Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Atari Merakı Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Sağlık Spor ve Oyun Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Sağlık Spor ve Oyun Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Kitabı Sağlık Spor ve Oyun Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 8. Tema Sağlık, Spor ve Oyun Sayfa 250, 251, 252 Sağlık Spor ve Oyun Tema Sonu Değerlendirme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

Sağlık Spor ve Oyun Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Spor; genellikle bedensel aktivite ile yapılan ve fiziksel kabiliyet gerektiren, bir amaca yönelik faaliyetlerin genel adıdır. Spor, bireysel yapılabildiği gibi, bir ekip şeklinde de yapılabilmektedir. Birtakım sporlar bazı mevsimlerde yapılırken, birtakım sporlarsa devamlı yapılabilmektedir.
M.Ö. 2000’li yıllara ait Çin’de bulunan eski eserler ve yapılar, eski Çin’de jimnastiğin popüler olduğunu göstermektedir. Eski Mısır’da Firavunlar için yapılmış anıtlar, yüzme, cirit atma, yüksek atlama ve güreş gibi sporların yaygın olduğunu işaret etmektedir. Bunların yanı sıra, Eski Yunan medeniyetlerinde, spor olimpiyatları düzenlenmekteydi. Günümüzde de hâlâ spor olimpiyatları düzenlenmekte ve amatör ya da profesyonel olarak sporla uğraşan kişiler bulunmaktadır.
Sporun bedensel faydalarının dışında, ruhsal yönden de birtakım faydaları bulunmaktadır. Spor yapmak, ruhsal açıdan daha mutlu ve dinç hissetmenize yardımcı olur. Hayat kalitenizi de yükseltecek etki göstermektedir. Arkadaşlık ve takım ruhu gibi duyguların gelişmesine zemin hazırlar. Spor özellikle çocuk ve gençlerde sosyal yönden gelişim için önemli rol oynamaktadır.

A) 1, 2, 3, 4 ve 5. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Metne göre spor nedir?

 • Cevap: Spor genellikle bedensel aktivite ile yapılan ve fiziksel kabiliyet gerektiren, bir amaca yönelik faaliyetlerin genel adıdır.

2. Sporun genel özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Bireysel ya da ekip şeklinde yapılabiliyor olması ve mevsimsel ya da devamlı yapılabiliyor olmasıdır.

3. Eski Mısır’da hangi sporlar daha yaygın yapılmaktaydı?

 • Cevap: Eski Mısır’da yüzme, cirit atma, yüksek atlama ve güreş gibi sporlar yaygındır.

4. Metinden hareketle ilk Olimpiyat Oyunları hangi medeniyette başlamış olabilir?

 • Cevap: İlk olimpiyat oyunları eski yunan medeniyetlerinde başlamış olabilirler.

5. Sporun ruhsal açıdan faydaları nelerdir?

 • Cevap: Kendimizi daha mutlu, daha dinç hissetmemize yardımcı olur.

B) Verilen bağlaçları cümlenin anlamına göre uygun şekilde yerleştiriniz.

 • Cevap:

1. Çalışkan ve disiplinli biridir.
2 Hem giderim hem ağlarım.
3. Adile Naşit  ve Münir Özkul ayrılmaz ikilidir.
4. Çok hayırsızdır ne arıyor ne soruyor.
5. Yemek yapmayı biliyor lakin yapmak istemiyor.
6. Bu daireyi kiraya verelim ya da satalım.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. “Malabadi Köprüsü’nün ayakları çok heybetlidir.” cümlesinde altı çizili kelime hangi anlamda kullanılmıştır?
A) terim anlam B) mecaz anlam C) yan anlam D) gerçek anlam

 • Cevap: C

2. Aşağıdakilerin hangisinde “şüphe” kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?
A) Ondan haber alamadıkça telaşlanıyordu.
B) Arkadaşlarını bize karşı kışkırtıyor.
C) Sen de onun gibi endişeli misin?
D) Senin bu sınavı kazanacağından hiç kuşkum yok.

 • Cevap: D

3. “………………….senin sözlerine güvenebilirim.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki edatlardan hangisi
getirilebilir?
A) ancak B) göre C) için D) kadar

 • Cevap: A

4. “Can kulağıyla dinlemek” deyiminin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilmiştir?
A) İçeride konuşulanları duymak için kapıya yanaştı.
B) Babasının söylediklerini büyük bir dikkatle dinledi.
C) Söyledikleri bir kulağından girip öbüründen çıkıyordu.
D) Nasihat dinlemek istemiyordu.

 • Cevap: B

5. “Elindeki çiziği annesine gösterdi.” cümlesindeki altı çizili kelimelerin yapısı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) türemiş – basit
B) basit – birleşik
C) basit – türemiş
D) birleşik – türemiş

 • Cevap: C

6. “Dağ başını duman almış / Gümüş dere durmaz akar.” dizelerinde kullanılan söz sanatı aşağıda- kilerden hangisidir?
A) kişileştirme B) benzetme C) abartma  D) konuşturma

 • Cevap: B

7. O kadar dolu ki toprağın şanla,
Bir değil, sanki bin vatan gibisin.
Yüce dağlarına çöken dumanla Göklerde yazılı destan gibisin
Halit Fahri OZANSOY
Yukarıdaki şiirin ana duygusu hangisidir?
A) özlem
B) kahramanlık
C) doğa sevgisi
D) vatan sevgisi

 • Cevap: D

8. “Fırsattan istifade yemeğini yiyor.” cümlesinde altı çizili kelimelerdeki ses olayı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) ünsüz benzeşmesi – ünlü daralması
B) ünsüz yumuşaması – ünlü daralması
C) ünsüz benzeşmesi – ünsüz yumuşaması
D) ünlü düşmesi – ünsüz türemesi

 • Cevap: A

9. I. Temiz bir çevre için…………
II. Kendisine laf söyletmiyor
sokağımızdan başlamalıyız.
…………burnundan kıl aldırmıyordu.
III………………………………..her zorluğun yanında bir kolaylık vardır.
Yukarıdaki noktalı yerlere uygun yönlendirici ifadeler getirildiğinde hangisi boşta kalır?
A) oysaki B) ilk olarak C) son olarak D) başka bir deyişle

 • Cevap: C

10. 1. zaman 4. içinde
2. kanıtlar 5. kendini
3. iyi 6. bir kitap
Yukarıdaki kelimelerden kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 3 – 6 – 2 – 1 – 5 – 4 B) 1 – 3 – 5 – 4 – 6 – 2 C) 3 – 6 – 1 – 4 – 5 – 2 D) 1 – 4 – 2 – 6 – 3 – 5

 • Cevap: C

11. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici yazı türüdür?
A) roman
B) biyografi
C) masal
D) hikâye

 • Cevap: B

12. “Birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel ve resmî haberleşmeyi sağlayan yazı türüne…………………denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) anı B) otobiyografi C) deneme  D) mektup

 • Cevap: D

13. 2000 yılı verilerine göre çalışan nüfusun yaklaşık yarısı (%48,4) tarım sektöründedir. Bu sektörden sonra çalışan nüfusun en fazla olduğu ikinci sektör, hizmet sektörüdür. Çalışan nüfusun %36,6’sı bu sektördendir. Sanayi sektöründe çalışan nüfusumuz ise çalışan nüfusun %12,9’unu oluşturur. Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştir?
A) benzetme
B) tanık gösterme
C) tanımlama
D) sayısal verilerden yararlanma

 • Cevap: D
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
6
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

 1. ç
  4554654464998

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir