Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları / 6. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı

6. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “6. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Bekir PINARBAŞI tarafından 126 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Mustafa ŞAHİN tarafından yapılmış.

6. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru1. Tecvit ve tertil kavramlarının anlamlarını araştırıp defterinize yazınız.

 • Cevap:  Tecvit, sözlükte; bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak anlamlarına gelen, ıstılahta ise; kuvvet, zayıflık, şiddet, yumuşaklık, sadelik vb. bakımlarından çıkış yerlerine göre, her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek demektir.

  Tertil, Kur’ân-ı yavaş yavaş, anlamını düşünerek, harflerin mahreçlerine ve tecvit kurallarına dikkat ederek, anlama göre sesini yükseltip alçaltarak ve itina ile okumak anlamına gelir.

2. Kur’an-ı Kerim’i diğer ilahi kitaplardan ayıran özellikler nelerdir? Araştırınız.

 • Cevap: 1. O, Peygamberimiz’e diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi toptan değil, zamanın ve olayların akışına göre ayetler ve sureler halinde indirilmiştir.2. Kur’an, en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir ilahi kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümler ve bunların geçerliliği kıyamete kadar sürecektir.

  3. Kur’an, bize kadar hiç bozulmaya ve değiştirilmeye uğramadan gelmiş, kıyamete kadar da öyle kalacaktır.

  4. O, Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu gösteren mucizelerin en büyüğü ve sürekli olanıdır.

  5. Kur’an’ın kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak değerdedir. Bilimin ve aklın, ondaki gerçeklerde çelişki bulacağı bir zamanın gelmesi düşünülemez.

  6. Kur’an’ın bir başka üstünlüğü kolayca ezberlenebilmesidir. Bu özellik tarihte hiçbir kitaba nasip olmamıştır.

3. Peygamberimizin (s.a.v.), Kur’an-ı Kerim’i okuyup öğrenmenin önemini anlatan bir hadisini bularak defterinize yazınız.

 • Cevap:  Kur’an, dinimizin temel kaynağıdır ve kutsal kitabımızdır. O, bizlere Rabb’imizi (c.c.) tanıtır, onun sıfatları hakkında bilgiler verir ve dinimizin esaslarını açıklar. Allah’a niçin ibadet etmemiz gerektiğini ve nasıl ibadet edeceğimizi belirtir.Peygamber Efendimiz Kuran’ı okuyup öğrenmekle ilgili şöyle buyurur;

  Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

4. Kur’an-ı Kerim’i doğru okumak neden önemlidir? Bu konuda bir araştırma yapınız.

 • Cevap: Kuranı anlamak için güzel ve doğru bir şekilde okumamız gerekir. Güzel ve doğru okunmadığı zaman Allah’ın bizlere vermek istediği mesajları alamayız. Allah, Kuranı tertil üzeri, yani anlamına tefekkür ederek okumayı emreder. Bu şekilde okumayı da ancak tecvit öğrenerek okuyabiliriz.

5. İslam ansiklopedisi, peygamberler tarihi vb. kaynaklardan Hz. İbrahim (a.s.) hakkında bilgi edininiz.

 • Cevap: Üç semâvî dinin ve bu dinlerin peygamberlerinin atası olarak kabul edilen peygamberdir. Doğduğu ve yaşadığı yerler hakkında üç dinin kitaplarında ve âlimlerin verdiği bilgilerde farklılıklar vardır. İslâmi kaynaklara göre Hz. İbrahim, Harran’da dünyaya gelmiş, sonra babası ile Babil’e (bu günkü Filistin topraklarına) gitmiştir. Harran, bilindiği gibi günümüzdeki Şanlıurfa’dır.Putperestler arasında yaşamış olmasına rağmen hiçbir puta tapmadı. O, tek bir ilâhî gücün varlığına inanıyordu. Kur’an-ı Kerim’de adı en çok geçen Peygamberdir. Orada, putları nasıl kırdığı ve bu sebeple putperestlerce ateşe atılmasına rağmen yanmadığı anlatılır. Hadis-i Şerif’lerde de çok sık anılır. Hz. İbrahim, ateşe atılma olayından sonra putperestlerin ve onların başı olan Nemrut’un bulunduğu bölgeden ayrılır, eşi Sâre, yeğeni Lût ve diğer adamlarıyla birlikte, önce Harran’a, ardından Ürdün ve Mısır’a gider, daha sonra da Filistin’e geçer.

  Hz. İbrahim, ilerlemiş yaşına rağmen çocuğu olmayınca, Allah’a(cc) yalvarır, sâlih bir çocuk ister. Bir oğlu dünyaya gelir. Çocuğu koşabilecek çağa geldiğinde, onun kurban edilmesi gerektiği bildirilir. Bu bir imtihandır. Allah’a (cc) inanıyorsa oğlunu kurban edecektir. Ismail’i kurban etmeye hazırlanır. İmtihanı başarmıştır. Kurban edeceği oğlu yerine gönderilen koçu kurban eder. Ayrıca, bütün insanlar tarafından ebediyyen anılmak üzere mükâfatlandırılır.

6. Dua, zikir, secde ve tesbih kavramlarının anlamları hakkında bir araştırma yapınız.

 • CevapDua: Allah’tan bir şeyler istemek, anlamına gelir. Kimisi Kur’an-ı Kerim’den kimisi ise ayet ve hadislerle olur.Zikir: Anmak anlamına gelir. Dille, kalbin Allah’ı anması anlamına gelir. Zikir sessiz bir şekilde olursa daha doğru olur.

  Tesbih: 99 tane boncuğu olan ipe dizilmiş ibadet eşyasıdır. 99 tane olması Allah’ın 99 tane ismi olduğunu gösterir.

  Secde: Baş eğme, itaat etme anlamlarına gelir. Biz ibadetlerimizde hele de namazda secdeye gideriz. Secde de Allah’ın büyük olduğunu anlarız.

15
like
6
love
2
haha
2
wow
4
sad
26
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir