Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Anadolu’da Renkler Üstüne Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Anadolu’da Renkler Üstüne Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Anadolu’da Renkler Üstüne Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Milli Kültürümüz Sayfa 115, 116, 117, 118 Anadolu’da Renkler Üstüne Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

ANADOLU’DA RENKLER ÜSTÜNE

1. ETKİNLİK 

a) Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler ve anlamları karışık bir şekilde aşağıda verilmiştir. Sözlükten yararlanarak kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

  • Cevap:

a. yeğin
b. murat
c. desen
d. tezgâh
e. gergef
f. uçkur
g. peşkir
h. mazı
ı. ala
i. boz
j. gonca
k. cümbüş

j. Henüz açılmamış veya açılmak üzere olan çiçek.
ı. Karışık renkli, çok renkli, alaca.
f. Şalvarı bele bağlamaya veya bir şeylerin ağzını büzmeye yarayan bağ.
h. Servigillerden bir süs bitkisi.
b. İstek, dilek.
i. Kül rengi, gri.
c. Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerine yapılan çizim.
d. Üzerinde genellikle el veya küçük makinelerle iş görülen yapım aracı.
k. Canlılık, coşku.
g. Genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş ince havlu.
a. Zorlu, katı, şiddetli.
e. Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarayan çerçeve

b) Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bulunuz. Bu deyimleri anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız.

  • Cevap:

dile gelmek: Önce konuşmazken konuşmaya başlamak
cümlem: O kadar ısrar sonucu sonunda dile geldi.

ele avuca sığmamak: Çok hareketli olmak, söz dinlememek, kural tanımamak.
cümlem: Mezuniyet töreninde eli avucuna sığmadı.

meydana getirmek: Oluşmasını sağlamak, meydana getirmek.
cümlem: Bu başarıya tek başına meydana getirdi.

c) Okuduğunuz metinde geçen terim anlamlı kelimelere beş örnek veriniz.

  • Cevap:

1. desen
2. gergef
3. peşkir
4. uçkur
5. boyalık

2. ETKİNLİK 

Sizce, yazarın “Anadolu’da Renkler Üstüne” metnini yazma amacı nedir? Düşüncelerinizi kısaca yazınız.

  • Cevap:  Anadolu’nun çeşitli bitkileri bu renklerdedir. Kırmızı mı gerek, kaynatırlar kızılçam kabuğunu, kara mazıyı, sütleğeni, doğu çınarını, işte size tutam tutam kırmızı. Sarı mı istiyorsunuz, papatya çiçeğinde, yeşil yabani naneden, kahverengi ceviz kabuğundan. Daha başka otlar, kökler çeşit çeşit renk verir. Yıllar yılı solmayan, güneşe, suya dayanaklı boyalar, Anadolu’nun geleneksel boyalarıdır. Kullanılan düşünceyi geliştirme yolu: Örneklendirme

3. ETKİNLİK 

Aşağıda okuduğunuz metinden bir parça verilmiştir. Bu bölümde kullanılan düşünceyi geliştirme yolunu noktalı yere yazınız.

Anadolu’nun çeşitli bitkileri bu renklerdedir. Kırmızı mı gerek, kaynatırlar kızılçam kabuğunu, kara mazıyı, sütleğeni, doğu çınarım, işte size tutam tutam kırmızı. Sarı mı istiyorsunuz, papatya çiçeğinden, yeşil yabani naneden, kahverengi ceviz kabuğundan. Daha başka otlar, kökler çeşit çeşit renk verir. Yıllar yılı solmayan, güneşe, suya dayanıklı boyalar, Anadolu’nun geleneksel boyalarıdır.

  • CevapKullanılan düşünceyi geliştirme yolu: Örneklendirme

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki özelliklerden okuduğunuz metne ait olanları işaretleyerek metnin türünü bulunuz.

  • Cevap:

1. Metinde yazarın başından geçen bir olay anlatılmıştır.
2. Metinde yazar bir konu hakkında görüşlerini ve düşüncelerini anlatmıştır.
3. Yazar görüşlerini ve düşüncelerini ispatlama ihtiyacı duymadan yazmıştır.
4. Cansız varlıklara insan özelliği verilerek onlar konuşturulmuştur.
5. Gezilip görülen yerler ile ilgili bilgi verilmiştir.
6. Metinde anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır.

Metnin türü: Denemedir.

5. ETKİNLİK 

Renklerin size ifade ettiklerini yazınız. Yazınızda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine dikkat ediniz ve yazınıza bir başlık belirleyiniz.

  • Cevap:

Renklerin Gölgesinde

Kırmızının geçidi vardır ilkin, bir uçtan diğer uca. Kırmızı; savaşta kanın, sevda da yüreğin temsilcisidir.Yeryüzü en güzel elbisesine şafaksı kızıllıkta bürünür.Kırmızı, tutkuyla bağlanmanın rengidir aşka,başımızda dönüp duran sarhoşluğun. Mecnun güle giderken, kırmızılarla çıkar Leyla karşısına.Kerem’in Aslı için yandığı od’dur kırmızı. Ve sahne de şimdi Kırmızı.

Doğrudur, benim adım Kırmızı.Sizden tek isteğim var; unutun bütün bildiklerinizi.. Yıkalım beraber geçmişi ve yerine daha güzeli kurabilelim. Yıkmadan yapılmaz. Aşkı da yıkalım, sevdayı da.. Şafaksı kızıllıklarda tekrardan kuralım dünyayı.. Hiçbir şey yerini terk etmesin, savaşlarda durmadan akan kanadır sözüm. Madem ben Kırmızı’yım.. Senden aşkı hakim kılmanı istiyorum.. Tek söz sahibi varsa o da aşktır..

Ve güneşe durduk sarardık.Buğday tanesinin sarılığında berekete, sonbaharla sararan yapraktaki sabra vurgunduk. Sarıydı adımız, günebakanlarla uzatırken başımızı göğe. Özlenenleri özlemeyi Sarı’dan öğrendik.Hasretin en asili sarı da mevcuttu.Ondandı hasret çeken yüreğin günden güne sararması.Sarı, akıp giden yaşamın bir ırmak boyu macerasıdır.Avcının peşinde olduğu Ceylan..

Sarıyım ben.Tanıyın beni. Vazgeçtim insanlıktan,adamışken özümü ona. Vazgeçtim sömürdükçe sömüren canilerden.Bir yanıyla insanlık vaat edip bir yanıyla bütün vahşetleri destekleyen iki yüzlülerden bıktım.Bıktım içimi boşaltan boş kavramlardan.Artık ne güneş sarıydı, ne de buğday taneleri.Hepsine birazda olsa kan bulaştı…

Sessizce uzanırken yaprağa bahar, adımız Yeşildi.. Güvercin gagasında sıkışan zeytin dalı, umudu büyüten sevgiydik.. Yeşille unuttuk kara geçmişi, kana bulaşan elleri.. Saygı duyduk topraktan başını yavaşça uzatan tohuma.. Sonbahara kızgın yeşiller büyüttük penceremizde.. Çünkü yeşile adadık ömrümüzü…

Pencerenizde büyütürken, unuttunuz doğadaki yeşile saygı duymayı.. Yaktınız cayır cayır kendi menfaatleriniz doğrultusunda. Yok saydınız beni gözünüz karardığında. Vurdunuz güvercini, hiçe saydınız sevgiyi.. Maziyi taşıdınız geleceğe, kirletmek için daha fazla beyni..

Aksi sedamızla Mavi’ye boyandı dünya. Gökyüzüne kesildi denizler.. Kapının önünde güneşin batışını izleyen kızın gözünden öğrendik masmavi düşlerde umut olmayı.. Ağlayan çocukların elinde elma şekerine dönüştük maviyle.. Yaramaz çocuğun hınzırca gülümseyişindeydik. Uçurumun kenarında yaşamı telkin eden dokunaklı sestik…

Kesildi can damarlarım.. Yitirmeye başladım yavaş yavaş güzelliğimi… Dedikleriniz uzaklaşmakta benden.. Artık uzağım hınzırca gülümseyişlere… Hasretim gözünüzdeki umutlu parıltıya.. Masmavi düşlerle rüyalarınıza girmeyi özledim, denizler kirlendiğinden beri…

Kirletilirken renkler birer birer, isyandaydı bütün dünya.. Şahitti melekler insanlığın yaptığı yıkımlara.. Birleşti renkler, süren savaşlara karşı.. Birleşti renkler, ağlayan çocukların her bir gözyaşı damlası için.. Yağmuru beklediler ve … Gökkuşağıyla işte üstümüzdeler… Hoş geldiniz aşka,sabra,umuda ve bahara gebe gülümseyişler… Hoş geldiniz…

6. ETKİNLİK 

a) Tam olarak belli olmayan varlık, nesne ya da kişilerin yerine aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi yazıp cümleleri tamamlayınız.

  • Cevap:

1. Sonucun bu kadar güzel olacağı pek çoğumuzun aklına gelmezdi.
2. Biri yer, biri bakar; kıyamet ondan kopar.
3. Sınavda soruların hepsini cevaplayıp birinci oldu.
4. Parasının tamamıyla annesine hediye almıştı.
5. Yavru kedi kimseye belli etmeden eve girmişti.
6. Bizim küçük Hasan bile oradakilerin çoğunda uzundu.
7. Bazıları iyilik yapmayı kendilerine meslek edinmiş gibidir.
8. Alçakgönüllülük herkeste olmayan güzel bir davranıştır.
9. Harçlığının birazını depremde zarar görenlere gönderdi.
10. Kimilerine göre yürümek koşmaktan daha iyi bir egzersizdir.
11. Çok istediğim oyuncağı başkası almıştı.
12. Uzun yoldan gelenlerin birçoğunun gözleri uykusuzluktan kızarmıştı.
13. Aldığım kitapların birkaçına bakıverdim.
14. Hiç kimse bizimle ilgilenmiyordu.

b) Siz de yukarıdaki kelimeleri kullanarak üç cümle yazınız.

  • Cevap:

Parasının birazını kumbarasına koydu.
Sınıftakilerinin birçoğunun sınav notları yüksek.
Kimilerine göre kitap okumak çok sıkıcı geliyor.
Bazıları kötülük yapmayı huy edinmiş.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir