Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Aziz Sancar Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 Aziz Sancar Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Aziz Sancar Metni Cevapları 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 74 Cevabı

1. Önemli buluşlar yapmış Türk-İslam bilginleri hakkında yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

 • Abdülhamid İbn Türk: İslam dünyasında ilk cebir kitapla­rından birinin yazarıdır. Harezmî döneminde yaşayan Abdülhamit İbn Türk’ün özellikle ikinci dereceden denklemler üzerindeki çalışmaları çok önemlidir.
 • Harezmî (780 – 850): Matematik astronomi ve coğrafya ile ilgili yaptığı çalışmaları ile tanınır. Matematikte sıfır rakamı ilk kez Harezmî tarafından kullanılmıştır.
 • Farabi (870 – 950): Matematik, fizik, astronomi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Aristo’nun fikirlerini en iyi açıkladığı için “ikinci öğretmen”, unvanıyla tanınmıştır. İslâm Felse­fesini kurmuştur. Türk – İslam devletlerinde pozitif bilimlerin temelleri Farabi tarafından atılmıştır. Farabi’nin birçok eseri tercüme yoluyla Avrupa’ da yüzyıllarca üniversitelerde temel eser olarak okutulmuştur. Eseri, İshaü’l-ulum (bilimlerin sınıflandırması)
 • İbni Sina (982 -1037): Büyük bir filozof ve tıp bilginidir. Tıp, mantık, fizik ve din felsefesi sahasında 220 civarında eser yazmıştır. “Tıp Kanunu” adlı eseri meşhurdur. Hekimlik konusunda kendisine batıda “Tıbbın hükümdarı” denilmiş­tir. Batı dünyasında “Avicenna” ismi ile bilinir.
 • El-Birûni (973 -1051): Türk – İslam dünyasının en büyük bilginlerinden biridir. Çok çeşitli alanlarda araştırmalar yapmıştır (Matematik, Coğrafya, Eczacılık vb). Enlem ve boylam hesaplarını yapmıştır. Matematikte önemli problem­lerle uğraşmış ve çözümler getirmiştir.
 • El Razi (1149 -1210): Kimyagerdir. Sülfürik asidi bulmuş­tur.
 • Uluğ Bey (1394 -1449): Astronomi bilginidir (heyet cetveli ile yıldızların fihristini yapmıştır). Aynı zamanda önemli bir devlet adamıdır. Timur’un torunudur.
 • İbn-i Rüşt (1126 -1198): Felsefe, tıp ve astronomi üzerinde çalışmıştır. Pozitif bilime çok önem vermiş, Rönesans’ın doğmasında etkili olmuştur. Skolastik düşünceyi sarsmıştır.
 • İmam Gazali (1058 – 1112): İslâm filozofudur. Melikşah zamanda yaşamış, Nizamiye medresesinde ders vermiştir.
 • Ömer Hayyam: Matematik, astronomi, edebiyat alanında eserler ortaya koymuştur. Celali takvimini hazırlamıştır. Edebiyat alanında Rubaileri ile ünlüdür.

2. Son zamanlarda bilim alanındaki gelişmelerden dikkatinizi çeken birini arkadaşlarınıza anlatınız.

 • Cevap: ABD Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) Prof. Dr. Xuanhe Zhao ve ekibinin 3D yazıcıda genetiği değiştirilmiş canlı hücreleri mürekkep gibi kullanarak üç boyutlu baskı yapmayı başarması oldu.

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 8 Cevabı

Aşağıda anlamları ve bazı harfleri verilen kelimeleri metinden hareketle örnekteki gibi tamamlayınız.

1. G enE t İ k
2. _İF_
3 . M_ _ZZ_M
4. G_ZE_
5. T_ _
6. _ON_ _R_NS
7. _OZ_T
8. H RM

GENETİK → Kalıtım bilimi.
ŞİFA → Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma.
MUAZZAM → Çok büyük, alışılmışın sınırlarını aşan, güçlü.
GİZEM → Sır.
TEZ → Bir sınav kurulu önünde savunulan bilimsel eser.
KONFERANS → Uzman bir kişi tarafından yapılan bilgilendirici konuşma.
ROZET → Yakaya sembol olarak takılan küçük metal nesne.
HÜRMET → Saygı.

Tema boyunca öğreneceğiniz kelime ve kelime grupları ile bunların anlamlarını ders kitabınızın sonunda bulunan “Kelime Defterim” bölümüne yazınız.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinle ilgili, 5N1K sorularını kullanarak örnekteki gibi sorular hazırlayınız. Bu soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Kim?

 • Cevap: Bilim alanında Nobel ödülü alan ilk Türk bilim adamı kimdir?

Ne?

 • Cevap: Aziz Sancar’ın en büyük hayali neymiş?

Ne Zaman?

 • Cevap: Aziz Sancar ne zaman doğmuştur?

Nerede?

 • Cevap: Aziz Sancar ilk ve orta öğrenimini nerede tamamlamış?

