Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Yaşlı Nine Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 50, 51, 52, 53, 54, 55 Yaşlı Nine Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Yaşlı Nine Metni Cevapları 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 50 Cevabı

1. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili araştırdığınız anıyı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:  Zübeyde Hanım’ın Nasihati
 • Annesine, elini öpüp vedalaşırken, bir çay ziyafetine gittiğini söylemişti. Zübeyde Hanım onun üniformasına, çizmelerine bir göz attıktan sonra: “Bu çay ziyafeti değil.” demiştir. Mustafa Kemal onu yatıştırarak yanından ayrılmıştı. Annesi daha sonra bölge komutanına telefon ederek, nerede olduğunu sormuş ve kendisine çay ziyafetinde olduğu söylenmiştir.
  Zübeyde Hanım “Hayır, biliyorum savaşa gitti.”demiş ve oğluna bir mektup yazmıştır. “Oğlum seni bekledim. Gelmedin. Çaya gittiğini söylemiştin bana. Ama cepheye gittiğini biliyorum. Senin için dua ettiğimi bilmeni isterim. Savaşı kazanmadan sakın gelme.

2. Atatürk’ün Türk milleti için yaptığı fedakârlıklara örnekler veriniz.

 • CevapMustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele’nin ardından cumhuriyeti ilan etmiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle daha önce kaldırılan saltanatın ardından hilafet de kaldırılmıştır. Böylece ulus – devlet anlayışına tamamen geçilerek yeni bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür. Modern ve çağdaş bir devlet oluşturmak için meclis tarafından kabul edilen ilkeleri doğrultusunda inkılaplar yapmıştır.Atatürk’ün Türk Milleti’ne yaptığı en önemli hizmetler şu şekildedir:*Cumhuriyetin kurulmasıdır.*Demokratik bir düzenin kurulmasıdır.

  *Halka, seçme ve seçilme hakkının verilmesidir.

  *Tarım ve ticaretin geliştirilmesidir.

  *Modern ve çağdaş hayatın başlamasıdır.

  *Türk kültürünün yeniden oluşmasıdır.

  *Soyadı kanunun çıkarılmasıdır.

  *Kadın – erkek eşitliğinin sağlanmasıdır.

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 52 Cevabı

A) Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu kelimeleri düzenleyerek anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

armağan – kuvrka – efvıla – unkko – eybhe – nekeğd – şökk

• Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır. (köşk)
• Omza geçirilebilen tek gözlü bir çanta türü. (heybe)
• Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak. (değnek)
• Kavrulmuş olan, kurumaya yüz tutmuş. (kuvrka)
• Sevgi ve dostluk bağlarını sürdüren. (vefalı)
• Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse. (konuk)
• Birini sevindirmek, mutlu etmek, onurlandırmak, kutlamak için veya anı olarak verilen şey, hediye. (armağan)

B) Anlamları ile eşleştirdiğiniz kelimeleri kullanarak “vatan sevgisi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metne uygun bir başlık ekleyiniz.

 • CevapVATAN SEVGİSİVatan sevgisi demek sadece vatana sevgi beslemek demek değildir. Vatan sevgisi, vatanını korumak, vatan üzerinde yaşayan insanları korumak, gelişimlerine ve mutluluklarına katkıda bulunmaktır.Bu vatan bizi küçüklüğümüzden beri nasıl koruyup kolladıysa, biz de vefalı bir dost gibi onun için çalışmalıyız. Biz, vatanda gelir geçer bir konuk değiliz. Bizzat ev sahibiyiz. Evimizi tehlikelere karşı nasıl koruyorsak, vatanımızı da düşmanlık edenlere karşı korumamız vazifemizdir.Vatan bizim köşkümüz, kültürümüz sırtımızda taşıdığımız heybe, cesaretimiz düşmana karşı birer değnek, eğitimimiz vatanımızı geliştirmek için yaktığımız meşaledir. Vatan sevgisi, bizim yaşama sebebimizdir.

2. ETKİNLİK 

A) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yaşlı kadın Atatürk ile niçin görüşmek istemektedir?

 • Cevap: Memleketini kurtaran kişiyi ölmeden bir kez olsun görmek istediği için.

2. Yaşlı kadının Atatürk’ten bir şey istememesini nasıl yorumluyorsunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Yaşlı kadının alçak gönüllüğünün yüceliği olarak yorumluyorum. Bu düşüncesi onun vatan, memleket sevgisinin ne kadar büyük olduğunu gösterir. 

3. Atatürk ile konuşma olanağınız olsaydı ona nasıl teşekkür ederdiniz? Örneklendiriniz.

 • Cevap: Duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Metnin ana fikri nedir?

 • Cevap: Türk milletinin Atatürk’e karşı minnet duygusu çok büyüktür.

B) Metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.

 • Cevap

1. Atatürk kiminle geziye çıkmıştır?

2. Yaşlı kadın Atatürk’e ne hediye etmiştir?

3. ETKİNLİK 

Yaşlı kadının Atatürk ile karşılaştığı sahneyi sınıfınızda canlandırınız. Canlandırmanız sırasında uygun jest ve mimikler kullanmayı unutmayınız.

 • Cevap: Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 53 Cevabı

A) Aşağıda verilen bilgilerden hangileri “Yaşlı Nine” metninin tür özelliklerine uygundur? Yanına çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz.

 • Cevap

(X) Geçmişte yaşanan bir olay anlatılmıştır.
( ) Metinde anlatılan olaylar hayal ürünüdür.
(X) Metnin kahramanları gerçek kişilerdir.
(X) Yer ve zaman bellidir.
( ) Metindeki olaylar günümüzde yaşanmaktadır.

B) Yukarıda özelliklerini işaretlediğiniz metin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fabl B) Masal C) Anı D) Haber yazısı

 • Cevap: C

C) Defterinize, okuduğunuz “Yaşlı Nine” metninin tür özelliklerine uygun bir metin yazınız. Yazdığınız metni arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • CevapBu etkinlikte başınızdan geçen bir olayı anı türü özelliklerine göre yazabilirsiniz.Anı Türü Özellikleri:1 – Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır.
  2 – İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır
  3 – Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.
  4 – Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır.
  5 – Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar.
  6 – Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verilir.

5. ETKİNLİK 

A) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili sözcüklerin arasında nasıl bir anlam ilişkisi olduğunu açıklayınız.

Kurtuluş Savaşı’nda genç yaslı, kadın erkek herkes millî mücadeleye destek verdi.
Türk milleti, millî mücadele sırasında varını yoğunu ortaya koymuştur.
Büyük küçük demeden milletin tüm fertleri vatan için cepheye koşmuştur.
Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini duyan askerler geri dönmeyi düşünmeden taarruza geçtiler.

 • CevapKurtuluş Savaşı’nda genç yaşlıkadın erkek herkes millî mücadeleye destek verdi.Türk milleti, millî mücadele sırasında varını yoğunu ortaya koymuştur.Büyük küçük demeden milletin tüm fertleri vatan için cepheye koşmuştur.Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini duyan askerler geri dönmeyi
  düşünmeden taarruza geçtiler.
 • Altı çizili sözcükler aralarında zıt anlamlı sözcüklerdir.

B) Yukarıda verilen cümlelerdeki anlam ilişkilerine benzer şekilde “vatan” ile ilgili cümleler kurarak aşağıya yazınız. Cümlelerinizde kelimelerin zıtlık özelliklerinden faydalanınız.

 • Cevap: Vatan ak günde de kara günde de sevilmelidir.
 • Vatan dendi mi dost da düşman da hazırda durmalıdır.

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 54 Cevabı

A) Aşağıdaki metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuma tekniğiyle okuyunuz. Metni okurken koyu yazılmış kelimelerin metne kattığı anlama dikkat ediniz.

KAĞNIYLA YAZILAN DESTAN
On beş liseli arkadaşıyla Anadolu’ya kaçıp Kurtuluş Savaşına katılan ve cepheye cephane taşıyan kağnı kollarının komutanı anlatıyor: “Durmadan yol alıyorduk. Sürekli çalışan araç yorulur ve bozulabilir ancak bizde ne yorulmak ne dinlenmek ne de bozulup yolda kalmak vardı. Otomobiller, kamyonlar her yeri aşamazlardı. Fakat bizim için aşılamayacak yol yoktu. Ağır ama hep hareketliydik. Sürekli hedefe ilerliyor, hiç durmadan gidiyorduk.
Metin AYDOĞAN

B) Aşağıya “Ulusal Bağımsızlık ve Cumhuriyet” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızı yazarken “ama, bununla birlikte, lakin, fakat, buna rağmen, ancak” kelime ve kelime gruplarını uygun yerlerde kullanınız. Yazınızda kullandığınız bu kelimelerin altlarını renkli kalemlerle çiziniz.

Bağımsızlık Konusunda Kompozisyon

Bağımsızlık, bireylerin ve toplumların hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeden, kendi isteği doğrultusunda özgürce yaşamasıdır. Yapılan davranışları kısıtlanmamak, kimseye zarar vermeden özgürce dilediğini yapabilmek demektir.Türk milleti varlığının her döneminde bağımsız olarak yaşamış bir millettir. Bu durum hem toplum yapısında hem de bireylerin iç dünyasında boyunlara asılmış bir madalya gibi durur. Bu madalyayı taşıyan bir millet olarak gurur duymak, her Türk vatandaşının hakkıdır.

Bu millet, bağımsızlığı yakalayana kadar çok mücadele etmiş gerek iç, gerekse dış güçlere karşı büyük savaşlar vermiştir. Ancak bağımsız olma güdüsü Türk ulusunun genlerinde vardır. Bu nedenle Türk milleti bu uğurda çetin mücadelelere girişmiştir.

C) Yazınızı yazım ve noktalama kuralları açısından öğretmeninizle birlikte kontrol ediniz.

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 55 Cevabı

Aşağıda Anıtkabir krokisi ve kroki üzerinde numaralandırılmış yerlerin adları verilmiştir. Krokiyi inceleyiniz.

1. Anıtkabir Girişi
2. Hürriyet Kulesi
3. İstiklal Kulesi
4. Aslanlı Yol
5. Müdafaa-i Hukuk Kulesi
6. Mehmetçik Kulesi
7. Zafer Kulesi
8. Barış Kulesi
9. 23 Nisan Kulesi
10. Bayrak
11. İnkılâp Kulesi
12. Savaş Kabartmaları
13. Savaş Kabartmaları
14. Cumhuriyet Kulesi
15. Tören Alanı
16. Şeref Holü
17. Atatürk’ün Lahdi
18. Çıkış

 • Cevap

B) Aşağıdaki boşlukları Anıtkabir krokisine uygun şekilde doldurunuz.

 • Cevap

1. Hürriyet Kulesi ve İstiklal Kulesi girişe en yakın kulelerdir.

2. 23 Nisan Kulesi müze çıkışına en yakın kuledir.

3. Girişten Tören Alanı’na Aslanlı Yol geçilerek ulaşılır.

4. Tören Alanı’nda, çarpı (X) işaretli yerde duran ve solunda Cumhuriyet Kulesi, sağında İnkılap Kulesi bulunan ziyaretçinin önünde Anıtkabir’in Şeref Holü ve Atatürk’ün Lahdi bölümleri bulunur.

5. Anıtkabir’in mimarı siz olsaydınız Anıtkabir’e hangi bölümleri eklemek isterdiniz? Anlatınız

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

8. ETKİNLİK 

9. ETKİNLİK 

10. ETKİNLİK 

GELECEK DERSE HAZIRLIK

 • Cevap: 15 Temmuz şehitlerinden birinin yaşam öyküsünü araştırınız.
 • 15 Temmuz kanlı darbe girişimi pek çok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Binlerce vatandaşımız da çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. 2196 vatandaşımızın yaralanarak “Gazi” olduğu 15 Temmuz gecesinde, 248 vatandaşımız da şehitlik makamına erişmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin en genç şehidi ise Halil İbrahim Yıldırım’dır.2001 yılında hayata gözlerini açan Halil İbrahim Yıldırım, Şanlıurfalı bir ailenin 5 çocuğundan biridir. Ailesi daha Halil İbrahim doğmadan Şanlıurfa’dan göç ederek İstanbul’a gelmiştir. Halil İbrahim Yıldırım’ın çocukluğu İstanbul Bayrampaşa’da geçmiştir. İlköğretimi Hacı Süleyman İlköğretim Okulu’nda tamamlayan Halil İbrahim Yıldırım, ortaokuldan sonra eğitimine devam edememiş ve ailesinin geçim mücadelesine yardımcı olabilmek için çalışmaya başlamıştır.Okulunu bıraktıktan sonra oto galeride çalışmaya başlayan Halil İbrahim Yıldırım, 15 Temmuz 2016 günü işten eve dönmüştür. Saat 23 sıralarında televizyonlardan hain darbe girişimini gören Halil İbrahim Yıldırım ve babası hemen sokağa fırlamışlardır. Babası Bahattin Yıldırım oğlunu evde kalmaya ikna edemeyince mecburen yanında gelmesine izin vermek zorunda kalmıştır.Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önüne giden ve saat 1 sularında buradaki kalabalıkla birlikte darbecilere karşı koymaya çalışan Halil İbrahim Yıldırım bir anda vurularak yere yığılmıştır. Babası Halil İbrahim’in başındaki kanı görür görmez oğlunu zorlu koşullar altında hastaneye kaldırmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Halil İbrahim Yıldırım’ın ailesi bu koca yürekli genç adamın organlarını bağışlamıştır. Bu konuda konuşan Halil İbrahim Yıldırım’ın dayısı Adem Cuda; “Yeğenim vatan uğruna şehit oldu. Vatan sağ olsun. Ailesi olarak organlarını bağışladık. Belki başka insanlar onun organları ile hayat bulur” demiştir.Halil İbrahim Yıldırım’ın cenaze namazı Bayrampaşa Muradiye Camisi’nde kılınmıştır. Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilen Halil İbrahim Yıldırım’ın ardından o tarihte 13 yaşında olan küçük kardeşi Mustafa Yıldırım; “Ağabeyimle beraber hayal kurardık. Büyüyünce başka ülkelere gidip gezmek ve oraları görmek istiyorduk. Ancak bu darbeyi yapanlar abimi öldürdüler. Kurduğumuz hayalleri de bizden çaldılar. Ağabeyim vatan ve millet uğruna sokaklara çıkarak darbecilerle savaştığı için Onunla gurur duyuyorum” demiştir.15 Temmuz hain darbe girişiminin en genç şehidi unvanı ile Edirnekapı Şehitliği’nde yatmakta olan Halil İbrahim Yıldırım’ın ismi Bayrampaşa’daki bir Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne verilmiştir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 50, 51, 52, 53, 54, 55 Yaşlı Nine Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
9
love
5
unlike
2
clap
0
happy
0
confused
0
sad
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!