Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Arıyorum Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Tema Okuma Kültürü Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Arıyorum Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Arıyorum Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 18 Cevabı

1. Karamanoğlu Mehmet Bey ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • CevapKaramanoğlu Mehmet Bey çalışmaları Türk dili ve edebiyatı için önemli yer tutmuştur. Selçukluların kullandığı dil Farsça’ydı ve devlet dairelerinde de Arapça kullanılırdı. Karamanoğlu Mehmet Bey uzun bir süre düşünerek tüm devlet adamlarını ve orduyu bir araya toplayarak söylediği söz ile Türkçenin kullanımı Türk uygarlıklarında yaygınlaşmıştır.

2. Günlük hayatınızda karşılaştığınız iş yeri adları ve tabelalardaki yabancı kelimelerin kullanımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.

 • CevapBir insan topluluğunu millet yapan en önemli unsurların başında dil gelmektedir . Dil bizim kimliğimizdir . Dilini kaybeden nice milletler başka kültürlerin içerisinde erimiş ve milli benliğini kaybetmiştir . Bu yüzden ana dilimiz olan Türkçemize son derece büyük bir özen göstermeliyiz .

  Maalesef son zamanlarda ilginç bir şekilde kendi dilimize sırt çevirirken İngilizlerin , Fransızların dillerine hayranlık aldı başını gitti . Anadolu’nun yabancı bir insanın gelmesi nerede ise imkansız olan en ücra kasabalarına kadar her yerde iş yeri adları İngilizce olmaya başladı . ” Star Market , Metropol Havuz , Garden Düğün Salonu vb.” daha onlarca hatta yüzlerce levha maalesef bizleri bir sömürge ülkesiymişiz gibi çepeçevre sarmakta . Birçoğumuz o levhalardaki kelimelerin anlamını bile bilmemekteyiz. Bu durum bilinçli her Türk gibi beni de rahatsız ediyor. Atalarımızın sömürgecilere karşı kazandığı zaferi bizlerin sorumsuzca davranışları maalesef tehlikeye atıyor .

  Her konuda olduğu gibi dilimiz konusunda da milli düşünmek zorundayız . Kimliğimizi , kişiliğimizi , tarihimizi kaybetmemek için her alanda güzel Türkçemizi kullanmalıyız .

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 20 Cevabı

Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

ferman – divan – dergâh – seki – mesire – Han

 • Cevap:  

Eskiden dervişlerin toplanıp ibadet ve tören yaptıkları yer, tekke. (dergâh )
Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set. (seki )
Gezinti yeri, gezilecek yer. (mesire)
Buyruk, emir. (ferman)
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. (divan)

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını, atasözleri ve deyimler sözlüğünden araştirınız. Bu deyimleri cümlelerdeki boşluklara uygun biçimde yerleştiriniz.

koltuk çıkmak – nutku tutulmak – talan etmek – dizini dövmek

 • Cevap

A) ….dizini dövmek.…..istemiyorsan tedbirli olmalısın.
B) Çocuk, odasındaki bütün oyuncakları……..talan etmişti…………..
C) Düzensiz beslendiği için sağlığı…..bozulmuştu…………….
D) Okuyup iyi yerlere gelmeleri için çalışkan çocuklara……..koltuk çıkmak.……………
E) Birdenbire…….nutku tutuldu…………ve bütün gayretlerine rağmen konuşamadı.

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Şair, Karamanoğlu Mehmet Bey’i niçin aramaktadır?

 • Cevap:  Onun fermanına sahip çıkmak güzel Türkçe’mizi korumak için arıyor olabilir.

2. Karamanoğlu Mehmet Bey yayınladığı fermanla ne yapılmasını istemektedir?

 • Cevap:   Bugünden sonra, divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya diyerek Türkçeye sahip çıkmaya çalışmaktadır.

3. Şiirde, dilimize yabancı dillerden girmiş bazı kelimeler kullanılmıştır. Bu kelimeler hangileridir? Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını bularak söyleyiniz.

