Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 67, 68, 69, 70 Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK TEMA SONU DEĞERLENDİRME

Atatürk kitap okumayı, araştırma yapmayı, fikir ve düşüncelerini insanlarla paylaşmayı seven bir liderdi. Onun henüz okul çağlarında başlayan kitap okuma alışkanlığı, savaş zamanında bile devam etmiş, cumhuriyet yıllarında ise daha da artmıştır.
Cumhuriyet döneminde büyük bir kütüphaneye sahip olan Atatürk, okumuş olduğu yerli ve yabancı birçok eser sayesinde geniş bir kültüre de sahipti.
Büyük Önder Atatürk’ün hizmetinde bulunanlardan Cemal Granada anlatıyor:
“Bir gün Atatürk, tarihle ilgili bir kitap okuyordu. Öylesine dalmıştı ki çevresini görecek hâli yoktu. Bir sürü yurt sorunu dururken devlet başkanının kendini kitaba vermesi Vasıf Çınar’ın biraz canını sıkmış olmalı ki Atatürk’e şöyle dediğini duydum:
— Paşam! Tarihle uğraşıp kafanı yorma. 19 Mayıs’ta kitap okuyarak mı Samsun’a çıktın?
— Atatürk, Vasıf Çınar’ın bu içten yakınmasına gülümseyerek şöyle karşılık verdi:
Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım…”

A) 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Metne göre Atatürk nasıl bir liderdir?
2. Metne göre Atatürk’ün okuma alışkanlığı ne zaman başlamıştır?
3. Atatürk’ün kitap okuması Vasıf ÇINAR’ın canını neden sıkmıştır?
4. Atatürk’ün cevabı ne olmuştur?
5. Metnin türü nedir?
6. Okumanın insana kazandırdıklarıyla ilgili düşüncelerinizi yazınız.

B) Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. güçten düşmek ………….. a. Bir yere varmak, ulaşmak.
2. ayak basmak ………….. b. Birini kimsesiz, kötü bir durumda bırakmak.
3. yüreği titremek ………….. c. Verilen bir görevi ağırdan yapmak.
4. yollara düşmek ………….. d. Gücü azalmak.
5. ayaklarını sürümek ………….. e. Belli sebeplerle yola çıkmak.
6. yüzüstü bırakmak ………….. f. Ansızın içi sızlamak.
g. Duygulanmak, endişe, korku duymak.

C) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
(D) “Koca çınar devrildi.” cümlesindeki altı çizili kelimede ünlü düşmesi vardır.
(Y) “İstikbal” kelimesinin anlamı bağımsızlıktır.
(D) Gerçekleşmesi mümkün bir olayı yer, zaman ve kişi belirterek işleyen sanatsal kısa yazılara
hikâye denir.
(D) “Anahtarlık” kelimesi yapısı bakımından türemiş bir kelimedir.
(Y) Söylevde bilimsel bir dil ve nesnel ifadeler kullanılmalıdır.

D) Aşağıda altı çizili kelimeler hangi anlamda (gerçek/mecaz) kullanılmıştır.
1. Mutfaktan nefis kokular geliyordu. (GERÇEK)
2. Bu işin kokusu yakında çıkar. (MECAZ)
3. Evladını Arıburnu’nda şehit veren annenin yüreği yanıyordu. (MECAZ)
4. Eski ahşap konak alevler içinde yanıyordu. (DOĞRU)
5. O tatlı diliyle herkesi kandırmış. (MECAZ)
6. Yemekten önce tatlı yiyince iştahı kesildi. (GERÇEK)

E) Metindeki ses olaylarını bularak aşağıya yazınız.

“Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arasında kaybolmuş gibiydi. Annem, İstanbul’a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan’la artık Dadaruh’un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu, babamın seyisi, yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruh’la birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek, ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Dadaruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan daha çok hoşumuza gidiyordu.
Hele tımar… Bu en zevkli şeydi. “

Ünsüz Yumuşaması : kaybolmuş, gidiyordu, gittiği, sevdiğimiz.
Ünsüz Benzeşmesi : zevkti, gittiği
Ünlü Düşmesi : oynarken, kaybolmuş, yalnız
Kaynaştırma Harfleri : avlusunda,  altında, görünmeyen, seyisi, Sabahleyin.
Ünlü Daralması: ayrılmıyorduk,

I. Hazırlayacağı sunum için kılı kırk yarıyordu.
II. Tahtaya çıkınca eli ayağına dolaştı.
III. Doktor muayeneyi ince eleyip sık dokuyarak yaptı.
IV. Onu görünce eteğindeki taşları döktü.
1. Yukarıda numaralandırılmış deyimlerden hangileri anlamca en yakındır.
A) I-IV B) I-III C) II-III D) III-IV

 • Cevap: B

2. Aşağıdaki ikilemelerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
A) O iş yerinde işler ağır aksak yürüyor.
B) Yoğunluktan eve doğru dürüst uğrayamamış.
C) Yağmur ince ince yağıyordu.
D) İleri geri konuşarak herkesin kalbini kırdı.

 • Cevap: D

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kesmek” sözcüğü “Ekmekleri ince ince kesti.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Dikkatsiz davranınca elini kesti.
B) İşe geç gelen çalışanın maaşı kesildi.
C) İnternet kesilince ödevini yapamadı.
D) Elmaları kesip hepimize ikram etti.

 • Cevap: D

4. I) 1. ve 2. sözcükler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.
II) 2. ve 3. sözcükler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlenmiştir?

 • Cevap: C

5. Bahar olsun da seyredin Nasıl süsler bayırları Zümrüt gibi çayırları Yüze gülen o nâzenîn Gelin yüzlü papatyalar Altin gözlü papatyalar
Şiire göre şair hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tabiat aşığı olduğu
B) Bahar mevsimini sevdiği
C) Gelin olmak istediği
D) Papatyalara ayrı bir değer verdiği

 • Cevap: C

6. Beş yüz yıllık bir kültür çarşısı olan Sahaflar Çarşısı, Beyazıt Camii ile Kapalı Çarşı arasında yer alır. Bir kapısı Kapalı Çarşı’nın çarşı kapısına, diğer kapısı Beyazıt Camii’nin arkasına açılan Sahaflar Çarşısı, kültür dünyamızın atardamarıdır. İstanbul’a gelenlerin, İstanbul’u tanıyanların uğramayı ihmal etmeyecekleri bir yer olan Sahaflar Çarşısı denilince akla kitap gelir.
Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Sahaflar Çarşısı dünyanın kültür merkezidir.
B) Sahaflar Çarşısı beş yüz yıllık bir çarşıdır.
C) İstanbul’a gelenler Sahaflar Çarşısına mutlaka uğrar.
D) Sahaflar Çarşısı denilince kitap akla gelir.

 • Cevap: A

7 . “Ben fikrimi değiştirdim, şimdi eskisi gibi düşünmüyorum.” diyen adam az görülür. Bugün söyledikleri dün söylediklerine uymayanlar bile: “Ben değişmedim, dün de böyle düşünüyordum, değiştiğimi sananlar beni anlamamış.” derler.
Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlar düşüncelerini ifade etmekte çoğu zaman güçlük çekerler.
B) İnsanın düşüncelerinde günden güne değişiklikler görülebilir.
C) Yaşam şartları değiştikçe insanların düşünceleri de değişir.
D) Fikirleri değişse de insanların bunu dile getirmesi zordur.

 • Cevap: D

8. “bilet” kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse kelime yeni bir anlam kazanır?
A) -ler B) -den (-ten) C) -in D) -ci (-çi)

 • Cevap: D

9. “Ufacık” kelimesindeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ünlü türemesi B) ünsüz düşmesi C) ünsüz benzeşmesi D) ünlü daralması

 • Cevap: B

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur?
A) Bir şeyler yiyecekseniz sizi bekleyebilirim.
B) Gülşah, konuyu çok hızlı anlıyordu.
C) Sinan, keyifle demli bir çay içiyor.
D) Kevser, dört gözle annesini bekliyor.

 • Cevap: C

11. ” Kitaptaki soruları çözemeyeceğini zannetmiş,” cümlesindeki altı çizili kelimelerde görülen ses olayları sırasıyla hangisinde verilmiştir?
A) ünsüz benzeşmesi – ünsüz türemesi
B) ünsüz benzeşmesi – ünsüz yumuşaması
C) ünlü daralması – ünsüz türemesi
D) ünlü daralması – ünlü türemesi

 • Cevap: A

12. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?
A) Oğlu eve geç kalınca etekleri tutuştu.
B) Murat böyle şeylere gönül koymazdı.
C) İşi aldım ama akla karayı seçtim doğrusu.
D) Söylediklerin hiç akla yatkın değil.

 • Cevap: B

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü daralması hem de ünsüz türemesi vardır?
A) Atatürk her alanda yenilikler yapmıştı.
B) Toplum, yeniliklerin gereklilini zamanla anlıyordu.
C) Düşmanlar ordumuzu yenilgiye uğratacaklarını düşündüler.
D) Bitti zannedilen bir millet yeniden uyanmaya başlıyordu.

 • Cevap: D

14. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz türemesi vardır?
A) Her şeye rağmen sabretmesini biliyor.
B) Haddini aşan insanlar toplumda sevilmez.
C) Yabancı bir adam vardı sokakta.
D) Parkta küçükler oyun oynuyor.

 • Cevap: B
0
like
0
love
0
haha
0
wow
4
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

 1. Sabahleyinin “s” si neden büyük?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir