Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 1. Tema Dünya ve Çevre Tema Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Ben Atatürk’ün Arkadaşıyım Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı / 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Atatürk Gülümsedi Cevapları
2017 – 2018 6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Atatürk Gülümsedi Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Dünyanın Gezginleri Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Atatürk Gülümsedi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

ATATÜRK GÜLÜMSEDİ

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını sözlükten bulup karşılarına yazalım. Ardından bu sözcüklerin şiirde geçtiği dizeleri gözden geçirelim. Son olarak da bu sözcüklerle yeni cümleler oluşturalım.

 • Cevap:

dağılmak

 • Sözlük Anlamı: bir arada iken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak
 • Şiirdeki Kullanımı: bir arada iken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak
 • Kurduğum Cümle: Evimiz barkımız dağıldı.

yöntem

 • Sözlük Anlamı: bir şey yaparken tutulan, bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol
 • Şiirdeki Kullanımı: bir şey yaparken tutulan, bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol
 • Kurduğum Cümle: Kullandığınız yöntem çok yanlış.

iştah

 • Sözlük Anlamı: yemek yeme isteği
 • Şiirdeki Kullanımı: yemek yeme isteği
 • Kurduğum Cümle: İştahla sofraya oturdu.

ufuk

 • Sözlük Anlamı: düşünce gücü, düşünce yeteneği, anlayış, görüş, kavrayış
 • Şiirdeki Kullanımı: düşünce gücü, düşünce yeteneği, anlayış, görüş, kavrayış
 • Kurduğum Cümle: Güneş ufuktan doğar.

kürsü

 • Sözlük Anlamı: bir topluluğa karşı söz söyleyenlerin çıktıkları yüksekçe yer
 • Şiirdeki Kullanımı: bir topluluğa karşı söz söyleyenlerin çıktıkları yüksekçe yer
 • Kurduğum Cümle: Kürsüden halka seslendi.

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını, “Atatürk Gülümsedi” adlı şiirden hareketle tahmin ederek yazalım. Bu şiirdeki sözcük ve sözcük gruplarını, şiirde kullanıldıkları anlamda birer cümlede kullanalım.

 • Cevap:

Siz sınıfa girince. Dağıldı kara bulutlar

 • Tahminim: Kötü olaylar.
 • Cümlem: Ülkenin üstünde kara bulutlar dolanıyordu.

Baktı ki karışmış aramıza, Çiziyorsunuz yolu, (yolunu çizmek)

 • Tahminim: Yöntem belirleme.
 • Cümlem: Kurtuluşun yöntemini yolunu çizmek gerekir.

Bir koşu varmışız okula Özlemle açılmış kitaplar,

 • Tahminim: Bir hızla gitmek.
 • Cümlem: Bir koşu bakkala gitti.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Aşağıda, “Atatürk Gülümsedi” adlı şiirde geçen sözcükler/sözcük grupları ve bunların şiirde kullanılan anlamları verilmiştir. Hangi anlamın, hangi sözcüğe/sözcük grubuna ait olduğunu tahmin edip doğru bir biçimde eşleştirelim.

saklamak – onca – gözleri dolu dolu / gözleri dolmak – karışmak – aydınlık

Ağlayacak kadar duygulanmak, gözlerine yaş dolmak

 • Cevapgözleri dolmak

Kötülükten uzak, temiz, saf, mutluluktan doğan pırıltı, neşe

 • Cevapaydınlık

İlgilenmek, bir araya gelmek, katılmak

 • Cevap:  karışmak

O kadar, o denli (çok olan şeyler için)

 • Cevap:  onca

Gizli tutmak, duyurmamak, görünmesine engel olmak

 • Cevapsaklamak

4. ETKİNLİK 

Okuduğumuz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Baktı ki gençsiniz, bilgili/ Eğitiyorsunuz yolunca, yöntem ince” dizelerinde “yolunca, yöntemin-ce” ifadeleriyle anlatılmak istenen nedir?

 • Cevap: Size ait bir tarzla anlamı katar. Yani öğretme işini kendi yöntemlerinizle yaptığınız anlamı verilir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Atatürk hangi durumlarda seviniyor, hangi durumlarda üzülüyor? Atatürk’ün hangi durum karşısında üzüldüğünü ya da sevindiğini bulalım ve yazalım.

Öğretmen sınıfa girince gülmüştür. Çünkü çocuklara aydınlıklarla dolu bilgiler verecektir.

“Atatürk gülümsedi öğretmenim / Kürsüde kendini görünce…” dizelerine göre Atatürk, kürsüde kendisini nasıl görmüş olabilir?

 • Cevap:  Çünkü Atatürk kendisini de bir öğretmen olarak bir aydınlık meşalesi olarak görmüştür. O öğretmenlerin dilinde onların bilgilerinde bir ışık gibi ülkenin yararına yetişecek gençleri görünce gülümsemiştir.