 • Cevap

showmen:  Gösteri adamı

diskjokey: Müzik oynatıcısı

store: Mağaza

4. Şiirde geçen yabancı kelimeleri günlük hayatınızda kullanıyor musunuz? Örneklendiriniz.

 • Cevap:  Evet bazılarını kullanıyorum. Mesela geçen sene bizim kültür evini gösteri yapan bir adam gelmişti ona şovmen dediklerini öğrenmiştim. O günden sonra ben de böyle bir iş yapan kimi gördüysem aklıma şovmen kelimesi gelmişti.

5. Sizce dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin artış sebebi ne olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap: Bunun bir çok sebebi vardır. Teknolojideki gelişmeler, yeni icatlar, ticaret dilinin farklılaşması gibi. Ama yine de çoğu zaman Dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin artış sebebi Batı’ya özenmedir. Türkçesi varken yabancı kaynaklı sözleri kullanmak özentiden başka bir şey değildir. Dilimizde karşılığı bulunmayan sözler için de karşılık türetmek gerekir.  Bunun yanında ülkemize gelen farklı dillere sahip insanlardan etkilenme de bu sebeplerden bazılarıdır.

6. Dilimizde yabancı dillere ait kelimeler hızla artarsa bunun ne tür sonuçları olabilir? Örneklerle anlatınız.

 • Cevap: Dilimizde yabancı dillere ait kelimeler hızla artarsa Türk dili önemini kaybeder. Türk dili önemini kaybederse de tahrif olmaya başlar. Bu yüzden dilimize sahip çıkmalı, dilimizde karşılığı varken yabancı kelimeleri kullanmamaya gayret göstermeliyiz.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 21 Cevabı

Yabancı dillerden dilimize giren kelimelerin bazıları aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını, okuduğunuz metinden bulunuz. Bulduğunuz Türkçe kelimeleri kullanarak hikâye edici bir metin yazınız.

poşet market plaza sempatik çenter

 • Cevap

poşet: torba

market: dükkan

plaza: iş merkezi

sempatik: sevimli

çenter: merkez

Geçen gün alış veriş için alışveriş merkezine gitmiştim. Tam elbise dükkanının önünden geçerken fark ettim ki daha önceki dükkandan aldığım eşyaları koyduğum torbaları unutmuşum. Hemen sevimli bir abla bana seslendi. Torbaları unuttuğumu görmüş ve peşimden gelerek bana torbaları vermişti.

B) Dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını TDK’nin internet sayfasında bulabilirsiniz.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 22 Cevabı

Aşağıda “Arıyorum” şiirinde geçen kelime ve kelime gruplarıyla hazırlanan “Kelime Oyunu”nun nasıl oynanacağı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgileri dikkatle okuyunuz. 

Ders kitabınızın sonundaki “Kelime Defterim” bölümüne yazacağınız kelime ve kelime gruplarını Kelime Oyunu kâğıtları hâline getirerek biriktirmeye başlayınız. Birkaç metin sonra oyun için yeterli kâğıt sayısına ulaşacaksınız. Yıl boyunca öğreneceğiniz yeni kelimelerle de oyununuzu zenginleştiriniz. Kelime Oyunu ile keyifli zaman geçirirken kelime hazineniz zenginleşecek ve sözlü anlatim beceriniz gelişecektir.

Her metinden sonra birkaç öğrenci, öğretmen tarafından, Kelime Oyunu kâğıtlarını hazırlamakla görevlendirilir. Kelime Oyunu kâğıtlarında yeni öğrenilen kelime veya kelime grubu, örnekteki gibi en üste yazılıp altı çizilir. Çizginin altına o kelimeyle ilişkili olan birkaç yasak kelime yazılır. Kelime Oyunu kâğıtları öğretmen ya da görevlendirilen bir öğrenci tarafından biriktirilir. Yeterli sayıda kâğıda ulaşıldıktan sonra öğretmen kontrolünde, sınıf iki gruba ayrılarak oyuna başlanır. Bu oyunda amaç bir dakika içerisinde, yasak kelimeleri kullanmadan, olabildiğince çok sayıda kelimeyi anlatmaya çalışmaktır.

