Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı / 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Teller Nasıl Konuşturuldu Cevapları
2017 – 2018 6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Teller Nasıl Konuşturuldu Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Teller Nasıl Konuşturuldu Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları 4. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 Teller Nasıl Konuşturuldu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

TELLER NASIL KONUŞTURULDU

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 158 Cevabı

Yukarıdaki karikatürlere odaklanalım. Öğretmenimize ve arkadaşlarımıza bu görsellerin bize ne düşündürdüğünü açıklayalım.

• Her bir karikatürde söz konusu edilen icat nedir?

 • Cevap:
 • 1. Karikatür: Yazı
  2. Karikatür: Haberleşme
  3. Karikatür: Tekerlek

• Bu icatlar yapılmamış olsaydı bugün insanlık ve yaşam ne durumda olurdu?

 • Cevap: Bu icatlar yapılmamış olsaydı, yazı olmadığı için tarihimizi bilemezdik, bilgi yaygınlaşamazdı; haberleşme olmasaydı dünyada olup bitenleri öğrenemezdik, insanlar arasındaki iletişim sağlıksız olurdu; tekerlek olmasaydı taşımacılık olmazdı, mesafeleri kısa sürede alamazdık. Kısaca bu icatlar medeniyetimizin gelişmesini sağlamışlardır. Olmasalardı insanlık ilkel çağlardaki gibi olurdu.

• Karikatürlerde konu edilen bu icatların nasıl yapıldığına ilişkin bilgi toplayalım, kısa kısa notlar alalım. Sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 159 Cevabı

İcat ve keşif kavramları arasındaki farklı öğrenelim. Bu bilgiler ışığında 160. sayfada sunulan mucit ve kâşifleri ayırt edelim ve uygun alana yazalım.

İcatlar (Buluşlar)

 • Cevap: İcat, daha önce olmayan  bir şeyi üretmek, ortaya çıkartmak, bilinen şeylerden hiç bilinmeyen yeni şeyler üretmeye denir, Keşif ise daha önce olan ancak hiç ortaya çıkartılmayan veya bulunamayan şeylere denir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 160 Cevabı

Önce üsttteki kâşif ve mucitleri, araştıralım. Eğer ortaya konan iş, bir keşifse büyük bir K harfi; bir icat ise büyük bir M harfi koyalım. Hem mucit hem de kâşif olanlara her ikisini yazalım.

Alexander Fleming

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: 1928 yılında bakterilerin artmasını engelleyen bir madde keşfetti. Böylece bakterilere karşı penisilin adı verilen ilacı geliştirdi. M

Kristof Kolomb

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Amerika kıtasını keşfetti. K

Thomas Edison

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Ampulü icat etti. M

Galileo Galilei

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Termoskop (ilkel bir termometre) icat etti. M

Canan Dağdeviren

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Piezoelektrik aletleri kullanarak kalbin üzerine yapıştırılabilen ve kalbin atış enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen giyilebilir bir kalp pili icat etti. M

Madam Curie

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. M

Johannes Kepler

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Dünya’nın ve diğer gezegenlerin Güneş’in çevresinde döndüğünü keşfetti. K

Louis Pasteur

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Sütün bozulmasını önleyen pastörize yöntemini keşfetti. K

Hedy Lamarr

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Günümüzdeki GSM, GPS ve Wi-Fi teknolojilerinin mucitleri arasında yer alır. M

Aziz Sancar

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif:  Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu keşfetti. K

Stephanie Kvvolek

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Kurşun geçirmez yelekleri icat etmiştir. M

Samuel Morse

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Telgraf ile Mors alfabesini icat etmiştir. M

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 161 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlüklerimizden bulalım ve aşağıdaki bölümlere not edelim.

meşhur

 • Cevap: Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen.

metodik

 • Cevap: Yöntemli

safiha

 • Cevap: İnce, yassı ve geniş metal nesne, levha

cereyan

 • Cevap: Bir yöne doğru akma, akış, akıntı

mânâ

 • Cevap: Anlam.

gâye

 • Cevap: Amaç.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 162 Cevabı

Cümlenin anlamına ulaşalım.Cümlenin anlamına ulaşalım.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerin cümleye kattığı anlamı bulmaya çalışalım.

Nihayet didinip elde ettiği başarı gerçekleşiyordu.

 • CevapÇok uğraşmak.