Şiirde, seslenen kimdir? Bu kişi için Atatürk’ün gülümsemesi ne anlama gelmektedir ve bu gülümseyiş neden bu denli önemlidir?

 • Cevap: Şair seslenmektedir. O Atatürk’ün gülümsemesini kurmak istediği uygar bir devletin nasıl da öğretmenler eliyle inşa edildiğini gördüğü için mutlu olmuştur.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Bir önceki temada şiir türüne ilişkin bazı özellikleri öğrenmiştik. O özellikleri de anımsayarak “Atatürk Gülümsedi” adlı şiirin içerik ve biçimsel özellikleri bakımından değerlendirelim.

Bu metinde dizeler nasıl kümelenmiştir?

 • Cevap: Dörtlükler halinde kümelenmiştir.

Atatürk gülümsedi adlı şiirin konusu nedir?

 • Cevap: Atatürk ve Öğretmenler

Şiirde temel anlamı dışında kullanılan sözcük var mı?

 • Cevap:
 • kara bulut
 • yol
 • yöntem
 • aydın ufuklar ayürümek

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metni, sessiz okuma tekniğiyle okuyalım. Ardından yan sayfadaki soruları yanıtlayalım ve sınıfta kısa bir konuşma yapalım.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 51 Cevabı

1. Atatürk’ün, bir tabloda güçlü, yağız bir atın üzerinde resmedilmesi – Tablo ne ile ilgilidir? Başka ne gibi öğeler vardır?

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar: Atatürk’ün güçlü bir komutan olması

2. Atatürk’ün, “Bu tabloyu kimseye göstermeyin.” demesi – Bir tablonun içeriği, Atatürk’ü neden bu denli kızdırmış olabilir? Atatürk’ün duyarlılık gösterdiği bu konuyu hangi sözcüklerle ifade edersiniz?

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar: Çünkü artık savaş değil barış öğretilmeli onun asker değil lider yönü vurgulanmalıdır.

3. Herkesin büyük bir şaşkınlık içinde Atatürk’e bakması  – Atatürk’ün yanındaki kitle neden şaşkınlık içindedir?

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar: Çünkü Atatürk’ü görmüşlerdir hiç bu kadar yüce bir adamla tanışmamışlar.

4. Atatürk’ün, tablonun yansıttığı iletileri olumsuz bulması – Bir başarının değeri nasıl küçülür? Atatürk “Sakarya’nın değerini küçültmüş oluyorsunuz.” diyor. Atatürk’ün bu sözleriyle, atların ve savaşçıların zayıf çizil-memelerinin arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar: Bence de burada diğer tüm kahramanlar yok da sanki sadece tek bir kişi başarıyı kazanmış gibi çizmeleri Ata’yı kızdırmıştır.

5. Bir olaya veya duruma ilişkin gerçeklerin çarpıtılması, olduğundan farklı gösterilmesi, sizce neye neden olur?

 • Konuşmanın içeriğine ilişkin notlar: İnsanların yanlış bilgilendirilmelerine neden olur. Bu durumda insanlar doğruyu bilmekten uzaklaşırlar.

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Bir gazete ya da dergi çıkarmaya ne dersiniz?
❖ Bu tema boyunca farklı türlerde metinler üreterek “Millî Mücadele ve Atatürk” konusuna ilişkin bir dosya oluşturacağız.
❖ Önce iyi bir hazırlık yapmalı ve konuya odaklanmalıyız. Bu hafta “Millî Mücadele Dönemi”ne ilişkin bulduğumuz kaynakları toplayalım.
• Görsel (resim, fotoğraf, şekil, çizelge vb.), yazılı ve sözlü (döneme tanık olan kişiler) bilgi kaynaklarını belirleyelim, bulmaya çalışalım. Kayıt edebildiklerimizi bir dosyada toplayalım. Genel Ağ (İnternet) ortamından ve basılı kaynaklardan (kitaplar, ansiklopediler vs.) edindiğimiz bilgileri, kendi cümlelerimizle kısa kısa not edelim.
• Bu bilgileri hangi kaynaklardan almış olduğumuzu da mutlaka not etmeliyiz.
❖ Öncelikle gazetemizde/dergimizde hangi metin türlerine, konulara /alt başlıklara yer vermek istiyoruz, bunları belirlemeliyiz.
❖ Hazırlık sürecinden sonra, bu konularda değişiklikler yapabileceğimizi unutmayalım. Okuduğumuz kaynaklar sonucunda düzenlemede değişikliklere gidebiliriz.
❖ Bu hafta boyunca “Millî Mücadele ve Atatürk” ile ilgili şiir, öykü ve bilgilendirici metinleri bulup okumaya çalışalım. Dosyamıza katkı sunacağını düşündüğümüz yazınsal kaynakları not edelim.
Aşağıdaki çizelgede yapacağımız belirlemeler, yazma sürecimiz boyunca yazma odağından sapmamamızı sağlayacaktır. Boşlukları dolduralım.

