Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Evet Efendim Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Tema Birey ve Toplum Sayfa 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 Evet Efendim Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Evet Efendim Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı

1. Hacivat ve Karagöz ile ilgili yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Diğer ismiyle gölge oyunu olan Karagöz ve Hacivat halk tiyatrolarında önemli bir yere sahiptir. Oyunu oynatan kişiye hayalci adı verilir, baş karakterler Hacivat ve Karagöz olmak üzere kahramanların beyaz bir perdenin arkasından yansıma usulü ile oynatılmasından dolayı gölge oyunu denmektedir. Diğer geleneksel halk tiyatrolarında olduğu gibi bu da doğaçlama bir oyundur. Karagöz karakteri eğitimsiz , zeki ve şakacı bir tiptir, Hacivat ise biraz daha eğitimli ve yarı aydın tipi temsil etmektedir. Oyunun temel olayı Hacivat ve Karagöz arasındaki yanlış anlaşılmalar üzerinedir.

2. İletişimde nezaketin önemiyle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Başkalarıyla iletişim kurarken onlara saygılı olmak, güzel cümleler kurmak, onları dikkatle dinlemek ve sıramız geldiğinde konuşmak çok önemlidir. Çünkü bu davranışları sergilediğimizde karşımızdaki kişiler de bizlere böyle davranır. Aynı zamanda nezaket iletişimi güzelleştirir, arttırır.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 246 Cevabı

A) Okuduğunuz metinde geçen ve aşağıda sözlükteki anlamları verilen kelimeleri bularak peteklere yerleştiriniz.

 • Cevap:

POTUR 1. Arka tarafında kırmaları çok, bacakları dar bir pantolon türü.

CÜBBE 2. Hukukçuların, üniversite öğretim üyelerinin, din adamlarının, mezuniyet törenlerinde öğrencilerin elbise üstüne giydikleri uzun, yanları geniş, düğmesiz giysi.

İTİBAR ETMEK 3. “Saygı göstermek, saymak, değer vermek” anlamında kullanılan, iki kelimeden oluşan fiil.

MÜREKKEP 4. Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde.

SAKA 5. Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse.

MÜNASİP 6. “Uygun, yerinde, beğenilen, hoş görülen, kabul edilen” anlamlarında kullanılan bir kelime.

ARADA SIRADA 7. “Seyrek olarak, arada bir, bazen, zaman zaman” anlamlarında kullanılan bir ikileme.

KONAK 8. Büyük ve gösterişli ev.

MIHLAMAK 9. “Bir yere çakmak, çivilemek” anlamında kullanılan bir fiil.

B) Yukarıdaki kelimelerin anlamlarına uygun şekilde kullanıldığı bir konuşma yapınız.

 • Cevap: Nezaket kurallarına uyan bir insana toplum itibar eder. Bu kişilerin özellikleri münasip zamanlarda gereken davranışları yerine getirmeleridir. Her zaman olmasa da arada sırada bu insanların mürekkep yaladıkları için görgülü olduğu düşünülür. Ancak görgü sadece okul eğitimiyle gerçekleşmez. Bir insan aile eğitimi ve kendini yetiştirmesiyle saygınlık kazanır. İtibar potur ve cübbe giymekle veya konakta yaşamakla değil, tutum ve davranışla kazanılır.

Tema boyunca öğreneceğiniz kelime ve kelime grupları ile bunların anlamlarını ders kitabınızın sonunda bulunan “Kelime Defterim” bölümüne yazınız.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 247 Cevabı

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metnin başlığıyla içeriği arasında nasıl bir ilişki vardır? Anlatınız.

CEVAP: Metinde Hacivat Karagöz’e kibar bir ifade olan “Evet efendim” ifadesini ve benzerlerini öğretmeye çalışmaktadır. Metinde en fazla kullanılan kavram olduğu için başlık olarak kullanılmıştır.

2. Hacivat, Karagöz’e neden nezaket ifadelerini öğretmek istemektedir? Açıklayınız.

CEVAP: Nezaket ifadelerini kullanan insanlar gittikleri yerlerde itibar görürler. Hacivat da Karagöz’e bu nedenle nezaket ifadelerini öğretmek istemektedir.

3. Karagöz nasıl biridir? Metinden örnekler vererek anlatınız.

CEVAP: Karagöz söylenenleri yanlış anlamaktadır. Örneğin Hacivat “Evet efendim” dediğinde o “Evdedir efendim” demiştir. Şakacı bir yapısı vardır. Hacivat’a sık sık tokat atıp onunla alay etmiştir. Ayrıca nezaket kurallarını bilmemektedir. Bu nedenle Hacivat’ın sözlerini kesmiştir.

4. Metnin sonunda Hacivat, Karagöz’e neden kızmaktadır? Açıklayınız.

CEVAP: Hacivat Karagöz’e kendisini dinlemediği için kızmaktadır. Karagöz dinlemeden cevap verdiği için Hacivat’ın sözlerini onaylamış ve ona hakaret etmiştir.

5. Görgü kurallarına uymak bize neler kazandırır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Görgü kurallarına uyduğumuz zaman toplum tarafından sevilen ve örnek gösterilen bireyler oluruz. İnsanlar bizlere saygı duyar.

3. ETKİNLİK

A) Aşağıda verilen özelliklerden, okuduğunuz “Evet Efendim” metninde görülenleri örnekteki gibi yuvarlak içine alınız. Bu maddelerin rakamlarına karşılık gelen harfleri bulmacadan bularak metnin türüne ulaşınız.

1. Sadece okumak için yazılır.
2. Mutlu sonla bitmek zorundadır.
3. Küçük bölümlerinden her birine sahne denir.
4. Seyirci karşısında oynanır.
5. Dram, komedi gibi türleri vardır.
6. Olaylar, canlandırılmaz, anlatılır.
7. Sahne sanatı olarak da adlandırılır.
8. Dizelerden oluşur.
9. Oyunla ilgili detaylar parantez içinde verilir.
10. Eseri sahnede canlandıran kişilere yazar denir.
11. Olay yazılarıdır.
12. Oyunun büyük bölümlerine perde denir.

B) Yaptığınız bir hatadan dolayı anne, baba veya bir arkadaşınızdan özür dileyeceğiniz bir sahneyi kurgulayarak okuduğunuz “Evet Efendim” metninin tür özelliklerine uygun bir metni defterinize yazınız.

 • Cevap:
 • Tuncay: (Enes’in yanına oturur.) Sana bir şey söylemek istiyorum.
  Enes: Tabi.
  Tuncay: Hani geçen gün senden bir çizgi roman ödünç almıştım okumak için.
  Enes: Evet. Yoksa bitirdin mi? Geri verebilir misin? Orhan da okumak istiyormuş.
  Tuncay: (Başını öne eğerek) Şey… Şu an veremem. Çünkü…
  Enes: Neden? (Kaşlarını çatar)
  Tuncay: Çünkü onu kaybettim.
  Enes: Kayıp mı ettin?! Ama onu yeni almıştım.
  Tuncay: Biliyorum. Bu yüzden çok özür dilerim. Sana aynısını alacağım.
  Enes: Sorun değil. Düşünmen yeterli.
  Tuncay: (Ayağa kalkar) Haydi sana kahve ısmarlayayım.
  Enes: Peki, sağ ol.
  (Giderler)

4. ETKİNLİK

Metni bir arkadaşınızla canlandırınız. Canlandırdığınız karaktere uygun jest, mimik ve ses tonu kullanmaya özen gösteriniz.

 • Cevap: Bu etkinliği öğretmen rehberliğinde kendiniz yapmalısınız.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 248 Cevabı

Aşağıdaki soy ağacında verilen akrabalık ilişkilerini açıklayan cümlelerden hareketle soy ağacını çözümleyiniz. Daha sonra soy ağacı ile ilgili soruları yanıtlayınız.

