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir saldırıya maruz kaldık.

 • Cevap: şeb

Bu toprağın evlatları zalimlere karşı istiklali ve istikbali için direndi.

 • Cevap: gaddar /  gelecek

Kimimiz şehrin herhangi bir yerinde gençliğini bıraktı.

 • Cevap: şebap

5. ETKİNLİK

a) Bayrağımız size neler çağrıştırıyor? Noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap: Bayrağımız bizlere geleceği özgürlüğümüzü geçmişimizi şanlı tarihimizi çağrıştırmaktadır. Bizlerin her zaman bu vatan için ölmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır.

b) Çağrışımlarınızdan hareketle “bağımsızlık” konulu bir konuşma yapınız.

 • Cevap: Bağımsızlık bir milletin en önemli değeridir. Bir millet bağımsızlığını kaybederse bilin ki her şeyini kaybetmiştir. Oysa canla başla bağımsızlığını kazanmak ve de her zaman korumak için çalışmalı onu bu yoldan döndürmeye çalışacak iç ve dış güçlerle mücadele etmelidir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

6. ETKİNLİK

a) Yukarıdaki sözlerin ortak özelliği nedir?

 • Cevap: Hoşgörülü olmalı, insanları sevmeliyiz.. Bu ortak düşünce hakimdir.

b) Size göre yukarıdaki sözlerden hangisi 15 Temmuz’da milletimizin gösterdiği tepkiyi en iyi şekilde ifade ediyor? Açıklayınız.

 • Cevap: Bu sözlerden bence “Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” (Hacı Bektaş Veli) 15 Temmuz ruhunu en iyi ifade eden sözdür. 15 Temmuz’da milletin birlik ve beraberlik ruhu ile darbecilere karşı durması, toplu olarak gösterilen tepki ve verilen mücadeleler sonrası darbecilerin amaçlarına ulaşamaması, toplumun bir araya geldiğinde ne kadar da etkili bir güç olduğunu bir kez daha göstermiştir.

c) Yukarıda verilen sözlerden hareketle bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

 • Cevap: Bir olalım, iri olalım, diri olalım… Çünkü birlik olmanın önemini vurgulamıştır. Bu söz bizlerin yaşamış olduğu zor zamanların üstesinden gelebileceğimiz reçete gibidir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürden yararlanarak yurt dışında yaşayan ve Türkçe bilen birine Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşananları anlatan bir e-posta yazınız. E-postanızı yazarken 6. etkinlikteki özdeyişlerden en az birini kullanınız.

Cevap: Değerli Dostum Mikail, Ülkemiz 15 Temmuz gecesinde düşmanların saldırısına uğradı. Ama bir olarak iri olarak diri kalarak bu belayı def etmeyi başardı. Ne mutlu ki bize milletimiz yenilmedi.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Atatürk ve Millî Mücadele hakkındaki filmleri ve kitapları araştırınız.

 • Cevap:

Atatürk ve Milli Mücadele Hakkındaki Filmler

 • Mustafa
 • Cumhuriyet
 • Dersimiz Atatürk
 • Veda
 • Son Osmanlı Yandım Ali
 • Osmanlı Cumhuriyeti
 • Sarı Zeybek
 • Son Mektup
 • Atatürk’ün Fedaisi Topal Osman
 • Çanakkale 1915
 • Dersimiz: Atatürk
 • Gelibolu
 • 120
 • Çanakkale: Yolun Sonu
 • Eve Dönüş: Sarıkamış 1915
 • Bu Vatanın Çocukları
 • Ateşten Gömlek
 • Paralı Askerler (You Can’t Win ‘Em All)

Atatürk ve Milli Mücadele Hakkındaki Kitaplar ve Yazarları

 • Nutuk – Mustafa Kemal Atatürk
 • Atatürk’ü Doğru Anlamak – Sezgin Kızılçeli
 • Atatürk – Modern Türkiye’nin Kurucusu- Andrew Mango
 • Çankaya – Falih Rıfkı Atay
 • Atatürk – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Tek Adam – Şevket Süreyya Aydemir
 • Sarı Zeybek – Can Dündar
 • Hangi Atatürk – Attila İlhan
 • Türk Çağdaşlaşması 1919-1938 – Orhan Koloğlu
 • Devrim Tarihi ve Toplum Bilinci Açısından Atatürk – Emre Kongar
 • Ama Hangi Atatürk – Taha Akyol
 • Atatürk – Klaus Kreiser
 • Dahi Kurtarıcı – Orhan Koloğlu
 • Mustafa Kemal’in Romanı: Acılar Masal Oldu- Yılmaz Gürbüz
 • Numaracı Cumhuriyetçiler – Orhan Koloğlu
 • Gazi ve Fikriye – Hıfzı Topuz
 • Ölümsüz Atatürk- Vamık D. Volkan, Norman Itzkowitz
 • Ben Mustafa Kemal – Aydoğan Yavaşlı
 • Benim Atatürk Kitabım – Toktamış Ateş
 • Atatürk’ü Gördüm – Muzaffer İzgü
 • Atatürk Olmak- Aytül Akal
 • Çocuklar İçin Nutuk – A. Adnan Çakmakçıoğlu
 • Atatürk Çocuk Olmuş – Sevgi Tanrısever
 • Dersimiz: Atatürk – Turgut Özakman
 • Milli Mücadele Tarihi – Doğan Avcıoğlu
 • İstiklal Harbimiz – Kazım Karabekir
 • İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele – Sina Akşin
 • Türk Devrimi Ve Sonrası – Taner Timur
 • Atatürk Devrimi ve Temelleri – Bedia Akarsu
 • Kurtuluş, Kuruluş – Bülent Tanör
 • Vahdettin, Milli Mücadele, Yalanlar Hileler, Yutturmalar – Turgut Özakman
 • Atatürk İhtilali – Mahmut Esat Bozkurt
 • İlk Meclis – Hıfzı Veldet Velideoğlu
 • Sorularla Vahdettin – Orhan Koloğlu
 • Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal Atatürk – Erol Mütercimler
 • 1918 Aydınlarımızın Bunalım Yılı – Orhan Koloğlu
 • Türk’ü Dünyaya Saydıran Adam – Orhan Koloğlu
 • Türk İstiklal Harbi – 12 Cilt – T.C Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi
 • Türkiye’de Amerikan Mandası Meselesi – Mine Erol
 • İstiklal Mahkemeleri – Ergün Aybars
 • İngiliz Belgelerinde Atatürk – 6 Cilt – Bilal Şimşir
 • Bağımsızlık Savaşında Batı Cephesi Nasıl Kuruldu – Rahmi Apak
 • Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları – Orhan Duru
 • Atatürk Anadolu’da (1919-1921) – Tevfik Bıyıklıoğlu
 • İngiliz Belgeleriyle Sakarya’dan İzmir’e – Bilal Şimşir
 • Atatürk, Hayatı ve Eseri – Yusuf Hikmet Bayur
 • Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi – 2 Cilt – Gotthard Jaeschke
 • Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı – 3 Cilt – Salahi Sonyel
 • Türk Devrim Tarihi – 10 Cilt – Yusuf Hikmet Bayur
 • Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri – Gotthard Jaeschke
 • Milli Mücadele – Kazım Özalp
 • Kurtuluş Savaşı Günlüğü – 4 Cilt – Zeki Sarıhan
 • Atatürk’ün Hatıra Defteri – Şükrü Tezer
 • Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar – Şerafettin Turan
 • Atatürk’ün Dış Politika ve Diplomasisi – Aptülahat Akşin
 • Atatürk Kaynakçası – Leman Şenalp
 • Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber – 2 Cilt – Mazhar Müfit Kansu
 • 1881-1938 Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi – Turgut Özakman
 • Diriliş Çanakkale 1915 – Turgut Özakman
 • Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük – Tarık Zafer Tunaya
 • Doğunun Kahramanı Atatürk – Bilal N. Şimşir
 • Modern Türkiye’nin Doğuşu – Bernard Lewis
 • Milli Mücadele – Sabahattin Selek
 • Mustafa Kemal, Çağdaş Türkiye’nin Doğuşu – Paul Dumont
 • Kim Bu Mustafa Kemal? – Orhan Koloğlu
 • Atatürk’ten Hatıralar – Hasan Rıza Soyak
 • Atatürk ve Demokratik Türkiye – Halil İnalcık
 • Atatürk – Sadi Borak
 • 1919’un Şifresi – Hulki Cevizoğlu
 • 100 Soruda Atatürk’ün Temel Görüşleri – Fethi Naci

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Millî Mücadele ve Atatürk Sayfa 54, 55, 56, 57, 58, 59 15 Temmuz Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!