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 23 Cevabı

Aşağıdaki kütüphane üyelik formunu doldurunuz.

Adı Soyadı: Süleyman Ramiz
T.C. Kimlik Numarası:1644677653
Doğum Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :..13/……..02…../………2007…
Okul ve Sınıf Bilgileri:……..Mustafa Kemal Orta Okulu……………….6/E Sınıfı.……………
Adres:….. Mehmet Kaptan Cad. Gökbağlar Sokak No: 12 Pendik İstanbul………………
Telefon:…………………..05366788775..…………………………………………………….
Kütüphanemizde Okumak İstediğiniz Üç Kitap:
1……..Küçük Prens.…………………….
2…..Şeker Portakalı.……………….
3…..Diyet.…………..
Kütüphanemizde Görmek İstediğiniz Dergi ve Gazeteler:
1……….Bilim ve Teknik..…………
2……...Milliyet Çocuk………
3……..Çocuk Dünyası..………..
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, kütüphane kullanım ve kitap ödünç alma kurallarına uyacağımı, aldığım kitabı zamanında getireceğimi kabul ederim.
Tarih:...17../..09…/.2018
İmza:………..imzanızı atmanız gerekmektedir……….

7. ETKİNLİK 

“Arıyorum” şiirinden hareketle oluşturacağınız öznel ve nesnel cümleleri örnekteki gibi aşağıya yazınız.

 • Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçenin kullanımıyla ilgili bir ferman yayınlamıştır. (Nesnel)

Cevap

Öznel cümleler: Nutkum tutuldu, şaşırdım, merak ettim /// Türkçe’miz elden gidiyor, dizini döveniniz var mı?

Nesnel cümleler:  Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum//// Dolanın yurdun dört bir yanını,

8. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 24 Cevabı

Aşağıdaki hikâye unsurlarını kullanarak hikâye edici bir metin yazınız.

Olay: Öğrencilerin kütüphanede  öğretmenleriyle kitaplar üzerine  sohbet etmeleri
Kahramanlar: Eren Öğretmen, Hüseyin, Çetin, Demet ve Gülşah
Yer: Okul kütüphanesi
Zaman: Cuma günü okul çıkışı

 • Cevap: Cuma günü okul kütüphanesine gittim. Kitap almam gerekiyordu. Bir baktım ki orada Eren Öğretmen, Hüseyin, Çetin, Demet ve Gülşah da vardı. Merak ettim neden kütüphaneye geldiklerini sordum. Eren Öğretmen bazı öğrencilere kütüphane üyeliği nasıl yapılır öğretmeye geldiğini söyledi. Ardından uzun süre kitaplar üzerine sohbet ettik. Kütüphanede güzel bir geçirmiş olduğum sevinçle evime dönmüştüm.

9. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 25 Cevabı

A) Aşağıdaki şiiri vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okuyunuz.

 • Cevap:  Şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okumanız gerekmektedir.

B) Yukarıdaki şiir ana dili sevgisini anlatmaktadır. Bu şiirden hareketle ana dili sevgisini anlatan bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız.

 • Cevap

ANADİLİN ÖNEMİ

Anadilimiz bizim evimiz
O olmazsa bir değiliz eksiğiz
Anadilimize sahip çıkmazsak
Dünyadan yok olup siliniriz.

Anadiline sahip çık onu koru
O olmazsa sen de olmazsın unutma bunu
Sen Türk soyundansın
Türkçeyi her zaman sev onu koru

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Sevdiğiniz bir kitabı arkadaşlarınıza tanıtmak için sınıfa getiriniz.

 • Cevap: Sevdiğiniz herhangi bir kitabı sınıfa getirip arkadaşınıza tanıtmalısınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Tema Okuma Kültürü Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Arıyorum Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
253
685
111
150
240
23
63

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!