Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 2. Ünite Yeryüzünde Yaşam Sayfa 52, 53 Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

A. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

1. Berk, çarkta Akdeniz iklimi ile ilişkili ifadelerin yer aldığı bölümleri sarı renge boyayacaktır. Berk, boyama işlemini doğru yaptığında aşağıdaki şekillerden hangisi ortaya çıkar?

 • CevapB

2. İyonların;
I. Efes, Milet, İzmir gibi şehir devletleri kurmaları
II. Bilim, sanat vb. alanlarda ilerleme göstermiş olmaları
III. Ticaretle uğraşmaları
gibi özelliklerinden hangileri siyasi birliğin olmadığının kanıtıdır?
A. Yalnız l B. Yalnız lI C. Yalnız III D. I ve III

 • CevapA. Yalnız I

3. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıklarından biri değildir?
A. Sümerler B. Asurlular C. Babiller D. Urartular

 • CevapC. Babiller

4. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile aynı boyutlardaki kâğıtlara çizilecek bir Türkiye haritasının ayrıntıyı gösterme gücü daha fazla olur?
A. 1 / 5.000.000 B. 1 /10.000.000 C. 1/15.000.000 D. 1 / 20.000.000

 • Cevap1 / 5.000.000

5. • Zor ulaşım koşulları
• Engebeli ve dağlık araziler
• Yoğun sanayi faaliyetleri
• Çorak araziler
Günümüzde yerleşmenin yoğun olmadığı yerlerin özellikleri arasında verilenlerden kaç tanesi yer alır?
A. Dört B. Üç C. İki D. Bir

 • CevapÜÇ

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.
( Akdeniz ) ( çağ ) (Çatalhöyük) ( karasal ) (akım)

1. Cümlede boşluğa gelecek kelime:

 • CevapKarasal

2. Cümlede boşluğa gelecek kelime:

 • CevapAkım

3. Cümlede boşluğa gelecek kelime:

 • Cevap: Çatalhöyük

C. Atlaslarınızdan yararlanarak dünya üzerinde merak ettiğiniz beş ülke belirleyiniz. Bu ülkelerin paralel ve meridyen değerlerini aşağıya yazınız.

1……

 • Ülke adı: Türkiye
 • Paralel değerleri: 36 – 42
 • Meridyen değerleri: 26 – 45

2………

 • Ülke adı: Brezilya
 • Paralel değerleri: 0 – 30
 • Meridyen değerleri: 60 – 32

3 ……..

 • Ülke adı: İspanya 
 • Paralel değerleri: 35 – 40
 • Meridyen değerleri: 0 – 10

4 ……

 • Ülke adı: Arabistan
 • Paralel değerleri: 16 -30
 • Meridyen değerleri: 35 – 60

5 ………

 • Ülke adı: Libya
 • Paralel değerleri: 25 -35
 • Meridyen değerleri: 10 -25

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarındaki noktalı yerlere yazınız.

1. Haritaların çiziminde neden küçültme oranına ihtiyaç duyulmaktadır? Tüm haritalarda küçültme oranı aynı mıdır? Nedenini açıklayınız.

 • Cevap: Bir yerin kağıda aktarılması tam boyutlarıyla mümkün olmadığından küçültme ölçekleri kullanılmaktadır.

2. Yükseltinin iklim üzerindeki etkisini açıklayınız.

 • Cevap: Yükselti arttıkça sıcaklık düşer. Bu nedenle yüksek kesimlerde daha soğuk iklim özellikleri görülür.

3. Çok sıcak ve çok soğuk iklim bölgelerinde yaşayan insanların giysileriyle iklim özellikleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 • Cevap: Çok sıcak bölgelerde yaşayan insanlar güneş ışınlarını yansıtıcı giysiler giyerken daha soğuk bölgelerde yaşayan insanlar güneş ışınlarını soğurucu giysiler giyer.
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!