Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 5. Ünite Ülkemiz ve Dünya Sayfa 136, 137 Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

A. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin, Dünya üzerindeki konumundan kaynaklanan bir özellik değildir?
A. Zengin petrol yataklarına sahip Orta Doğu ülkelerine komşu olması
B. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
C. Yedi coğrafi bölgeye sahip olması

D. Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü oluşturması

 • CevapC. Yedi coğrafi bölgeye sahip olması

2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biridir?
A. Sanayi faaliyetleri
B. Yeryüzü şekilleri
C. Ulaşım olanakları
D. Turizm faaliyetleri

 • CevapB. Yeryüzü şekilleri

3. Aşağıdaki gümrük kapılarımızdan hangisi Avrupa ülkeleriyle bağlantımızı sağlamaktadır?
A. Sarp B. Gürbulak C. Habur D. İpsala

 • CevapD. İpsala

4. I. Gıda maddeleri
II. Petrol
III. Hava taşıtları ve uçaklar
IV. Pamuk ipliği
Ülkemiz, verilen ürünlerden hangisini ya da hangilerini ihraç etmektedir?
A. Yalnız I B. I ve IV C. II ve III D. III ve IV

 • CevapB. I ve IV

5. Türkiye, 2005 yılında motor sporlarının en büyük organizasyonu olan Formula 1 Şampiyonasına ev sahipliği yapmıştır. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar tarafından izlenen yarışma, Türkiye’nin tanıtımı için önemli bir fırsat oluşturmuştur. Bu tür etkinlikler, toplumların birbirlerinin yaşam tarzlarını, gelenek ve göreneklerini öğrenmesi yanında ön yargılardan uzaklaşılmasını da sağlamaktadır.
Verilen paragrafa konulabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A. Formula 1 Şampiyonasının Türkiye’deki Hazırlık Süreci
B. Millî Dış Politakının Ülkeler Arasındaki İlişkiler Üzerindeki Etkisi
C. Ülkemizde Spor Alanında Yaşatılan Gelenek ve Görenekler
D. Uluslararası Spor Etkinliklerinin Toplumlar Arası Etkileşimdeki Rolü

 • CevapD. Uluslararası Spor Etkinliklerinin Toplumlar Arası Etkileşimdeki Rolü

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.

 • Cevap:

(D) 1. İklim özellikleri, bir yerde nüfusun dağılışını belirleyen önemli etmenlerdendir.
(Y) 2. Gümrük kapıları sadece ülkelerin kara sınırında yer alır.
(D) 3. Sattığımız ürünlerden sağlanan gelir bakımından tarım ürünleri ilk sırayı alır.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

( beşerî ) (dayanışma) ( ihracat ) ( doğal ) ( anlaşma ) ( ithalat )

 1. Cümlede boşluğa gelecek kelime: DOĞAL
 2. Cümlede boşluğa gelecek kelime: DAYANIŞMA
 3. Cümlede boşluğa gelecek kelime: İHRACAT

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarındaki noktalı yerlere yazınız.

1. Sınır kapılarının açılma amacı ne olabilir?

 • Cevap: Ülkeler arasında insani, ticari faaliyetlerin yapılması olabilir.

2. Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizi geliştirmenin sağlayacağı yararlar nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Türk cumhuriyetleri arasında birlik ve beraberliğin artmasını sağlar.

3. Katıldığımız uluslararası spor karşılaşmalarının toplumlar arası etkileşim açısından nasıl bir rol oynadığını açıklayınız.

 • Cevap: Spor karşılaşmaları karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, adalet, dürüstlük gibi kavramların öne çıktığı karşılaşmalar olarak toplumlar arasında bu değerlerin yaşatılmasını sağlar.
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
1
0

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!