Millî Mücadele ve Atatürk
(Gazetenin /derginin adı bu başlık da olabilir, ancak siz konuya uygun başka bir başlık oluşturabilirsiniz.)

Ana Konu / Başlık

 • Cevap: ATA’NIN İZİNDE

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 53 Cevabı

Alt Konu / Başlıklar

Dönemin ruhunu yansıtan olası başlık ve alt başlıkları belirlemeye çalışalım.

 • Cevap: ATA YÜREKLERİ AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR

****************

Gazetede/Dergide Yer Alacak Metin Türleri

Bilgilendirici Metinler Tartışma Makale vb.

 • Cevap: Ata’nın hayatı

Öyküleyici Metinler Kısa Öykü / Öykü / Tiyatro

 • Cevap: Atatürk’ün bir Anısı

****************

Amaç

Millî Mücadele Dönemi ve Atatürk hakkında bilgilendirmek.

 • Cevap:

****************

Hedef Kitle

 • Cevap:

6-10 yaş ( )

6-10 yaş ( )

10-14 yaş ( xxxx)

14-18 yaş ( )

18 ve üstü ( )

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 54 Cevabı

Aşağıdaki sözcükleri sahip oldukları ünlülere göre uygun kutulara yazalım.

★ düşünce
★ gözleri
★ sınıf
★ dağılmak
★ Atatürk
★ gülümsedi
★ doğmak
★ özlem
★ iştah
★ sevgi
★ bakış
★ aydınlık
★ ufuklar
★ sımsıcak
★ kürsü
★ günaydın
★ kızda
★ oğlanda
★ çiziyorsunuz
★ onca

SADECE İNCE ÜNLÜLER

 • Cevap: düşünce,  kürsü sevgi özlem gülümsedi gözleri

HEM İNCE HEM KALIN ÜNLÜLER

 • Cevap:  çiziyorsunuz günaydın iştah

SADECE KALIN ÜNLÜLER

 • Cevap: onca oğlanda kızda sımsıcak  ufuklar aydınlık bakış doğmak Atatürk dağılmak sınıf
1
like
2
love
1
haha
1
wow
1
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

48 Yorumlar

 1. Bunları kullanabilir niyiz izin var mı sözlükte bulamadım ama cevabı.

 2. ÇOKK GÜZEL OLMUŞ

 3. acayip güzel teşşükürler

 4. Abiii öpcem sizi tskler çokk

 5. Bedirhan köroğlu

  Çok teşekkür ediyorum

 6. cezadan kurtulduk hocamızDAN OKUL MERSİN MEHMET AKİF ERSOY

 7. reklamlarsan dolayı bir şey gözükmüyor

 8. Güzel olmuş

 9. 8.etkinlikte Hem ince hem kalın ünlüler de Atatürk ü unutmuş ama onun dışında teşekkür ederim

 10. Abi yazarken sorulara numara koysana

 11. abi mükemmelsin ellerine sağlık kurtardın beni

 12. İnek öğrenci

  Abi çok güzel ama burdan faydalanlar çok fazla bakmasın çünkü kendimiz yapmamız gerekiyor ama güzel bide hem ince hem kalın unlululere Atatürk gelecek

 13. Nur***sınıf birincisi

  Sadece kontrol için. Zaten öğretmenim kızmıyor internet ten baksamda.?
  Size Allah kolaylık versin. Sonuçta benim öğretmen im kızmıyor.Canım Gülşah hocam.?

 14. Halka abi bu site için çalışanların elini öperim ve bütün ödevlerini burdan bakıyorum ama bildiklerim dışında çok teşekkür ederim

 15. Hiç işime yaramadı. Kendim yazsam daha anlamlı bir şekilde yazarım. Tamamen saçmalık. İğrenç bir yazı

 16. Ve de ikide bir reklam çıkıp duruyor. Bu siteden şikayetçiyim. Bana katılan “Evet sana katılıyorum” yazsın

 17. SÜPER ÖTESİ

 18. Cookkkk güzel hoca 100 berdi oley

 19. Türkçe Öğretmeni ( Adını Vermek İstemeyen Kullanıcı )

  Sanki Öğretmeniniz Farketmicek ! Ben Öğrencilerime ÇOK kIZIYORUM vE bU tÜR sİTELERİ kINIYORUMN !

 20. biraz daha fazla cevap olabilir ammaaaa muhteşem yaaa elllerrinize sağlıkkkkkk

 21. yakışıkı çocuk

  helallllllll size beeeeeeeeeee adam sınız işte buuu

 22. ders ve çalışma kitabı cevapları evvel cevap sitesinde mükemmel bence

 23. Ya çok sağolun abi yaaa seni seviyorum abi bkn yiyimmm abii

 24. Bayıldım çok güzel bir site

 25. çok güzel lmuş çünkü hep artı alacamm hhahhahahahhahahah 😀

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir