Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Teknoloji Bağımlılığı Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 90, 91, 92, 93, 94, 95 Teknoloji Bağımlılığı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Teknoloji Bağımlılığı Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 90 Cevabı

1. Hikikomori ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Hikikomori kelime anlamı: “içeri çekilme, hapsedilmiş olma” olan Japonca bir kelimedir. Münzevi, yetişkin, ve ergen bireylerin toplumsal yaşamdan çekilmeleri, ve sıklıkla aşırı seviyelerde kendilerini izole etmeleri olayını anlatır. Hikikomori’de kişi, birden eve kapanıyor, aile bireyleriyle dahi iletişim kurmuyor. Bireyler yaşamdan elini ayağını çekip temel ihtiyaçlar dışındaki tüm zamanını odasının içinde geçiriyorlar.

2. Günlük yaşamınızda hangi teknolojik araçları kullanıyorsunuz? Örnekler veriniz.

 • CevapÜtü
  Bilgisayar
  Telefon
  Televizyon

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 92 Cevabı

A) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak aşağıya yazınız.

Cevapihmal etmek:  (Bir şeye) gereken ilgiyi, yakınlığı göstermemek, önem vermemek, boşlamak.
Obezite: Aşırı kiloluluk, hastalık ölçüsüne varan şişmanlık.
Gergin: Huzursuz, sinirli.
Yenik düşmek: Yenilmek, mağlûp olmak.
Baş göstermek: Belirmek, ortaya çıkmak, zuhur etmek, vuku bulmak

B) Anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerden üç tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız.

 • Cevap: “Kansere yenik düşüp hayatını kaybetmiş.”
  “Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok sorun baş gösterdi.”
  “Bugün gergin görünüyorsun?

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Teknoloji bağımlılığı nedir? Anlatınız.

 • Cevap: Teknolojik ürünleri kullanırken ölçüsüz ve sınırsız davranırsak sağlığımızı kaybederiz, ailemizin üyeleriyle ve diğer insanlarla ilişkilerimizde ciddi sorunlar yaşarız. İşte bu duruma “teknoloji bağımlılığı” adı verilir

2. Hangi teknolojik araçlar bağımlılık yapmaktadır? Açıklayınız.

 • Cevap: Bilgisayar, tablet ve cep telefonları, internet, televizyon ve oyun cihazı.

3. Teknoloji bağımlılığı belirtileri gösteren kişiler hangi davranışları sergilemektedir?

 • Cevap: Kendi temel ihtiyaçlarını dahi itmek, bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından uzak kalındığında gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek, zaman zaman yalan söylemek.

4. Kendimizi teknoloji bağımlılığından korumak için neler yapabiliriz? Açıklayınız.

 • Cevap: Gerekli durumlarda teknolojiyi kullanmalı, gerek olmadığında kullanmamalıyız. Ailem ve arkadaşlarımızla daha fazla vakit geçirmeliyiz.

5. Teknolojinin yararlan ve zararları hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi örnekler vererek açıklayınız.

 • Cevap:  Teknolojinin yararları da vardır, zararları da. İnternetten araştıra yapmak teknolojinin yararlıyken, bağımlı olma ve toplumdan uzaklaşma ise teknolojinin zararlarındandır.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 93 Cevabı

Televizyon, bilgisayar, telefon, cep telefonu, akıllı telefon, internet, tablet derken teknoloji hayatın vazgeçilmezi oldu. Teknolojiyi kullanacağız ama nasıl, ne kadar ve ne zaman? ! Aşağıdaki kavramları, bu sorular çerçevesinde değerlendirip yorumlayınız.

Sınırlı kullanım (Ne kadar kullanmalıyım?) : Günde iki saat kullanmalıyım.

Güvenli kullanım (Hangi siteleri kullanmalıyım?) : “https://” ile başlayan ve resmi kurumların sitelerini kullanmalıyız.

Faydalı kullanım (Ne amaçla kullanmalıyım?) : Araştırma yapmak, bilgi edinmek için kullanmalıyım.

Sağlıklı kullanım (Kullanırken ruh ve beden sağlığımı nasıl koruyabilirim?) : Güvenilir olmayan sitelere girmeyerek, uzun süre teknolojiyle için içe olmayarak, kendimi oyunlara kaptırmayarak koruyabilirim.

4. ETKİNLİK 

Telefonsuz, televizyonsuz ve internetsiz bir gün hayal ediniz. Böyle bir günde arkadaşlarınızla ve ailenizle ilişkilerinizde neler değişirdi? Aşağıya yazınız.

 • CevapTeknolojisiz Bir GünTelefonsuz, televizyonsuz ve internetsiz bir günde, arkadaşlarınızla ve ailenizle ilişkilerimde ciddi değişimler olurdu. Aile içerisinde herkes teknolojiye dalmaktan kurtulur ve samimi sohbetler ortaya çıkardı. Arkadaşlarımla da sanal oyunlar değil de geleneksel oyunları oynardık, bu sayede de kaynaşırdık.  Bunun yanında acil durumlarda telefon olmadığı için yardım talep edemezdim ve bu durum kötü sonuçlar doğurabilirdi.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 94 Cevabı

Teknolojinin birçok faydasının yanında, “Teknoloji Bağımlılığı” metninde de anlatıldığı gibi bazı olumsuzlukları da vardır. Sosyal medyada aşağıdaki bilgileri paylaşmanın yol açabileceği olumsuzluklara örnekler yazınız.

Doğum tarihim: “Dolandırıcılar, beni dolandırmak isteyebilirler.”
Bir fotoğrafım: “Sahte evraklar düzenleyip adıma yasal olmayan işler yapabilirler.”
Kimlik bilgilerim: “Kötü niyetli kişiler, bankadan adıma kredi isteyebilirler, bir suça bulaşıp benim kimliğimi olay yerine bırakabilirler.”
Yediğim yemeğin fotoğrafı: “İnsanların canlarının çekmesine neden olabilir. ”
Şu anda bulunduğum yer: “Kötü niyetli kişiler beni konumumdan bulabilir.”
Ev adresim: “Hırsızlar, evimize gelebilir.”

6. ETKİNLİK 

A) Aşağıda teknoloji bağımlılığına karşı geliştirilmiş bazı sloganlar bulunmaktadır. Bu sloganları okuyunuz.

B) Sınıfta beyin fırtınası yöntemi ile benzer sloganlar üretiniz. Ürettiğiniz sloganlardan beğendiklerinizi uygun sosyal medya ortamında paylaşınız.

 • CevapBizim Sloganlarımızİnternete bağlanırken hayattan kopma.
  Hayattan kopmadan teknolojik bir yaşam.
  Gereksiz kullanım, zamanını öldürür.
  Teknolojinin gerisinde kalma, esiri de olma.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 95 Cevabı

C) Yazdığınız sloganlardan birini seçerek okulunuzda, teknoloji bağımlılığı karşıtı bir kampanya başlatacağınızı hayal ediniz. Kampanya planlaması için aşağıdaki formu kullanınız.

Kampanyanın Adı: İnternete bağlanırken hayattan kopma.
Amaç (Kampanya sonunda ne elde etmek istiyoruz?): İnsanların teknoloji kullanırken hayattan kopmamaları gerektiğini ve teknoloji nimetinden de faydalanması gerektiğini öğrenmelerini istiyorum.

Hedef Kitle (Bu kampanya ile kimlere ulaşmak, kimlere sesimizi duyurmak istiyoruz?):Bütün öğrenciler.

Kampanyanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 11.12.2018-31.12.2018
Kampanya Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinlikler: Konferanslar düzenlenecek, şiirler okunacak, çeşitli bilgiler verilecek, tiyatro gösterisi yapılacak.

Kampanyada Görev Alacak Kişiler ve Sorumluluklar

Ben: Kampanyayı idare edeceğim.
Sınıf arkadaşlarım: Diğer etkinliklerle ilgilenecekler.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri bulunuz. Bu zamirlerin hangi varlığı işaret ettiğini yanındaki sütuna örnekteki gibi yazınız.

 • Bilim dergilerini okumayı seviyorum. Ötekileri daha az okuyorum. …..ötekileri…….dergileri……….
  Bu bilgisayar bizim, beriki de Ahmetlerin. …beriki………. …….bilgisayar……..
  Şunlar, yeni çıkan cep telefonları. ……şunlar. ……..cep telefonları……..
  Bu, çocuklar için sakıncalı bir bilgisayar oyunuymuş…..bu……..bilgisayar oyunu……..

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Günümüzde kullanılan iletişim araçları ile ilgili bir araştırma yapınız.

 • Cevap:  Günümüzde kullanılan iletişim araçlarının başında telefon gelmektedir. Özellikle, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli yeni model telefonlar üretilmektedir. İnsanlar da bu telefonlarla iletişim kurmaktadır.Bilgisayarlar da internet sayesinde iletişim amacıyla kullanılan araçlardandır. Bilgisayarlar sayesinde insanlarla yazılı, görüntülü ve sesli olarak iletişim kurulmaktadır..Fak, önemli belgelerin bir noktadan başka noktaya evrak olarak gönderilmesinde kullanılır.Mektup ve Telgraf, geçmişe nazaran kullanımı oldukça azalan iletişim araçlarıdır. Özellikle teknolojik iletişim araçlarının üretilmesi  bu iletişim araçlarına duyulan ilgiyi azaltmıştır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 90, 91, 92, 93, 94, 95 Teknoloji Bağımlılığı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
52
clap
24
angry
19
love
19
unlike
5
sad
4
happy
3
confused

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!