Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
5. Sınıf Yazılı Soruları

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

İhtiyar ve Oğulları

Yaşlı ve çok zengin bir adamın üç oğlu varmış. İhtiyar, artık ömrünün sonuna yaklaştığını anlayınca oğullarını yanına çağırmış. Birbirine bağlı okları onlara göstererek: “Çocuklarım, deneyin bakalım şu okları kırabilecek misiniz?” demiş. Birinci oğul almış okları, kırmayı denemiş. Başaramamış. “Yok baba, bu benim işim değil.” diyerek geri vermiş okları. Ortanca oğul da denemiş, başaramamış. Küçük oğlu almış okları, çok zorlamış, ıkınmış, sıkınmış… Bırak demetteki okları kırmayı biraz olsun bükememiş bile. İhtiyar gülmüş oğullarının bu başarısızlıklarının karşısında: “Sizi güçsüzler! Başaramadınız bir işi. Görün bakın ben nasıl başaracağım?” demiş. Çocukları şaka sanıp gülmüşler bu sözlere. Fakat ihtiyar hiç istifini bozmamış. Ço-cuklarının şaşkın bakışları arasında ok demetini çözmüş. Sonra okları teker teker kırmış. Ardından onlara dönüp: “Şimdi gördünüz mü birlik olmanın gücünü?” demiş. (İlk 3 soruyu metne göre cevaplayınız.)

(Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.)
1. Aşağıdakilerden hangisi İhtiyar ve Oğulları metninin konusudur?
A) İhtiyarın oğullarıyla dertleşmesi. B) İhtiyarın oğullarıyla oyun oynaması. C) İhtiyarın oğullarına bir ders vermesi. D) İhtiyarın oğullarına vasiyeti.

2. Aşağıdaki başlıklardan hangisi yukarıdaki metne en uygundur?
A) İmtihan dünyası B) Kuvvetli olmak C) Fani dünya D) Birlik

3. Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılacak derstir?
A) Birlikten kuvvet doğar. B) Akıl akıldan üstündür. C) İyilik eden, iyilik bulur. D) Büyüklere saygı, küçüklere sevgi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açılmak” sözcüğü “kendine gelmek, iyileşmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Yarına hava belki biraz daha açılır. B) Hasta, ateşi düşünce biraz daha açıldı. C) Gemiler engin denizlere doğru açılmıştır. D) Fazla açıldığı için iflas etti.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Genç adam, gözlerini kapatarak şiiri dinledi. B) Gün battı, dağlar karardı, yıldızlar parladı. C) Bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağdı. D) Satıcının ince davranışı müşteriyi etkiledi.

6.
1. eğilmeye 2. küçük 3. çalışanlar 4. girmeye 5. kapılardan 6. olurlar 7. mecbur
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa doğru sıralama hangisi olur?
A) 5-4-7-2-3-1-6 B) 2-5-4-3-1-7-6 C) 3-2-5-4-7-1-6 D) 2-5-1-7-4-3-6

7. “Biriktirme, çok çalışıp yemekle değil, kazandığının bir kısmını bir kenara ayırmakla olur.” cümlesi aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklamasıdır?
A) İş insanın aynasıdır. B) İşleyen demir ışıldar. C) İşten artmaz, dişten artar. D) İş bilenin, kılıç kuşananın.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem duygusallık hem de abartı vardır?
A) Anne ayı, yavrusuna balık tutmayı öğretti. B) Maç bitene kadar heyecandan bin kez öldü öldü dirildi. C) Kırılan camı tamir ettirdikleri için mutluydu. D) Babasının sesini duyunca ayakları yerden kesildi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” eki ilgi zamiri olarak kullanılmamıştır?
A) Onunki maaşını alamamış. B) Evdekini nereye koyduğumu bilmiyorum. C) Parktaki salıncak yeni boyanmış. D) Çantandakini verir misin?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznel bir anlatım vardır?
A) Atalarımız Orta Asya’dan göç etmişlerdir. B) Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. C) Baharatsız bir köfte düşünülemez. D) En çok insan kaybı 2. Dünya Savaşı’nda olmuştur.

11. Unutma ( ) Muhtaç olduğun kudret ( ) damarlarındaki asil kanda mevcuttur ( )
Parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (:) (,) (.) B) (;) (,) (!) C) (!) (,) (.) D) (,) (,) (!)

12. Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümle değildir?
A) Senin yanında huzurlu olduğumu hissediyorum. B) Bu dağ çok yüksek. C) Bir evimiz vardı karlı dağların yamacında. D) Okulda deprem tatbikatı yapıldı.

13. ”Yürüdüm. Biraz dinleniyorum. Az sonra tekrar yürüyeceğim. “ cümlelerinde kaç tane eylem bildiren sözcük vardır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

14. Aşağıdakilerden hangisinin öznesi soyut bir addır?
A) Çilekler kızarmaya başlamış. B) Kandil güneş gibi ışık saçıyordu. C) Aşk bu dünyadan vazgeçmektir. D) Boğa burnundan solumaya başladı.

15. “Köyün en iyi suyu bu çeşmeden akarmış.” cümlesinin tümleci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köyün en iyi B) En iyi suyu C) Bu çeşmeden D) En iyi

16. “Okulun bahçesinde bütün öğrenciler toplanmıştı.” cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Özne – Tümleç – Yüklem B) Tümleç – Özne – Yüklem C) Özne – Yüklem – Tümleç D) Tümleç – Yüklem – Özne

17. Aşağıdakilerden hangisinin öznesi zamirdir?
A) Bazıları sahilde yürüyorlardı. B) Dost acı söyler. C) Rüzgâr, evin çatısını uçurdu. D) Dedem, onu dün görmüş.

18. “Okulumuzun birçok kapısı vardı. Biri daima açıktı. Bir görevli bu kapıyı beklerdi.” Altı çizili sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Birçok B) Biri C) Bir D) Bu

19. “Bunu sen nereden buldun?” cümlesindeki zamirlerin sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) İşaret – İşaret – Soru B) Soru – Kişi – İşaret C) İşaret – Soru – Kişi D) İşaret – Kişi – Soru

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir zamir türü vardır?
A) O, sürekli ders çalışıyordu. B) Adamcağıza kimse yardım etmiyordu. C) Öğrencilerden biri kitap okuyordu. D) Bu olaydan hepimiz etkilenmiştik.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ismin yerini soruyla tutan” bir zamir vardır?
A) Çantanı nereden aldın? B) Hangi gün geleceksin? C) Kaç saat ders çalıştın? D) Soruyu nasıl çözdün?

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tatlı” sözcüğü ismi nitelememiştir?
A) Bahçeden tatlı elmaları topladık. B) Bu akşam tatlı bir uyku çekmiş. C) Annem bugün tatlı yaptı. D) O, çok tatlı bir çocuktu.

23. “Bu kitabı iki günde okudum.” cümlesindeki sıfat türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) İşaret Sıfatı – Sayı Sıfatı B) Niteleme Sıfatı – Sayı C) Niteleme Sıfatı – İşaret Sıfatı D) Sayı Sıfatı – İşaret Sıfatı

24. Aşağıdaki ifadelerden hangisi belgisiz sıfattır?
A) Birtakım kitaplar B) Üçüncü koşucu C) Şu ağacın D) Bir takım kurdum.

25. “Çocuğun koca kulakları, incecik boynu, iri ve yusyuvarlak kafası vardı.” tümcesinde kaç tane sıfat vardır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Hazırlamış olduğumuz “5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
5
love
5
angry
4
clap
4
unlike
2
happy
1
confused
1
sad

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!