Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları / 5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı

5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Dr. Erşahin Ahmet AYHÜN tarafından 94 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Banu ATİK tarafından yapılmış.

5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

5. Sınıf Yargı Yayınevi Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 11w Cevabı

Soru1. Dünya haritasında Arabistan nerededir? Bulup inceleyiniz.

 • Cevap: Kuzeybatı’da Ürdün, kuzey ve kuzeydoğu’da Irak, doğuda Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, güneydoğuda Umman, güneyde Yemen, kuzeydoğusunda Basra Körfezi ve batısında Kızıldeniz ile çevrili olan Suudi Arabistan, Asya kıtasında yer almaktadır.

2. Cahiliye Dönemi ne demektir? Araştırınız.

 • Cevap: Cahiliye dönemi, Arap toplumunun İslam öncesi dönemine verilen isimdir. Hak dinlerin, yâni peygamberlerin (aleyhimüsselâm) bildirdikleri doğru yolun unutulduğu devir. Husûsî mânâda Îsâ aleyhisselâmın dîninin doğru şeklinin unutulmasından, İslâmiyetin gelmesine kadar olan bozuk dönem.

3. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) ailesiyle ilgili bilgi toplayınız.

 • Cevap:  Hz. Muhammed’in soyu Hz. Ibrahim’e dayanmaktadır. Hz. Ibrahim’in oğlu Hz. Ismail’in soyundan geldiği bilinmektedir. Hz. Muhammed’in babası, Abdulmuttalip oğlu Abdullah, annesi ise, Vehb kızı Amine’dir. Abdullah, Kureyş kabilesi Haşimoğullarından, Amine ise Kureyş kabilesi Zühreoğulları kolundandır. Hz. Muhammed’in annesi de babası da Mekkelidir.  Hz. Muhammed’in babası Abdullah, henüz Hz. Muhammed’in doğumundan iki ay öncesi iken bir seyahat sırasında Medine’de hastalanarak vefat etmiş ve burada defnedilmiştir. Hz. Muhammed’e babasından beş deve, koyunlar, doğduğu ev ve bir cariye miras olarak kalmıştır. Hz. Muhammed’in bir süt annesi ve de süt kardeşi de bulunmaktadır. Süt annesinin adı Halime, süt kardeşinin adı ise Şeyma’dır.  Hz. Muhammed’in amcaları Ebu Talib, Hamza, Abbas, Ebu Leheb ve Zübeyir’dir.

4. Kâbe, zemzem ne demektir? Araştırınız.

 • Cevap: 
 • Kabe:Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan ve Müslümanların hacı olabilmek için, belli kurallara uyarak tavaf etmeleri gereken kutsal yapı
 • Zemzem : Ka’be’nin yanında bulunan kuyu ve bu kuyunun mukaddes suyunun adı. Zemzem Arapça bir kelime olup “alçak sesle konuşmak” demektir. Aslında atların çıkardığı alçak sese zemzem denir. Herhangi bir şeyi muhafaza etmek için de kullanılır

5. Mevlid Kandili’nde Müslümanlar neyi kutlar?

 • Cevap: Peygamber Efendimizin doğumu kutlanmaktadır. Mevlid sözlük anlamı olarak doğum yeri ve zamanı anlamına gelir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü’l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek gece “Mevlid Kandili” adıyla kutlanmaktadır.

6. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklara karşı davranışlarını büyüklerinizden öğreniniz.

 • Cevap:  Hazret-i Peygamber (s.a.v.), çocuklara dâima derin bir muhabbet gösterir; onları öper, okşar; mübârek parmaklarını tarak yaparak onların saçlarını düzeltirdi. Çocuklara muhabbet göstermeyenlerden hoşlanmaz; onları kabalık ve katılıkla nitelerdi.
  On yaşından itibaren on yılını Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in hizmetinde geçiren Enes (r.a.) anlatır:
  “Rasûlullah’a tam on sene hizmet ettim. Bana bir defa bile: «Öf!» demedi. Yaptığım bir şeyden dolayı: «Niye böyle yaptın?» diye azarlamadığı gibi, yapmadığım bir şey sebebiyle: «Şöyle yapsan olmaz mıydı?» da demedi.” (Buhârî, Savm 53, Menâkıb 23; Müslim, Fezâil 82)
19
like
4
love
3
haha
4
wow
2
sad
3
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir