Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları

6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları 2. Ünite Cevapları

“6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları 2. Ünite Cevapları

6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 46

1. Sayı doğrusunda aşağıdakilerden hangisine karşılık gelen nokta, 0’a karşılık gelen noktaya en yakındır?

A) -6
B) -4
C) 5
D) 7

 • Cevap: B

2. 14,-12,- 6 ve 3 sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) -6 <-12 < 3 < 14
B) -6 <-12 < 14 < 3
C) -12 <—6 < 14 < 3
D) -12 <—6 < 3 < 14

 • Cevap: D

3. Ayşe -8 ile 4 arasındaki tek tam sayıları, Fatma -3 ile 11 arasındaki çift tam sayıları bir kâğıda yazıyor. Buna göre Fatma, Ayşe’den kaç tane fazla tam sayı yazmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

 • Cevap: A

4. |-7| O |7|
3 □ | —6 |
-9| Δ -9

olduğuna göre, O, □, Δ sembolleri yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler yazılırsa bu üç ifade doğru olur?

A) <,>,=
B) <,<,=
C) =,>,<
D) =,<,>

 • Cevap: D

5. A = {-12, -10, -8, -4, -2, 0,6, 8, 14} kümesi veriliyor. Buna göre, A kümesinin elemanlarından kaç tanesinin mutlak değeri 5’ten büyüktür?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

 • Cevap: D

6. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) -3 < -5 < |+6| < |—9|
B) -5 < -3 < |+6| < |—9|
C) |—9| < -5 < -3 < |+6|
D) -5 < -3 < |—9| < |+6|

 • Cevap: B

6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 47

7. Fatih, bir kartona eş birimlere ayrılmış şekildeki sayı doğrusunu çizmiş ve başlangıç noktasına bir piyon yerleştirmiştir. Fatih’in piyon ile sırasıyla yaptığı 5 hareket tabloda verilmiştir. Verilenlere göre, bu 5 hareketin sonunda piyonun sayı doğrusu üzerinde bulunduğu nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5
B) 4
C) 0
D) -5

 • Cevap: D

8. Kat numarasının aşağıdan yukarı doğru birer arttığı bir binada giriş katının kat numarası 0, giriş katının üstündeki katların numaraları pozitif tam sayılar ve giriş katının altındaki katların numaraları ise negatif tam sayılardır. Bu binanın otopark katından asansöre binen Tolga 7. katta asansörden inmiştir. Tolga 10 kat yukarı çıktığına göre, Tolga’nın asansöre bindiği otopark katı kaçıncı kattadır?

A) 3
B) -1
C) -3
D) -5

 • Cevap: C

9. Sıcaklık değeri deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça azalmaktadır. Dağcılık sporu yapan Mehmet görseldeki dağın K, L ve M noktalarında sıcaklık ölçümü yapmıştır. Buna göre, bu noktalarda ölçülen sıcaklık değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Cevap: D

10. Selda okul bahçesinin zeminine, her bir nokta bir tam sayıya karşılık gelecek ve ardışık her iki nokta arası 1 birim olacak biçimde görseldeki sayı doğrusunu çizmiştir. Bu sayı doğrusunda A noktası -12, B noktası 0 ve C noktası +21 tam sayılarına karşılık gelmektedir. Selda daha sonra bu sayı doğrusunun A noktasından başlayarak A ile B arasını 2’şer birim arayla, B ile C arasını 3’er birim arayla adımlamıştır. Buna göre, Selda’nın attığı toplam adım sayısı kaçtır?

A) 37
B) 21
C) 16
D) 13

 • Cevap: D

6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 48

11. Verilen sıralamada □ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa sıralama doğru olur?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

 • Cevap: A

12. 1/2,  2/3, 3/5, 1/6 kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan üçüncü kesir aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2/3
B) 3/5
C) 1/2
D) 1/6

 • Cevap: B

13. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) 2/3 < 3/4 < 4/5
B) 2/3 < 4/5 < 3/4
C) 5/4 < 3/4 < 2/3
D) 4/5 < 2/3 < 3/4

 • Cevap: A

14. 7/8 + 5/12 – 1 işleminin sonucu kaçtır? 

A) 7/24
B) 13/24
C) 11/20
D) 3/2

 • Cevap: A

15. Ahmet kesirlerde toplama işlemi ile ilgili bir örneği 8 mavi ve 10 beyaz eş küp kullanarak görseldeki gibi modellemiştir. Buna göre, Ahmet’in modellediği bu toplama işlemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 3/6 + 5/6 = 8/6
B) 3/6 + 4/6 = 7/6
C) 3/6 + 2/6 = 5/6
D) 3/6 + 1/6 = 4/6

 • Cevap: D

16. 8/5 – 4/15 + 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13/3
B) 10/3
C) 12/5
D) 22/15

 • Cevap: B

6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 49

17. Eş parçalara ayrılmış modellerdeki taralı bölgelerin temsil ettiği kesirler, temsil ettikleri modellerin altında verilmiştir. Buna göre, bu kesirlerle yapılan çarpma işleminin modellenmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: A

18. Fatma, simitçiden aldığı eşit büyüklükteki 8 simidi 24 arkadaşına paylaştırmıştır. Fatma’nın tüm arkadaşları eşit pay aldığına göre, bir arkadaşının aldığı pay bir simi din kaçta kaçıdır?

A) 1/4
B) 1/3
C) 1/2
D) 1

 • Cevap: B

19. Ceren yaptığı pastanın 1/5’ini kendine ayırmış ve geri kalanını iki arkadaşına eşit olarak paylaştırmıştır. Buna göre, Ceren’in bu iki arkadaşından her birine pastanın kaçta kaçı düşmüştür?

A) 3/4
B) 3/5
C) 2/5
D) 1/4

 • Cevap: C

20. Ankara’dan Antalya’ya 40 yolcu ile yola çıkan bir tur otobüsü Konya’da yemek molası vermiştir. Bu molada yolcuların 1/4’i ikişer porsiyon kıymalı pide, 2/5’si birer porsiyon peynirli pide, geriye kalanlar ise ikişer porsiyon kuşbaşılı pide yemiştir. Buna göre, yolcuların yediği pide çeşitlerinden toplam porsiyonu en fazla ve en az olanlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Kıymalı pide – Peynirli pide
B) Kuşbaşılı pide – Peynirli pide
C) Kuşbaşılı pide – Kıymalı pide
D) Kıymalı pide – Kuşbaşılı pide

 • Cevap: B

6. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 50

21. Bir tarlanın önce 1/3’i, daha sonra kalan kısminin 3/5’ü sulanmıştır. Bu tarlanın sulanmayan kısmının alanı 400 m2 olduğuna göre, tamamının alanı kaç metrekaredir?

A) 2400
B)2100
C) 1800
D) 1500

 • Cevap: D

22. 2/9 + 1 2/3 – 1 4/5 işleminin sonucu aşağıda- kilerden hangisidir?

A) 0
B) 4/45
C) 52/45
D) 3

 • Cevap: B

23. Kerem’in A şehrinden B şehrine giderken aldığı yol, kilometre cinsinden eş parçalara ayrılarak görseldeki gibi modellenmiştir. Bu yol boyunca iki mola veren Kerem’in 1. molayı verinceye kadar aldığı 150 kilometrelik yol, görselde maviye boyalı bölge ile gösterilmiştir. Kerem daha sonra 1. molaya kadar aldığı yolun 4/5’ü kadar yol alıp 2. molayı vermiştir. Buna göre, Kerem ikinci moladan sonra kaç kilometre yol alarak B şehrine varmıştır?

A) 150
B) 180
C) 195
D) 225

 • Cevap: B

24. 18 metre uzunluğundaki ip 1 4/5 metre uzunluğunda kaç parçaya ayrılabilir?

A) 15
B) 14
C) 11
D) 10

 • Cevap: D

25. Yavuz’un parası, Cemil’in parasının 3/4’ünden 1 lira fazladır. Cemil’in 1856 lirası olduğuna göre, Yavuz’un kaç lirası vardır?

A) 1393
B) 1392
C) 1293
D) 1292

 • Cevap: A

6. Sınıf Çalışma Soruları Matematik 2. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
18
clap
9
love
8
unlike
4
angry
2
confused
2
sad
1
happy

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!