Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları / 5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Dr. Erşahin Ahmet AYHÜN tarafından 94 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Banu ATİK tarafından yapılmış.

5. Sınıf Yargı Yayınevi Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

5. Sınıf Yargı Yayınevi Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 29 Cevabı

Soru:

1. Peygamber kelimesinin anlamını araştırınız ve bir cümlede kullanınız

 • Cevap:  Peygamber, “haberci” demektir. Peygamberler, Allah’tan insanlara haber getiren elçilerdir. Allah çok merhametli olduğundan, insanlar bu dünyada da öteki dünyada da rahat etsinler, mutlu olsunlar diye neler yapmaları gerektiğini insanlara bildirir.

  Örnek cümle

  Efendiniz, son peygamberdir.

2. Peygamberlere neden ihtiyaç duyulmuştur? Araştırınız.

 • Cevap:  Peygamber, Allah’tan vahiy yoluyla aldığı bilgileri ve emirleri tebliğ etmek, muhataplarını hak dine çağırmakla görevlendirilen yüksek vasıflı kimse demektir.Peygamberlere ihtiyaç duyulmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;

  Allah’ın (c.c) varlığını aklıyla kavrayabilen insan, O’nun zât ve sıfatlarını anlamada tek başına yetersiz kalır. Bu sebeple Allah (c.c) hakkında bilgi sahibi olmak için peygamberlere ihtiyaç duyar.

  Yaratılış amacını bilmede kendi kendine yetersiz kalan insan, var oluş nedenini; nerden gelip nereye varacağını anlamak ve bilmek için de peygamberlere muhtaçtır.

  Bireysel ve toplumsal mutluluğu temin edecek ilke ve prensiplerin insanlara öğretilmesi için peygamberlere ihtiyaç vardır.

  Dünyaya imtihan için gönderilen insanın, kullukla sorumlu tutulması için Allah’ın (c.c) emir ve yasakları konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Bunun için de peygamberlere muhtaçtır.

  İnsanların dinî hükümleri öğrenme ihtiyaçları olduğu gibi, dünyaya ait sanat, ziraat, ticaret ve çeşitli meslekleri öğrenmek için de peygamberlere ihtiyaçları vardır.

3. Peygamberlerin hayat hikayeleri hakkında bilgi toplayınız.

 • CevapADEM ALEYHİSSELAM
   Bütün insanların ilk babası ve ilk Peygamberi Adem aleyhisselâm’dır. Şöyle ki: Yüce ALLAH, bu âlemi yoktan var etmiş, birçok devirler geçtikten sonra da yeryüzünde insan cinsinin ilk babası olmak üzere büyük kudret ile Hazret-i Âdem’in cesedini topraktan yaratmış ve onu ruhla, ilimle seçkin kılmış ve ona eş olmak için de Hazret-i Havva’yı yaratmıştır. Bütün melekler Hazret-i ALLAH’ın emri ile Âdem’e secde ettiler, yalnız meleklerin arasında yaşayan ve aslında cinlerden bulunan İblis (Şeytan), kendisinin ateşten yaratılmakla Âdem’den daha üstün olduğunu söyleyerek büyüklenmiş ve secde etmekten kaçınmıştı. Bunun cezası olarak da melekler arasından kovulmuş ve lanete uğramıştır.
 • HZ. ŞİT
 • Hazret-i Şît’e peygamberlik, tevhid ve tesbih esaslarını kapsayan, elli sayfalık bir kitab verilmiş ve Hazret-i Âdem’in vasiyeti üzerine kadeşlerinin reisi bulunmuştur. Bir rivayete göre Kâbe-i Muazzama’yı Hazret-i Âdem, diğer bir rivayete göre de Hazret-i Şît ilk kez olarak taştan bina etmiştir. Şît’in anlamı “Hibetullah (ALLAH’ın bağışı)” dır. Hazret-i Âdem’e Kabil tarafından şehid edilen Habil’e bedel olarak ALLAH tarafından ihsan buyurulmuş demektir. Bu zata “Şiş” de denilmektedir.

4. Resul ile Nebî arasındaki farkı araştınız.

 • CevapSahih ve ekseri âlimlerin üzerinde durduğu görüş şudur; Resul kendisine müstakil olarak kitap gelen peygambere denir. Kendisine müstakil kitap gelmeyen peygamber ise vahiy yolu ile tebliğe memur edilse bile nebidir, resul değildir. Her resul nebidir, her nebi resul değildir. Nebî ve resul kelimelerinin aynı anlama mı, yoksa ayrı ayrı anlamlara mı geldikleri konusunda âlimler çeşitli görüşler öne sürerek ihtilaf etmişlerdir. Bazı âlimler ikisinin de aynı anlama geldiğini söylemiştir. Bazıları ikisinin gaybdan haberli olma ve nübüvvet özelliklerini bildirme, derece bakımından yükselme hususunda birleştiklerini fakat nebînin yalnız ibadetle vazifeli olduğunu resulun ise hem ibadet hem de tebliğle vazifeli olduğunu, söylemişlerdir.

5. Son peygamber ne demektir? Araştırınız.

 • Cevap: Hz. Muhammed’in son peygamber olması ne demektir Hz. Muhammed’in son peygamber olması O’ndan sonra bir daha Peygamber gelmeyeceği, Peygamberlik zincirinin Hz. Muhammed’le sona erdiği anlamına gelir.

6. Lütuf kelimesinin anlamını araştırınız ve bir cümlede kullanınız.

 • Cevap:  Lütuf Kelimesinin Anlamı: Sayılan ya da değer verilen birinden gelen ve karşılıksız olarak gerçekleşen iyilik anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. Lütuf kelimesi günlük konuşma dilinde de sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır.Lütuf ile ilgili cümleler:

  *Bu Allah’ın bir lütfu olarak bize verilmiş bir çocuktur.

  *Kendisi lütuf sahibi biri olduğu için herkes onu çok sever.

7. Tebliğ kelimesinin anlamını araştırınız ve bir cümlede kullanınız.

 • Cevap: resmi bir makam, kurum, kuruluşça herhangi bir durumu ilgililere duyurmak, bildirmek ereğiyle yazılan yazı.
 • Bu vazife bana tebliğ edilmedi.

8. Sıdk kelimesinin anlamını araştırınız ve bir cümlede kullanınız.

 • Cevap:  “Sıdk, doğru olmak demektir.” Sıdk, “Allah (c.c.) tarafından gönderilen bütün peygamberler doğru sözlü, dürüst kimseler” olmalarını ifade eder.Örnek Cümle

  “Peygamberlerin sıfatlarından birisi de “Sıdk”tır.

9. Emanet kelimesinin anlamını araştırınız ve bir cümlede kullanınız.

 • Cevap: Emanet, “Güvenilir olmak” demektir.” Emanet, bütün peygamberlerin söz ve davranışlarıyla insanlara güven duygusu vermelerini ve her zaman güvenilir kişiler olmalarını ifade eder.Örnek Cümle

  “Peygamberler’de emanet sıfatının olmaması düşünülemez.”

6
like
13
love
1
haha
3
wow
2
sad
10
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir