Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları

6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları 1. Ünite Cevapları

“6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 1. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları 1. Ünite Cevapları

6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 1. Ünite Sayfa 40

1. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?

A) 26
B) 110
C) 72
D) 34

 • Cevap: D

2. 4 x 3 + 10 : 2 – 1 işleminin sonucu kaçtır?

A) 10
B) 13
C) 16
D) 22

 • Cevap: C

3. 16 x 4 – 27 ÷ 3 – 2 işleminin sonucu kaçtır?

A) 53
B) 37
C) 21
D) 5

 • Cevap: A

25 ⬤ 32
110 ■ 1100
72 ▲ 25

4. üslü ifadeleri karşılaştırıldığında ⬤, ■ ve ▲sembolleri yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) <, =, <
B) <, <, >
C) >, <, <
D) >, =, <

 • Cevap: D

5. Kenarlarının uzunlukları 7 cm ve 16 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir karton, şekildeki gibi kısa kenarına paralel olacak biçimde kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Buna göre, oluşan bu parçaların alanlarının toplamı santimetrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) (7 • 3) + (7 • 12)
B) (7 • 4) + (7 • 11)
C) (7 • 3) + (7 ■ 13)
D) (7 – 4) + (7 • 13)

 • Cevap: C

6. 24 ÷ (32 – 1) + 22 (5 – 3) işleminin sonucu kaçtır?

A) 20
B) 14
C) 11
D) 7

 • Cevap: C

7. 8 ÷ (42 – 32) + 2 (1 + 3) işleminin sonucu kaçtır?

A) 12
B) 36
C) 72
D) 120

 • Cevap: A

6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 1. Ünite Sayfa 41

8. Bir mağazadaki bazı ürünlerin birim fiyatları tabloda verilmiştir. Tabloya göre, fiyatı en düşük ve en yüksek olan ürünler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Gömlek ve kazak
B) Gömlek ve ayakkabı
C) Kazak ve ayakkabı
D) Kazak ve pantolon

 • Cevap: B

9. Beş sınıflı bir okulda üç sınıfın her birinde 12 sıra, diğer sınıfların her birinde 10 sıra vardır. Bir sırada en çok 2 öğrenci oturabildiğine göre, bu okulun öğrenci sayısı en fazla kaçtır?

A) 66
B) 108
C) 112
D) 168

 • Cevap: C

10. 144 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

A) 5
B) 6
C) 24
D) 25

 • Cevap: A

11. Aşağıdakilerden hangisi 294 sayısının doğal sayı çarpanlarından biri değildir?

A) 6
B) 14
C) 21
D) 44

 • Cevap: D

12. 180 sayısının farklı asal çarpanlarının çarpımı kaçtır?

A) 6
B) 10
C) 15
D) 30

 • Cevap: D

13. Bir manavda, başlangıçta bulunan meyvelerin kütlesi ve satılan meyvelerin kütlesi tabloda verilmiştir. Bu manav kalan meyveleri tarttığında çürük meyvelerin kütlesi 5 kg gelmiştir. Buna göre, kalan sağlam meyvelerin toplam kütlesi kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

A) 62
B) 25
C) 33
D) 52

 • Cevap: A

6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 1. Ünite Sayfa 42

14. 330 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

A) 27
B) 23
C) 21
D) 17

 • Cevap: C

15. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı 3 ve 5’e kalansız bölünebilen en büyük çift doğal sayı kaçtır?

A) 960
B) 970
C) 980
D) 990

 • Cevap: A

16. Ali hiç artmayacak biçimde, 3 arkadaşına eşit şekilde paylaştırabileceği 57▲ tane şekeri, 4 arkadaşına hiç artmadan eşit şekilde paylaştırmıştır. Buna göre, A yerine yazılabilecek rakam kaçtır?

A) 0
B) 2
C) 4
D) 6

 • Cevap: D

17. 237 sayısına aşağıdakilerden hangisi eklenirse elde edilen sayı 3, 4 ve 5 sayılarına kalansız bölünür?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

 • Cevap: C

18. 10,12, 22, 39 ve 42 sayılarından birinin yazılı olduğu kartların her biri, aşağıdaki çarkın A, B, C, D ve E bölgelerine her bir bölgeye yalnız bir sayı gelecek şekilde bölgelerin üzerinde yazan kurala göre yerleştirilmiştir. Buna göre, A ve B bölgelerindeki kartlarda yazan sayıların toplamı kaçtır?

A) 81
B) 64
C) 61
D) 54

 • Cevap: C

19. Üzerinde 36, 42, 58, 60 ve 72 sayılarından birinin yazılı olduğu kartların her birinden beşer tane bulunmaktadır. Bu kartlar görseldeki kutulara üzerinde yazan kurallara göre atılacaktır. Örneğin; 36 sayısının yazılı olduğu kartlardan I, II, III ve V numaralı kutulara birer tane atıldığında bu kartlardan 1 tanesi açıkta kalır. Bu kartlar verilen kurala göre, kutulara atıldığında açıkta kalan kart sayısı kaç olur?

A) 8
B) 7
C) 6
D) 5

 • Cevap: A

6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 1. Ünite Sayfa 43

20. Aslı ve Mert’in kule yaparken kullandıkları Şekil l’deki oyuncak parçalarının gövdelerinin yükseklikleri sırasıyla 7 cm ve 9 cm’dir. Bu parçaların iç içe geçen kısımlarının uzunlukları ise 1’er cm’dir. Aslı ve Mert’in yeterli miktarda olan bu oyuncak parçalarından yaptıkları eşit yükseklikteki kuleler Şekil II’de verilmiştir. Buna göre, bu kulelerin yüksekliğinin santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 63
B) 80
C) 98
D) 127

 • Cevap: D

21. 180 cm ve 216 cm uzunluğundaki iki çubuk, hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Buna göre, oluşacak parça sayısı en az kaçtır?

A) 9
B) 11
C) 24
D) 36

 • Cevap: B 

22. 9 ile 14 sayılarının ortak katlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 144
B) 126
C) 84
D) 52

 • Cevap: B

23. A = {12 sayısının doğal sayı çarpanları} B = {42 sayısının doğal sayı çarpanları} Verilen A ve B kümelerine göre, s(AnB) kaçtır?

A) 8
B) 6
C) 4
D) 2

 • Cevap: C

6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 1. Ünite Sayfa 44

24. Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtir?

A) Ülkemizin bazı gölleri
B) Ülkemizin coğrafi bölgeleri
C) Sevilmeyen yaz ayları
D) Sevilen kış meyveleri

 • Cevap: B

25. A = {Bir basamaklı doğal sayılar} ve B = {16’dan küçük tek doğal sayılar} kümeleri veriliyor. Buna göre, ADB kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {1,3, 5, 7, 9}
B) {1,3, 7, 9}
C) {1, 3, 5, 7}
D) {1,3, 5}

 • Cevap: A

26. A= {24 ile 36 sayılarının ortak bölenleri}, B = {10’dan küçük asal sayılar} ve C = {60 sayısının asal çarpanları} kümeleri veriliyor. Buna göre, A∩B∩C kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A){2, 3}
C) {2, 3, 4}
B) {3, 5}
D) {2, 3, 5}

 • Cevap: A

6. Sınıf Çalışma Soruları Matematik 1. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
9
angry
6
clap
4
love
4
unlike
2
confused
1
sad
0
happy

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!