 • Cevap:

Şekilde, yay ayraç içindeki sayılar o kişilerin yaşlarını ifade etmektedir. Bu yaşları yönergeleri uygularken dikkatle takip ediniz. Şekilde görüldüğü üzere Haşan Bey ve eşinin üç, Fatma Hanımla eşininse dört çocuğu vardır. Çapraz çizgiler evlilikleri, düz çizgilerse çocukları göstermektedir.

Cümleler:
1. Haşan Bey’in eşinin adı Yeşim’dir.
2. Fatma Hanım’ın eşinin adı ise Ali’dir.
3. Fatma Hanım ile Ali Bey’in en büyük çocukları Tolga’dır.
4. Haşan Bey ile Yeşim Hanım’ın ortanca çocukları Sevim’dir.
5. Tolga’nın evli olan kardeşi Mert’tir. Mert’in eşinin adı Şule’dir.
6. Sevim’in ağabeyi Serhat, kardeşi İrem’dir.
7. Tolga’nın en küçük kardeşi Yasemin’dir.
8. Haşan Bey’in gelini Özlem’dir.
9. Ali Bey ile Fatma Hanım’ın üç oğlu bir kızı vardır. En küçük oğullan Hüseyin’dir.
10. Ali Bey ile Fatma Hanım’ın ikiz torunlarının adları Arda ve Eliftir.
11. Arda ve Elif’in dayısının kızı Ceren 6 yaşındadır.
12. İkizlerin kardeşi Ahmet’tir.
13. Özlem Hanım’ın oğlunun adı Ege’dir.
14. Şule ile Mert’in oğlu Cem, küçük kardeşi Zehra ile çok güzel oynamaktadır.

Sorular:


6. ETKİNLİK

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 249 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan ünlemleri karşıladıkları duygularla örnekteki gibi eşleştiriniz.

seslenme – coşku – üzüntü / acıma şaşırma

 • Cevap:

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde boş bırakılan yerleri metnin akışına ve anlam bütünlüğüne uygun şekilde doldurunuz.

 • Cevap:

Hamza: Hafta sonu tiyatroya geliyor musun?
Hatice: Tabii ki geliyorum. Biletimi aldım bile.
Hamza: Ben de birkaç internet sitesine baktım ama hangi siteden bilet alacağıma karar veremedim.
Hatice: Bunun için düşünmene hiç gerek yok. “Devlet Tiyatroları”nın kendi sitesi olan www.devtiyatro.gov.tr adresinden biletini güvenle alabilirsin.
Hamza: ………..Bu siteden alışveriş yapmak güvenli mi?…………
Hatice: Tabii ki güvenlidir. Zaten “gov” veya “edu” uzantılı siteler tamamen güvenlidir.
Hamza: Bunu öğrendiğim iyi oldu. Bundan sonra ……..ihtiyaç duyduğumda bu uzantıya sahip sitelere bakacağım………….
Hatice: Ben zaten güvenli internet konusunda buna hep dikkat ederim.
Hamza: Teşekkür ederim Hatice. Ben de biletimi alıp tiyatroya geleyim o zaman.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“İyilik” konulu bir haber metni araştırınız.

 • Cevap: Küçükçekmece Belediyesi, hayırseverlerle yardıma muhtaç kimseleri Küçükçekmece İyilik Merkezi (KİM) çatısı altında bir araya getiriyor. Bu kapsamda, ilçe sakinleri kullanmaktan vazgeçtiği, kullanılabilir durumdaki kıyafetleri Küçükçekmece İyilik Merkezi’ne bağışlıyor. Merkezin giyim mağazasında depolanan kıyafetler, hijyen ve temizliği sağlandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Merkez, 2015 yılında 2781 kişiye giyim yardımında bulundu. Yabancı uyruklu 383 kişinin de giyim ihtiyacına cevap verildi. (Kaynak: Habertürk)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Tema Birey ve Toplum Sayfa 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 Evet Efendim Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
51
46
10
107
28
5
21

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!