Derin düşünceler içinde koltuğuna yaslandı.

 • CevapÇok düşünmek, kafa yormak.

Yaptıkları tecrübelerden fazla bir şey beklemiyorlardı.

 • CevapYaşadığı durumlar veya olaylardan ders çıkarmak, deneyimli olmak.

Bell ve yardımcısı, bir iki ay, geceyi gündüze katarak çalıştılar.

 • CevapUzun süre, hiç durmadan, dinlenmeden, azmederek.

5. ETKİNLİK 

Dinlediğimiz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Graham Bell’in başarmaya çalıştığı deney, ne üzerinedir? Bunun için nasıl bir uğraş vermektedir?

 • Cevap: Deney iletişim üzerinedir yani telefon. Bunun için iki ay boyunca geceyi gündüze katarak çalışmıştır.

Graham Bell, ne yaptığında alıcıdan yardımcısının sesini duymaya başlamıştır?

 • Cevap: Graham Bell cereyan anahtarına basıp levhaya her dokunduğunda yardımcısının sesini duymaya başlamıştır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 163 Cevabı

Graham Bell’in yardımcısının bu deneydeki katkısı ne olmuştur? Nasıl yardım etmiştir?

 • Cevap: Telefonun diğer ucunda konuşarak sesin gelip gelmediğini kontrol ederek katkıda bulunmuştur.

Dinlediğimiz metinle başlığı uyumlu mu? “Telleri konuşturmak” ifadesi metnin içeriğini yansıtıyor mu? Bu metne farklı bir başlık koymak istesek ne olurdu?

 • Cevap: Evet uyumludur. İfade metnin içeriğini yansıtmaktadır. Farklı bir başlık olarak “Telefonun İcadı” başlığı konulabilir.

Metni dikkatlice yeniden dinleyelim. Olayların oluş sırasını not etmeye çalışalım.

 • Cevap:
 • 1. Her iki atölye odasına üçer verici ve alıcı kurdular.
  2. Deneylerden biri esnasında levhaların titreşitğini gördüler.
  3. İki ay gece gündüz çalıştılar.
  4. 1876 yılı Ocak ayında en yeni modellerini kurabildiler.
  5. Bell’in bu cihazla konuştuğu ilk sözleri yaredımcısı cihazdan duymudu.
  6. Bell 1922’de vefat etti.

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 164 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin Türkçe karşılıklarını, “Yabancı Sözlere Karşılıklar” uygulamasından bulup yazalım.

Cevap:

 • web: ağ
 • faks: belge geçer
 • joy-stick: kumanda kolu
 • software: yazılım
 • web master: ağ yöneticisi
 • laptop: dizüstü bilgisayar
 • hacker: bilgisayar korsanı
 • Online: çevirim içi
 • e-mail: elektronik posta
 • keyboard: klavye
 • demo: tanıtım gösterisi.
 • hard disk: sabit disk
 • selfie: öz çekim
 • mouse: fare
 • no-frost: karlanmaz
 • download: indirme
 • fridge: buzdolabı

NOT: Türkçesi varken yabancı kökenli sözcükleri kullanmamaya özen gösterelim. Özellikle bilim ve teknoloji alanındaki terimlerin Türkçesini kullanalım ki anlaşılır ve yalın bir dil kullanmış olalım.

7. ETKİNLİK 

Bir telefon konuşması yaptığımızı düşünelim.Bir telefon konuşması yaptığımızı düşünelim. Diyelim ki bugünkü ödevimizi sınıfta not edemedik ve arkadaşımıza sorup öğrenmek istiyoruz ya da arkadaşımıza herhangi bir konuda soru sormak istiyoruz. Ev telefonundan onu arayalım. Telefona öncelikle anne ya da babası çıkmış olsun. Büyüklerimizle selâmlaşıp arkadaşımızla konuşmak istediğimizi söyleyelim. Ardından arkadaşımızla konuşalım. Tüm bu konuşmaları, konuşsaydık nasıl olurdu diye düşünerek bu diyalogları (karşılıklı konuşmaları) yazalım.

Tüm bu aşamalarda aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmayı unutmayalım.
Telefonda konuşurken;

• Öncelikle kendimizi tanıtmalı, karşıdakinden de kendisini tanıtmasını istemeliyiz.
• Biz arıyorsak, arama nedenimizi belirtmeliyiz.
• Konuşmayı gereksiz yere uzatmamalıyız.
• Saygı sınırlarını korumalı, ses tonumuzu iyi ayarlamalıyız.
• Telefonu kapatmadan önce iyi dilek ve temennilerimizi belirtmeliyiz.
• Karşı tarafın uygun olmadığını bildiğimiz saatlerde telefon etmemeliyiz.
• Gerçekten gerekli değilse telefonu kullanmamalıyız.

 • Cevap:
 • Ben: Alo, merhaba Neriman Teyze, Ben Ahmet. Nasılsın?
  Mehmet’in Annesi: Teşekkür ederim Ahmet, sen nasılsın?
  Ben: Teşekkür ederim Neriman Teyze. Mehmet evde mi? Bugünkü ödevi soracaktım.
  Mehmet’in Annesi: Evde, hemen çağırayım, bekle.
  Mehmet: Alo, ben Mehmet.
  Ben: Merhaba Mehmet, ben Ahmet. Bugün hangi ödevler vardı?
  Mehmet: Bugün Türkçe kitabınının altmış sekizinci sayfası yapılacak. Bir de sosyal bilgilerden çevremizdeki tarihi yerler araştırılacak.
  Ben: Tamam Mehmet çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, yarın görüşürüz.
  Mehmet: Sana da iyi akşamlar Ahmet, görüşürüz, hoşçakal.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

62 Yorumlar

 1. cevaplarını niye veredin lan

 2. çok güzel sadece yani fazla bişe yük

 3. Valla onun sayesinde hem hocanın gözüne girdim hemde başkan oldum

 4. harika bir site muhteşem

 5. xD helallll <3 ulan hoca 20 artı koydu abi yuhbea

 6. xD helallll pro <3 hoca çıldırdı lan

 7. benim hoca çaktı birtane cocukla aynı cevabı verdik çaktı lan ama ginede devam edıyom hahahha

 8. Lan ne kopya cekiyonuz üsengecler 🙂 ben useniyorum mesela?

 9. bu sayfa koya mı sayılıtor şimdi yha

 10. çok güzel olmuş

 11. ben kopya çekmem ama bir soruda takıldım ve sadece nasıl yazıldığına baktım

 12. ben normalde kopya çekmem ama bu sefer öyle oldu.çünkü bir soruda zorlandım.bu site bana yardımcı oldu ve bana bir fikir verdi
  bu arada yazım yanlışı var 5.etkinlikte
  DİKKAT!!!!!!

 13. çok güzel be

 14. çok güzel be bayıldım

 15. aslı gül vursavaş

 16. yanlış cevaplar var çok salakça
  1 soruda takıldım bakayım dedim ama yanlış cevaplar verdiğinizi fark ettim

 17. KRAL GİBİ BE ÇOK İYİ HEPSİ DOĞRU ÇIKTI TEŞEKÜRLER EVVELCEVAP …

 18. SYF 160 2 ETKİNLİK de Kristof Kolomb neden yazmıyor?

 19. çok teşekkürler 🙂

 20. KRİSTOF KOLOMB NERDE ? NİYE BURDA YAZMIYO . EKSİK VAR BURDA !!!!!!!!!

 21. ödev yapmayı bu kkadar sevmezdim

 22. Benim işime yaramadı hep yalandan cikti

 23. Bence çok güzel ?

 24. İşime yaradı:)

 25. hangi ilde 6 f sınıfındasın

 26. On numara site allah razı olsun

 27. Selam-Slm-Sa-Hi

  Kristof Kolomb var.

 28. Bence saçma böyle çocukları kandırıyorsunuz

 29. Ay ama çok lf yarısı var burda şey degil burası yani sizin yorum yapabileceğiniz bir yer

 30. valla çok güzel olmuş ama temellere göre daha iyi olmuş?????

 31. Küfür ettiğinizin farkında mısınız.

 32. Ya birde matematiğin martı yayınlarından pratik defterin cevaplarını siteye atın

 33. madam curie yi k yapacagınıza m yapmışsınız

 34. Çocuklar siz kopya mı çekiyorsunuz?Eğer benim sınıfımdaki birinde bu cevapları yakalarsam disipline gönderirim!

 35. Buradan kopya çekmeyin disiplin cezası veririm..!

 36. dağılın yoksa disiplin cezası verecekmıs hoca

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir