Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

6. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “6. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Bekir PINARBAŞI tarafından 126 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Mustafa ŞAHİN tarafından yapılmış.

6. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

A. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Alâk suresinin ilk ayetlerinde nelerden söz edilmektedir? Belirtiniz.

 • Cevap: Ayette okunacak şeyin ne olduğu açıkça belli değildir. Ancak Kur’an bütünlüğünden anladığımız, Allah’ın yarattığı kitap olan kâinat yani yaratılış düzeni ve o düzeni anlatan her şey ile Allah’ın indirdiği kitap yani Kur’an’ın okunması gerektiğidir.

2. Tâhâ suresinin 114. ayetinde, “…Rabb’im, benim ilmimi artır, de.” buyrulmaktadır. Kur’an niçin ilme önem vermekte ve ilim öğrenmemizi istemektedir? Açıklayınız.

 • Cevapİlim öğrenmenin fazileti çoktur. İlim öğrenmek, kadın-erkek her müslümana farzdır. Nerede ilim varsa, orada müslümanlık vardır. Bir müslüman, arkadaşına, hidayetini arttıracak veya onu tehlikeden kurtaracak hikmetli bir sözden daha iyi bir hediye veremez

3. İslam’da duaya verilen önemi ayet ve hadislerle anlatınız.

 • CevapBir insan ibadetlerine muntazam olarak devam eder, hayırlar yapmayı sürdürür, güzel huy ve ahlaklar ile bezenmiş olur; o kul üzerine bir bela ineceği zaman, bela onu, hayırlar ve güzel ahlaklar, ibadet ve taatler ile meşgul bulur. “Kullarım sana beni soracak olursa, (bilsinler ki) ben, şüphesiz onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasını kabul ederim.” (Bakara Suresi, ayet: 186).

  “Hayır! Ancak O’na dua edersiniz. O da dilerse, kendisine dua ettiğinizi (bela ve musibetleri) giderir.”

4. Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Belirtiniz.

 • Cevap:Dua ederken her zaman hayırlı olanı istemeliyiz

  Dua ederken samimi bir niyet ve dille yalvarmalıyız.

  Dua ederken zaman ve mekan belli haller dışında önemli değildir.

  Zora düşüldüğünde değil, her an dua edilmelidir.

  Dua ederken hep bana denmemeli, bütün Müslümanlar ve insanlık için dua edilmelidir.

  Dua ederken Peygamber (a.s.)’a salavat getirmek ulemanın tavsiye ettiği bir iştir.

  Dua ederken besmele, hamdele ve salvele getirilmesi uygun görülmüştür.

  Toplu bir şekilde dua etmek ulema tarafından tavsiye edilmiştir.

 • İhtiras ve hırsla yapılan duaların kabul olması kişi.nin başını belaya sokabilir.

5. Allah’ı (c.c.) zikir ve tesbih etmek neden önemlidir, bize neler kazandırır? Açıklayınız.

 • Cevap:  Allah-u Teâlâ’yı her zaman yakınımızda, beraberimizde hissetmek çok önemlidir. Çünkü bu duygu aynı zamanda İslam davetçilerine cesaret, güven, sabır,  sebat, yakin ve takva gibi birçok güzel hasletler kazandırıyor.

B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bulup işaretleyiniz.

1. Kur’an-ı Kerim’in ilk indirilen ayetleri hangi surede yer almaktadır?
A. Alâk B. Bakara C. Fâtiha D. Nisâ

 • Cevap: C

2. Peygamber Efendimize (s.a.v.) ilk vahiy nerede gelmiştir?
A. Mescid-i Nebi’de
B. Kâbe’de
C. Hira Mağarası’nda
D. Sevr Mağarası’nda

 • Cevap: C

3. Kur’an-ı Kerim’in 74. suresidir. 56 ayettir. Mekke’de nazil olmuştur. İlk ayetinde geçen ve sureye adını veren kelime, “Örtünüp bürünen” anlamına gelmektedir.
Yukarıda sözü edilen sure hangisidir?
A. Yâsîn B. Müddessir C. Kıyamet D. İhlâs

 • Cevap: B
2022 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!