Niçin?

 • Cevap: Aziz Sancar niçin tıp eğitimi almaya karar vermiş?

Nasıl?

 • Cevap: Aziz Sancar nasıl bir çocukmuş?

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 81 Cevabı

Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerin altında yer alan çalışmaları tamamlayınız.

A) İki metnin anlatıcıları arasındaki fark nedir? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: A metninde anlatıcı yazarın kendisidir. Kendi hayatından bilgileri, kendi ağzından vermektedir.
  B metninde ise anlatılan şeyleri 3. bir kişi anlatmaktadır. Başkasına ait bilgileri aktarmaktadır.

B) Yandaki metni, B metnindeki anlatım özelliklerine uygun şekilde yeniden yazınız.

 • Cevap: Kendisine “Zeynep, gelecekte nasıl bir”hayalin var?” diyenlere hep aynı cevabı veriyordu: “Dünyayı silahlardan temizlemek istiyorum.” Bunun için çok çalışması gerektiğini biliyordu. İyi bir eğitim alarak hayaline adım adım yürüyecekti. Önünde uzun, zorlu bir yol vardı. Ama o da kararlıydı.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 82 Cevabı

Aşağıdaki zaman çizelgesinde Aziz Sancar’ın hayatindaki bazı bölümler yer almaktadır. Bu olayların anlatimında boş bırakılan yerleri metinden yararlanarak tamamlayınız.

1946 yılında doğdum.

 • Cevap

Hayalim tıp okumaktı çünkü

 • CevapHayalim tıp okumaktı çünkü umutla iyileşebilmek için çare bekleyen hastaların iyileşmesine yardımcı olabilirdim. 

İki yıl doktorluk yaptıktan sonra Amerika’ya gittim. Burada

 • Cevapİki yıl doktorluk yaptıktan sonra Amerika’ya gittim. Burada Dallas’ta Teksas Üniversitesinde doktoramı moleküler biyoloji dalında DNA onarımı üzerine tamamladım. 

DNA üzerine yaptığım çalışmalar sırasında

 • CevapDNA üzerine yaptığım çalışmalar sırasında “DNA Onarımı” adlı keşfim ortaya çıktı.

Amerika’da eşimle birlikte

 • CevapAmerika’da eşimle birlikte bir “Türk Evi” açtık.

DNA çalışmaları yapmamın sebebi şuydu:

 • CevapDNA çalışmaları yapmamın sebebi şuydu: Kanser gibi hastalıkların tedavisinin sırlarının DNA moleküllerinde saklı olduğunu düşünüyordum.

2015 yılında DNA alanında yaptığım çalışmalar

 • Cevap2015 yılında DNA alanında yaptığım çalışmalar bana bilim alanında Nobel Ödülü’nü kazandırdı.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 83 Cevabı

Gelecek ile ilgili hayallerinizi anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

 • Cevap:  Her insan gelecek için birçok hayal kurar. Hayal kurmayan bir insan neredeyse yoktur. İnsanların geleceğini kurmuş olduğu hayaller yönlendirir. İnsanlar istekleri, amaçları ve hayalini kurduğu zamanları gelecek insana getirecek mi diye hep merak eder. Her insan mücadele verdiği bu hayatta her zaman güzel bir gelecek hayal eder.İnsanlar hayatlarının birçok döneminde mutluluk ile ilgili hayallere sahiptir. İnsanın temel amacı bu dünyadaki ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamaktır. Fakat bu ihtiyaçların ve isteklerin karşılanması için insanlarım azim ile hareket etmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde insanlar parlak bir geleceğe sahip olabilir. Hayalleri, istekleri ve amaçları olmayan insanlar gelecekten pek bir şey beklemezler. Bu yüzden kendilerini geliştirme ya da elde etmiş oldukları başarılar pek mümkün olmayabilir.İnsanlar genellikle iyi bir işte çalışmak, çalıştığı bu işte başarı elde etmek ve aile kurmak isterler. Bu isteklerin gerçekleştiği zamanlarda da kendilerini mutlu olarak hayal ederler. Bu yüzden insanlar kendilerine hedef koyarak o hedefe ulaşmak için çaba sarfederler. Sarfedilen çabaların karşılığını almak insana büyük bir haz verir. Fakat her insanın isteklerinin gerçekleşeceğine öncelikle inanması gerekir. Bu yüzden kararlı ve düşünceli olmak önemlidir. Hayatın her zaman insanlara güzel şeyler getirmeyeceği de dikkate alınarak pes edilmeden yola devam edilmesi gerekir.İnsanların hayal kurmaktan çekinmemeleri ve hayallerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapmaları gerekmektedir. Güzel bir mücadele sayesinde elde edilen başarılar insanların hayatına daima renk katar.

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metni inceleyiniz. Metinde altı çizili kelimelerin hangi varlıkların adlarını karşıladığını bulunuz. Varlıkların adlarını ilgili kutuların içine örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Zaman” ile ilgili atasözlerimizi ve deyimlerimizi araştırınız.

 • Cevap

Zaman ile İlgili Atasözleri

» Sakla samanı, gelir zamanı.

» Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir.

» Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.

» Zaman sana uymazsa sen zamana uy.

» Acele giden ecele gider.

» Erteye kalan, arkaya kalır.

» Ağaç yaş iken eğilir.

» Sayılı gün çabuk geçer.

» Sona kalan dona kalır.

» Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var.

» Su akarken testiyi doldurmalı.

» Vakitsiz öten horozun başını keserler.

» Vakit nakittir.

» Geçen zamana üzülmek, rüzgarı kovalamaya benzer. (Rus Atasözü)

» Bugünün işini yarına bırakma.

» Boşa harcadığın bir dakika, ömründen çaldığın bin dakika.

» Demir tavında dövülür.

» Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.

» Er kalkan işine, geç kalkan düşüne.

» Her saat yaralar, sonuncusu öldürür. (Bask atasözü)

Zaman ile İlgili Deyimler

» Zamana bırakmak.

» Aman zaman bilmemek.

» Zamana uymak.

» Akşam yatmak bilmez sabah kalkmak bilmez.

» Zaman kazanmak.

» Zamanı geçmek.

» Zaman öldürmek.

» Gel zaman git zaman.

» Vaktini şaşmamak.

» Aman zaman dedirtmemek.

» Yeri gelmek.

» Kaç zamandır.

» Yerli yersiz.

» Zaman almak.

» Yumurta kapıya dayanmak.

» Zaman ile yarışmak.

» Üstünden zaman geçmek.

» Zaman kollamak.

» Tetikte olmak.

» Zaman tanımamak.

» Rast getirmek.

» Zamanı geçirmek.

» Akşama sabaha.

» Zamana uygun.

» Arayı soğutmak.

» Vakit bulamamak.

» Eninde sonunda.

» Vakit kazanmak.

» Eski çamlar bardak oldu.

» Vakit öldürmek.

» Eşref saati gelmek.

» Zamanı avlamak.

» Kapıya dayanmak.

» Zaman tanımak.

» Köprünün altından çok sular geçti.

» Vakti gelmek.

Zaman ile İlgili Özdeyişler

» Ahmaklar zamanı nasıl öldüreceğini, akıllılar ise nasıl kazanacağını düşünür.

» Zamanı öldürmek en pahalı harcamadır. (Balzac)

» Ey insan, zaman sensin, sen iyi olursan zaman da iyidir, eğer sen kötü isen zaman da kötüdür. (Muaviye)

» Zaman hiç kaybolmaz… Kaybolan biziz… (Paul Claudel)

» Hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa harcamayınız, çünkü zaman hayatın kendisidir. (Benjamin Franklin)

» İki kere yıkanamazsın aynı ırmakta; üzerinde akan sulan, şimdi yeni sulardır. (Herakles)

» Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır. (Seneca)

» Yaptığınız işin en iyisini, bir de zamanında yapın, o vakit dağ başında bile olsanız insanlar sizi bulur. (Thomas Brown)

» Zaman aklı, olgunluğu ve hizmeti artırmak için bize verilmiş en değerli sermayedir. (Thomas Mann)

» Zaman, birçok örtüleri kaldırabilir. (J. Jack Rousseau)

» Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan şeyleri siler. (Roy Chansior)

» Geçmiş veya gelecek yoktur. Sonsuz bir Şimdi vardır. (Cowley)

» Zaman, sessiz bir testeredir. (Immanuel Kant)

» Zamanın azaltamadığı, yumuşatamadığı üzüntü yoktur. (Cicero)

» Zamanın kaybolduğunu bilenler, en çok üzüntü duyanlardır. (Dante)

» Zaman büyük bir öğretmendir, yalnız ne yazık ki daima öğrencilerini öldürür. (Curt Goertz)

» Zamanın, kime dost, kime düşman olacağı bilinmez. (Shakespeare)

» Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, en çok, zamanın kısalığından şikayet ederler. (La Bruyere)

Zaman ile İlgili Sloganlar

» Zaman yanan saman gibidir!

» Zamanı boşa geçirme.

» İhtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bil!

» Giden zaman geri gelmez.

» Zaman, saman alevi gibi!

» Vakit dediğin o andır, onu sakın atlama.

» Zamanını iyi değerlendir!

» Zaman “an”dan ibarettir.

» Zamanını israf etme!

» Telafisi olmayan şey zaman harcamaktır.

» Zamanın geri dönüşü olmaz!

» Vaktini iyi değerlendirmezsen, bir bakmışsın gençlik bitmiş.

» Zaman su gibi akıyor!

» Vaktinin değerini parandan iyi bil.

» Acımasızca geçip giden bir zaman!

» Para bulunur, vakit bulunmaz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 Aziz Sancar Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
151
80
30
18
51
11
10

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!